Laboratoria i pracownie

Instytut Paleobiologii dysponuje rozbudowanym zapleczem technicznym, w którego skład wchodzą tak tradycyjne, jak i nowoczesne laboratoria i pracownie umożliwiające prowadzenie badań paleontologicznych na światowym poziomie.

KIEROWNIK: dr Katarzyna Janiszewska
email: ctomography@twarda.pan.pl
Formularz zgłoszeniowy [text - DOC]
Regulamin laboratorium [tekst - PDF]

Laboratorium Mikroskopii Katodoluminescencyjnej


email: cluminescence@twarda.pan.pl
Formularze zgłoszeniowy [text - DOC]
Regulamin laboratorium [tekst - PDF]

 


 

 

 

 

 


Laboratorium Mikroskopii Elektronowej (SEM1)

OPIEKUN: dr Cyprian Kulicki
email: kulicki@twarda.pan.pl

Wyposażenie Laboratorium SEM1 stanowi wysokopróżniowy skaningowy mikroskop elektronowy, napylarka próżniowa do pokrywania próbek metalem szlachetnym, mikroskop stereoskopowy do wstępnych obserwacji badanego materiału, komputer do przetwarzania wyników w formie cyfrowej oraz pełny zestaw odczynników chemicznych stosowanym w preparatyce SEM. Mikroskop umożliwia wykonywanie zdjęć mikroskamieniałości, ilościową analizę chemiczną oraz mapowanie. Minimalna wielkość próbek - kilka mikronów, maksymalna  - 10 mm (wys.) x 20 mm (śr.). Laboratorium jest do stałej dyspozycji pracowników, świadczy też usługi podmiotom zewnętrznym.

Laboratorium Wysokorozdzielczej Mikroskopii Elektronowej (SEM2)

KIEROWNIK: dr Paweł Bącal

Pracownia fotograficzna


                                                                            
Pracownicy: Grażyna i Marian Dziewińscy
email:
fotopal@twarda.pan.pl

Pracownia zajmuje się wykonywaniem i obróbką zdjęć okazów do prac naukowych i publikacji w technologii tradycyjnej i cyfrowej, przechowuje zdjęcia archiwalne oraz obsługuje imprezy organizowane w Instytucie.


Laboratorium paleontologiczne


Pracownicy: Ewa Hara, Grażyna Matriba, Adam Zaremba 

W laboratorium prowadzone są badania skamieniałości z wszystkich rodzajów skał. W pełni wyposażona pracownia maceracyjna pozwala na przygotowanie materiału do dalszych analiz. W pracowni szlifierskiej możliwe jest kruszenie, cięcie i szlifowanie próbek skalnych oraz przygotowywanie szlifów cienkich. Analiza materiału prowadzona jest przy użyciu binokularów i typowych narzędzi do badań mikroskamieniałości

Preparatornia skamieniałości


Pracownicy: Katarzyna Przestrzelska

Nowocześnie wyposażona w sprzęt do preparacji mechanicznej oraz wyciągi pyłu pozwala na wydobywanie skamieniałości, głównie szkieletów kręgowców będących podstawą do badań naukowych pracowników Instytutu.


Zaplecze komputerowe


Pracownicy: Tomasz Grycuk (administrator sieci), Aleksandra Hołda-Michalska (grafik komputerowy)

Obejmuje ponad 30 stanowisk komputerowych (IBM kompatybilnych) do dyspozycji pracowników oraz urządzenia peryferyjne: skaner kolorowy (1200X1200 dpi), drukarki sieciowe. Lokalna sieć (LAN) pozwala na przesyłanie danych w obrębie budynku, zapewnia dostęp do internetu i poczty email.

Instytut posiada licencje na oprogramowanie graficzne (Corel Draw, Adobe Photoshop i Ilustrator), przygotowanie graficzne prac naukowych oraz realizacje ekspozycji muzealnych wspomaga grafik komputerowy.

Instytut dysponuje salą konferencyjną (o pojemności ok. 100 osób) wyposażoną w projektor multimedialny i rzutnik.