Zamówienia publiczne


Instytut Paleobiologii PAN zaprasza do składania ofert na:

Prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych na rok 2021 dla Instytutu Paleobiologii PAN
[Zapytanie ofertowe] [Projekt umowy] [Formularz ofertowy] [Formularz cenowy]

Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową (FE-SEM) wraz z wyposażeniem
[SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Załącznik nr 2 do SIWZ] [Załącznik nr 3 do SIWZ][Załącznik nr 4 do SIWZ]

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na miniportalu Urzędu Zamówień Publicznych [Ogłoszenie] [Informacja o otwarciu ofert]

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 r.  
[Zaproszenie do składania ofert] [Informacje dodatkowe][Decyzja]

Prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych na rok 2020 dla Instytutu Paleobiologii PAN
[Zapytanie ofertowe] [Projekt umowy] [Formularz ofertowy] [Formularz cenowy][Otwarcie ofert]

Dostawę źródła promieniowania rentgenowskiego do wysokorozdzielczego mikrotomografu komputerowego wraz z jego instalacją, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji i funkcjonowania, kalibracją i przeglądem tomografu
[Ogłoszenie][Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia][SIWZ][SIWZ zmiana][Wyjaśnienia do SIWZ][Załącznik 1-DOC][Załącznik 2-DOC][Załącznik 3-DOC][Załącznik 4-DOC][Informacja o otwarciu ofert][Decyzja wyboru oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ]

Przetargi zakończone w

roku

2019:Prenumeratę i dostawę zagranicznych czasopism naukowych w roku 2019
[Zapytanie ofertowe-DOC] [Projekt umowy-DOC] [Formularz ofertowy-DOC] [Formularz cenowy-DOC]

reaktor ciśnieniowy [Ogłoszenie] [Odpowiedź na pytanie][Decyzja]