Rada Naukowa


Rada Naukowa Instytutu Paleobiologii PAN 2015-2018

Prof. dr hab. Andrzej Baliński

Prof. dr hab. Zdzisław Bełka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Dr hab. Maria Aleksandra Bitner

Prof. dr hab. Jerzy Dzik, członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik

Dr Przemysław Gorzelak

Dr hab. Michał Gradziński, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Kraków

Dr Adam T. Halamski

Dr hab. Andrzej Kaim

Prof. dr hab. Józef Kaźmierczak

Dr hab. Anna Kozłowska, prof. nadzw. IP PAN

Dr hab. Barbara Kremer

Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki, członek rzeczywisty PAN

Dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN – Zastępca Przewodniczącego Rady

Dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzw. IP PAN

Prof. dr hab. Marek Narkiewicz, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

Prof. dr hab. Danuta Peryt – Sekretarz Rady Naukowej

Prof. dr hab. Andrzej Pisera

Prof. dr hab. Jarosław Stolarski – Przewodniczący Rady Naukowej

Dr Wiesław Studencki, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Warszawa

Prof. dr hab. Hubert Szaniawski

mgr Tomasz Szczygielski

Prof. dr hab. Alfred Uchman, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Kraków

Prof. dr hab. Andrzej Witkowski, czł. koresp. PAN, Wydział Nauk o Ziemi US, Szczecin

Prof. dr hab. Mieczysław Wolsan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Dr hab. Michał Zatoń, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec


Regulamin Rady Naukowej [tekst]

Protokoły z Rad Naukowych
są dostępne w INTRANECIE Instytutu Paleobiologii PAN