Zamówienia publiczne


Instytut Paleobiologii PAN nie prowadzi obecnie przetargów  

Przetargi zakończone w

roku

2017przetarg na system zmotoryzowania mikroskopu Nikon Eclipse SOi
[Zapytanie ofertowe-PDF][Decyzja-PDF]

przetarg na mikroskop biologiczny - postępowanie zamknięte bez wybrania oferty
[Zapytanie ofertowe-PDF]