Wydawnictwa

Instytut Paleobiologii PAN jest wydawcą czasopism naukowych oraz popularno-naukowych.KIEROWNIK PRODUKCJI: Andrzej Baliński
Pracownicy: Aleksandra Szmielew, Jolanta KobylińskaActa Palaeontologica Polonica


Redaktor naczelny:
Andrzej Kaim
ISSN 0567- 7920 

Angielskojęzyczny kwartalnik naukowy, w którym ukazują się prace o zasięgu ponad-regionalnym poruszające zagadnienia z zakresu paleontologii, a w szczególności opisujące tryb życia oraz budowę morfologiczną wymarłych organizmów (kręgowców, bezkręgowców, mikroskamieniałości, roślin kopalnych), jak również przemiany ewolucyjne ekosystemów i ich uwarunkowania.Palaeontologia Polonica


Redaktorzy: Jerzy DzikWojciech Majewski
ISSN 0078- 8562
Angielskojęzyczna seria monograficzna, w której publikowane są prace promujące nowoczesną metodologię oraz techniki badawcze, dedykowana publikowaniu wyników badań ukazujących morfologiczną i czasową zmienność ewolucyjną oraz szczegółowe opisy skamieniałości wraz z danymi stratygraficznymi.
Ewolucja


Redaktor:
Jerzy Dzik
ISSN 1730 - 48
Biuletyn zamieszcza artykuły popularyzujące wiedzę o historii organizmów i ich środowiska, a szczególnie o uwarunkowaniach i mechanizmach ewolucyjnych przemian przyrody.

Rocznik Muzeum Ewolucji


Redaktor: Marcin Machalski
ISSN 1689 - 8540
W roczniku publikowane są artykuły popularnonaukowe o tematyce paleontologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisu kopalnego ewolucji biologicznej na tle przemian środowiska.