Zakład Paleobiologii Środowiskowej


prof. dr hab. Danuta PERYT


Otwornice permskie, kredowe i mioceńskie; nanoplankton wapienny miocenu


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Danuta Peryt


Tytuły i członkostwa
 • 2014 tytuł profesora nauk o Ziemi
 • 2005 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi uzyskany w Instytucie Paleobiologii PAN
 • 1979 stopień doktora w dziedzinie nauk przyrodniczych uzyskany w Zakładzie Paleobiologii PAN
 • 1972 tytuł magistra geologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Stypendia zagraniczne
 • 2004  Instytut Zoologii RAN w Petersburgu
 • 1999  stypendium rządu hiszpańskiego (Uniwersytet w Saragossie)
 • 1994, 1996, 1997, 1998 – stypendium rządu hiszpańskiego (Uniwersytet Kraju Basków w Bilbao)
 • 1993  stypendium European Community’s Action for Cooperation in Sciences and Technology with Central and Eastern European Countries (European Community Science, Research and Development Division) (Uniwersytet Kraju Basków w Bilbao)
 • 1992  stypendium DAAD (Instytut Geologii i Mineralogii Uniwersytetu w Kolonii)
 • 1987  Instytut Geologii ETH w Zurychu
 • 1977  Instytut Geologii Uniwersytetu we Fryburgu

Uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach naukowych
 • 2015 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and 10th Polish Micropalaeontological Workshop, Olomouc, Czechy
 • 2014 International Symposium on Foraminifera FORAMS 2014, Concepcion, Chile
 • 2013 14th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference and 9th Micropalaeontological Workshop MIKRO-2013, Kraków, Polska
 • 2013 The Micropalaeontological Society Foraminifera and Nannofossil Groups Spring Meeting 2013, Praga, Czechy
 • 2012 9th International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Zaragoza, Hiszpania
 • 2012 Geological and hydrological studies of the Polish-Ukrainian borderland. Malekhiv/Lviv, Ukraina
 • 2011 Joint RCMNS-RCANS Interim Colloquium, Salamanca, Hiszpania
 • 2011 4th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe - NCSEE4, Banská Bystrica, Słowacja
 • 2010 International Symposium on Foraminifera, FORAMS 2010, Bonn, Niemcy
 • 2009 8th International Symposium on the Cretaceous System, Plymouth, Wielka Brytania
 • 2009 7th Micropalaeontological Workshop MIKRO-2009, Św. Katarzyna, Polska
 • 2007 The Micropalaeontological Society’s Foraminifera and Nanofossil Groups Joint Spring Meeting 2007, Integrated Studies on Taxonomy, Ecology and Geochemistry, Angers, Francja
 • 2006 International Symposium on Foraminifera, FORAMS 2006, Natal, Brazylia
 • 2005 7th International Symposium on the Cretaceous, Neuchâtel, Szwajcaria
 • 2004 The Micropaleontological Society Calcareous Plankton Spring Meeting (Joint Nannofossil and Foraminifera Group Meeting), Copenhagen, Dania
 • 2003 Bioevents: their stratigraphical records, patterns and causes, Caravaca de la Cruz, Hiszpania
 • 2002 - Meeting on the Coniacian/Santonian Boundary, Bilbao, Hiszpania
 • 2002 International Symposium on Foraminifera, FORAMS 2002, Perth, Australia
 • 2001 Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Praque, Czechy
 • 2000 6th International Cretaceous Symposium, Vienna, Austria
 • 1998 24 Coloquio Europeo de Micropaleontología, Bilbao, Hiszpania
 • 1998 2nd French Symposium on Stratigraphy, STRATI 2000, Paris, Francja
 • 1997 Fifth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Plymouth, Wielka Brytania
 • 1996 Fifth International Cretaceous Symposium and Second Workshop on Inoceramids, Freiberg/Saxony, Niemcy
 • 1996 Sixth North American Paleontological Convention, Washington, USA
 • 1995 Second International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries, Brussels, Belgia
 • 1995 GAC/MAC Annual Meeting - Victoria’95, Victoria, Kanada
 • 1994 Final Meeting of IGCP Project 293 - Geochemical event markers in the Phanerozoic, Erlangen, Germany
 • 1994 IGCP Project 335 – Biotic Recovery from Mass Extinction Events, Plymouth, England
 • 1993 Global Boundary Events. An Interdisciplinary Conference, Kielce – Poland
 • 1992 Fifth International Conference on Bio-Events, Phanerozoic Global Bio-Events and Event-Stratigraphy, Göttingen, Niemcy
 • 1992 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg, Niemcy
 • 1991 A Joint Meeting of IGCP Project 216: Global Biological Events in Earth History, IGCP Project 293: Geochemical Event Markers in the Phanerozoic, IGCP Project 303: Precambrian/Cambrian Event Stratigraphy, Calgary, Kanada
 • 1991 Les Evenements de la Limite Cenomanien-Turonien; Cenomanian-Turonian Boundary Events, Grenoble, Francja
 • 1990. IGCP 216 – Global Bio-events, Innovations and Revolutions in the Biosphere, Oxford, Wielka Brytania
 • 1990 IGCP 262 – Tethyan Cretaceous Correlation, Pelagic and Flysch Facies Meeting, Kraków, Polska
 • 1988 IGCP Project 199 - Rare Events in Geology, Vienna, Austria
 • 1988 Third International IGCP-IPA Conference on Global Bio-events: Abrupt Changes in the Global Biota, Boulder, USA
 • 1987 III Jornadas de Paleontologia. Conference on Palaeontology and Evolution: Extinction Events. Leioa (Vizcaya), Hiszpania
 • 1986 Third International Symposium on Benthic Foraminifera, BENTHOS’86, Geneva, Szwajcaria
 • 1985 VIIIth Congress on the Regional Committee on Mediterranean Naeogene Stratigraphy, Budapest, Węgry
 • 1982 2nd Kreide Symposium, München 1982, München, Niemcy
 • 1978 Internationales Symposium, Deutsche Kreide, Münster, Niemcy

Granty
 • 2014 – 2017 Rafy i profile skondensowane wapienia cechsztyńskiego na grzbiecie wolsztyńskim: implikacje dla powstania gigantów solnych (NCN UMO 2013/11/B/ST10/04949)
 • 2011   grant promotorski nr N N307 657340 Otwornice i stratygrafia osadów górnej kredy okolic Halicza (zachodnia Ukraina) (doktorant – Zofia Dubicka)
 • 2008   grant nr N307 112635 Zmiany paleośrodowiskowe w  Paratetydzie na granicy baden/sarmat (kier. grantu: dr Marek Jasionowski).
 • 2007   projekt specjalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr UKRAINA/193/2006
 • Naftowe perspektywy poszukiwawcze i potencjał węglowodorowy utworów miocenu i mezozoiczno-paleozoicznego podłoża w przygranicznym obszarze zapadliska przedkarpackiego w Polsce i na Ukrainie (kier. grantu: prof. Maciej Kotarba).
 • 2003   grant KBN nr 6 P04D 064 20 „Rafy“ sarmackie Miodoborów (Ukraina): efekt lokalnych czy regionalnych zmian środowiska Paratetydy? (kier. grantu – dr Marek Jasionowski)
 • 1997   grant KBN nr 6 P04D 009 11 Korelacja ewaporatów badeńskich zapadliska przedkarpackiego i geneza kryzysu zasolenia w Paratetydzie Środkowej (kier. grantu – prof. Tadeusz Peryt)
 • 1994   grant KBN nr 9 0608 91 01 1994 Analiza facjalna i diagenetyczna ewaporatów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego Polski i Ukrainy (kierownik grantu - prof. Wacław Ryka)

Udział w międzynarodowych projektach badawczych
 • Subcomission on Santonian Stage and Substages
 • Biotic recoveries from mass extinctions – IGCP Project 335
 • Global Biological Events in Earth History - IGCP Project: 216
 • European Working Group on Planktonic Foraminifera - IGCP Project 58

Praca redakcyjna

 • 2012 – członek rady redakcyjnej Acta Palaeontologica Romaniae
 • 2012–2015 członek rady redakcyjnej Paleontology Journal

Nauczanie
 • 1973/1974, 1991/1992 - ćwiczenia z mikropaleontologii ze studentami III roku Wydziału Geologii UW.
 • Studium GEOBIOS – wykłady monograficzne z mikropaleontologii środowiskowej i na temat znaczenia paleoceanograficznego i paleoklimatycznego organizmów planktonicznych oraz opieka naukowa nad 2 doktorantkami.
 • Promotorstwo 2 prac magisterskich z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dwie recenzje prac doktorskich z Państwowego Instytutu Geologicznego i Instytutu Nauk Geologicznych PAN.
 • Recenzja rozprawy habilitacyjnej z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktoranci
 • Zofia Dubicka - „Otwornice i stratygrafia osadów górnej kredy okolic Halicza (zachodnia Ukraina)”

Zainteresowania naukowe
 • otwornice permskie, kredowe i mioceńskie; nanoplankton wapienny miocenu
 • taksonomia, stratygrafia, paleoekologia
 • rekonstrukcje paleośrodowiskowe
 • zdarzenia globalnePublikacjeMachalski, M., Vellekoop, J., Dubicka, Z., Peryt, D., Harasimiuk, M. 2016. Late Maastrichtian cephalopods, dinoflagellate cysts and foraminifera from the CretaceousePaleogene succession at Lechówka, southeast Poland: Stratigraphic and environmental implications. Cretaceous Research, 57: 208-227. [tekst]  

Dubicka, Z., Peryt, D. 2016. Bolivinoides (benthic foraminifera) from the Upper Cretaceous of
Poland and western Ukraine: taxonomy, evolutionary changes and stratigraphic significance. Journal of Foraminiferal Research, 46(1): 75–94. [tekst]

Peryt, D., Dubicka, Z. 2015. Foraminiferal bioevents in the Upper Campanian to lowest Maastrichtian of the Middle Vistula River section, Poland. Geological Quarterly, 59(4): 814-830. [tekst]

Peryt, D.
and Peryt, T.M. 2015. Zmiany środowiskowe poprzedzające sedymentację gipsów badeńskich i na początku ich depozycji w rejonie rzeki Wschodniej (północna część zbiornika przedkarpackiego). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 461: 133–152. [tekst]

Peryt, T.M., Hałas, S., Peryt, D. 2015. Carbon and oxygen isotopic composition and foraminifers of condensed basal Zechstein (Upper Permian) strata in western Poland: environmental and stratigraphic implications. Geological Journal 50: 446–464. [tekst]

Peryt, D., Gedl, P., Peryt, T.M. 2014. Foraminiferal and palynological records of the Late Badenian (Middle Miocene) transgression in Podolia (Shchyrets near Lviv, western Ukraine). Geological Quarterly, 58 (3): 465-484. [tekst]

Lamolda, M.A., Paul, C.R.C., Peryt, D., Pons, J.M. 2014. The Global Boundary Stratotype and Section Point (GSSP) for the base of the Santonian Stage, “Cantera de Margas”, Olazagutia, northern Spain. Episodes, 37 (10): 2-13.[tekst]

Dubicka, Z.and Peryt, D. 2014. Classification and evolutionary interpretation of late
Turonian–early Campanian Gavelinella and Stensioeina (Gavelinellidae, benthic foraminifera) from western Ukraine. Journal of Foraminiferal Research, 44 ( 2): 151–176. [tekst]

Dubicka, Z., Peryt, D., Szuszkiewicz, M. 2014. Foraminiferal evidence for paleogeographic and paleoenvironmental changes across the Coniacian–Santonian boundary in western Ukraine. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 401: 43–56. [tekst]

Peryt, D. 2013. Foraminiferal record of marine transgression during deposition of the Middle Miocene Badenian evaporites in Central Paratethys (Borków section, Polish Carpathian Foredeep). Terra NovaTerra Nova, 25: 298-306. [tekst]

Peryt, D. 2013. Foraminiferal record of the Middle Miocene climate transition prior to the Badenian salinity crisis in the Polish Carpathian Foredeep Basin (Central Paratethys). Geological Quarterly, 57 (1): 141–164. [tekst]

Peryt, T.M., Raczyński, P., Peryt, D., Chłódek, K. 2012. Upper Permian reef complex in the basinal facies of the Zechstein Limestone (Ca1), western Poland. Geological Journal, 47: 537-552. [tekst]

Walaszczyk, I., Lees, J.A., Peryt, D., Cobban, W.A., and Wood, C.J. 2012. Testing the congruence of the macrofossil versus microfossil record in the Turonian-Coniacian Bondary succession of the Wagon Mound-Springer composite section (NE New Mexico, USA). Acta Geologica Polonica 62 (4): 581-594.

Peryt, T.M., Durakiewicz, T., Kotarba, M.J., Oszczepalski, S., and Peryt, D. 2012. Carbon isotope stratigraphy of the basal Zechstein (Lopingian) strata in Northern Poland and its global correlation. Geological Quarterly 56 (2): 285–298. [tekst]

Jasionowski, M., Peryt, D., and Peryt, T.M. 2012. Neptunian dykes in the Middle Miocene reefs of western Ukraine: preliminary results. Geological Quarterly 56 (4): 881-894.[tekst]

Peryt, D.
, Peryt, T.M., Raczyński, P., and Chłódek, K. 2012. Foraminiferal colonization related to the Zechstein (Lopingian) transgression in the western part of the Wolsztyn Palaeo-Ridge area, Western Poland.  Geological Quarterly, 2012, 56 (3): 529–546.

Dubicka, Z. & Peryt, D. 2012. Lower/Upper Maastrichtian boundary interval in the Lublin Syncline (SE Poland, Boreal realm): new insight into foraminiferal stratigraphy. Newsletters on Stratigraphy  45/2: 139-150.

Dubicka, Z. & Peryt, D. 2012. Latest Campanian and Maastrichtian palaeoenvironmental changes: implications from an epicontinental sea (SE Poland and western Ukraine). Cretaceous Research, 37: 272 – 284. [tekst]

Peryt, T.M.,. Durakiewicz, T., Peryt, D., Poberezhskyy, A. 2012. Carbon and oxygen isotopic composition of the Middle Miocene Badenian gypsum-associated limestones of West Ukraine. Geologica Acta 10 (4): 1-12. [tekst]

Peryt, D. & Jasionowski, M. 2012. Sarmatian foraminiferal assemblages in the cavern fillings in the Badenian reefs of Medobory (Polupanivka, western Ukraine). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 449: 175-184. [tekst]

Peryt, T. M. & Peryt, D. 2012. Geochemical and foraminiferal records of environmental changes during Zechstein Limestone (Lopingian) deposition in Northern Poland. Geological Quarterly, 56 (1): 187–198. [tekst]

Dubicka, Z. & Peryt, D. 2012. Foraminifers and stable isotope record of the Dubivtsi chalk (upper Turonian, Western Ukraine): palaeoenvironmental implications. Geological Quarterly, 56 (1): 199–214.[tekst]

Gedl, P. & Peryt, D. 2011. Dinoflagellate cyst, palynofacies and foraminiferal records of environmental changes related to the Late Badenian (Middle Miocene) transgression at Kudryntsi (western Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81:331-350.[tekst]

Dubicka, Z. & Peryt, D. 2011. Integrated biostratigraphy of Upper Maastrichtian chalk at Chełm (SE Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81:185-197. [tekst]

Walaszczyk, I., Wood, C., Lees, J., Peryt, D., Voigt, S. & Wiese, F. 2010. Salzgitter-Salder Quarry (Lower Saxony, Germany) – Słupia Nadbrzeżna river cliff section (central Poland): a proposed candidate composite Global Boundary Stratotype Section and Point for the Coniacian Stage (Upper Cretaceous). Acta Geologica Polonica, 60 (4), 445-477. [tekst]

Bukowski, K., De Leeuw, A., Gonera, M., Kuiper, C. F., Krzywiec, P. & Peryt, D. 2010. Badenian tuffite levels within the Carpathian orogenic front (Gdów – Bochnia area, Southern  Poland): radio-isotopic dating and stratigraphic position.  Geological Quarterly, 54 (4), 449-464. [tekst]

Peryt, D. & Gedl, P. 2010. Palaeoenvironmental changes preceding the Middle Miocene Badenian salinity crisis in the northern Polish Carpathian Foredeep Basin (Borków Quarry) inferred from foraminifers and dinoflagellate cysts. Geological Quarterly, 54 (4), 487-508.[tekst]

Peryt, D. & Dubicka Z. 2009. Palaeoenvironmental changes in the early Maastrichtian of the Nida Trough (Southern Poland): foraminiferal evidence. In: Peryt D & Kaminski M.A. (eds) 7th Micropalaeontological Workshop MIKRO-2009. Św. Katarzyna, September 28-30, 2009. Abstracts and Excursion Guide. Grzybowski Foundation Special Publication 15: 101-108.

Peryt, D. & Peryt, T.M. 2009. Environmental changes in the declining Middle Miocene Badenian evaporite basin of the Ukrainian Carpathian Foredeep (Kudryntsi section). Geologica Carpathica 60 (6): 505-517. [tekst]

Mikhalevich, V. I. & Peryt, D. 2008. Shell Wall Ultrastructure In some Genera of the Order Verneuilinida Mikhalevich & Kaminski, 2004 (Foraminifera). Part 1. In: Kaminski, M.A. & Coccioni, R. (eds). Proceedings of the Seventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 13, 167-182.

Lamolda, M.A.,Peryt, D. & Ion, J.  2007. Planktonic foraminiferal bio-events in the Coniacian/Santonian boundary interval at Olazagutia (Navarra province), Spain. - Cretaceous Research, 28, 1, 18-29. [tekst]

Peryt, D. and Lamolda, M. A.2007. Neoflabellinids (benthic foraminifera) from the Upper Coniacian and Lower Santonian at Olazagutia (Navarra province), Spain; taxonomy and correlational potential. - Cretaceous Research, 28, 1, 30-36. [tekst]

Maurrasse, F.J-M.R., Lamolda, M.A., Aguado, R., Peryt, D., Sen, G. 2005. Spatial and Temporal variations of the Haitian K/T Boundary record: implications concerning the event or events. Journal of Iberian Geology, 31, 1, 113-133.

Peryt, D. 2004. Benthic foraminiferal response to the Cenomanian-Turonian and Cretaceous-Paleogene boundary events. – Przegląd Geologiczny, 52, 8/2, 827-832.

Peryt, T. M., Peryt, D., Jasionowski, M., Poberezhskyy, A. V., Durakiewicz, T. 2004. Post-evaporitic restricted deposition in the Middle Miocene Chokrakian–Karaganian of East Crimea (Ukraine). - Sedimentary Geology, 170, 21-36.[tekst]

Peryt, T. M., Poberezhskyy, A.V., Jasionowski, M., Peryt, D., Petrychenko, O. Y., Lyzoon, S. O., Turchinov, I. I. 2004. Correlation of Badenian sulphatic deposits in the Dnister River region. Geologija i geokhimija goriuchikh kopalin, 1, 56-69.

Yazykova, E.A., Peryt, D., Zonova, T.D. & Kasintzova, L.I. 2004. The Cenomanian-Turonian boundary in Sakhalin, Far East Russia: ammonites, inoceramids, foraminifera and radiolarians. New Zealand Journal of Geology & Geophysics, 2, 291-330. [tekst]

Peryt, D., Alegret, L., Molina, E. 2004. Agglutinated foraminifers and their response to the Cretaceous/Paleogene (K/P) boundary event at Aïn Settara, Tunisia, In: Bubík, M. & Kaminski, M.A. (eds). Proceedings of the Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 8, 393-412.

Jasionowski, M., Poberezhskyy, A.V., Studencka, B., Peryt, D. & Hara, U. 2003. Serpulid-microbialite Lower Sarmatian reefs of the Miodobory region (Volyn-Podolian margin of the East-European platform). Geologija i geokhimija goriuchikh kopalin, 2, 83-94.

Peryt, D., Alegret, L. & Molina, E. 2003. Otwornice bentosowe a granica kreda/paleogen (K/P) w profilu Aïn Settara, Tunezja. Przegląd Geologiczny, 51 (12), 1069-1074.

Peryt, T. M., Szaran, J., Jasionowski, M., Halas, S., Peryt, D., Poberezhskyy, A., Karoli, S. & Wójtowicz, A. 2002. S and O isotope composition of the Badenian (Middle Miocene) sulphates in the Carpathian Foredeep. - Geologica Carpathica, 53, 391-398.

Peryt, D., Alegret, L. & Molina, E. 2002. The Cretaceous/Paleogene (K/P) boundary at Aïn Settara (Tunisia): restructuring of benthic foraminiferal assemblages. Terra Nova, 14 (2), 101-107. [tekst]

Peryt, D. & Woszczyńska, S. 2001. Gatunki przewodnie i charakterystyczne. Fauna – bezkręgowce. Typ Protista. Rząd Foraminiferida Eichwald, 1830. – In: M. Pajchlowa & R. Wagner (eds.), Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości. Perm, 26-41.

Peryt, D. 2000. O wieku opok z Piotrawina nad Wisłą, Polska środkowa. - Biul. Państw. Inst. Geol., 393, 81-94.

Peryt, D. 1999. Calcareous nannoplankton assemblages of the Badenian evaporites in the Carpathian Foredeep. – Biul. Państw. Inst. Geol., 387, 158-161.

Lamolda, M. A., Melinte, M. & Peryt, D. 1999. Datos micropaleontologicos preliminares sobre el limite Coniaciense-Santoniense en Olazagutia (Navarra, Spain). - Revista Española de Micropaleontología, 31, 337-345.

Alegret, L., Molina, E. & Peryt, D. 1999. Evolucion de las asociaciones de microforaminiferos bentonicos en el limite Cretacico/Terciario de Aïn Settara, Tunicia. In: I. Rabano (ed.), Temas Geologico-Mineros ITGE, 26,142-146.

Peryt, D. 1999. Wielkie wymierania, strategie przeżycia i odradzania się biocenoz z globalnych kryzysów - aktualny stan poznania. - Przegląd Geologiczny, 47, 338-343.

Lamolda, M. A. & Peryt, D. 1998. The Maastrichtian of the Zumaya section. - In: M.A. Lamolda (ed.), 24 Coloquio Europeo de Micropaleontologia, Libro Guia, 87-92.

Lamolda, M. A. & Peryt, D. 1998. The Cenomanian/Turonian boundary at the Menoyo section, northern Spain. - In: M.A. Lamolda (ed.), 24 Coloquio Europeo de Micropaleontología, Libro Guia, 53-58.

Peryt, T.M., Peryt, D., Szaran, J., Hałas, S. & Jasionowski, M. 1998. O poziomie anhydrytowym badenu w otworze wiertniczym Ryszkowa Wola 7 k. Jarosławia (SE Polska). - Biul. Państw. Inst. Geol., 379, 61-80.

Walaszczyk, I. & Peryt, D. 1998. Inoceramid-foraminiferal biostratigraphy of the Turonian through Santonian deposits of the Middle Vistula Section, Central Poland. - Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, H. 1/2, 1501-1513.

Peryt, D. 1997. Calcareous nannoplankton stratigraphy of the Middle Miocene in the Gliwice area (Upper Silesia, Poland). - Bull. Pol. Acad. Sc., Earth Sc., 45, 119-131.

Lamolda, M.A., Aquado, R., F.J-M.R. Maurasse, F.J-M.R. & Peryt, D. 1997. El transito Cretacico-Terciario en Beloc, Haiti: registro micropaleontologico e implicaciones bioestratigraficas. - Geogaceta, 22, 97-100.

Peryt, T.M., Hałas, S., Karoli, S. & Peryt, D. 1997. Zapis izotopowy zmian środowiskowych podczas depozycji gipsów badeńskich w Kobeřicach koło Opavy. - Przegląd Geologiczny, 45, 807-810.

Peryt, T.M., Karoli, S., Peryt, D., Petrichenko, O.I., Gedl, P., Narkiewicz, W., Durkovičova, J. & Dobieszyńska, Z. 1997. Westernmost occurrence of the Middle Miocene Badenian gypsum in central Paratethys (Kobeřice, Moravia, Czech Republic). - Slovak Geological Magazine, 3, 105-120.

Lamolda, M. A., Gorostidi, A., Martinez, R., Lopez, G. & Peryt, D. 1997. Fossil occurrences in the upper Cenomanian - lower Turonian at Ganuza (N Spain): an approach to the Cenomanian/Turonian boundary chronostratigraphy. - Cretaceous Research, 18, 331-353. [tekst]

Peryt, D., Lahodynsky, R. & Durakiewicz, T. 1997. Deep-water agglutinated foraminifera changes and stable isotopes profiles across the Cretaceous/Paleogene boundary in the Rotwandgraben section, Eastern Alps (Austria). - Palaeogeography, Palaeclimatology, Palaeoecology, 132, 287-307. [tekst]

Peryt, D. 1996. Wielkie wymierania we fanerozoiku. - Kosmos, 45, 769-781.

Peryt, D. & Lamolda, M. A. 1996. Benthonic foraminiferal mass extinction and survival assemblages from the Cenomanian-Turonian Boundary Event in the Menoyo section, NE Spain. - In: M. B. Hart (ed.), Biotic Recovery from Mass Extinction Events, Geological Society Special Publication, 102, 245-258.

Lamolda, M. A. & Peryt, D.1995. Benthonic foraminiferal response to the Cenomanian-Turonian Boundary Event in the Ganuza section, northern Spain. - Revista Española de Paleontología, 8, 101-118.

Peryt, T.M., Pobereżski, A.W., Jasionowski, M., Petryczenko, O.I., Peryt, D. & Ryka, W. 1994. Facje gipsów badeńskich Ponidzia i Naddniestrza. - Przegląd Geologiczny, 42, 771-776.

Peryt, T.M. & Peryt, D. 1994. Microfacies, calcareous nannoplankton and isotope geochemistry of Ratyn Limestone (Badenian, Middle Miocene) of Western Ukraine and Northern Moldova. - Geologia i geokhimia goryuchikh kopalin, No. 1-2 (86-87), 56-64 [w jęz. ukraińskim].

Peryt, T.M. & Peryt, D. 1994. Badenian (middle Miocene) Ratyn Limestone in western Ukraine and northern Moldavia: microfacies, calcareous nannoplankton and isotope geochemistry. - Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. sci. de la Terre, 42, 127-136.

Peryt, D., Wyrwicka, K., Orth, C., Attrep, M. & Quintana, L. 1994. Foraminiferal changes and geochemical profiles across the Cenomanian/Turonian boundary in central and southeast Poland. - Terra Nova, 6, 158-165. [tekst]

Peryt, D. & Walaszczyk, I. 1993. Field trip 2. Cenomanian/Turonian and Cretaceous/Tertiary boundary successions in the Middle Vistula section: The reconstruction of the boundary events in incomplete sections - a multidisciplinary attempt. In: Global Boundary Events. An Interdisciplinary Conference, Kielce – Poland, September 27-29, 1993, Excursion Guidebook, 19 - 28.

Peryt, D., Lahodynsky, R., Rocchia, R. & Boclet, D. 1993. The Cretaceous/Paleogene boundary and planktonic foraminifera in the Flyschgosau (Eastern Alps, Austria). - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 104, 239-252. [tekst]

Peryt, D. & Wyrwicka, K. 1993. The Cenomanian - Turonian boundary event in Central Poland. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 104, 185-197. [tekst]

Peryt, D., Wyrwicka, K., Orth, C., Attrep, M. & Quintana, L. 1992. Późnocenomańskie zdarzenie beztlenowe w Polsce Środkowej. - Przegląd Geologiczny, 40, 709-715.

Peryt, D. 1991. Kokkolity badenu tzw. zatoki rzeszowskiej (zapadlisko przedkarpackie). - In: J. Kotlarczyk (ed.), Paleontologia a batymetria, Mat. XIV Konf. Paleont. W Karpatach Rzeszowskich, 41-43.

Leary, P. N. & Peryt, D. 1991. The late Cenomanian oceanic anoxic event in the western Anglo-Paris Basin and southeast Poland; survival strategies of and recolonisation by benthonic foraminifera. - Historical Biology, 5, 321-338. [tekst]

Peryt, D. & Wyrwicka, K. 1991. The Cenomanian - Turonian Oceanic Anoxic Event in SE Poland. - Cretaceous Research, 12, 65 - 80. [tekst]

Peryt, D. 1990. Znaczenie stratygraficzne i paleoekologiczne późnokredowych otwornic prowincji przejściowej z obszaru Polski pozakarpackiej. - Przegląd Geologiczny, 38, 161-167.

Peryt, D. & Wyrwicka, K. 1989. “Zdarzenie beztlenowe” na granicy cenomanu i turonu w Polsce południowo-wschodniej. - Przegląd Geologiczny, 37, 563 - 569.

Peryt, D. 1988. Maastrichtian extinctions of planktonic foraminifera in Central and Eastern Poland. - Revista Española de Paleontología, 3, 105 - 115.

Peryt, D. 1988. Paleoecology of middle and late Cretaceous foraminifers from the Lublin Upland (SE Poland). - Révue de Paléobiologie, vol. spec. no. 2, 311 - 321.

Peryt, D. 1987. Middle Miocene calcareous nannoplankton stratigraphy of the Roztocze region (SE Poland). - Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. sci. de la Terre, 35, 391 - 401.

Wyrwicka, K. & Peryt, D. 1984. Litologia i stratygrafia kredy w profilu otworu wiertniczego Sawin 25 (Cyców). – In: Przewodnik LVI Zjazdu Polskiego Tow. Geol., 143 - 149.

Peryt, D. 1983. Mid-Cretaceous microbiostratigraphy and foraminifers of the NE Mesozoic margin of the Holy Cross Mts., Central Poland. - Acta Palaeontologica Polonica, 28, 417 - 466.

Peryt, D. 1983. Planktonic foraminiferal stratigraphy of Mid-Cretaceous of Annopol anticline (Central Poland). – Zitteliana, 10, 575 - 579.

Peryt, D. 1981. Planktonic foraminifers and the age of chalk from Mielnik (East Poland). - Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. sci. de la Terre, 29, 137 - 142.

Peryt, D. 1980. Planktic foraminifera zonation of the Upper Cretaceous in the Middle Vistula River Valley, Poland - Palaeontologia Polonica 41, 3 - 101.

Pożaryska, K. & Peryt, D. 1979. The late Cretaceous and early Paleocene foraminiferal "Transitional Province" in Poland - Aspekte der Kreide Europas, IUGS Ser. A, 6, 293 – 304.

Peryt, T. M. & Peryt, D. 1977. Otwornice cechsztyńskie monokliny przedsudeckiej i ich paleoekologia. - Rocznik Polsk. Tow. Geol., 47 (2), 301 - 326.

Peryt, D. & Małkowski, K. 1976. Zespoły otwornic górnego permu Hornsundu - Sprawozd. Zjazdu Arkt., 51 -53.

Peryt, T. M. & Peryt, D. 1975. Foraminiferal genus Earlandia from the Zechstein of Poland. - Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. sci. de la Terre, 23, 137-142.

Peryt, T. M. & Peryt, D. 1975. Association of sessile tubular foraminifera and   cyanophytic algae - Geological Magazine 112 (6), 612 - 614. [tekst]

Peryt, D. 1974. Budowa geologiczna wschodniego zbocza Niżniej Świstówki w Tatrach – Przegląd Geologiczny 22 (7), 328 - 329.


KontaktDanuta Peryt
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: d.peryt@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 6978-795; pokój 635b