Stopnie i tytuły naukowe

Akty prawne: Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, Rozporządzenie Ministra z dnia 15 stycznia 2004 r., Rozporządzenie Ministra z dnia 1 września 2011 r., Rozporządzenie Ministra z dnia 14 września 2011 r. Rozporządzenie Ministra z dnia 22 września 2011 r., Rozporządzenie Ministra z dnia 14 października 2014 r., Konstytucja dla Nauki (tekst ujednolicony)

Inne dokumenty: Poradnik dotyczący postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego (Rada Doskonałości Naukowej), Załączniki do Regulaminu Rady Naukowej dotyczące: wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora (Załącznik 1), trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Załącznik 2), oraz trybów postępowania przy nadawaniu stopnia doktora (Załącznik 3).


Postępowania profesorskie:

Wojciech Majewski
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 28 października 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk przyrodniczych i ścisłych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. Tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 września 2020 roku.

Marcin Machalski
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia. [PDF]
Tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019Otwarte przewody doktorskie:

Oksana Malchyk
temat: Latest Cretaceous and early Paleogene nautilids form central Europe
promotor: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN
otwarcie: 11 grudnia 2017

Skrzycki Piotr 
temat: Ryby dwudyszne z polskiego triasu
promotor: prof. dr hab. Magdalena Borsuk-Białynicka
otwarcie: 24 listopada 2014Nadane stopnie i tytuły

Dawid Dróżdż
temat: The locomotor system of the aetosaur Stagonolepis olenkae [Układ ruchu aetozaura Stagonolepis olenkae]
promotor: dr hab. Tomasz Sulej, prof. IP PAN
otwarcie: 18 grudnia 2018
rozprawa doktorska: [PDF]
streszczenie w jęz. polskim [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 11 września 2023 r.

Dorota Kołbuk
temat: The effect of geochemical parameters of the environment (Mg/Ca) and diet on the biomineralization of the echinoderm skeleton [Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni]
promotor: dr hab. Przemysław Gorzelak, prof. IP PAN
otwarcie: 20 grudnia 2021
streszczenie w jęz. polskim: [PDF]
streszczenie w jęz. angielskim: [PDF]
rozprawa doktorska: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF], recenzja 3 [PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 20 czerwca 2022.

Marek Dec
temat: Silurian and Devonian Heterostraci from Poland and hydrodynamic performance of Psammosteids
promotor: prof. dr hab. Magdalena Borsuk-Białynicka
otwarcie: 25 czerwca 2014
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 21 grudnia 2020.

Przemysław Gorzelak
temat: Mikromorfologia funkcjonalna szkieletu kopalnych szkarłupni
jednostka prowadząca postępowanie habilitacyjne: Instytut Paleobiologii PAN [więcej na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]
Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 28 października 2019 r.

Błażej Błażejowski
temat: Fizjologiczne i behawioralne analogie między późnopaleozoicznymi trylobitami a mezozoicznymi ostronogami
jednostka prowadząca postępowanie habilitacyjne: Instytut Paleobiologii PAN [więcej na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]
Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 18 grudnia 2018 r. [PDF]

Daniel Madzia
temat: Teeth of Cretaceous pliosaurids and mosasaurids as a source of knowledge of their biology and phylogeny
promotor: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN
otwarcie: 28 luty 2017
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 18 grudnia 2018. [PDF]

Tomasz Szczygielski
temat: Wczesna ewolucja pancerza żółwi
promotor: dr hab. Tomasz Sulej
otwarcie: 30 czerwca 2016
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 13 czerwca 2018. [PDF]

Przemysław Sztajner
temat: Anomalodesmata Jury Polskiej. Znaczenie poszczególnych cech morfologii muszli w badaniach autekologii i filogenezy
promotor: dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO
otwarcie: 5 marca 2012
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 28 lutego 2017.

Adam T. Halamski
temat: Późnokredowe flory liściowe Archipelagu Europejskiego - rewizja systematyczna,
paleoekologia i paleoklimatologia
jednostka prowadząca postępowanie habilitacyjne: Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
[więcej na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]
Stopień naukowy doktora habilitowanego  dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 czerwca 2016 r.

Frankowiak Katarzyna
temat: Świadectwa symbiozy z zooksantellami w szkieletach triasowych Scleractinia
promotor: prof. dr hab. Jarosław Stolarski
otwarcie: 27 stycznia 2014
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
obrona: 1 października 2015
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 28 stycznia 2016.

Grzegorz Sadlok
temat: Skamieniałości śladowe z górnego kambru Wiśniówki Wielkiej w Górach Świętokrzyskich i ich znaczenie paleobiologiczne
promotor: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN
otwarcie: 8 grudnia 2010
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
obrona: 10 grudnia 2014
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 8 stycznia 2015.

Tomasz Sulej
temat: Przemiany faun lądowych kręgowców w polskim triasie
jednostka prowadząca postępowanie habilitacyjne: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
[więcej na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]
Stopień naukowy doktora habilitowanego dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia nadany uchwałą Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie z dnia 15 grudnia 2014 r.

Katarzyna Janiszewska
temat: Skeletal development in micrabaciid corals and the origin of Scleractinia
promotor: dr hab. Jarosław Stolarski, prof. nadzw. IP PAN
otwarcie: 5 listopada 2012
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
obrona: 5 listopada 2014 [info-PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 24 listopada 2014.

Dagmara Chmielarz
temat: Dynamika fauny monograptidowej późnego syluru z północnowschodniej Polski
promotor dr hab. Anna Kozłowska, prof. nadzw. IP PAN, promotor pomocniczy dr Barbara Kremer
otwarcie: 5 listopada 2012
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
obrona: 9 czerwca 2014 [info-PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 25 czerwca 2014 r.

Krzysztof Owocki
temat: Środowisko pogrzebania kredowych dinozaurów z Pustyni Gobi, Mongolia
promotor prof. Józef Kaźmierczak, promotor pomocniczy dr Barbara Kremer
otwarcie: 5 listopada 2012
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF], recenzja 3 [PDF]
obrona: 25 czerwca 2014 [info-PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 25 czerwca 2014 r.

Łucja Fostowicz-Frelik
temat: Ponowna ocena Chadrolagus i Litolagus (Mammalia: Lagomorpha) oraz nowy rodzaj północnoamerykańskiego zajęczaka eoceńskiego z Wyomingu
jednostka prowadząca postępowanie habilitacyjne: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
[więcej na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]
Stopień naukowy doktora habilitowanego dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia nadany uchwałą Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie z dnia 3 marca 2014 r.

Barbara Kremer
temat: Sinice i inne mikroorganizmy jako wskaźniki procesów i środowisk sedymentacji w epikontynentalnych morzach przeszłości Ziemi
jednostka prowadząca postępowanie habilitacyjne: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
[więcej na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]
Stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2013 r.

Andrzej Kaim
temat: Ekosystemy chemosyntetyczne i ich zapis kopalny
jednostka prowadząca postępowanie habilitacyjne: Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
[więcej na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]
Stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 czerwca 2013 r.

Kinga Dobrowolska
temat: Zapis ewolucji behawioru w strukturze szkieletu kolonii graptolitów Retiolitidae
promotor: dr hab. Anna Kozłowska, prof. nadzw. IP PAN
otwarcie: 27 października 2011
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
obrona: 10 kwietnia 2013
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Magdalena Łukowiak
temat: Rekonstrukcja fauny gąbek Demospongiae o luźnych igłach z eocenu południowo-zachodniej Australii/ Reconstruction of „soft” demosponge from the Eocene of south–western Australia
promotor: dr hab. Andrzej Pisera, prof. nadzw. IP PAN
otwarcie: 5 marca 2012
streszczenie: [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
obrona: 10 kwietnia 2013 [info-PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia  23 kwietnia 2013 r.

Zofia Dubicka
temat: Otwornice i stratygrafia osadów górnej kredy okolic Halicza (Ukraina zachodnia)
promotor: dr hab. Danuta Peryt, prof. nadzw. IP PAN
otwarcie: 26 maja 2010
streszczenie: [tekst]
recenzje: recenzja 1 [tekst], recenzja 2 [tekst]
obrona: 22 października 2012 [info-PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 5 listopada 2012 r. 

Przemysław Gorzelak
temat: Biomineralizacja i diageneza stereomu dzisiejszych i kopalnych szkarłupni
promotor: dr hab. Jarosław Stolarski, prof. nadzw. IP PAN
otwarcie: 28 października 2010
streszczenie [PDF]
recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
obrona: 22 października 2012 [info-PDF]
Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia 5 listopada 2012 r.