Praca

Instytut Paleobiologii PAN ogłasza konkurs na


stanowisko asystenta [Ogłoszenie]

staż podoktorski
w ramach projektu NCN [Ogłoszenie]

[Regulamin konkursu na stanowiska naukowe]


Konkursy zakończone w roku 2018