Praca

 

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na


stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2018 r.
[Ogłoszenie]


Instytut Paleobiologii ogłasza nabór na

stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN [Ogłoszenie]
stanowisko adiunkta [Ogłoszenie]

[Regulamin konkursu na stanowiska naukowe]


Konkursy zakończone w roku 2018na stanowisko asystenta
[Ogłoszenie]
W dniu 26 marca 2018 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie mgr Tomasza Szczygielskiego na stanowisku asystenta.

na staż podoktorski
w ramach projektu NCN [Ogłoszenie]
W dniu 26 marca 2018 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Ismaela Coronado Vila na stanowisku adiunkta (staż podoktorski).