Edukacja


Doktoranci Instytutu Paleobiologii PAN


Lista studentów
Otwarte przewody doktorskie

Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych PAN w Warszawie

  prowadzone przez Instytut Paleobiologii PAN wspólnie z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji oraz regulaminu i programu Studium dostępne są na stronach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

IP PAN oferuje opiekę naukową nad doktoratami z zakresu szeroko rozumianej paleobiologii ewolucyjnej, środowiskowej i biogeologii. Mile widziane są propozycje doktoratów wysunięte przez samych kandydatów. W sprawie uszczegółowienia tematyki i zakresu prac doktorskich prosimy o kontakt bezpośrednio z potencjalnymi opiekunami.

Proponowane tematy i opiekunowie
Lista pracowników i ich zainteresowania badawcze dostępne są na stronach IP PAN lub za pośrednictwem Opiekuna Studium w IP PAN dr hab. Barbary Kremer (kremer@twarda.pan.pl).

Formularze [wniosek o przyjęcie na studia]  [wniosek o stypendium doktoranckie]

Instytut Paleobiologii PAN otwiera nabór na rok akademicki 2018/2019:
Dokumenty wymagane od kandydata przed przystąpieniem do kolokwium kwalifikacyjnego należy składać w sekretariacie Instytutu Paleobiologii PAN, pok. 155, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, tel. (+4822) 697 8850. Potencjalni opiekunowie naukowi proszeni są o przedłożenie krótkiej (1-2 strony maszynopisu) charakterystyki tematu doktorskiego.
Termin składania dokumentów w naborze na rok akademicki 2018/2019 upływa 14.09.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z paleobiologii odbędzie się 27.09.2018 o g. 10.30
w Instytucie Paleobiologii PAN przy ul. Twardej 51/55 (I piętro, biblioteka, sala 127). Kandydaci proszeni są o przygotowanie dwóch krótkich prezentacji (5-8 slajdów) na temat swojej pracy magisterskiej oraz proponowanej do realizacji rozprawy doktorskiej.

Stypendia doktoranckie w ramach grantów NCN [wiecej informacji]

Instytut Paleobioogii PAN realizuje działania edukacyjne również przez:

Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN


  • prowadzi działalność w zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i upowszechniania wiedzy przyrodniczej (oferta skierowana do szkół);
  • organizuje wykłady im. Romana Kozłowskiego;
  • więcej informacji  Muzeum Ewolucji.


Seminaria Instytutu Paleobiologii PAN


  • otwarte seminaria o tematyce paleontologicznej prowadzone przez pracowników i gości Intstytutu Paleobiologii PAN;
  • więcej informacji Seminaria.