Wykopaliska

KrasiejówW Krasiejowie koło Opola znajduje się cmentarzysko mezozoicznych gadów i płazów. Jego wiek geologiczny, poprzedzający o kilka milionów lat światową ekspansję dinozaurów, umożliwia wgląd w stosunki środowiskowe podczas jednego z najważniejszych zdarzeń w historii życia na Ziemi.

Instytutu Paleobiologii PAN prowadził prace wykopaliskowe w Krasiejowie od roku 2000, w latach 2010-2011 we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Opolskim.

W obrębie skał górnego triasu w dwóch pokładach napotkano masowe nagromadzenia dużych fragmentów szkieletów jeziornych i lądowych kręgowców sprzed około 230 mln lat. Do najciekawszych należą szczątki dinozauromorfa Silesaurus opolensis. Występują też liczne skamieniałości płazów z grupy labiryntodontów (Metoposaurus, Cyclotosaurus) i gadów z grupy „tekodontów” (Paleorhinus, Stagonolepis, Polonosuchus). Krasiejowskie znaleziska tych rodzajów są przeważnie znacznie bardziej kompletne od okazów znalezionych w innych lokalizacjach. Odkryto także sfenodonty, ryby, bezkręgowce i rośliny.

W roku 2003 w Muzeum Ewolucji otwarto wystawę przedstawiającą wyniki dotychczasowych wykopalisk Instytutu Paleobiologii PAN w Krasiejowie.

Więcej na temat znalezisk paleontologicznych z Krasiejow można przeczytać w biuletynie Ewolucja.

Relacje z pierwszych 2 lat wykopalisk -  Krasiejów 2000-2002

Galeria zdjęć z prac terenowych z lat 2000-2005 - Galeria [Power Point]

Dzięki znaleziskom skamieniałości w Krasiejowie utworzono dwa muzea, jedno w dawnej szkole i drugie na samym złożu kostnym (otwarte w 2006). To ostatnie znajdujące się w Pawilonie Paleontologicznym, prezentuje odsłonięty i nienaruszony przez badaczy fragment pokładu iłu z zachowanymi kośćmi i fragmentami szkieletów gadów i płazów. Największe czaszki osiągają 0,5 m.  W  roku 2010 na terenie wyrobiska i nad nim park edukacyjno-rozrywkowy Jura Park Krasiejów