Jednostki organizacyjne Instytutu Paleobiologii PAN

 

Rada NaukowaDyrektor  Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

       Zakłady Naukowe: Paleobiologii Środowiskowej, Paleobiologii Ewolucyjnej

       Biblioteka

  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych 

        Dział Administracyjny

        Zespół Pracowni Technicznych i Laboratoriów 

        Archiwum

  Główny księgowy

        Dział Księgowości

  

   Studium Doktoranckie

   Muzeum Ewolucji

   Dział Zbiorów i Dokumentacji

   Pracownia Wydawnicza

   

   


Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej Instytutu