Zamówienia publiczne


Instytut Paleobiologii PAN  


zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na system zmotoryzowania mikroskopu Nikon Eclipse SOi [Zapytanie ofertowe-PDF]


Przetargi zakończone w

roku

2017przetarg na mikroskop biologiczny - postępowanie zamknięte bez wybrania oferty

[Zapytanie ofertowe-PDF]