Seminaria Instytutu Paleobiologii PAN


Seminaria - rok 2021
seminarium2021.12.01. Seminarium IP PAN
8 grudnia 2021 r. (środa), o godz. 16:00, na platformie internetowej zoom Dr Andrew B. Heckert wygłosi seminarium: "Paleobiological implications of the distribution of disease and incidence of injuries in non-avian Mesozoic dinosaurs."
Link do zoom: https://us02web.zoom.us/j/88528307710

Abstract: The peer-reviewed literature includes numerous examples of paleopathologies (records of injury or disease) in non-avian dinosaurs. These paleopathologies are generally well-described, but typically only in the context of the specific pathology and/or the taxon affected. To date there has been little systematic analysis of the fossil record of dinosaur paleopathologies throughout the Mesozoic. Organizing these records, which number in the 100s, by type of pathology (injury or disease), clade, geological age, body mass, and geographic region yields information on both paleobiology and biases of the fossil record.


seminarium2021.11.03. Wykład Specjalny IP PAN
9 listopada 2021 r. w Instytucie odbędzie się Wykład Specjalny, który wygłosi Profesor Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Tematem wykładu będzie Homo sapiens w Europie – historia zapisana w DNA”.

Przez ostatnie tysiąclecia niezwykle mocno ukształtował się antropocentryczny obraz świata, w którym człowiek jawił się jako gatunek biologicznie osierocony, pozbawiony protoplastów oraz dalszej i bliższej rodziny. Dopiero teoria ewolucji Darwina zweryfikowała ten pogląd pokazując, że wszystkie organizmy na Ziemi wywodzą się od jednego wspólnego przodka, a każdy gatunek ma swoją historię biologiczną. Podczas wykładu zostanie ona zaprezentowana na przykładzie Homo sapiens. Od wcześniejszych wersji dziejów człowieka będzie odróżniać ją to, iż powstała na podstawie najnowszych wyników badań kopalnego i współczesnego DNA.

Wykład odbędzie się 9 listopada 2021 r. w Instytucie Paleobiologii PAN o godzinie 17:30 (Warszawa, Twarda 51/55, sala konferencyjna VI p.). Transmisja z wykładu online na kanale YouTube Muzeum Ewolucji.

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz – chemik i biolog, profesor nauk biologicznych. Od 2011 roku dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej, w ramach którego prowadzi pionierskie badania w zakresie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej oraz biologii molekularnej i systemowej RNA. Odbył liczne staże badawcze we Francji oraz USA. Podstawowymi obiektami jego zainteresowań są genomy oraz transkryptomy zarówno wirusowe, roślinne, jak i człowieka. Obecnie realizowane projekty dotyczą: genomiki populacyjnej człowieka, archeogenomiki, genomiki strukturalnej modelowej rośliny Arabidopsis thaliana oraz molekularnego podłoża procesu regeneracji. Od 2020 roku kieruje grupą zajmującą się diagnostyką COVID-19 oraz genomiką SARS-CoV-2 – jest współtwórcą pierwszego polskiego testu do diagnostyki COVID-19. Współautor ponad 200 artykułów opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych oraz 13 patentów międzynarodowych i krajowych. Kierownik około 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Poza działalnością naukową pasjonuje się filozofią i historią.


seminarium2021.10.21. Miniseminarium IP PAN
28 października 2021 (czwartek), o godz. 11:00, na platformie internetowej zoom prof. dr hab. Marcin Machalski wygłosi wykład: "Tryb i środowisko życia skafitów jako klucz do zrozumienia ich ewolucji u schyłku kredy."seminarium2021.09.20. Seminarium IP PAN
21 października 2021 (czwartek), o godz. 11:00, na platformie internetowej zoom prof. Bruce Rothschild (Indiana University Health Research Associate, Carnegie Museum) wygłosi wykład: "History of disease as told by surviving skeletons: Zoological/Paleontological Implications".

Once you have mastered a database, opportunities in paleopathology are limited only by your imagination. The seminar will share the culmination of five decades of research, establishing the character of disease, its population spectrum, and establishing manifestations as trans-phylogenetic and trans-chronologic. Predicated on documentation of disease in the human and veterinary record, the paleontologic record provides unique insights to the diseases/pathologies we share with most creatures that have transited the earth.

Link do seminarium:
INSTITUTE OF PALEOBIOLOGY Polish Academy of Sciences is inviting you to a scheduled
Zoom meeting.
Topic: Seminarium Instytutu Paleobiologii PAN
Time: Oct 21, 2021 11:00 Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81565594057
Meeting ID: 815 6559 4057seminarium2021.09.20. Miniseminarium IP PAN
22 września 2021 (środa), o godz. 11:00, na platformie internetowej zoom dr Paweł Bącal wygłosi wykład: "SEMinar. A tale of electron microscopy evolution."
seminarium2021.06.23. Miniseminarium IP PAN
30 czerwca 2021 (środa), o godz. 11:00, na platformie internetowej zoom prof. Jarosław Stolarski wygłosi wykład: "Biomineralna pamięć koralowców."
seminarium2021.04.28. Miniseminarium IP PAN
5 maja 2021 (środa), o godz. 12:00, na platformie internetowej zoom prof. dr hab. Anna Kozłowska wygłosi wykład: "Trendy ewolucyjne retiolitów (Graptolithina) w homerze, na podstawie nowego materiału z Polski."


seminarium2021.03.11. Miniseminarium IP PAN
17 marca 2021 (środa), o godz. 14:00, na platformie internetowej zoom dr Daniel Madzia wygłosi wykład: "Zęby Mosasauridae z górnej kredy Europy jako morfologiczne, mikrostrukturalne i izotopowe nośniki informacji taksonomicznej oraz ekologicznej."

seminarium2021.02.19. Miniseminarium IP PAN
24 lutego 2021 (środa), o godz. 14:00, na platformie internetowej zoom dr Andrzej Wolniewicz wygłosi wykład: "CT-informed skull osteology of Palaeolagus haydeni (Mammalia: Lagomorpha) and its bearing on the reconstruction of the early lagomorph body plan."Seminaria z lat:

2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005