Rada Naukowa


Rada Naukowa Instytutu Paleobiologii PAN 2023-2026

Członkowie Rady z IP PAN

dr hab. Maria Aleksandra Bitner, prof. IP PAN
dr hab. Błażej Błażejowski
dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof. IP PAN
dr hab. Przemysław Gorzelak, prof. IP PAN
dr hab. Adam T. Halamski, prof. IP PAN [Sekretarz Rady Naukowej]
dr Katarzyna Janiszewska
dr hab. Andrzej Kaim, prof. IP PAN
prof. dr hab. Anna Kozłowska, prof. IP PAN
dr hab. Barbara Kremer, prof. IP PAN
prof. dr hab. Marcin Machalski
prof. dr hab. Wojciech Majewski [Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej]
prof. dr hab. Jarosław Stolarski
dr hab. Tomasz Sulej, prof. IP PAN
dr Tomasz Szczygielski          

mgr Adam Rytel – Przedstawiciel Doktorantów

Członkowie Rady spoza IP PAN

prof. dr hab. Jerzy Dzik, czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Alfred Uchman, czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Andrzej Witkowski, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Michał Ginter
prof. dr hab. Michał Gradziński
dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB
prof. dr hab. Jacek Matyszkiewicz
dr hab. Magdalena Moskal-del Hoyo
prof. dr hab. Marek Narkiewicz
dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr
dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM
prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
prof. dr hab. Mieczysław Wolsan [Przewodniczący Rady Naukowej]
prof. dr hab. Michał Zatoń

Regulamin Rady Naukowej [tekst]

Protokoły z Rad Naukowych
są dostępne w INTRANECIE Instytutu Paleobiologii PAN