Zamówienia publiczne


Instytut Paleobiologii PAN zaprasza do składania ofert na:


Prenumeratę zagranicznych czasopism naukowych na rok 2024 dla Instytutu Paleobiologii PAN [Zapytanie ofertowe] [Projekt umowy] [Formularz ofertowy] [Formularz cenowy]

2023.01.31. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022 r.
[Zapytanie ofertowe z 31.01.2023] [Zał 1 do zapytania ofertowego] [Zał 2 formularz ofertowy]