Dyrekcja


Dyrektor Instytutu: Jarosław Stolarski

P.o. Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych: Wojciech Majewski

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Administracyjno-Ekonomicznych: Agnieszka Łukaszenko

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu: Marcin Machalski