Dyrekcja


Dyrektor Instytutu: Jarosław Stolarski

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych: Przemysław Gorzelak

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Administracyjno-Ekonomicznych: Agnieszka Łukaszenko