Wykopaliska

Grenlandia

W lipcu 2014 roku Instytut Paleobiologii PAN zorganizował ekspedycję badawczą na wschodnią Grenlandię. Uczestnicy wyprawy w składzie: Błażej Błażejewski, Grzegorz Niedźwiedzki, Niels Bonde, Mateusz Tałanda, Andrzej Wolniewicz i Tomasz Sulej jako kierownik przez prawie trzy tygodnie poszukiwali szczątków późnotriasowych kręgowców w rejonie Jamson Land nad Carlsber Fiord. W czasie ekspedycji rozstawiono dwa obozy, pierwszy przy dobrze znanych stanowiskach z noryckimi płazami i gadami, drugi w rejonie słabo poznanym.

Systematyczne prace poszukiwawcze zaowocowaly dość bogatą kolekcją skamieniałych kości i tropów, które szczegółowo opisano w Polish Polar Research (Sulej et al. 2014). 

Jako największy sukces należy uznać znalezienie szczątków późnotriasowych ssaków, nad którymi prowadzone są dalsze badania. Wyprawa była finansowana z grantu NCN "Początki ssaków w zapisie kopalnym z nowych stanowisk paleontologicznych" (UMO-2012/07/B/NZ8/02707).