Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej

Kierownik Zakładu:


dr hab. Andrzej KAIM, prof. nadzw. IP PAN
[Grupa Badawcza Ewolucji Ekosystemów Bentosowych]
Wczesna ontogeneza i filogeneza ślimaków mezozoicznych, zapis kopalny i ewolucja ekosystemów chemosyntetycznych, odradzanie się faun po wielkim wymieraniu perm-trias, paleoekologia, trendy w ewolucji rozmiarów ciała.

dr hab. Maria Aleksandra BITNER, prof. nadzw. IP PAN
[Grupa Badawcza Ewolucji Ekosystemów Bentosowych]
Kredowe i kenozoiczne ramienionogi

dr hab. Błażej BŁAŻEJOWSKI
[Grupa Badawcza Ewolucji Ekosystemów Bentosowych]
mikroskamieniałości, ewolucja morskich stawonogów, zmiany paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe na obszarach Arktyki i Antarktyki

dr Łukasz CZEPIŃSKI
Ewolucja archozaurów, późnokredowe dinozaury Pustyni Gobi, gady kajpru Polski

dr hab. Łucja FOSTOWICZ-FRELIK, prof. nadzw. IP PAN
[Grupa Badawcza Morfologii Ewolucyjnej i Paleobiologii Ssaków]
Zajęczaki: filogeneza, morfologia i paleoekologia

dr hab. Adam T. HALAMSKI
Kredowe flory liściowe, ramienionogi (sylur–jura, głównie środkowy dewon), mikrotaksonomia roślin współczesnych (jaskry apomiktyczne)

dr Krzysztof HRYNIEWICZ
[Grupa Badawcza Ewolucji Ekosystemów Bentosowych]
Systematyka i filogeneza małżów, zapis kopalny i ewolucja ekosystemów chemosyntetyzujących, fauny polarne, paleontologia paleogenu

prof. dr hab. Anna KOZŁOWSKA
Sylurskie retiolity: filogeneza, ewolucja i systematyka

prof. dr hab. Marcin MACHALSKI
[Grupa Badawcza Paleoekologii i Ewolucji Nektonu Mezozoicznego]
Amonity późnej kredy, wydarzenia biotyczne i abiotyczne na granicy K-Pg, tafonomia środkowokredowych morskich kręgowców

dr Daniel MADZIA
Filogeneza dinozaurów; taksonomia i paleoekologia kredowych gadów morskich

dr Justyna SŁOWIAK - MORKOVINA
[Grupa Badawcza Morfologii Ewolucyjnej i Paleobiologii Ssaków]
Filogeneza i ewolucja zajęczaków;  Filogeneza i ewolucja dinozaurów

dr hab. Tomasz SULEJ, prof. nadzw. IP PAN
[Grupa Badawcza Morfologii Ewolucyjnej i Paleobiologii Gadów]
Triasowe labiryntodonty: filgeneza, ewolucja i systematyka

dr Tomasz SZCZYGIELSKI
[Grupa Badawcza Morfologii Ewolucyjnej i Paleobiologii Gadów]
Triasowe żółwie, geneza Testudines; różnorodność, ewolucja i filogeneza gadów

dr Andrzej Stefan WOLNIEWICZ
[Grupa Badawcza Morfologii Ewolucyjnej i Paleobiologii Ssaków]
Ewolucja i paleobiologia siekaczowców (Glires); Systematyka, filogeneza i ewolucja ichtiozaurów (Ichthyopterygia)


Doktoranci:

mgr Sofia BAKAYEVA
[Grupa Badawcza Ewolucji Ekosystemów Bentosowych]
Różnorodność i rozmieszczenie kredowych Gastropoda; Pochodzenie i ewolucja Neogastropoda; Kredowa część Mezozoicznej Rewolucji Morskiej

mgr Michał CZERNIELEWSKI
[Grupa Badawcza Morfologii Ewolucyjnej i Paleobiologii Ssaków]
Gryzonie (Rodentia, Mammalia) z późnoplioceńskiego stanowiska Węże 2: systematyka, biogeografia i ekomorfologia

mgr Dawid DRÓŻDŻ
[Grupa Badawcza Morfologii Ewolucyjnej i Paleobiologii Gadów]
Ewolucja i biologia aetozaurów (Pseudosuchia)

mgr Oksana MALCHYK
[Grupa Badawcza Paleoekologii i Ewolucji Nektonu Mezozoicznego]
Paleontologia kredy, małże, łodziki

mgr Maciej Krzysztof PINDAKIEWICZ
[Grupa Badawcza Ewolucji Ekosystemów Bentosowych]
Otolity ryb i statolity głowonogów

mgr Adam RYTEL
[Grupa Badawcza Morfologii Ewolucyjnej i Paleobiologii Gadów]
Biologia Tanystropheidae (Archosauromorpha)

mgr Anwesha SAHA
[Grupa Badawcza Morfologii Ewolucyjnej i Paleobiologii Ssaków]
Geograficzne i stratygraficzne rozmieszczenie Gliridae


Byli pracownicy :

prof. dr hab. Andrzej BALIŃSKI
Dewońskie i karbońskie ramienionogi

prof. dr hab. Magdalena BORSUK-BIAŁYNICKA
Mezozoiczne jaszczurki, triasowe diapsydy

prof. dr hab. Jerzy DZIK
Filogeneza bezkręgowców i pierwotnych strunowców; metodologia odtwarzania przebiegu ewolucji i jej kopalny zapis na poziomie populacyjnym; klimatologia i paleoekologia epok lodowcowych paleozoiku

dr Sergi LÓPEZ-TORRES
Ewolucja i filogeneza Euarchontoglires (ssaki)

prof. dr hab. Hubert SZANIAWSKI
Skolekodonty, szczecioszczękie i konodonty: ewolucja, filogeneza i stratygrafia