Książka telefoniczna


Pracownicy i doktoranci Instytutu Paleobiologii PAN         

NAZWISKO i imię
tel.+48 22
 69 78 ___
  nr pokoju
e-mail@twarda.pan.pl
ADMINISTRACJA INSTYTUTU
850
155
paleo
BAKAYEVA Sofia
893
147
s.bakajewa
BALIŃSKI Andrzej
895
121
balinski
BĄCAL Paweł
897
134
bacal
BITNER Aleksandra
870
120
bitner
BŁAŻEJOWSKI Błażej
793
146
bblazej
BONK Agata
872
634
abonk
BORSUK-BIAŁYNICKA Magdalena
850
 
borsuk.b
CHROUST Milan
899
153
chroust
CZEPIŃSKI Łukasz
874
122
lczepinski
CZERNIELEWSKI Michał
887
147
m.czernielewski[at]int.pl
DRÓŻDŻ Dawid (doktorant) 869 107 dawid.drozdz
DZIEWIŃSCY Grażyna i Marian
857
102
fotopal
DZIK Jerzy 738
124
dzik
FOSTOWICZ-FRELIK Łucja
892
635
lfost
GORZELAK Przemysław
885
130
pgorzelak
GRONKOWSKA Agnieszka
850
155
agron
GUMOWSKA Joanna
877
127
jgumowska
GRYCUK Tomasz (admin. sieci)
820
320
info
GRYZ Piotr
864
I p. piotrgryz78[at]gmail.com
HALAMSKI Adam
875
125
ath
HARA Ewa
852
104
ewahara
HOŁDA-MICHALSKA Aleksandra
 
 
ola_h.michalska[at]wp.pl
HRYNIEWICZ Krzysztof 794
136
krzyszth
JACHOWSKA Ewa (Muzeum Ewolucji)
+48 22 656 66 37
muzewol@paleo.pan.pl
JANISZEWSKA Katarzyna
882
131
k.janiszewska
KAPUŚCIŃSKA Agnieszka
+48 22 656 66 37 akap@muzewol.pan.pl
KAIM Andrzej
881
636
kaim
KAŹMIERCZAK Józef
887
147
jkaz
KOBYLIŃSKA-IWANIUK Jolanta
751
103
jkobylinska
KOŁBUK Dorota 800 634 kolbukd[at]gmail.com
KOZŁOWSKA Anna
872
145
akd
KREMER Barbara
886
144
kremer
KULICKI Cyprian
860
110
kulicki
LÓPEZ-TORRES Sergi 892 632 slopeztorres
LABORATORIUM NanoFun 865

ŁUKASZENKO Agnieszka
896
154
paleo
ŁUKOWIAK Magdalena
800 133 mlukowiak
MACHALSKI Marcin
883
148
mach
MADZIA Daniel 874
122
dmadzia
MAJEWSKI Wojciech
853
156
wmaj
MALCHYK Oksana (doktorant) 800
634
omalcz
MANDERA Sara (doktorant) 800 634 sarmander
MATRIBA Grażyna
876
126
gmat
OLEMPSKA-RONIEWICZ Ewa
799
137
olempska
OWOCKI Krzysztof
873
123
kowoc
PERYT Danuta
795
135
d.peryt
PIECHOWSKI Rafał
854
632
rdpiechowski
PINDAKIEWICZ Maciej Krzysztof (doktorant) 893 147 mpindakiewicz
PISERA Andrzej
871
637
apis
PRZESTRZELSKA Katarzyna
855
105
k.przest
PREPARATORNIA
855
105a

RONIEWICZ Ewa
799
137
eron
RYTEL Adam
899
153
adam.rytel
SAHA Anwesha (doktorant) 854 632 asaha
SEM (Pracownia mikroskopii)
860
110

STOLARSKI Jarosław
879
633a
stolacy
SULEJ Tomasz
869
107
sulej
SUMIŃSKA Urszula (Muzeum Ewolucji)
+48 22 656 66 37 muzewol@paleo.pan.pl
SZCZYGIELSKI Tomasz 866
129
t.szczygielski
SŁOWIAK Justyna 854 632 justyna.slowiak
SZMIELEW Aleksandra
894
128
szmielew
BIBLIOTEKA 877 127 biblioteka_IPPAN
WOLNIEWICZ Andrzej Stefan 854 632 wolniewicz
WÓJCIK Katarzyna 745 152 kwojcik
WYSOCKA-TURLEJ Monika
796
152
monikawt
ZAREMBA Adam
861
111
adam.zaremba

Kontakty w budynku ul. Twarda 51/55
tel.+48 22
 69 78 ___
  nr pokoju
ADMINISTRACJA BUDYNKU
916

KONSERWATOR
720, 888

OCHRONA
890

POKOJE GOŚCINNE
798, 785
623, 625
PORTIERNIA
888

SALA KONFERENCYJNA (VI p.)
751

         


Inne ważne kontaktyMUZEUM EWOLUCJI (PKiN)                22 656 66 37,  muzewol@paleo.pan.pl

Całodobowa infolinia PZU Zdrowie:       801 405 905