Archiwum


ARCHIWUM PRZETARGÓW 2011- 2023
Przetarg na:Prenumeratę i dostawę zagranicznych czasopism naukowych na rok 2023 dla Instytutu Paleobiologii PAN [Zapytanie ofertowe] [Projekt umowy] [Formularz ofertowy] [Formularz cenowy]

Dostawę mikroskopu inspekcyjnego polaryzacyjnego z płytką gipsową i wysokorozdzielczą kamerą cyfrową. Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki [pdf], Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - formularz oferty [word], Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - oświadczenia Wykonawcy [word], Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - projekt umowy [word].
[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]

Prenumeratę i dostawę zagranicznych czasopism naukowych na rok 2022 dla Instytutu Paleobiologii PAN [Zapytanie ofertowe] [Projekt umowy] [Formularz ofertowy] [Formularz cenowy]Prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych na rok 2021 dla Instytutu Paleobiologii PAN [Zapytanie ofertowe] [Projekt umowy] [Formularz ofertowy] [Formularz cenowy]


Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową (FE-SEM) wraz z wyposażeniem
[SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Załącznik nr 2 do SIWZ] [Załącznik nr 3 do SIWZ][Załącznik nr 4 do SIWZ]

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na miniportalu Urzędu Zamówień Publicznych [Ogłoszenie] [Informacja o otwarciu ofert]


Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 r.  
[Zaproszenie do składania ofert] [Informacje dodatkowe][Decyzja]

Prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych na rok 2020 dla Instytutu Paleobiologii PAN
[Zapytanie ofertowe] [Projekt umowy] [Formularz ofertowy] [Formularz cenowy][Otwarcie ofert]

Dostawę źródła promieniowania rentgenowskiego do wysokorozdzielczego mikrotomografu komputerowego wraz z jego instalacją, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji i funkcjonowania, kalibracją i przeglądem tomografu
[Ogłoszenie][Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia][SIWZ][SIWZ zmiana][Wyjaśnienia do SIWZ][Załącznik 1-DOC][Załącznik 2-DOC][Załącznik 3-DOC][Załącznik 4-DOC][Informacja o otwarciu ofert][Decyzja wyboru oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ]


Prenumeratę i dostawę zagranicznych czasopism naukowych w roku 2019
[Zapytanie ofertowe-DOC] [Projekt umowy-DOC] [Formularz ofertowy-DOC] [Formularz cenowy-DOC]
reaktor ciśnieniowy [Ogłoszenie] [Odpowiedź na pytanie][Decyzja]


2018.01.29. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.  
[Ogłoszenie] [Informacje dodatkowe] [Wytyczne dotyczące procedury PAN] [Decyzja]


2017.12.04. Prenumeratę i dostawę zagranicznych czasopism naukowych w roku 2018

[Zapytanie ofertowe-DOC] [Projekt umowy-DOC] [Formularz ofertowy-DOC] [Formularz cenowy-DOC] [Otwarcie ofert-PDF]

2017.03.22. System zmotoryzowania mikroskopu Nikon Eclipse SOi

[Zapytanie ofertowe-PDF][Decyzja-PDF]

2017.01.27. Mikroskop biologiczny - postępowanie zamknięte bez wybrania oferty
[Zapytanie ofertowe-PDF]

2016.06.12. Prenumeratę i dostawę zagranicznych czasopism naukowych w roku 2017
[Zapytanie ofertowe-DOC] [Projekt umowy-DOC] [Formularz ofertowy-DOC] [Formularz cenowy-DOC] [Otwarcie ofert-PDF]

2016.18.10. Aparaturę optyczną do rozbudowy mikroskopu NIKON SMZ-800: obiektyw, mikroskopową kolorową kamerę cyfrową z fototubusem oraz mikroskopowe oprogramowanie do analizy obrazu [Zapytanie ofertowe-PDF]

2016.29.09. Dostawę i montaż metalowych regałów jezdnych oraz regałów stacjonarnych do magazynu zbiorów geologiczno-paleontologicznych Instytutu Paleobiologii PAN
[Zapytanie ofertowe-PDF] [Odpowiedź na pytanie z dn. 4.10.2016-PDF]

2016.06.27. Dostawę mikroskopu cyfrowego wraz z oprogramowaniem
[Zapytanie ofertowe-DOC] [Ogłoszenie o wyborze oferty]


2015.12.15.
Prenumeratę i dostawę zagranicznych czasopism naukowych w roku 2016
[Zapytanie ofertowe-DOC] [Projekt umowy-DOC] [Formularz ofertowy-DOC] [Formularz cenowy-DOC]  [Wyjasnienie do zapytania ofertowego-PDF] [Otwarcie ofert-PDF]


2015.03.19. Badanie sprawozdania finansowego za 2014 r. [Ogłoszenie] [Procedura - decyzja PAN] [Informacja o wyborze oferty-PDF]


2015.03.19. Przeprowadzenie audytu działalności statutowej [Ogłoszenie] [Załącznik 1]
[Załącznik 2] [Informacja o wyborze oferty-PDF]


 2014.12.04. Obsługę prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych w roku 2015
[Zapytanie ofertowe-DOC] [Projekt umowy-DOC] [Formularz ofertowy-DOC] [Formularz cenowy-DOC] [Wyjaśnienie nr 1] [Informacja z otwarcia ofert-PDF] [Informacja o wyborze oferty-PDF]


 2014.10.02. Dostawę trzech modeli zwierząt morskich, trzech modeli globów ziemskich przedstawiających układ kontynentów oraz trzech map plastycznych Europy środkowej w dawnych epokach geologicznych
Ogłoszenie, SIWZ, Informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamowienia

2013.11.12. Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55 zaprasza do złożenia oferty na "Prenumeratę i  dostawę zagranicznych czasopism naukowych w roku 2014"
[Zapytanie ofertowe-DOC] [Projekt umowy-DOC] [Formularz ofertowy-DOC] [Formularz cenowy-DOC
[Wyjasnienie do zapytania ofertowego-PDF] [Informacja z otwarcia ofert-PDF


2012.12.12. Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawę i sprzedaż oprogramowania – Systemu Redakcyjnego oraz usług wdrożeniowych i szkoleniowych dla redakcji Acta Palaeontologica Polonica, Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55" [Ogłoszenie] [Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia] [Projekt umowy-PDF] [Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]

2012.11.19. Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55 zaprasza do złożenia oferty na "Prenumeratę i  dostawę zagranicznych czasopism naukowych w  2013 roku  do siedziby zamawiającego (Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie przy ul. Twardej 51/55). [Projekt umowy-PDF] [Wykaz czasopism-PDF] [Formularz ofertowy-DOC] [Formularz cenowy-PDF] [Pytania i odpowiedzi 1] [Pytania i odpowiedzi 2]  [Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]

2012.10.19. Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawę i uruchomienie mikroskopu petrograficznego ze zmotoryzowanym stolikiem skanującym dla Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55" [Ogłoszenie] [Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia] [Pytania i odpowiedzi] [Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]

2011.12.06. Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55 zaprasza do złożenia oferty na prenumerate i dostawę czasopism naukowych w 2012 r. [Ogłoszenie] [Załacznik 1] [Formularz cenowy] [Formularz ofertowy] [Projekt umowy]

2011.09.24. Instytut Paleobiologii PAN ogłasza przetarg na dostawę mikrotomografu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem.[Ogłoszenie] [SIWZ] [Ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu] [Zapytanie potencjalnego wykonawcy i odpowiedz] 2011.12.22 [Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty] 2012.01.25 [Ogloszenie o udzieleniu zamowienia]

2011.03.18. Instytut Paleobiologii PAN ogłasza przetarg na dostawę mikroskopu katodoluminescencyjnego z gorącą katodą sprzężonego z systemem spektroskopowym wraz z akcesoriami. 2011.04.21 [Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]

2010.12.08. Instytut Paleobiologii: Przetarg nieograniczony na dostawe czasopism zagranicznych w 2011 r. dla Instytutu Paleobiologii PAN [Ogloszenie]  [Zalacznik1] [Zalacznik 2 (projekt umowy)] [Zalacznik 3 (formularz cenowy)] [Zalacznik 4 (formularz ofertowy)].ARCHIWUM KONKURSÓW 2012-2023

Konkurs na staż podoktorski z anatomii funkcjonalnej i biomechaniki dicynodontów [Ogłoszenie].

Pracownik biblioteki naukowej - specjalista ds. informacji naukowej [Ogłoszenie].

Praca na stanowisku szlifierza [Ogłoszenie].

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu NCN 2020/39/B/ST10/01253 "Paleoproteomika otolitów ryb kopalnych" [Ogłoszenie]. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji stypendium z dn. 1.10.2022 r. otrzymała p. Alicja Owczarek.

Konkurs na stanowisko szlifierza [Ogłoszenie]. Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu NCN 2020/39/B/ST10/01253 "Paleoproteomika otolitów ryb kopalnych" [Ogłoszenie]. Komisja stypendialna podjęła decyzję o unieważnieniu konkursu.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2022 r.
[Ogłoszenie].
[Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Paleobiologii PAN]

Konkurs na krótki staż podoktorski (‘post-doc’) w zespole badawczym „Struktur i Procesów Biomineralizacyjnych” finansowany w ramach projektu NCN 2017/25/B/ST10/02221 "Przemiany fazowe biogenicznego węglanu wapnia w naturalnych i eksperymentalnych systemach diagenetycznych: znaczenie dla rekonstrukcji (paleo)środowiskowych oraz paleobiologii" [Ogłoszenie]. Rada Naukowa w dn. 20.06.2022 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Anny Kukuły na stanowisku adiunkta (post-doc).

Konkurs na staż podoktorski (post-doc) z biogeografii historycznej oraz różnorodności dinozaurów ptasiomiednicznych jury i kredy archipelagu europejskiego [Ogłoszenie].
Rada Naukowa w dn. 28.03.2022 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Łukasza Czepińskiego na stanowisku adiunkta (post-doc).

Konkurs na staż podoktorski (post-doc) z anatomii funkcjonalnej dinozaura Tarbosaurus bataar [Ogłoszenie]. 12.10.2021 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowala wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Justyny Słowiak na stanowisku adiunkta.

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej BioPlanet [Ogłoszenie]. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji stypendium z dn. 1.10.2021 r. otrzymał p. Adam Rytel.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta: kierownik pracowni mikroskopii elektronowej [Ogłoszenie] W wyniku rozmów przeprowadzonych między kandydatem i Dyrekcją Instytutu strony postanowiły o zatrudnieniu dr Pawła Bącala na stanowisku badawczo-technicznym.

stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN [Ogłoszenie] W wyniku przeprowadzonego konkursu stypendium z dn. 1.10.2020 r. otrzymał mgr Dawid Dróżdż

Konkursy zakończone w roku 2019stanowisko specjalisty ds administracyjnych i public relations [Ogłoszenie]

stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN [Ogłoszenie] - w wyniku przeprowadzonej rekrutacji stypendium z dn. 1.10.2019 r. otrzymała p. Sofia Bakayeva

na staż podoktorski [Ogłoszenie] - 13 marca 2019 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowala wniosek Dyrektora o zatrudnienie dr Andrzeja Wolniewicza na stanowisku adiunkta
 
na stanowisko adiunkta [Ogłoszenie] - 13 marca 2019 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Daniela Madzi na stanowisko adiunkta

14.05.2018 Na stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN [Ogłoszenie] - w wyniku przeprowadzonej rekrutacji stypendium z dn. 1.10.2018 r. otrzymała p. Anwesha Saha.
15.05.2018. Na stanowisko adiunkta
[Ogłoszenie] - konkurs zakończony bez decyzji o zatrudnieniu.
9.05.2018. Na
stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2018 r. [Ogłoszenie] [Decyzja]
16.01.2018. Na stanowisko asystenta
[Ogłoszenie] - w dniu 26 marca 2018 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie mgr Tomasza Szczygielskiego na stanowisku asystenta.
29.01.2018. Na staż podoktorski w ramach projektu NCN [Ogłoszenie] - w dniu 26 marca 2018 r. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Ismaela Coronado Vila na stanowisku adiunkta (staż podoktorski).

16.08.2017.
Stypendia doktoranckie w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki
[Ogłoszenie-Stypendium 2] [Ogłoszenie-Stypendium 1]
5. 04.2017. Na stanowiska profesora nadzwyczajnego [Ogłoszenie]
5.01.2017. Na staż podoktorski [Ogłoszenie]

6.12.2016. Na stanowisko starszego księgowego [Ogłoszenie]

13.10.2016.
Na staż podoktorski [Ogłoszenie]

20.09.2016.
Na stanowisko Kierownika Działu Zbiorów i Dokumentacji  [Ogłoszenie]

19.09.2016.
Na stanowiska kierowników zakładów  [Ogłoszenie]

20.09.2016.
Na stanowisko adiunkta [Ogłoszenie] [Decyzja]

30.08.2016.
Stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN [wiecej informacji]

08.03.2016.
Na stanowiska adiunkta [Ogłoszenie] [Decyzja 1] [Decyzja 2]

3.12.2014.
Na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk biologicznych lub pokrewnych. [Ogłoszenie][Decyzja]

2.09.2014. Na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk biologicznych lub pokrewnych.[Ogłoszenie] [Decyzja]

3.06.2013. Na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi
lub nauk biologicznych, w dyscyplinie geologia lub biologia, z umiejętnościami pozwalającymi na prowadzenie badań w dziedzinie paleobiologii gąbek. [Ogłoszenie] [Decyzja]

22.05.2013. Na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi
lub nauk biologicznych, w dyscyplinie geologia lub biologia, z umiejętnościami pozwalającymi na prowadzenie badań skamieniałości ze szkieletem organicznym. [Ogłoszenie] [Decyzja]

21.11.2012. Na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień doktora w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geologia ze znajomością tematyki pozwalającej na realizację projektu pt. "Biomineralizacja i diageneza szkieletu szkarłupni: ocena możliwości wykorzystania kopalnych szkieletów szkarłupni do rekonstrukcji paleośrodowiskowych".[Ogłoszenie] [Decyzja]


ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

ARCHIWUM KONFERENCJI 2008-2012
II Konferencja Naukowa "Młodzi w paleontologii" [info] (Sponsorzy: Instytut Paleobiologii PAN, Państwowy Instytut Geologiczny (www.pgi.gov.pl)
7th Micropalaeontological Workshop MIKRO-2009, Św. Katarzyna, 28-30 September 2009 
[CONFERENCE PAGE] [ABSTRACTS] [FIELD TRIPS]
 
9th Paleontological Conference, Warsaw, 10-11 October 2008 [ABSTRACTS]