Wykopaliska

Jurajskie jezioro Karatau, Kazachstan

Odsłonięcie Aulie w górach Karatau w Kazachstanie z jurajską florą i fauną należy do tych nielicznych stanowisk paleontologicznych, w których zachował się niemal cały zespół zwierząt żyjących przy brzegu i w wodach pradawnego jeziora. O wyjątkowości miejsca stanowi też to, że skamieniałości tam znajdowane często zachowały ślady po częściach, które utrwalają się tylko w nadzwyczajnych warunkach fosylizacji.


Stanowisko to zaliczane jest do światowych skarbców skamieniałości (Konservat Fossil Lagerstätten), miejsc gdzie kopalne organizmy zachowane są z wyjątkowymi szczegółami anatomicznymi. W 2006 roku prowadziliśmy tam prace wykopaliskowe a uzyskane w ich trakcie materiały są obecnie opracowywane naukowo przez nas i naszych współpracowników. Dołączyliśmy w ten sposób do długiego już szeregu badaczy

W roku 2011 w Muzeum Ewolucji otwarto wystawę przedstawiającą pierwsze wyniki badań ekspedycji badawczej do Kazachstanu.

Więcej na temat znalezisk paleontologicznych z jurajskiego jeziora Karatau można przeczytać w biuletynie Ewolucja [spis treści] (biuletyn można nabyć w Muzeum Ewolucji).