Wykopaliska i wyprawy naukowe


  seminarium
W lipcu i sierpniu będziemy, używając kilofów, pędzelków, młotków i igieł, szukać dinozaurów i innych kopalnych zwierząt, głównie w Miedarach koło Tarnowskich Gór, ale też w woj. świętokrzyskim. Zapewniamy nocleg i wyżywienie. Obozy są bezpłatne. Mile widziane osoby mocno zmotywowane! Liczba miejsc jest ograniczona! [więcej szczegółów]

Chętnych prosimy o wysłanie listu motywacyjnego do 31 maja na adres: wykopaliska.paleo@gmail.com. W połowie czerwca prześlemy informację, kto został przyjęty.Studencki Obóz Poszukiwawczy seminarium

Instytut Paleobiologii PAN zaprasza wszystkich studentów kierunków geologicznych i biologicznych na Studencki Obóz Poszukiwawczy, który odbędzie się w kamieniołomie Owadów-Brzezinki w dniach 24-28 lipca 2023 roku. [więcej szczegółów]
Chętnych prosimy o przysłanie listu motywacyjnego do 15 czerwca na adres: bblazej@twarda.pan.pl. Liczba miejsc jest ograniczona!
Wykopaliska paleontologiczne w Miedarach

W latach 2015 – 2016 w Miedarach koło Tarnowskich Gór Instytut Paleobiologii PAN wraz z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadził prace wykopaliskowe, w trakcie których przeszukiwano warstwy triasowego wapienia muszlowego, w poszukiwaniu zębów ryb, małży oraz kości morskich gadów.

[więcej]

Wykopaliska paleontologiczne w Annopolu

W latach 2008–2015  prof. Marcin Machalski z Instytutu Paleobiologii PAN prowadził wykopaliska w okolicach Annopola. Celem prowadzonych prac było zebranie skamieniałości z okresu kredowego oraz odtworzenie ich tafonomii. W opuszczonej kopalni fosforytów zebrano tysiące szczątków morskich bezkręgowców ( np. amonitów), a także kręgowców, takich jak rekiny, ryby kostnoszkieletowe, chimery (przerazy) oraz morskie gady (pliozaury, ichtiozaury i morskie żółwie).

[więcej]


Ekspedycja badawcza na Grenlandię 

W lipcu 2014 roku Instytut Paleobiologii PAN zorganizował ekspedycję badawczą na wschodnią Grenlandię. Uczestnicy wyprawy poszukiwali szczątków późnotriasowych kręgowców. Systematyczne prace zaowocowaly dość bogatą kolekcją skamieniałych kości i tropów.
Jako największy sukces należy uznać znalezienie szczątków ssaków.

[więcej]

 

Wyprawy badawcze na Podole (Ukraina)


W latach 2004 – 2006 oraz 2008 2011 odbyły się polsko-ukrainskie ekspedycje do syluro-dewońskich stanowisk paleontologicznych na Podolu. Bogate w skamieniałości odsłonięcia o miąższości ponad 900 m reprezentują jedną z najbardziej kompletnych sekwencji morskich tego wieku na świecie. 

[więcej]Wyprawa badawcza do Rosji

W roku 2008 odbyła się polsko-rosyjska ekspedycja rekonesansowa do stanowisk paleontologicznych w europejskiej części Rosji, które znane są ze spektakularnego zapisu osadów i skamieniałości, reprezentujących słabo poznane zmiany w ekosystemach z przełomu permu i triasu. Kolejne wyprawy odbyły się w latach 2010, 2013. 

[więcej]Wyprawa badawcza do Kazachstanu

W roku 2006 wyruszyła ekspedycja paleontologiczna w celu zbadania ekosystemu jurajskiego jeziora Karatau i jego otoczenia. Odsłonięcie Aulie w górach Karatau  z jurajską florą i fauną należy do tych nielicznych stanowisk paleontologicznych, w których zachował się niemal cały zespół zwierząt żyjących przy brzegu i w wodach pradawnego jeziora.

[więcej]Wykopaliska paleontologiczne w Lisowicach

Wykopaliska w wyrobisku cegielni Lipie Śląskie w Lisowicach otworzyły kolejne okno na świat sprzed nieco ponad dwustu milionów lat, z końca okresu triasowego. W latach 2006-2011 Instytut Paleobiologii prowadził prace wykopaliskowe na tym terenie.

[więcej]  

Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie

W 1993 roku został odkryty pokład z masowym występowaniem czaszek i fragmentów szkieletów wielkich kręgowców słodkowodnych i lądowych w Krasiejowie koło Ozimka. W latach 2000-2011 Instytut Paleobiologii prowadził prace wykopaliskowe na tym terenie.

[więcej]


Wyprawy paleontologiczne na Spitsbergen

Badania paleontologiczne na Spitsbergenie ówczesnego Zakładu Paleozoologii PAN zainicjowała Gertruda Biernat. Wyprawy prowadziły badania terenowe skał paleozoicznych i mezozoicznych początkowo w rejonie fiordu Hornsund, a później również w rejonie Bellsundu i Isfjordu.

[więcej]Polskie badania paleontologiczne w Antarktyce

Polska ma długą tradycję w badaniach z zakresu nauk o Ziemi w Antarktyce. Naukowcy polscy już od ponad 100 lat uczestniczą w badaniach geologicznych tego odległego i trudno dostępnego regionu świata, wnosząc znaczny wkład do tej dziedziny nauk.

[więcej]Polsko-Mongolskie Wyprawy Paleontologiczne na Pustynię Gobi

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk (wówczas Zakład Paleozoologii, PAN) wraz z Instytutem Geologii Mongolskiej Akademii Nauk zorganizowały w latach 1963-1971 serię wypraw naukowych na pustynię Gobi. Ich kierownikiem i organizatorem była profesor Zofia Kielan-Jaworowska. Wyprawy spenetrowały szereg stanowisk paleontologicznych, położonych w zachodniej i wschodniej części Mongolii, jednak najbardziej spektakularne znaleziska pochodzą z Kotliny Nemegt w południowej części tego kraju. Z wielu stanowisk zebrano bogate kolekcje skamieniałości późnokredowych dinozaurów, ssaków, jaszczurek i żółwi, które zachowały się w skałach piaskowcowych trzech formacji geologicznych: Dýadochta, Barun Gojot i Nemegt.

[więcej]