Zakład Paleobiologii Środowiskowej


mgr Oksana MALCHYK, doktorantpaleontologia kredy, małże, łodziki


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Oksana Malchyk
urodzona 20 lipca 1990 roku, Lwów, Ukraina

Tytuły i nagrody
  • 2015 - doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych PAN, Warszawa;  Instytut Paleobiologii PAN, opiekun naukowy: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN. Temat: Łodziki kampanu i mastrychtu Polski oraz zachodniej Ukrainy na tle zmian środowiskowych u schyłku kredy;
  • 2014 - laureatka Nagrody Lwowskiej Rady Obwodowej dla młodych naukowców i specjalistów
  • 2012 - magisterium z ekologii; Wydział Geologii; Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki. Temat pracy magisterskiej: Rekultywacja naruszonych ziem w strefach wpływu Jaworowskiego PGChP „Siarka” (Рекультивація порушених земель в зонах впливу Яворівського ДГХП „Сірка”);
  • 2011 - licencjat z ekologii; Wydział Geologii, Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki

Uczestnictwo w spotkaniach naukowych

  • 2016 – 17 Czesko-Słowacko-Polska konferencja paleontologiczna, Kraków, Polska [poster];
  • 2015 – sesja towarzystwa naukowego imienia Tarasa Szewczenki, Lwów, Ukraina [wystąpienie];
  • 2014 – 5th International Students Geological Conference, Budapest, Hungary [poster];
  • 2013 – IV Ogólnoukrainska konferencja naukowa, “Aktualne problemy badań geologicznych na Ukrainie [wystąpienie];
  • 2012 – 3th International Students Geological Conference, Lviv, Ukraina [wystąpienie];
  • 2011 – IV Studencka Naukowo-Praktyczna Konferencja, “Ochrona środowiska i zarządzanie środowiskowe”, Lwów, Ukraina [wystąpienie]

Publikacje


Artykuły naukowe

Machalski, M. & Malchyk, O. 2016. Klasyczne stanowiska paleontologiczne górnej kredy zachodniej Ukrainy: historia badań oraz biostratygrafia (Classic palaeontological sites in the Upper Cretaceous of western Ukraine: history of research and biostratigraphy). Przegląd Geologiczny, 64 (8), 570-576. [tekst]

Malchyk, O. 2016. The Upper Cretaceous Nautiloidea from western Ukraine and Poland: the condition of investigation and perspectives on research. Proceedings of the State Natural History Museum, 32, 207-212 (w języku ukraińskim). [tekst]


Konferencje, streszczenia i postery


Malchyk O., Machalski M. & Duda M., 2016. The "ribbed" nautilid Epicymatoceras from the Upper Cretaceous of Poland: palaeobiological implications. In: Szydło, A. et al. (eds): 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, Kraków, Poland, 20-21 October 2016, Abstract volume: 66. [tekst]

Malchyk, O. 2014. Biostratigraphic distribution of the Cretaceous Oysters (BIVALVIA) in Volyno-Podolian region of East European Craton. 5th International Students Geological Conference, Budapest, Hungary

Malchyk, O. 2013. Stratigraphic distribution of Bivalvia in the Cretaceous sediments of Volyno-Podolian. 4th International Students Geological Conference, Brno,  Czech Republic

Malchyk, O. 2013. Early Cretaceous oysters of Volyn-Podolian.  Materials for IV Ukrainian Conference. Lviv, Ukraine (w języku ukraińskim).

Malchyk, O. 2012. The recultivation of the technogenic landscape areas after mining of sulfur by underground fusion (within the affected area of Yavoriv S.M.C.E. “Sirka”). Abstracts of Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Explorers and Students. Kyiv, Ukraine (w języku ukraińskim)

Malchyk, O., Dyakiv, V., 2012. The recultivation of landscape within the affected area of Yavoriv State Mining and Chemical Enterprise “Sirka” (The Affected Area of Sulfur Extraction by the Method of Underground Smelting of Yaziv Deposit). 3th International Students Geological Conference, Lviv, Ukraina

Malchyk, O. 2011. The recultivation of the technogenic landscape areas of Yavoriv State Mining and Chemical Enterprise “Sirka”. Materials for IV Students Scientific Conference “Environmental Protection. Balance of Nature”, Lviv, Ukraine (w języku ukraińskim)


KontaktOksana Malchyk

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55,

00-818 Warszawa, Polska
e–mail: omalcz@twarda.pan.pl

tel: (+4822) 697 8880; pokój 137
te.