Aktualności


2018

12.06.2018. Instytut Paleobiologii zaprasza na wykład profesorski dr. hab. Marcina Machalskiego
Paleobiologia amonitów: stan wiedzy na dzisiaj, perspektywy na jutro

w dniu 13 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (VIp.).

12.06.2018.
Instytut Paleobiologii zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Szczygielskiego Early evolution of the turtle shell (Wczesna ewolucja pancerza żółwi)
w dniu 13 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (VIp.).

2018.05.21.
W dniu 11 czerwca 2018: godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro, dr Daniel Tyborowski (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) wygłosi wykład: Zespół wielkich kręgowców z górnej jury kamieniołomu Owadów-Brzezinki z ichtiozaurami, żółwiami i rybami kostnoszkieletowymi [więcej informacji]

2018.05.17.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE informuje o nowych szansach na sfinansowanie zatrudnienia obiecujących naukowców z zagranicy w grantach indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie [więcej informacji]

2018.05.11.
W dniu 21 maja 2018: godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro, odbędą się wykłady dr Wiktora S. Tereszczenko (Laboratory of Paleoherpetology, Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences): On the polymorphism of the axial skeleton in Protoceratops andrewsi (Protoceratopidae, Neoceratopsia) oraz mgr Justyny Słowiak (Instytut Paleobiologii PAN): Ontogenetic postural change in Protoceratops andrewsi and the implications for stem ceratopsian locomotion 

2018.05.09.
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie [więcej informacji]

2018.04.16.
W dniu 23 kwietnia 2018: godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro, prof. Andrzej Baliński (Instytut Paleobiologii PAN) wygłosi wykład: Wczesnoordowicka fauna z zachowanymi tkankami miękkimi z prowincji Hubei w południowych Chinach

2018.03.10. Instytut Paleobiologii PAN wraz z Partnerami: Instytut Nauk Geologicznych PAN (Lider Projektu), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytut Parazytologii PAN,
informują, iż ubiegają się wspólnie o Fundusze Unijne w ramach projektu pn.: "Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie"
Okres realizacji projektu: lata 2018 - 2020. Całkowita wartość projektu: 3 833 171,44 zł, w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 258 195,72 zł. [więcej informacji]