Seminaria Instytutu Paleobiologii PAN


Seminaria 2022
seminarium2022.08.30. Miniseminarium IP PAN
6 września 2022 r. (wtorek), o godz. 11:00, na platformie internetowej zoom dr Tomasz Szczygielski wygłosi miniseminarium: "Ewolucyjne korzenie skostnień skórnych w pancerzu pierwotnych późnotriasowych żółwi".

seminarium2022.08.11. Miniseminarium IP PAN
18 sierpnia 2022 r. (czwartek), o godz. 11:00, na platformie internetowej zoom dr Magdalena Łukowiak wygłosi miniseminarium: "Insights into the structure and morphogenesis of the giant basal spicule of the glass sponge Monorhaphis chuni".seminarium2022.07.14. Miniseminarium IP PAN
19 lipca 2022 r. (wtorek), o godz. 11:00, na platformie internetowej zoom dr Krzysztof Hryniewicz wygłosi miniseminarium: "The fossil record of deep-sea chondrichthyan egg capsules".

seminarium2022.06.06. Seminarium IP PAN
13 czerwca 2022 r. (poniedziałek), o godz. 11:00, w Instytucie Paleobiologii w sali konferencyjnej na VI piętrze prof. Michał Kowalewski (Muzeum Historii Naturalnej na Florydzie) wygłosi seminarium: "Evolutionary history of prey: 600 million years of predation in Earth’s oceans".


seminarium2022.05.30. Miniseminarium IP PAN
3 czerwca 2022 r. (piątek), o godz. 11:00, na platformie internetowej zoom Anwesha Saha wygłosi miniseminarium: "Towards filling the gap: the evolutionary puzzle of living lagomorphs".

seminarium2022.04.19. Miniseminarium IP PAN
26 kwietnia 2022 r. (wtorek), o godz. 11:00, na platformie internetowej zoom prof. dr hab. Wojciech Majewski wygłosi miniseminarium: "Cenozoic climatic changes drive evolution and dispersal of coastal benthic foraminifera in the Southern Ocean".


seminarium2022.02.17. Miniseminarium IP PAN
24 lutego 2022 r. (czwartek), o godz. 15:00, na platformie internetowej zoom mgr Jakub Jabłoński wygłosi miniseminarium: "Nowe odsłonięcia dolnego kambru w Górach Świętokrzyskich i ich skamieniałości śladowe".seminarium2022.01.11. Miniseminarium IP PAN
18 stycznia 2022 r. (wtorek), o godz. 11:00, na platformie internetowej zoom mgr Adam Rytel wygłosi miniseminarium: "Modularity of the neck in long necked Triassic reptiles revealed by geometric morphometrics".


Seminaria z lat:

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005