BibliotekaBIBLIOTEKARZ
: kontakt

Pracownicy:
Grażyna Dziewińska

Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 16:00

Biblioteka Instytutu posiada w zbiorach ponad 12 000 woluminów książek oraz 18 000 broszur o tematyce paleontologicznej. Do dyspozycji użytkowników pozostaje 600 tytułów czasopism zgromadzonych w ramach subskrypcji, wymiany i darów.


KATALOG ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH


Archiwum Polskiej Paleontologii
- pdf'y klasycznych prac dotyczących paleontologii ziem polskich.

Czasopisma online


Bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych:

Wirtualna Biblioteka Nauki (dostępna w ramach licencji krajowej)     
Biblioteka Nauki (otwarty dostęp do pełnych tekstów publikacji naukowych)

Web of Science
SCOPUS        
Science Direct (Elsevier)
Wiley Online Library
Springer Link
EBSCO
Nature
Science

Książki elektroniczne w licencjach krajowych
  
Nauka Polska  – bazy danych tworzone od 1991 r. przez Ośrodek Przetwarzania Informacji: Instytucje naukowe, Ludzie nauki, Konferencje - wystawy - targi, Prace badawcze, Projekty badawcze MNiSW

Skróty tytułów czasopism naukowych

Zasoby cyfrowe krajowe:

Federacja Bibliotek Cyfrowych  – połączone zasoby regionalnych i instytucjonalnych bibliotek cyfrowych
Arianta – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

Zasoby cyfrowe międzynarodowe:
Biodiveristy Heritage Library, Europeana, Internet Archive – książki, czasopisma, artykuły znajdujące się w domenie publicznej
DART Europe – dysertacje i badawcze prace dyplomowe powstające w Europie
Perry Castaneda Library Map Collections  – kolekcja map zdigitalizowanych w University of Texas Libraries
Electronic Journals Library – naukowe i uczelniane czasopisma elektroniczne

Wydawnictwa zagraniczne:
Cambridge University Press, Cambridge
Columbia University Press, New York
McGraw-Hill Inc., New York
McMillan, New York
Oxford University Press, New York
Springer Verlag, Berlin
Taylor & Francis, London
University of California Press, Berkeley

Wydawnictwa krajowe:

Ossolineum, Wrocław
Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Prószyński i S-ka, Warszawa