Książka telefoniczna


Pracownicy i doktoranci Instytutu Paleobiologii PAN         

NAZWISKO i imię
tel.+48 22
 69 78 ___
  nr pokoju
e-mail@twarda.pan.pl
ADMINISTRACJA INSTYTUTU
850
155
paleo
ANDZIAK Michał
864
I p.

BAJDEK Piotr855105
BALIŃSKI Andrzej
895
145
balinski
BARTOSIŃSKA Żaneta
877
127
zbartosinska
BITNER Aleksandra
870
120
bitner
BŁAŻEJOWSKI Błażej
793
129
bblazej
BORSUK-BIAŁYNICKA Magdalena
892
632
borsuk.b
CORONADO Ismael 633797 icoronad
DEC Marek (doktorant)
880
137
mdec
DRÓŻDŻ Dawid (doktorant) 880 137 dawid.drozdz
DZIEWIŃSCY Grażyna i Marian
857
107
fotopal
DZIK Jerzy 738
153
dzik
FOSTOWICZ-FRELIK Łucja
854
635
lfost
FRANKOWIAK Katarzyna 800 121 kfrankowiak
GAŹDZICKI Andrzej 796
133
gazdzick
GLINKA Zofia
745
152

GORZELAK Przemysław
885
130
pgorzelak
GRONKOWSKA Agnieszka
850
155
agron
GRYCUK Tomasz (admin. sieci)
820
320
info
GRYZ Piotr
864
I p. piotrgryz78@gmail.com
HALAMSKI Adam
875
125
ath
HARA Ewa
852
104
ewahara
HOŁDA-MICHALSKA Aleksandra
792
119
ola_h.michalska@wp.pl
HRYNIEWICZ Krzysztof 794
136
krzyszth
JACHOWSKA Ewa (Muzeum Ewolucji)
+48 22 656 66 37
muzewol@paleo.pan.pl
JANISZEWSKA Katarzyna
882
131
k.janiszewska
KAPUŚCIŃSKA Agnieszka
+48 22 656 66 37 akap@muzewol.pan.pl
KAIM Andrzej
881
636
kaim
KAŹMIERCZAK Józef
887
135
jkaz
KOBYLIŃSKA-IWANIUK Jolanta
792
119
jkobylinska
KOZŁOWSKA Anna
872
634
akd
KREMER Barbara
886
144
kremer
KULICKI Cyprian
860
110
kulicki
LÓPEZ-TORRES Sergi 892632slopeztorres
LABORATORIUM NanoFun865

ŁUKASZENKO Agnieszka
896
154
paleo
ŁUKOWIAK Magdalena
751 103 mlukowiak
MACHALSKI Marcin
883
148
mach
MADZIA Daniel (doktorant) 880
137
dmadzia
MAJEWSKI Wojciech
853
156
wmaj
MALCHYK Oksana (doktorant) 880
137
omalcz
MATRIBA Grażyna
876
126
gmat
OLEMPSKA-RONIEWICZ Ewa
799
122
olempska
OWOCKI Krzysztof
873
123
kowoc
PERYT Danuta
795
635b
d.peryt
PISERA Andrzej
871
637
apis
PREPARATORNIA
855
105a

ROMANIN Marco 874
124
m.romanin
RONIEWICZ Ewa
866
128
eron
SEM (Pracownia mikroskopii)
860
110

STOLARSKI Jarosław
879
633a
stolacy
SULEJ Tomasz
869
102
sulej
SUMIŃSKA Urszula (Muzeum Ewolucji)
+48 22 656 66 37 muzewol@paleo.pan.pl
SZANIAWSKI Hubert
897
134
szaniaw
SZCZYGIELSKI Tomasz 893
147
t.szczygielski
SŁOWIAK Justyna (doktorant) 854 635 justyna.slowiak
SZMIELEW Aleksandra
894
146
szmielew
WÓJCIK Katarzyna745152kwojcik
WYSOCKA-TURLEJ Monika
994
152
monikawt
ZAREMBA Adam
861
111


Kontakty w budynku ul. Twarda 51/55
tel.+48 22
 69 78 ___
  nr pokoju
ADMINISTRACJA BUDYNKU
916

KONSERWATOR
720, 888

OCHRONA
890

POKOJE GOŚCINNE
798, 785
623, 625
PORTIERNIA
888

SALA KONFERENCYJNA (VI p.)
751

         


Inne ważne kontaktyMUZEUM EWOLUCJI (PKiN)                22 656 66 37,  muzewol@paleo.pan.pl

Całodobowa infolinia PZU Zdrowie:       801 405 905