Wykopaliska

Miedary

W latach 2015 i 2016 w Miedarach koło Tarnowskich Gór Instytut Paleobiologii PAN wraz z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadził miesięczne wykopaliska paleontologiczne. Uczestniczyli w nich studenci z całej Polski podzieleni na dwutygodniowe turnusy. W czasie wykopalisk studenci i kadra przeszukiwali skały środkowego triasu (sprzed 240 milionów lat) licząc na znalezienie skamieniałości lądowych i morskich.

Na terenie wyrobiska Czerwonka odsłaniają się bowiem warstwy wapienia muszlowego, w którym można znaleźć zęby ryb, małże oraz kości morskich gadów takich jak notozaury. Kilka metrów niżej w profilu znajduje się główna warstwa kościonośna odkryta dopiero w 2013 roku. To w niej znajduje się największe nagromadzenie kości. Zostały z niej wydobyte szczątki płazów takich jak mastodonzaury i plagiozaury oraz gadów z rodzaju tanystrof, notozaur i nowe jeszcze nie oznaczone.
   
W czasie wykopalisk studenci mieszkają w świetlicy wynajmowanej od gminy, pracują ok. 7 godzin i resztę czasu spędzają na życiu studenckim. Wykopaliska były częściowo finansowane z grantu NCN "Początki ssaków w zapisie kopalnym z nowych stanowisk paleontologicznych" (UMO-2012/07/B/NZ8/02707).