Praca

Instytut Paleobiologii nie prowadzi żadnych konkursów
[Regulamin konkursu na stanowiska naukowe]


Konkursy zakończone w roku 2019stanowisko specjalisty ds administracyjnych i public relations [Ogłoszenie]

stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN [Ogłoszenie] - w wyniku przeprowadzonej rekrutacji stypendium z dn. 1.10.2019 r. otrzymała p. Sofia Bakayeva

na staż podoktorski [Ogłoszenie] - 13 marca 2019 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowala wniosek Dyrektora o zatrudnienie dr Andrzeja Wolniewicza na stanowisku adiunkta
 
na stanowisko adiunkta [Ogłoszenie] - 13 marca 2019 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Daniela Madzi na stanowisko adiunkta