Rada Naukowa


Rada Naukowa Instytutu Paleobiologii PAN 2019-2022

Członkowie Rady z IP PAN

dr hab. Maria Aleksandra Bitner, prof. IP PAN
dr hab. Błażej Błażejowski                                                        
dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof. IP PAN      
dr hab. Przemysław Gorzelak
dr hab. Adam T. Halamski – Sekretarz
dr Katarzyna Janiszewska      
dr hab. Andrzej Kaim, prof. IP PAN       
prof. dr hab. Anna Kozłowska, prof. IP PAN                
dr hab. Barbara Kremer, prof. IP PAN    
prof. dr hab. Marcin Machalski – Przewodniczący
prof. dr hab. Wojciech Majewski    
prof. dr hab. Jarosław Stolarski 
dr hab. Tomasz Sulej, prof. IP PAN       
dr Tomasz Szczygielski         

mgr Sara Mandera – Przedstawicielka Doktorantów

Członkowie Rady spoza IP PAN

prof. dr hab. Jerzy Dzik, czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Andrzej Witkowski, czł. koresp. PAN              
prof. dr hab. Alfred Uchman, czł. koresp. PAN  
dr hab. Błażej Berkowski, prof. UAM   
prof. dr hab. Michał Ginter                   
dr hab. Michał Gradziński                  
dr hab. Piotr Jadwiszczak                      
prof. dr hab. Marek Narkiewicz                   
prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski                 
dr hab. Piotr Wojtal, prof. ISEZ PAN               
prof. dr hab. Mieczysław Wolsan            
prof. dr hab. Michał Zatoń – Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Danuta Peryt               
prof. dr hab. Ewa Olempska-Roniewicz

Regulamin Rady Naukowej [tekst]

Protokoły z Rad Naukowych
są dostępne w INTRANECIE Instytutu Paleobiologii PAN