Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


dr Rafał PIECHOWSKI

Ewolucja lokomocji i preferencji pokarmowych, wpływ środowiska i rozmiaru ciała na zdolności lokomotoryczne, zależności anatomii i funkcji wśród dinozaurów (w tym ptaków), krokodyli, żółwi, synapsydów, wczesnych tetrapodów i innych grup zwierząt (w oparciu o rekonstrukcję szkieletu i muskulatury)


 CURRICULUM VITAEDane osobowe


Rafał PiechowskiStopnie naukowe

 • 2021 doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne za rozprawę doktorską pt. “Functional anatomy of Silesaurus opolensis”, Instytut Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski (opiekun: prof. dr hab. Jerzy Dzik), wyróżniająca ocena rozprawy doktorskiej
 • 2006 magisterium z biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe i kursy
 • 2019 studia podyplomowe "Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych", Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • 2019 letni kurs “Ichtiologia morza”, Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Zatrudnienie
 • Od 2023 adiunkt w Instytucie Paleobiologii PAN w Warszawie
 • W latach 2007 - 2023 nauczyciel biologii / przyrody w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum; korepetytor, edukator

Granty badawcze
 • Od 2023 wykonawca (post-doc) w grancie OPUS Narodowego Centrum Nauki “Ewolucja lokomocji i postawy triasowych dicynodontów”, Instytut Paleobiologii PAN,(kierownik: dr Tomasz Szczygielski)
 • Od 2023 współpracownik w grancie POLONEZ Narodowego Centrum Nauki “Żółwie z Czech i Polski: Przegląd wspólnej ewolucji w Europie Środkowej od triasu do dziś” Instytut Paleobiologii PAN, (kierownik: dr Milan Chroust)
 • Od 2021 współpracownik w grancie OPUS Narodowego Centrum Nauki “Anatomia funkcjonalna Tarbosaurus bataar z formacji Nemegt w Mongolii, Instytut Paleobiologii PAN, (kierownik: dr Tomasz Szczygielski)
 • OD 2021 współpracownik w grancie OPUS Narodowego Centrum Nauki “Zagadka Chelonipus ispp.: środkowotriasowe żółwie czy konwergencja lokomotoryczna?”, Instytut Paleobiologii PAN,  (kierownik: dr Tomasz Szczygielski)
 • 2017 - 2020 współpracownik w grancie PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki “Ewolucyjne korzenie skostnień skórnych w pancerzu pierwotnych późnotriasowych żółwi”, Instytut Paleobiologii PAN, (kierownik: dr Tomasz Szczygielski)
 • 2014 - 2017 kierownik grantu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki “Geneza umięśnienia lokomotorycznego Silesauridae na tle ewolucji dinozaurów”, Instytut Paleobiologii PAN

Prace terenowe
 • Od 2021 uczestnik/współorganizator prac terenowych/wykopalisk w stanowisku mezozoicznych kręgowców Wyszyna Rudzka
 • Od 2019 uczestnik badań terenowych entomofauny na terenie Polski i Europy
 • Od 2014 organizator prac terenowych/wykopalisk w stanowisku mezozoicznych kręgowców Zawiercie-Kierszula
 • Od 2014 współorganizator prac terenowych/wykopalisk w stanowisku mezozoicznych kręgowców Poręba
 • 2014 - 2017 współorganizator wykopalisk w stanowisku mezozoicznych kręgowców Woźniki
 • 2008 - 2011 współorganizator wykopalisk w stanowisku mezozoicznych kręgowców Krasiejów
 • Od 2008 uczestnik/współorganizator/organizator wyjazdów terenowych do stanowisk paleontologicznych na terenie Polski

Dydaktyka akademicka

 • 2008 - 2011 paleobiologia terenowa dla studentów biologii i geologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • 2008 - 2009 Dzieje Życia - ćwiczenia do fakultetu o przebiegu ewolucji, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • 2007 - 2010 zoologia dla I roku studentów biologii - ćwiczenia do wykładu z zoologii, Wydział Biologii, Uniwersytet WarszawskiPublikacjeSzczygielski T., Piechowski R. 2023. Limb anatomy of the Triassic turtle Proterochersis (Testudinata, Proterochersidae). Zoological Journal of the Linnean Society 199: 771-831.

Piechowski R., Tałanda M. 2020 The locomotor musculature and posture of the early dinosauriform Silesaurus opolensis provides a new look into the evolution of Dinosauromorpha. Journal of Anatomy DOI: 10.1111/joa.13155

Qvarnström M., Wernström J. V., Piechowski R., Tałanda M., Ahlberg P. E., Niedźwiedzki G. 2019. Beetle-bearing coprolites possibly reveal the diet of the Late Triassic dinosauriform. Royal Society Open Science 6: 181042. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.181042

Piechowski R., Tałanda M., Niedźwiedzki G. 2018. Unexpected bird-like features and high intraspecific variation in the braincase of the Triassic relative to dinosaurs. Historical Biology https://doi.org/10.1080/08912963.2017.1418339

Piechowski R., Tałanda M., Dzik J. 2014. Skeletal variation and ontogeny of the Late Triassic dinosauriform Silesaurus opolensis. Journal of Vertebrate Paleontology,34(6):1383-1393.

Piechowski R., Dzik J. 2010. The axial skeleton of Silesaurus opolensis. Journal of Vertebrate Paleontology 30, 1127-1141.

Niedźwiedzki G., Piechowski R., Sulej T. 2009. New data on the anatomy and phylogenetic position of Silesaurus opolensis from the late Carnian of Poland. Journal of Vertebrate Paleontology, 29 (3), 155A.


Abstrakty konferencyjne

Szczygielski T., Piechowski R. 2021. The limb musculature of the Triassic turtle Proterochersis (Testudinata, Proterochersidae) suggests changes in habitat adaptation in the ontogeny of early Testudinates. Turlte Evolution Symposium, Abstract Book, R110

Piechowski R,. Tałanda M. 2018. The hindlimb musculature of the Triassic dinosauriform Silesaurus opolensis. 16th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Abstract Book, 154.

Piechowski R. 2015. Nowe, wpółotwarte okno na trias w Zawierciu. V sesja popularnonaukowa pt. „Śląskie dinozaury (nie tylko) z Krasiejowa. Instytut Nauk Geologicznych PAN i Studenckie Koło Naukowe Paleontologów Uniwersytetu Śląskiego Paradoxies. Abstract Book, 143.

Piechowski R., Niedźwiedzki G., Tałanda M. 2015. New data on skull anatomy of Silesaurus opolensis. 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Abstract Book, 16.

KontaktRafał Piechowski

ORCID: 0000-0003-2779-6929

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA

e-mail: rdpiechowski@twarda.pan.pl
tel.: (+48 22) 6978-854; pokój 632