Zamówienia publiczne


Instytut Paleobiologii PAN zaprasza do składania ofert na:


Prenumeratę i dostawę zagranicznych czasopism naukowych na rok 2023 dla Instytutu Paleobiologii PAN [Zapytanie ofertowe] [Projekt umowy] [Formularz ofertowy] [Formularz cenowy]