Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


dr Tomasz SZCZYGIELSKI

triasowe żółwie, geneza Testudinata; różnorodność, ewolucja i filogeneza gadów


 CURRICULUM VITAEDane osobowe


Tomasz Sczygielski
Urodzony w Warszawie, 1989 r.


Stopnie naukowe i członkostwa

 • 2011 licencjat z biologii; Geneza żółwi (Testudines) – obecny stan wiedzy; Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie; opiekun naukowy: prof. dr hab. Magdalena Borsuk-Białynicka
 • 2013 magisterium z biologii; Geneza żółwi (Testudines) na podstawie nowych materiałów z triasu Polski; Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie; opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Sulej.
 • 2013 – 2017 doktorant Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ, Warszawa; opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Sulej.
 • 2014 – 2017 przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN.
 • 2018 doktorat w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia; Early evolution of the turtle shell (Wczesna ewolucja pancerza żółwi); Instytut Paleobiologii PAN; opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Sulej.
 • Od 2019 członek Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN.
   
Zatrudnienie
 • 2018 laborant w Instytucie Paleobiologii PAN w Warszawie.
 • 2018 – 2019 asystent w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Od 2018 asystent w Instytucie Paleobiologii PAN w Warszawie.

Granty badawcze
 • 2017 – 2020 kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium „Ewolucyjne korzenie skostnień skórnych w pancerzu pierwotnych późnotriasowych żółwi”
 • 2018 – 2021 wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki Opus „Zmierzch ery gadów ssakokształtnych w Europie” (kierownik: dr hab. Tomasz Sulej, prof. nadzw. IP PAN)

Konferencje naukowe
 • 7 IX 2010 IV Sesja Popularnonaukowa “Śląskie dinozaury nie tylko z Krasiejowa” (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa, Polska).
 • 2010 – 2013 seminaria Zakładu Paleontologii Kręgowców Instytutu Paleobiologii PAN (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa, Polska).
 • 2010 – 2012 spotkania Entuzjastów Ewolucji (Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, Warszawa, Polska).
 • 2012-2016 seminaria „journal club” (Zakład Paleobiologii i Ewolucji, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa).
 • 1–4 VI 2012 Symposium on Turtle Evolution 2012 (Uniwersytet w Tybindze, Tybinga, Niemcy).
 • 9–11 V 2014 VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska).
 • 8–12 VII 2015 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska).
 • 17–18 VII 2015 Młodzi w Paleontologii VII (Sławno, Polska).
 • 20–23 VII 2015 5th Turtle Evolution Symposium (Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brazylia).
 • 9 XII 2015 V Sesja Popularnonaukowa „Śląskie dinozaury (nie tylko) z Krasiejowa” (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Kraków, Polska).
 • 20–24 IV 2016 VII Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska).
 • 21–13 IX 2016 XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG (Instytut Geologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska).
 • 2–4 VI 2017 Conference of Young Evolutionary Biologists (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska).
 • 1–3 VIII 2017 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists (Palaeontological Museum Munich, Monachium, Niemcy).
 • 21–22 IV 2018 Młodzi w Paleontologii IX (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska).
 • 26–27 V 2018 6th Turtle Evolution Symposium (Waseda University, Tokio, Japonia).
 • 17–20 X 2018  78th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology (Albuquerque Convention Center, Albuquerque, USA).

Prace terenowe i praktyki
 • 2010 miesięczne praktyki w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN (m. in. katalogowanie zbiorów, praca ze skaningowym mikroskopem elektronowym).
 • 2011 aktywny udział w dwutygodniowych wykopaliskach w Lisowicach.
 • 2011 aktywny udział w dwutygodniowych wykopaliskach w Krasiejowie w ramach kursu Paleobiologia terenowa na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Od 2011 praca w preparatorni Instytutu Paleobiologii PAN (wolontariat i w ramach prac magisterskiej i doktorskiej).
 • 2012 aktywny udział w dwutygodniowych wykopaliskach w Porębie.
 • 2012 prowadzenie trzydniowych wykopalisk studenckich w Porębie.
 • IX 2013 aktywny udział w trzytygodniowych wykopaliskach w permie Rosji (Wiazniki).
 • Od 2013 regularne terenowe wyjazdy kontrolne i rekonesansowe w Góry Świętokrzyskie, na południowe Mazowsze i na Śląsk.
 • 14–29 IV 2014  wizyta badawcza w Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart i w Carl-Schweizer-Museum Murrhardt (badania porównawcze i fotograficzna, rysunkowa i opisowa dokumentacja żółwi i protorozaurów).
 • 2014 prowadzenie dwutygodniowych wykopalisk dla studentów w Krasiejowie.
 • 2015 prowadzenie dwutygodniowych wykopalisk dla studentów w Porębie.
 • XII 2016 trzydniowy wyjazd badawczy do Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart (badania porównawcze i fotograficzna, rysunkowa i opisowa dokumentacja żółwi, plakodontów i płazów tarczogłowych).
 • 2018 organizacja tygodniowych wykopalisk w Porębie.
 • X 2018 wizyta badawcza w New Mexico Museum of Natural History and Science.

Nagrody i wyróżnienia
 • 2014 pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy referat VI Studenckiej Konferencji Biologii Ewolucyjnej.
 • 2018 wyróżnienie pracy doktorskiej "Early evolution of the turtle shell" (Wczesna ewolucja pancerza żółwi) na wniosek recenzentów.


Dydaktyka akademicka

 • 2018 gościnne prowadzenie trzech z serii wykładów z przedmiotu Zoologia na Uniwersytecie Warszawskim (6 godz.).
 • 2018 współprowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Zoologia na Uniwersytecie Warszawskim (40 godz.).
 • 2018 – 2019 współprowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Różnorodność biologiczna na Uniwersytecie Warszawskim (40 godz.).
 • Od 2019 promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej mgra Przemysława Świsia „Impact of the Late Devonian and earliest Carboniferous environmental disturbances on faunal dynamics and evolution of conodonts” (Zakład Paleobiologii i Ewolucji, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; promotor główny: prof. dr hab. Jerzy Dzik).

Inne
 • V 2014 przygotowanie aktywności, stoiska i uczestnictwo w 18. Pikniku Naukowym w Warszawie jako przedstawiciel Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN.
 • Od 2014 prowadzenie ogólnopolskich rekrutacji na studenckie obozy wykopaliskowe.
 • 7 VI 2015 aktywny udział w pikniku „Zaginiony Świat Dinozaurów” organizowanym przez National Geographic Polska w Parku Praskim w Warszawie jako przedstawiciel Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN.
 • VII 2015 – II 2016  filmowanie i produkcja (montaż i dźwięk) trzech filmików reklamowych wystawy „Ewolucja w Morzu” dla Muzeum Ewolucji IP PAN.
 • III 2016 pomoc przy tłumaczeniu anglojęzycznego przewodnika dla zwiedzających Muzeum Ewolucji IP PAN.
 • VI 2016 recenzja publikacji naukowej dla pisma Cretaceous Research.
 • II 2017 filmowanie filmiku reklamowego Muzeum Ewolucji IP PAN.
 • 2018 konsultacja merytoryczna i korekta polskiego tłumaczenia książki dla dzieci „Animals of a Bygone Era” („Zwierzęta minionej ery”) autorstwa M. Säfström (Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa, 2018).
 • 2018 członek Komitetu Naukowego konferencji Młodzi w Paleontologii IX.
 • 2018 autor spisu taksonów zwierząt z kajpru Polski na stronie Bone-bearing Keuper of the Upper Silesia, southern Poland (http://www.keuper.us.edu.pl/).


PublikacjeArtykuły naukowe w czasopismach recenzowanych

Szczygielski T., Sulej T. 2016. Revision of the Triassic European turtles Proterochersis and Murrhardtia (Reptilia, Testudinata, Proterochersidae), with the description of new taxa from Poland and Germany. Zoological Journal of the Linnean Society 177 (2): 395-427.

Szczygielski T. 2017. Homeotic shift at the dawn of the turtle evolution. Royal Society Open Science 4: 160933.

Szczygielski T.
, Surmik D., Kapuścińska A., Rothschild B.M. 2017. The oldest record of aquatic amniote congenital scoliosis. PLoS ONE 12: e0185338.

Szczygielski T., Tyborowski D., Błażejowski B. 2018. A new pancryptodiran turtle from the Late Jurassic of Poland and palaeobiology of early marine turtles. Geological Journal 53: 1215-1226.

Surmik D., Szczygielski T., Janiszewska K., Rothschild B.M. 2018. Tuberculosis-like respiratory infection in 245-million-year-old marine reptile suggested by bone pathologies. Royal Society Open Science 5: 180225.

Szczygielski T., Słowiak J., Dróżdż D. 2018. Shell variability in the stem turtles Proterochersis spp. PeerJ 6: e6134.

Szczygielski T., Sulej T. 2019. The early composition and evolution of the turtle shell (Reptilia, Testudinata). Palaeontology 62 (3): 375-415.

Bajdek P., Szczygielski T., Kapuścińska A., Sulej T. 2019. Bromalites from a turtle-dominated fossil assemblage from the Triassic of Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 321-322: 142-150.

Szczygielski T., Dróżdż T., Surmik D., Kapuścińska A., Rothschild B. M. 2019. New tomographic contribution to characterizing mesosaurid congenital scoliosis. PLoS ONE 14 (2): e0212416.

Słowiak J., Szczygielski T., Ginter M., & Fostowicz‐Frelik Ł. 2020. Uninterrupted growth in a non‐polar hadrosaur explains the gigantism among duck‐billed dinosaurs. Palaeontology 63 (4): 579-599.

Szczygielski, T. 2020. Obscure by name: solving the enigma of Chelytherium obscurum, the first described Triassic turtle. Zoological Journal of the Linnean Society, advance online, 1–12.

Madzia, D., Szczygielski, T., Wolniewicz, A.S. 2021. The giant pliosaurid that wasn’t—revising the marine reptiles from the Kimmeridgian, Upper Jurassic, of Krzyżanowice, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 66 (1): 99-129.

Czepiński Ł., Dróżdż D., Szczygielski T., Tałanda M., Pawlak W., Lewczuk A., Rytel A. & Sulej T. 2021. An Upper Triassic terrestrial vertebrate assemblage from the forgotten Kocury locality (Poland) with a new aetosaur taxon. Journal of Vertebrate Paleontology.

Słowiak J., Szczygielski T., Rothschild B. M., & Surmik D. 2021. Dinosaur senescence: a hadrosauroid with age‑related diseases brings a new perspective of “old” dinosaurs. Scientific Reports 11: 11947.

Szczygielski T., Słowiak J. 2022. Shell histology of the Triassic turtle, Proterochersis porebensis Szczygielski & Sulej, 2016, provides novel insights about shell ankylosis. Comptes Rendus Palevol 21 (29): 619-679.

Szczygielski T., Sulej T. 2023. Woznikella triradiata n. gen., n. sp. – a new kannemeyeriiform dicynodont from the Late Triassic of northern Pangea and the global distribution of Triassic dicynodonts. Comptes Rendus Palevol 22 (16): 279–406.

Szczygielski T., Piechowski R. 2023. Limb anatomy of the Triassic turtles: appendicular osteology of Proterochersis (Testudinata, Proterochersidae). Zoological Journal of the Linnean Society 199: 771-831.

Szczygielski T., Klein N., Słowiak-Morkovina J., Scheyer T. M. 2023. Limb histology of the Triassic stem turtles Proterochersis porebensis Szczygielski & Sulej, 2016 and Proganochelys quenstedtii Baur, 1887 with insights into growth patterns of early turtles. Comptes Rendus Palevol 22 (32): 635–665.

Surmik D., Słowiak-Morkovina J., Szczygielski T., Wojtyniak M., Środek D., Dulski M., Balin K., Krzykawski T., Pawlicki R. 2023. The first record of fossilized soft parts in ossified tendons and implications for the understanding of tendon mineralization. Zoological Journal of the Linnean Society 198 (3): zlad001.

Słowiak J., Brusatte S.L., Szczygielski T. 2024. Reassessment of the enigmatic Late Cretaceous theropod dinosaur, Bagaraatan ostromi. Zoological Journal of the Linnean Society: zlad169.

.


Artykuły popularnonaukowe

Szczygielski T. 2015. Kiedy żółwie zerwały się do podmorskiego lotu. Ewolucja 5: 18-27.

Szczygielski T., Sulej T. 2017. Poręba 215 mln lat temu. Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Porębie, online 21 II 2017 r. (http://www.umporeba.pl/index.php/kultura/578-poreba-215-mln-lat-temu).

Szczygielski T. 2018. The evolution of neck/trunk transition in the earliest turtles. Annual Report – Polish Academy of Sciences 2018: 31-33.

Abstrakty konferencyjne

Sulej T., Szczygielski T. 2012. New turtles from the Triassic of Poland. Referat. Symposium on Turtle Evolution 2012, Abstracts: 41. 2 VI 2012 r., Wydział Geologii, Uniwersytet w Tybindze, Tybinga, Niemcy.

Szczygielski T. 2014. Tajemnica genezy żółwi. Referat. VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Referaty: 52. 11 V 2014 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Sulej T., Niedźwiedzki G., Szczygielski T., Tałanda M. 2014. A new Triassic (Ladinian) association with a large temnospondyl, sauropterygians, a gigantic prolacertiform, and an archosauriform in Miedary (Southern Poland). Poster. 74th Meeting of Society of Vertebrate Paleontology Abstracts of Papers: 237. 6 XI 2014 r., Estrel Berlin, Berlin, Niemcy.

Szczygielski T. 2015. Investigating the ancestral shell: preliminary data on new material of Proterochersis, the earliest fully-shelled turtle. Referat. 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Abstracts: 90. 10 VII 2015 r., Uniwersytet Opolski, Opole.

Szczygielski T. 2015. Późnojurajskie żółwie z Krzyżanowic oraz geneza śladów bioerozji na ich pancerzach. Referat. Młodzi w Paleontologii VII, Przewodnik wycieczek terenowych, abstrakty i artykuły: 20. 17 VII 2015 r., Sławno.

Szczygielski T. 2015. New data on the oldest turtles: revision and reconsideration of Proterochersidae. Referat. PeerJ PrePrints 3:e1059. 5th Turtle Evolution Symposium, Program and Abstracts: 12. 21 VII 2015 r., Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brazylia.

Szczygielski T. 2015. Późnotriasowe żółwie z Poręby – pochodzenie i wczesna ewolucja Testudinata. Referat. V Sesja Krasiejowska „Śląskie dinozaury (nie tylko) z Krasiejowa”, Abstrakty: 20. 9 XII 2015 r., Instytut Nauk Geologicznych PAN, Kraków.

Szczygielski T., Tyborowski D. 2016. Żółwie Polski od triasu do dziś. Referat. VII Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Abstrakty: 34. 24 VI 2016 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Szczygielski T. 2016. Znaczenie późnotriasowych żółwi z rodziny Proterochersidae z Polski i Niemiec dla zrozumienia najwcześniejszej ewolucji Testudinata (The impact of the Late Triassic turtles of the family Proterochersidae from Poland and Germany on the understanding of the earliest evolution of Testudinata). Referat. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Abstrakty: 113. 21-13 IX 2016 r., Instytut Geologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

Szczygielski T., Tyborowski D. 2016. Nowy durofagiczny żółw morski z jury Polski (A new durophagous marine turtle from the Jurassic of Poland). Referat. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Abstrakty: 111. 21-13 IX 2016 r., Instytut Geologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

Surmik D., Szczygielski T., Dulski M., Janiszewska K., Rothschild B. 2017. On paleopathologies in aquatic amniotes – the results of integrated studies. Referat. Conference of Young Evolutionary Biologists, Abstract Book: 18. 3 VI 2017 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Szczygielski T. 2017. Can fossil morphologies be used as a proxy for the estimation of homeotic gene expression ranges? Referat. Conference of Young Evolutionary Biologists, Abstract Book: 19. 3 VI 2017 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Surmik D., Szczygielski T., Szrek P. 2017. Presumptive coelacanth remains from the Middle Triassic of Poland. Poster. 14th International Symposium on Early and Lower Vertebrates, Ichthyolith Issues Special Publication 13: 72. 6 VII 2017 r., Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Chęciny.

Sulej T., Szczygielski T., Tałanda M., Czepiński Ł. 2017. New data on the Middle Triassic vertebrate locality in Miedary (Southern Poland). Poster. 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Zitteliana 91: 86. 1 VIII 2017 r., Palaeontological Museum Munich, Monachium, Niemcy.

Surmik D., Szczygielski T., Rothschild B. M., Janiszewska K. 2017. Evidence of tuberculosis-like infection in a Middle Triassic eusauropterygian, Proneusticosaurus silesiacus Volz 1902. Poster. 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Zitteliana 91: 86. 1 VIII 2017 r., Palaeontological Museum Munich, Monachium, Niemcy.

Szczygielski T. 2017. Homeotic shift at the dawn of the turtle evolution. Referat. 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Zitteliana 91: 87. 1 VIII 2017 r., Palaeontological Museum Munich, Monachium, Niemcy.

Szczygielski T. 2017. Turtles and Eunotosaurus africanus – ancestry or homoplasy? Referat. 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Zitteliana 91: 87. 1 VIII 2017 r., Palaeontological Museum Munich, Monachium, Niemcy.

Szczygielski T., Tyborowski D., Błażejowski B. 2017. A new pancryptodiran turtle from the Late Jurassic of Poland and the evolution of durophagy in turtles. Referat. 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Zitteliana 91: 87-88. 1 VIII 2017 r., Palaeontological Museum Munich, Monachium, Niemcy.

Szczygielski T., Słowiak J. 2018. Zmienność pancerza i dymorfizm płciowy u najwcześniejszych żółwi (Testudinata: Proterochersidae). Referat. Młodzi w Paleontologii IX, Książka abstraktów: 26. 22 IV 2018 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Szczygielski T., Sulej T. 2018. Osteodermal mosaic in the carapace of the earliest turtles. Referat. 6th Turtle Evolution Symposium, Program & Abstracts: 2-5. 26 V 2018 r., Waseda University, Tokio, Japonia.

Szczygielski T., Słowiak J. 2018. Shell variability and sexual dimorphism in the earliest turtles. Referat. 6th Turtle Evolution Symposium, Program & Abstracts: 6-8. 26 V 2018 r., Waseda University, Tokio, Japonia.

Surmik D., Szczygielski T., Janiszewska K., Rothschild B.M. 2018. Tuberculosis-like respiratory infection in 245-million-year old marine reptile suggested by bone pathologies. Referat. 78th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology, Meeting Program and Abstracts: 224-225. 17 IX 2018 r., Albuquerque Convention Center, Albuquerque, USA.

Szczygielski T., Słowiak J., Sulej T. 2018. New data on the shell structure of the basalmost true turtles, Proterochersis spp. Poster. 78th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology, Meeting Program and Abstracts: 225. 19 IX 2018 r., Albuquerque Convention Center, Albuquerque, USA.

KontaktTomasz Szczygielski


Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Szczygielski
Kudos: https://www.growkudos.com/profiles/102581
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5108-8493

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA

e-mail: t.szczygielski@twarda.pan.pl, t.e.szczygielski@gmail.com
tel.: (+48 22) 6978-866; pokój 129