Kolekcje

 

OPIEKUN: Jolanta Kobylinska
Pracownicy: Piotr Gryz

Jednym ze statutowych zadań Instytutu Paleobiologii PAN jest gromadzenie i przechowywanie zbiorów paleontologicznych – części przyrodniczego dziedzictwa ludzkości. Kolekcje Instytutu obejmują zbiory paleontologiczne gromadzone od roku 1952 w Polsce oraz podczas wypraw do innych krajów (Mongolia, Spitsbergen, Antarktyda i in.). Ich trzonem są zbiory opisane w publikacjach wydanych przez Instytut. Obecnie jest to około ośmiuset kolekcji; wielkość poszczególnych kolekcji jest bardzo różna, od jednego do ponad 10 000 okazów.

Spis kolekcji [HTML].

Opisane kolekcje są dostępne dla uczonych z całego świata; wyjątkiem są kolekcje, które są w trakcie opracowywania. Planując wizytę proszę przesłać do Opiekuna zbiorów [email] wypełniony formularz dla gości [DOC]. W celu uzyskania zgody Instytutu Palobiologii na wykonanie odlewów, pobranie próbek lub wykonanie szlifów, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza [DOC]. Wykonywanie skanów lub zdjęć pozwalajacych na utworzenie obrazu 3-D wymaga osobnej zgody [DOC].

Obecnie trwa katalogowanie zbiorów, które w znacznej części jest już ukończone. Katalogi są dostępne pod podanymi poniżej linkami. Należy mieć na względzie, że:
- rozróżnienie między Katalogami 1, 2, … ma charakter jedynie praktyczny (uniknięcie zbyt dużych plików); przy poszukiwaniu jakiegoś taksonu należy przejrzeć wszystkie katalogi;
- oznaczenia są przeważnie wzięte z istniejących już metryczek i niekoniecznie odpowiadają współczesnemu stanowi wiedzy w paleontologii;
- rodzaje i gatunki ułożono według stricte praktycznego Jednolitego Porządku Gromad (Klas) i Rzędów [DOC]; nie jest to systematyka o charakterze naukowym; w niektórych przypadkach stosowano też inne systemy klasyfikacyjne.

Katalog 1 - Kolekcje opracowane - Bezkręgowce [XLS]

Katalog 2 - Kolekcje opracowane - Kręgowce [XLS]

Katalog 3 - Kolekcje porównawcze [XLS]

Katalog 4 - Kolekcje nieopracowane [XLS]

W sprawach związanych z kolekcjami prosimy zwracać się do ich opiekuna.

Część zbiorów jest wystawiona na widok publiczny w Muzeum Ewolucji.