Praca

Instytut Paleobiologiiogłasza nabór nastypendium doktoranckie w ramach grantu NCN
[Ogłoszenie]


[Regulamin konkursu na stanowiska naukowe]


Konkursy zakończone w roku 2018na stanowisko adiunkta
[Ogłoszenie] - konkurs zakończony bez decyzji o zatrudnieniu.

na
stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2018 r. [Ogłoszenie] [Decyzja]

na stanowisko asystenta
[Ogłoszenie]
W dniu 26 marca 2018 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie mgr Tomasza Szczygielskiego na stanowisku asystenta.

na staż podoktorski
w ramach projektu NCN [Ogłoszenie]
W dniu 26 marca 2018 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Ismaela Coronado Vila na stanowisku adiunkta (staż podoktorski).