Archiwum aktualności


2019
2019.12.18. Publikacja IP PAN —  Kozłowska, A., Bates, D.E.B., Zalasiewicz, J. & Radzevičius, S. 2019. Evolutionary significance of the retiolitine Gothograptus (Graptolithina) with four new species from the Silurian of the East European Platform (Baltica), Poland and Lithuania. Zootaxa 4568: 435-469.

Graptolity (Graptolithina) to kolonijne bezkręgowce planktoniczne, które występowały w oceanach na całej Ziemi w paleozoiku. W sylurze dominowały retiolity, graptolity o siateczkowej budowie tubariów. Retiolity z głębokich wierceń pn.-wsch. Polski należą do jednych z najlepiej rozpoznanych na świecie. Fakt ten potwierdza odkrycie nowych form z grupy gothograptusów, której przedstawiciel Gothograptus nassa, jako jeden z dwóch gatunków graptolitów, pojawił się po kryzysie biotycznym, tzw. wydarzeniu lundgreni. Do tej pory grupa ta była słabo poznana, a w opublikowanej pracy przedstawiono jej zróżnicowanie, zarówno przed jak i po kryzysie. Nowe gatunki znane są jedynie z peleokontynentu Baltika, co wskazuje na ich endemizm.  Gothograptusy są pierwszymi koloniami retiolitów o zakończonym wzroście, czyli określonej liczbie zooidów. Charakterystyczne cechy gothograptusów to obły kształt tubariów zakończonych rurkowatym apendyksem. Dojrzałe kolonie mają dobrze rozwinięte ściany zbudowane z gęstej siateczki. Struktury aperturalne, rozwinięte na beleczce zwanej „geniculum”, mają kształt masywnych daszków zasłaniających otwory aperturalne, lub siateczki, czasem przykrywającej tekę poniżej apertury. W artykule przedstawiona została szczegółowa morfologia tubariów, astogeneza kolonii i analiza powiązań filogenetycznych. Obły kształt tubariów, niewielkie rozmiary, masywne ściany oraz struktury zasłaniające otwory tekalne, mogły mieć wpływ na przeżycie przez tę grupę retiolitów drastycznych zmian środowiska w trakcie kryzysu lundgreni.  


seminarium2019.12.11. Miniseminarium IP PAN (17 grudnia 2019, godz. 12:30, w sali konferencyjnej na VI p) dr hab. Przemysław Gorzelak wygłosi wykład: "Planktoniczne scyfokrynidy sprowadzone na dno."

2019.12.06. Nagroda naukowa prezesa PAN. W dniu 5 grudnia 2019 r. dr hab. Tomasz Sulej, prof. Instytutu Paleobiologii PAN otrzymał Nagrodę naukową prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne odkrycie badawcze triasowych gadów ssakokształtnych, ogłoszone w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Science”. Gratulujemy! (Nagrody naukowe prezesa PAN).


2019.12.06. Stypendium prezesa PAN. W dniu 27 listopada 2019 r. prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński przyznał mgr Justynie Słowiak (Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN)  stypendium za wybitne osiągnięcia. Uroczyste wręczenie stypendium oraz nagród naukowych odbędzie się 11 grudnia w Warszawie. Gratulujemy! (Stypendia prezesa PAN dla doktorantów)


2019.11.29. IP PAN w mediach — W Polskim Radiu w Programie II ukazał się wywiad z tegorocznym laureatem stypendium Start 2019 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej — dr Tomaszem Szczygielskim zajmującym się badaniem triasowych żółwi z Polski  [link do audycji]


seminarium2019.11.20. Wykład specjalny IP PAN (28 listopada 2019, godz. 17:00, Muzeum Ewolucji, PKiN, Plac Defilad 1, wejście od ul. Świętokrzyskiej) prof. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN) wygłosi wykład: "Ruch, synchronizacja, życie i ewolucja. Tworzenie porządku w żywych komórkach, przypadkowość procesów życia i ich synchronizacja."

2019.11.13. To były największe drapieżniki, jakie żyły na terenie Polski - bardzo ciekawy artykuł w "Crazy Nauka" o odkryciu dr Daniela Tyborowskiego i dr hab. Błażeja Błażejowskiego (Instytut Paleobiologii PAN).  Więcej na temat pliozaurów z Krzyżanowic w Proceedings of the Geologists' Association


seminarium2019.10.24. Miniseminarium IP PAN (30 października 2019, godz. 11:00, sala konferencyjna 6 piętro) mgr Justyna Słowiak (doktorantka Instytutu Paleobiologii PAN) wygłosi wykład: "Osteohistologiczne korelaty gigantyzmu u lądowych owodniowców na przykładzie dinozaurów kaczodziobych."
seminarium2019.10.22. Zapraszamy na wykład profesorski dr hab. Wojciecha Majewskiego (Instytut Paleobiologii PAN) - "Kriosfera a ekosystemy morskiej Antarktyki - refugium glacjalne Morza Rossa." Wykład odbędzie się 28 października o godz. 10.30 w sali konferencyjnej na VI p. [więcej w Seminaria]
2019.10.17 Publikacja IP PAN — Kaźmierczak, J., Kremer, B ., 2019. Pattern of cell division in ~3.4 Ga-old microbes from South Africa. Precambrian Research 331.
W osadach wczesnego prekambru (paleoarchaiku) pasma zieleńcowego Barberton (Republika Południowej Afryki), liczących około 3,4 mld lat, znaleziono i opisano najstarsze komórkowo zachowane skamieniałości mikrobialne. Występujące w dużych skupiskach komórki wykazują oprócz symetrycznych i niesymetrycznych podziałów binarnych, typowych dla bakterii, także obecność sprzężonych i sekwencyjnych podziałów wielokrotnych, typowych dla komórek niektórych kolonijnych sinic (cyjanobakterii) i komórek eukariotycznych. Odkrycie wskazuje na masowe występowanie już na tak bardzo wczesnym etapie historii życia populacji mikrobów o typach podziałów komórkowych cechujących ewolucyjnie późniejsze organizmy, a także, co zadziwiające, typy podziałów przypominające podziały komórek nowotworowych. Badania były współfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki 2011/03/B/ST10/05534 (BK) oraz programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (BK).

Rycina: a-f, przykłady podziału komórek sprzed około 3,4 mld lat; g, analogiczne typy podziału komórek u dzisiejszych sinic; skala – dla wszystkich 10 µm
 
2019.07.27. IP PAN w mediach  — W Sobotnim Magazynie Radia TOK FM z Karoliną Głowacką o pterozaurach i początkach lotu rozmawia Daniel Madzia: Pióra powstały 100 mln lat przed ptakami.

2019.07.05. Publikacja IP PAN — Owocki, K., Kremer, B., Cotte, M., Bocherens, H. 2019. Diet preferences and climate inferred from oxygen and carbon isotopes of tooth enamel of Tarbosaurus bataar (Nemegt Formation, Upper Cretaceous, Mongolia), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Pustynia Gobi (południowa Mongolia) słynie z setek odkryć doskonale zachowanych szkieletów dinozaurów z końca okresu kredowego. Najbardziej znanym ich przedstawicielem jest azjatycki kuzyn słynnego tyranozaura - Tarbosaurus. Badania trwałych izotopów węgla i tlenu ze szkliwa zębów tego dwunastometrowego drapieżnika pozwoliły naukowcom zrekonstruować jego środowisko życia i nawyki żywieniowe. Wyniki badań izotopów tlenu wskazały, że klimat Mongolii 70 milionów lat temu był o 10 stopni cieplejszy i znacznie wilgotniejszy niż obecnie, z dużymi wahaniami opadów w ciągu roku. Dinozaury zamieszkiwały lasy rosnące w klimacie wilgotnym kontynentalnym z surową, suchą zimą i ciepłym wilgotnym latem. Izotopy węgla pokazały natomiast, że Tarbosaurus nie był wybredny w doborze zdobyczy, a w jego menu znajdowały się zarówno długoszyje zauropody, jak i przedstawiciele hadrozaurów potocznie nazy- wanych dinozaurami „kaczodziobymi”.
Badania finansowane z grantu NCN 2012/07/N/ST10/03355


2019.07.01. Publikacja IP PAN Coronado, I., Fine, M., Bosellini, F.R., Stolarski, J. 2019. Impact of ocean acidification on crystallographic vital effect of the coral skeleton. Nature Communications 10: 2896.
Zmiany klimatu (zakwaszanie newsoceanów i globalne ocieplenie) przyczyniają się do wymierania raf koralowych na całym świecie. Zrozumienie tego stanu rzeczy wymaga m.in. rozpoznania  mechanizmów tworzenia przez koralowce wapiennego szkieletu. Ze względu na to, że proces ten odbywa się pod ścisłym biologicznym nadzorem organizmu, poza informacjami pochodzącymi ze środowiska, istotne są sygnały wynikające z fizjologii (tzw. efekt życiowy, vital effect). W opublikowanej pracy po raz pierwszy wykazano związek między zmieniającą się fizjologią koralowców żyjących w zakwaszonym oceanie, a organizacją szkieletu na poziomie atomowym (krystalograficznym). To nowe narzędzie - określane jako krystalograficzny efekt życiowy - pozwala interpretować reakcje koralowców kopalnych na zakwaszenie oceanów w przeszłości geologicznej. Badania finansowane z grantu NCN 2017/25/B/ST10/02221.
seminarium
2019.06.21. Miniseminarium IP PAN  (24 czerwca 2019, godz. 11:00, sala konferencyjna 6 piętro) mgr Maciej Pindakiewicz (doktorant Instytutu Paleobiologii PAN) wygłosi wykład "Feeding convergence among extinct and extant ray-finned fishes – teeth of the herbivorous actinopterygians from the latest Permian of East European Platform".

2019.06.24. Publikacja IP PAN Kremer, B., Kaźmierczak, J., Kempe, S. 2019. Authigenic replacement of cyanobacterially precipitated calcium carbonate by aluminium-silicates in giant microbialites of Lake Van (Turkey). Sedimentology 66: 285–304.
news
Praca przedstawia sukcesję faz mineralnych w matach cyjanobakteryjnych tworzących gigantyczne słupy w strefach wypływu wód gruntowych na dnie największego na Ziemi jeziora sodowego Wan w Turcji. Analizy mikrobiologiczne i mineralogiczne wykazały, że pierwotnie wytrącony przez żywą matę sinicową aragonit jest w trakcie wczesnej diagenezy stopniowo uzupełniany i zastępowany przez autogenicznie wytrącane ziarna glinokrzemianowe. Proces ten jest kontrolowany przez dynamiczną sytuację hydrochemiczną wewnątrz mikrobialitów, w których uboga w Ca2+ i Mg2+ skrajnie alkaliczna woda jeziora miesza się z mniej zasadowymi, lecz bogatymi w te kationy, wodami gruntowymi. Wyjaśnienie tego procesu umożliwia rozpoznanie  wtórnych (diagenetycznych) zmian mineralnych obserwowanych we współczesnych i dawnych węglanowych skałach osadowych. Badania finansowane z grantu 2011/03/B/ST10/05534.
 
seminarium2019.05.15. IP PAN w mediach W Polskim Radiu RDC ukazał się wywiad z tegorocznym laureatem stypendium Start 2019 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej — dr Tomaszem Szczygielskim zajmującym sie badaniem triasowych żółwi z Polski  [link do audycji]seminarium
2019.05.15. W dniu 20 maja 2019, godz. 11:00, sala konferencyjna VI p. prof. Mary T. Silcox (University of Toronto) wygłosi wykład "Fossil evidence for brain evolution in early primates and their kin: moving from form to function".seminarium
2019.05.13. Miniseminarium IP PAN  (22 maja 2019, godz. 11:30, sala seminraryjna IGiPZ, parter) dr Katarzyna Janiszewska (Instytut Paleobiologii PAN) wygłosi wykład "O niezwykłym przetrwaniu aragonitu w porowatych wapieniach górnej kredy".

seminarium
2019.05.10. W dniu 13 maja 2019, godz. 11:00, sala konferencyjna VI p.
dr Denis Bates (Aberystwyth University) wygłosi wykład "Graptolites: strange plankton of the past".


seminarium
2019.04.04. W dniu 5 kwietnia 2019, godz. 10:30, sala konferencyjna VI p. profesor Philip Currie (Canada Research Chair in Paleobiology) wygłosi wykład "Dinosaur Hunting in Mongolia".  
List intencyjny2019.03.04. W dniu 28 lutego 2019 dyrektorzy czterech instytutów PAN podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia wspólnej Szkoły Doktorskiej
na zasadach zgodnych z obowiązującą obecnie Ustawą o Szkolnictwie Wyższym. Sygnatariuszami listu są dyrektorzy Instytutu Paleobiologii PAN (prof. Jarosław Stolarski), Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (dr hab. Tomasz Mazgajski), Instytutu Biologii Ssaków PAN (dr hab. Rafał Kowalczyk), oraz Instytutu Parazytologii PAN (prof. Bożena Moskwa). 

2019.02.15. Publikacja IP PAN B. Błażejowski, P. Gieszcz, A.P. Shinn, R.M. Feldmann, E. Durska 2019. Environment deterioration and related fungal infection of Upper Jurassic horseshoe crabs with remarks on their exceptional preservation. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 516: 336–341.
newsInterdyscyplinarne badania późnojurajskiego ekosystemu z kamieniołomu Owadów-Brzezinki, obejmujące m.in. paleoekologię, tafonomię zespołów biotycznych, mikropaleobotanikę, geochemię izotopową wraz z analizą mikrofacjalną, oraz analizę mikrodrążeń na pancerzach skrzypłoczy, pozwoliły na stworzenie scenariusza paleośrodowiskowego opisującego warunki życia wokół laguny sprzed 148 milionów lat. Świetny stan zachowania stawonogów umożliwił wnikliwy opis wnoszący istotny wkład w poznanie historii tej fascynującej grupy zwierząt. 

2019.02.13. Publikacja IP PAN K. Hryniewicz, A. Amano, M.A. Bitner, J. Hagström, S. Kiel, A.A. Klompmaker, T. Mörs, C.M. Robins, A. Kaim 2019. A late Paleocene fauna from shallow-water chemosynthesis-based ecosystems, Spitsbergen, Svalbard. Acta Palaeontologica Polonica 64: 101–141.
news
Wokół podmorskich źródeł węglowodorów (ang. methane seep) tworzą się niezwykłe ekosystemy, wspierane przez chemosyntezę a nie fotosyntezę. W ostatnich latach opisano wiele nowych odkryć skamieniałości z takich środowisk. Jednak w niektórych epokach geologicznych są one wyjątkowo rzadkie, z paleocenu dotychczas znane było pojedyncze stanowisko z Kalifornii. Międzynarodowy zespół, w skład którego weszli pracownicy Instytutu Paleobiologii PAN badał i zinterpretował wyjątkowo bogatą  faunę z paleoceńskich źródeł węglowodorowych Szpicbergenu. Opisano wiele nowych gatunków oraz wykazano, że część z nich, typowa dla kredy, mogła przetrwać w tym środowisku wielkie wymieranie kreda-trzeciorzęd/paleogen.

2019.02.10. Publikacja IP PAN D. Kołbuk, P. Dubois, J. Stolarski, P. Gorzelak 2019. Effects of seawater chemistry (Mg2+/Ca2+ ratio) and diet on the skeletal Mg/Ca ratio in the common seanews urchin Paracentrotus lividus. Marine Environmental Research 145: 22-26.
Stosunek jonów magnezowych do wapniowych (Mg2+/Ca2+) w szkieletach dobrze zachowanych kopalnych szkarłupni (m.in. jeżowców) jest wykorzystywany do odtwarzania chemizmu dawnych oceanów.  Eksperyment na dzisiejszych jeżowcach news wykazał, że na skład chemiczny ich szkieletu wpływ ma nie tylko skład wody morskiej, ale również dieta, która może być wzbogacona lub zubożona w jony Mg2+. Odkrycie to rzuca nowe światło na dotychczasowe inter-pretacje chemizmu paleooceanów  wykorzystujące Mg/Ca ze szkieletów szkarłupni.2018


2018.12.04. Instytut Paleobiologii zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Madzi Teeth of Cretaceous pliosaurids and mosasaurids as a source of knowledge of their biology and phylogeny (Zęby kredowych pliozaurów i mozazaurów jako źródło wiedzy o ich biologii i filogenezie) w dniu 18 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Muzeum Ewolucji w PKiN.

2018.11.30. Wywiad z prof Jerzym Dzikiem w RDC na temat Ozimek volans

2018.11.23.
W dniu 23 listopada odbyła się konferencja prasowa, w czasie której zostało zaprezentowane odkrycie gada ssakokształtnego ze Śląska opisane w Science przez Tomasza Suleja i Grzegorza Niedźwiedzkiego. Materiały prasowe: Gazeta Wyborcza, TVN 24, NY Times, Smithsonian Magazine, Independent
2018.10.28. Tomasz Sulej wystąpił w programie Pytanie na śniadanie
2018.10.27. Wywiad z prof. Jerzym Dzikiem w TOK FM. [link do audycji]
2018.10.27. Profesor Jerzy Dzik laureatem "Złotej Róży"
2018.06.12. Instytut Paleobiologii zaprasza na wykład profesorski dr. hab. Marcina Machalskiego
Paleobiologia amonitów: stan wiedzy na dzisiaj, perspektywy na jutro
w dniu 13 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (VIp.).

2018.06.12.
Instytut Paleobiologii zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Szczygielskiego Early evolution of the turtle shell (Wczesna ewolucja pancerza żółwi)
w dniu 13 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (VIp.).

2018.05.21.
W dniu 11 czerwca 2018: godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro, dr Daniel Tyborowski (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) wygłosi wykład: Zespół wielkich kręgowców z górnej jury kamieniołomu Owadów-Brzezinki z ichtiozaurami, żółwiami i rybami kostnoszkieletowymi [więcej informacji]

2018.05.17.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE informuje o nowych szansach na sfinansowanie zatrudnienia obiecujących naukowców z zagranicy w grantach indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie [więcej informacji]

2018.05.11.
W dniu 21 maja 2018: godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro, odbędą się wykłady dr Wiktora S. Tereszczenko (Laboratory of Paleoherpetology, Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences): On the polymorphism of the axial skeleton in Protoceratops andrewsi (Protoceratopidae, Neoceratopsia) oraz mgr Justyny Słowiak (Instytut Paleobiologii PAN): Ontogenetic postural change in Protoceratops andrewsi and the implications for stem ceratopsian locomotion 

2018.05.09.
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie [więcej informacji]

2018.04.16.
W dniu 23 kwietnia 2018: godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro, prof. Andrzej Baliński (Instytut Paleobiologii PAN) wygłosi wykład: Wczesnoordowicka fauna z zachowanymi tkankami miękkimi z prowincji Hubei w południowych Chinach

2018.03.10. Instytut Paleobiologii PAN wraz z Partnerami: Instytut Nauk Geologicznych PAN (Lider Projektu), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytut Parazytologii PAN,
informują, iż ubiegają się wspólnie o Fundusze Unijne w ramach projektu pn.: "Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie"
Okres realizacji projektu: lata 2018 - 2020. Całkowita wartość projektu: 3 833 171,44 zł, w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 258 195,72 zł. [więcej informacji]
2017.11.27. Zespół Naukowy z Instytutu Paleobiologii PAN w składzie: dr Katarzyna Frankowiak, prof. dr hab. Jarosław Stolarski został uhonorowany Nagrodą Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za pracę pt. „Photosymbiosis and the expansion of shallow-water corals”

2017.11.24.
W dniu 4 grudnia 2017: godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro, dr. Sergi López-Torres  (Instytut Paleobiologii PAN) wygłosi wykład: The success of paromomyids: the longest-lived group of fossil primates

2017.09.10. W dniu 18 września 2017: godz. 11:00 w sali konferencyjnej VI piętro, prof. Kazutaka Amano  (Joetsu University of Education, Joetsu, Japan) wygłosi wykład: Paleocene wood-fall communities

2017.05.26. Tomasz Sulej zajął 1. miejsce w konkursie FameLab Poland 2017 oraz otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki [więcej o konkursie][wystąpienie You Tube]
2017.05.26. Jerzy Dzik i Tomasz Sulej zwycięzcami w 11 edycji konkursu National Geographic "Travelery 2017" w kategorii Naukowe Osiągnięcie Roku [więcej]
2017.04.20. W dniu 8 maja 2017: godz. 14:00 w sali konferencyjej VI piętro, Kei Sato  (JSPS Postdoctoral Fellow, Kyoto University, Japan) wygłosi wykład: Evolution of shell microstructure in Protobranchia (Mollusca: Bivalvia)

2017.01.20. W dniu 23 stycznia 2017: godz. 10:30 w sali konferencyjnej VI piętro, prof. dr hab. Andrzej Pisera (Instytut Paleobiologii PAN) wygłosi wykład: Eoceńskie jezioro kraterowe Giraffe (Kanada): wgląd w ewolucję gąbek słodkowodnych.

2016.7.09. W dniu 22 września 2016 (godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro) prof. Uwe Brand (Department of Earth Sciences, Brock University, Kanada) wygłosi wykład: "Inclusion Gas Analysis: A game changer for the geosciences" [więcej w SEMINARIA].

2016.16.06. W dniu 21 czerwca 2016 (godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro) dr hab. Tomasz Sulej, Andriej Sennikow, Krzysztof Owocki i Maciej Pindakiewicz wygłoszą wykład: "Koprolity i mikroskamieniałości z granicy perm-trias w Wiaznikach" [więcej w SEMINARIA].

2016.30.05. W dniu 16 czerwca 2016 (godz. 17:00, Muzeum Ewolucji w PKiN) Prof. Crispin T.S. LITTLE (University of Leeds, Wielka Brytania) w ramach 1st International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities wygłosi wykład im. Romana Kozłowskiego: "The 3.25 billion-year history of chemosynthetic life living at marine hydrothermal vents, methane seeps and organic-falls"

2016.06.05. W dniu 10 maja 2016 (godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro) dr Stijn Goolaerts (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) wygłosi wykład: "Updating the theories on ammonoid extinction" [więcej w SEMINARIA].

18.04.2016. W dniu 25 kwietnia 2016 (godz. 11:00 sala konferencyjna VI piętro) dr Adam T. Halamski, prof. dr hab. Andrzej Baliński (Instytut Paleobiologii PAN) i prof. dr hab. Grzegorz Racki (Uniwersytet Śląski) wygłoszą wykład: "Ramienionogi wczesnego franu:od paleoekologii Józefki do paleobiogeografii świata" [więcej w SEMINARIA].
 
2016.14.04. Instytut Paleobiologii PAN zaprasza wszystkich studentów kierunków biologicznych
i geologicznych na letni Studencki Obóz Poszukiwawczy w Miedarach
[więcej w WYKOPALISKA]

2016.
01.03. Z przyjemnością informujemy że w dniach 13-17 czerwca 2016 w siedzibie Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie odbędzie się 1st International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej wydarzenia: seep.paleo.pan.pl

2015.07.13. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności wybrało profesor Ewę Roniewicz w dniu 20 czerwca 2015 na członka korespondenta Wydziału Przyrodniczego PAU.

2015.06.29. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 roku nadał dr hab. Annie Kozłowskiej tytuł naukowy Profesora Nauk o Ziemi.

2015.03.16. W dniu 13 marca 2015 r. zmarła wybitna uczona i dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN profesor Zofia Kielan-Jaworowska [nekrolog].

2015.03.13. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 4 marca 2015 roku nadał dr hab. Andrzejowi Piserze tytuł naukowy Profesora Nauk o Ziemi.

2015.03.10. Instytut Paleobiologii PAN zaprasza wszystkich studentów kierunków biologicznych
i geologicznych na letnie Studenckie Obozy Poszukiwawcze

Obozy są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona! [więcej w WYKOPALISKA]
1.12.2014. W środę, 3 grudnia 2014 r. (godz. 11:00, sala konferencyjna na VI p.) dr Steffen Kiel (Georg-August University Göttingen) wygłosi wykład: "Life on the dark side: Fossil record and evolution of deep-sea chemosynthetic ecosystems"  [więcej w SEMINARIA].
27.11.2014. W poniedziałek, 1 grudnia 2014 r. (godz. 11:00 sala seminaryjna Instytutu Geografii  parter) dr Adam T. Halamski (Instytut Paleobiologii PAN) wygłosi wykład: "Roślinność kredowa Archipelagu Środkowoeuropejskiego" [więcej w SEMINARIA].
14.11.2014. W dniu 20 listopada 2014 profesor Aleksander Nützel (Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, Ludwig-Maximilians-Universität München, Monachium, Niemcy) wygłosi wykład: "The unique tropical fauna of the early Mesozoic Cassian Formation (North Italy)" [więcej w SEMINARIA].
24.10.2014. W dniu 5 listopada 2014 r. (środa, godz. 11, sala konferencyjna na VI p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Janiszewskiej "Skeletal development in micrabaciid corals and the origin of Scleractinia"
24.09.2014. Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN zawiadamia o wyborze dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie [Zawiadomienie - PDF]
11.07.2014. W dniu 4 sierpnia 2014 profesor Michał Kowalewski (University of Florida) wygłosi wykład: "Stabilność ekosystemów północnego Adriatyku w późnym czwartorzędzie" [więcej w SEMINARIA].
25.06.2014. Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie [Ogłoszenie - PDF]
13.06.2014. Nabór na pierwszy rok studium doktoranckiego w 2014/2015 [szczegóły w EDUKACJA].
04.06.2014. W dniu 3 czerwca 2014 zmarł wieloletni pracownik i dyrektor Instytutu Paleobiologii profesor Adam Urbanek [wspomnienie w Acta Palaeontologica Polonica] [nekrolog].
21.05.2014. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2014 roku nadał dr hab. Danucie Peryt tytuł naukowy Profesora Nauk o Ziemi.
26.03.2014. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 roku nadał dr hab. Jarosławowi Stolarskiemu tytuł naukowy Profesora Nauk o Ziemi.
2013.12.18. (środa, godz. 11.00, w sali konferencyjnej na VI piętrze) dr Adam T. Halamski (Instytut Paleobiologii PAN) wygłosi referat "3 x ramienionogi" [więcej w SEMINARIA]
2013.04.19. Instytut Paleobiologii PAN i Uniwersytet Warszawski zaprasza wszystkich studentów kierunków biologicznych i geologicznych na letni Studencki Obóz Poszukiwawczy w Lisowicach pod Częstochową [więcej w WYKOPALISKA]
2013.04.24. (środa, godz. 11.00, w sali konferencyjnej na VI piętrze) mgr Krzysztof Hryniewicz (University of Oslo) wygłosi referat "Zespoły źródeł węglowodorowych z pogranicza jury i kredy Spitsbergenui ich znaczenie dla odtwarzania ewolucji ekosystemów chemosyntetyzujacych" [więcej w SEMINARIA]
2013.04.10. (środa, sala konferencyjna na VI p.) odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich mgr Kingi Dobrowolskiej "Zapis ewolucji behawioru w strukturze szkieletu kolonii graptolitów Retiolitidae" (o godz. 10.30) oraz mgr Magdaleny Łukowiak "Rekonstrukcja fauny miękkociałych demospongii z eocenu południowej Australii" (o godz.12.30)
2013.03.21. (czwartek, godz. 11.00, w sali konferencyjnej na VI piętrze) dr David Varricchio
(Montana State University) wygłosi referat "Dinosaurs’ reproduction"
2013.03.20. (środa, godz. 11.00, w sali konferencyjnej na VI piętrze) dr Błażej Błażejowski (Instytut Paleobiologii PAN) wygłosi referat "Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu: nowoodkryte okno tafonomiczne fauny typu solnhofeńskiego w Sławnie (Polska środkowa)" [więcej w SEMINARIA]
2013.02.27. (środa, godz. 11.00, w sali konferencyjnej na VI piętrze) profesor Ewa Olempska (Instytut Paleobiologii PAN) wygłosi referat "Paleozoiczne Ctenostomata- czy prawdziwe mszywioły?" [więcej w SEMINARIA]
2013.02.21. W dniach 15-19 maja 2013 odbędzie się  w Pultusku konferencja organizowana pod auspicjami projektu NanoFun: "Biomolecules and Nanostructures". [więcej w PROJEKTY]
2013.02.20. (środa, o godz. 17.30, w Muzeum Ewolucji) dr Andrzej Kaim wygłosi wykład "Życie po ciemnej stronie Ziemi: dzisiejsze i kopalne ekosystemy chemosyntetyczne z głębi oceanicznych"
2013.01.24. (czwartek, o godz. 11.00, w sali spotkań Instytutu Geografii, parter) profesor Andrzej Baliński (Instytut Paleobiologii PAN) wygłosi referat "Chiński lufcik w świat ordowiku"          [więcej w SEMINARIA]
2012.11.21. Instytut Paleobiologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.
[więcej informacji w PRACA]
2012.11.19. Instytut Paleobiologii PAN ogłasza przetarg na prenumeratę i  dostawę zagranicznych czasopism naukowych w  2013 roku  do siedziby zamawiającego (Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie przy ul. Twardej 51/55).
2012.10.19. Instytut Paleobiologii PAN ogłasza przetarg na dostawę i uruchomienie mikroskopu petrograficznego ze zmotoryzowanym stolikiem skanującym.
2012.10.18. (czwartek) o godz. 11.00, w sali spotkań Instytutu Geografii (parter) profesor David Harwood (Department of Geosciences, University of Nebraska) wygłosi prezentację "High-resolution biochronology for the Antarctic Neogene".
2012.10.12. W dniu 22 października 2012 roku w Muzeum Ewolucji IP PAN odbędą się obrony rozpraw doktorskich doktorantów GEOBIOS Przemysława Gorzelaka i Zofii Dubickiej.
2012.10.11. MNiSW ogłosiło komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. [więcej informacji w INTRANECIE]
2012.10.04. W bibliotece Instytutu jest dostępny najnowszy numer Acta Palaeontologica Polonica.
2012.08.20. Instytut Paleobiologii PAN ogłasza nabór na studia doktoranckie. [więcej informacji]
2012.07.31. Instytut Paleobiologii PAN został członkiem-założycielem konsorcjum, którego głównym zadaniem jest reaktywowanie działalności wystawienniczej i dokumentacyjnej Narodowego Muzeum Przyrodniczego i zapewnienie odpowiednich do tego warunków lokalowych i finansowych. [więcej informacji]
2012.07.11. W dniach 17-19 września 2012 roku w Warszawie odbędzie się II Polski Kongres Geologiczny pod hasłem „GEOLOGIA JEDNA?!” Program Kongresu  Rejestracja i płatności 
2012.05.24. Wykład z serii im. Romana Kozłowskiego odbędzie się wyjątkowo w Instytucie Palobiologii PAN (sala konferencyjna VI p.). Temat: "Współczesne globalne ocieplenie – fakty i mity", Prelegent: profesor dr hab. Leszka Marksa z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2012.03.07. Profesor Alan Logan z Centre for Coastal Studies, University of New Brunswick (Saint John, Canada) wygłosił wykład "The high-latitude coral reefs of Bermuda: reef zonation, coral interactions and cryptobiota".
2012.02.22. Kyle Freeman, doktorant Geobios wygłosił wykład "A morphometric study
of  mandible shape in the evolutionary lineage of Mammuthus".
2012.02.16. Astrid Schuster z Deptartment of Earth & Environmental Sciences, Palaeontology & Geobiology Ludwig-Maximilians-Universität (München) wygłosiła wykład "Molecular phylogeny of lithistid sponges (Porifera: Demospongiae)".
2012.01.19. W Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii odbył się kolejny wykład z serii im. Romana Kozłowskiego: "Klimat jury" wygłoszony przez Dr hab. Huberta Wierzbowskiego z Instytutu Nauk Geologicznych PAN (Ośrodek Badawczy w Warszawie) .
2012.01.09. W Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii odbyło się uroczyste otwarcie wystawy czasowej "Tajemnica pra-pióra z Kazachstanu". Więcej informacji na temat wystawy [Muzeum Ewolucji] .
2011.07.10. Według najnowszych danych SCI współczynnik oddziaływania Acta Palaeontologica Polonica (Impact Factor) za rok 2010 wyniósł 1,949. APP zajmuje 11 miejsce wśród 48 światowych tytułów z działu „Paleontologia” (11:48 = 0,229, czyli znajduje się w pierwszym kwartylu). Acta Palaeontologica Polonica (APP) jest obecnie drugim wśród najwyżej notowanych czasopism naukowych wydawanym w Polsce (wyprzedza je tylko Topological Methods in Nonlinear Analysis: IF 1,490; 12 miejsce na 277 czasopism).

2010.03.03. Przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk ogłasza KONKURS na stanowisko: dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN. [info]

2010.01.11. W Toruniu w dniach 14-15 stycznia odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce na której przedstawiona została strategia wydawnicza Acta Palaeontologica Polonica [info]. Więcej o idei otwartej nauki czytaj tu [info] oraz w Przewodniku po otwartej nauce [info]

 2009.12.08. Dostępny jest 1szy numer Biuletynu Informacyjnego Instytutu Paleobiologii PAN [info].

 2009.11.30. Instytut Paleobiologii PAN zaprasza do zlozenia oferty na prenumerate i dostawę zagranicznych czasopism naukowych w 2010 r. [Ogloszenie] [Zapytanie ofertowe] [Wykaz czasopism] [Formularz ofertowy] [Formularz cenowy] [Projekt umowy] [Otwarcie ofert] [Wyniki]

 2009.10.29. Kwartalnik Acta Palaeontologica Polonica został (formalnie od 2010) dołączony do listy czasopism dystrybuowanych przez przez platformę elektroniczą BioOne.[info].

 2009.07.09. Dostępne jest kompletne i bezpłatne archiwum prac [format PDF] opublikowanych w Acta Palaeontologica Polonica (poczynając od 1 numeru z 1956r.).[info].

 2009.05.28. Dziennik Zachodni informuje o nowych stanowiskach ze szczątkami kręgowców, których opracowanie oraz szczegółowe umiejscowienie w profilu stratygraficznym jest przedmiotem interdyscyplinarnych badań naukowców z Instytutu Paleobiologii PAN, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego [Dziennik Zachodni: info].[Wiecej o znaleziskach: info-2009-07-28info-2009-07-30

 2009.05.21. Na stronie internetowej Acta Palaeontologica Polonica [odnośnik] udostępnione zostały kolejne numery archiwalne kwartalnika [obecnie dostępne są roczniki 1991-2009]. W kolejnych miesiącach planowana jest publikacja wszystkich archiwalnych numerów APP.  

 2009.04.01. W klasyfikacji najczęściej cytowanych prac międzynarodowego koncernu Elsevier a także prac najczęściej ściąganych ze strony internetowej znalazły się artykuły pracowników Instytutu [info]

Redakcja Acta Palaeontologica Polonica postanowiła co roku przyznawać honorowe dyplomy, oraz nagradzać prenumeratami czasopisma (dla pierwszego autora zwycięzkiego zespołu) autorów najczęsciej cytowanych prac w danym roku. Prace te w największym stopniu wpływają na wysoką pozycję pisma w światowych rankingach [info]. 

 2009.03.16. Od wtorku (17.03.2009) w sprzedaży Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN znajdzie się nowe wydawnictwo "Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii". Numer poświęcony jest pamieci zmarłego w 2007 roku Karola Sabatha. [info]

 2009.03.16. Od wtorku (17.03.2009) w sprzedaży Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN znajdzie się nowe wydawnictwo "Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii". Numer poświęcony jest pamieci zmarłego w 2007 roku Karola Sabatha. [info]

 2009.03.11. Zaproszenie na konferencję popularnonaukową "Ewolucja - inżynier natury" 21-22 marca 2009. W 200 rocznicę urodzin Karola Darwina i 150 rocznicę wydania dzieła "O powstaniu gatunków drogą naturalnego doboru". Organizatorzy Wydział Biologii UW, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Współpraca: Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, Muzeum Ziemi PAN. [PDF]

 2009.01.20. Prezes PAN prof. M. Kleiber przyznał nagrodę naukowo-organizacyjną za rok 2008 za odkrycie pierwszych w Polsce szczątków dinozaura drapieżnego i gada ssakokształtnego. Otrzymali ją: prof. dr Jerzy Dzik, członek korespondent PAN (Instytut Paleobiologii PAN), dr Tomasz Sulej (Instytut Paleobiologii PAN), mgr Grzegorz Niedźwiedzki (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego) [info].

 2008.12.17. 17 grudnia 2008 r. w siedzibie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych PAN. Nagrodę indywidualną uzyskał doc. dr hab. Jarosław Stolarski z Instytutu Paleobiologii PAN za odkrycie kalcytowych koralowców Scleractinia [info].

 2008.11.19. Tematyka późno-dewońskiego kryzysu biotycznego na granicy wczesnego i późnego franu podjęta na łamach Acta Palaeontologica Polonica 51(4) została obecnie poszerzona o serię prac w najnowszym zeszycie Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 269(3-4)

 2008.11.12. Instytut Paleobiologii: Przetarg nieograniczony na dostawe czasopism zagranicznych w 2009 r. dla Instytutu Paleobiologii PAN [Ogloszenie] [SIWZ] [Zalacznik1] [Zalacznik 2] [Zalacznik 3] [Zalacznik 4] [Zalacznik 5] [Pytania/odpowiedzi_1] [Pytania/odpowiedzi_2] [Wyniki]

  2008.10.29. Uroczysta inauguracja działalności Środowiskowego Studium Doktoranckiego GEOBIOS przy Instytucie Paleobiologii PAN. Wykład inauguracyjny "GEOBIOS: Koewolucja planety i życia" wygłosił prof. dr hab. Józef Kaźmierczak.

  2008.10.29. Uroczysta inauguracja działalności Środowiskowego Studium Doktoranckiego GEOBIOS przy Instytucie Paleobiologii PAN. Wykład inauguracyjny "GEOBIOS: Koewolucja planety i życia" wygłosił prof. dr hab. Józef Kaźmierczak.

  2008.10.21. Instytut Paleobiologii: Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego, wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i komputerowej analizy obrazu, spełniającego normy Unii Europejskiej [Ogloszenie, SIWZ] [Pytania/odpowiedzi][Wynik]

  2008.10.10-11. Instytut Paleobiologii: 9. Czesko-Polsko-Słowacka Konferencja Paleontologiczna [Streszczenia konferencyjne: PDF]

  2008.04.09. Informacje o "gorących" artykułach pracowników Instytutu  [szczegóły] oraz najbardziej cytowanych artykułach z Acta Palaeontologica Polonica [szczegóły]

  2008.03.01. Od 5 marca do 30 kwietnia  Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN zaprasza na wystawe "Fossil Art - skamieniałe dzieła natury" [szczegóły]

2008.01.14. Zaproszenie na 9. Czesko-Polsko-Słowacką Konferencję Paleontologiczną 10-11 października 2008, Warszawa, Polska [Zgłoszenia do 31 stycznia 2008, szczegóły]

  2007.12.02. Dostępny ONLINE jest najnowszy numer Acta Palaeontologica Polonica [2007-4]

  2007.12.02. Dostępny ONLINE jest najnowszy numer Acta Palaeontologica Polonica [2007-4]

  2007.08.31.  Możliwość wykorzystania wyników badań naukowych w celach sprzecznych z ich założeniami (tzw. dual use) staje się jednym z największych wyzwań dla współczesnej nauki. Problematyka ta jest tematem konferencji organizowanej przez PAN 9-10 listopada 2007 [list prof. A.Gorskiego][strona konferencji]  

 2007.06.14. Dostępny ONLINE jest najnowszy numer Acta Palaeontologica Polonica [2007-2]

  2007.03.12. Dostępny ONLINE jest najnowszy numer Acta Palaeontologica Polonica [2007-1]

  2007.01.04. Dostępne ONLINE są najnowsze tomy wydawnictw Acta Palaeontologica Polonica [2006-4] oraz Palaeontologia Polonica [2006-63]

2006.11.01. PRZETARG NIEOGRANICZONY (poniżej 60 000 EURO) na dostawę czasopism zagranicznych w 2007 r. dla Instytutu Paleobiologii PAN [Szczególy] [Wyniki przetargu]

2006.10.16. List Dyrekcji i pracowników Instytutu Paleobiologii [PDF1] dot. kampanii antyewolucyjnej w Parlamencie Europejskim [PDF2, PDF3] oraz wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej [PDF4]