Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej

Kierownik Zakładu:


dr hab. Andrzej KAIM, prof. nadzw. IP PAN
Wczesna ontogeneza i filogeneza ślimaków mezozoicznych, zapis kopalny i ewolucja ekosystemów chemosyntetycznych, odradzanie się faun po wielkim wymieraniu perm-trias, paleoekologia, trendy w ewolucji rozmiarów ciała

dr hab. Maria Aleksandra BITNER, prof. nadzw. IP PAN
Kredowe i kenozoiczne ramienionogi

dr hab. Błażej BŁAŻEJOWSKI
mikroskamieniałości, ewolucja morskich stawonogów, zmiany paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe na obszarach Arktyki i Antarktyki

prof. dr hab. Jerzy DZIK
Filogeneza bezkręgowców i pierwotnych strunowców; metodologia odtwarzania przebiegu ewolucji i jej kopalny zapis na poziomie populacyjnym; klimatologia i paleoekologia epok lodowcowych paleozoiku

dr hab. Łucja FOSTOWICZ-FRELIK, prof. nadzw. IP PAN
Zajęczaki: filogeneza, morfologia i paleoekologia

dr hab. Adam T. HALAMSKI
Kredowe flory liściowe, ramienionogi (sylur–jura, głównie środkowy dewon), mikrotaksonomia roślin współczesnych (jaskry apomiktyczne)

dr Krzysztof HRYNIEWICZ
Systematyka i filogeneza małżów, zapis kopalny i ewolucja ekosystemów chemosyntetyzujących, fauny polarne, paleontologia paleogenu

prof. dr hab. Anna KOZŁOWSKA
Sylurskie retiolity: filogeneza, ewolucja i systematyka

dr Sergi LÓPEZ-TORRES
Ewolucja i filogeneza Euarchontoglires (ssaki)

prof. dr hab. Marcin MACHALSKI
Amonity późnej kredy, wydarzenia biotyczne i abiotyczne na granicy K-Pg, tafonomia środkowokredowych morskich kręgowców

dr Daniel MADZIA
Filogeneza dinozaurów; taksonomia i paleoekologia kredowych gadów morskich

dr hab. Tomasz SULEJ, prof. nadzw. IP PAN
Triasowe labiryntodonty: filgeneza, ewolucja i systematyka

dr Tomasz SZCZYGIELSKI
Triasowe żółwie, geneza Testudines; różnorodność, ewolucja i filogeneza gadów

dr Andrzej Stefan WOLNIEWICZ
Ewolucja i paleobiologia siekaczowców (Glires); Systematyka, filogeneza i ewolucja ichtiozaurów (Ichthyopterygia)

Doktoranci:

mgr Sofia BAKAYEVA
Różnorodność i rozmieszczenie kredowych Gastropoda; Pochodzenie i ewolucja Neogastropoda; Kredowa część Mezozoicznej Rewolucji Morskiej

mgr Marek DEC
Wczesne kręgowce, ewolucja bezszczękowców

mgr Dawid DRÓŻDŻ
Ewolucja i biologia aetozaurów (Pseudosuchia)

mgr Oksana MALCHYK
Paleontologia kredy, małże, łodziki

mgr Maciej Krzysztof PINDAKIEWICZ
Otolity ryb i statolity głowonogów

mgr Anwesha SAHA
Geograficzne i stratygraficzne rozmieszczenie Gliridae

mgr Justyna SŁOWIAK
Filogeneza i ewolucja zajęczaków;  Filogeneza i ewolucja dinozaurówPracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Andrzej BALIŃSKI
Dewońskie i karbońskie ramienionogi

prof. dr hab. Magdalena BORSUK-BIAŁYNICKA
Mezozoiczne jaszczurki, triasowe diapsydy

prof. dr hab. Hubert SZANIAWSKI
Skolekodonty, szczecioszczękie i konodonty: ewolucja, filogeneza i stratygrafia