Zamówienia publiczne


Instytut Paleobiologii PAN zaprasza do składania ofert na:

Dostawę źródła promieniowania rentgenowskiego do wysokorozdzielczego mikrotomografu komputerowego wraz z jego instalacją, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji i funkcjonowania, kalibracją i przeglądem tomografu
[Ogłoszenie][SIWZ][Załącznik 1-DOC][Załącznik 2-DOC][Załącznik 3-DOC][Załącznik 4-DOC]


Przetargi zakończone w

roku

2019Prenumeratę i dostawę zagranicznych czasopism naukowych w roku 2019
[Zapytanie ofertowe-DOC] [Projekt umowy-DOC] [Formularz ofertowy-DOC] [Formularz cenowy-DOC]

reaktor ciśnieniowy [Ogłoszenie]
[Odpowiedź na pytanie][Decyzja]