Zakład Paleobiologii Ewolucyjnejmgr Sоfіа H. ВAKAYEVA, doktorant

Różnorodność i rozmieszczenie kredowych Gastropoda
Pochodzenie i ewolucja Neogastropoda
Kredowa część Mezozoicznej Rewolucji Morskiej
Zespoły faunistyczne i taphonomia bezkręgowców morskich w Mezo-Kenozoiku Zachodniej Ukrainy


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Sоfіа H. Ваkаyеvа

Stopnie i tytuły

 • 2007 – Stopień kandydata nauk geologicznych
 • 2004 – Stopień specjalisty paleontologa, Muzeum Historii Naturalnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Lwów)
 • 1998 – Stopień magistra, Uniwersytet Lwowski Ivana Franko, Wydział Geologii

Nagrody i stypendia
 • 2017 – Nagroda podróżnicza Londyńskiego Towarzystwa Malakologicznego dla EuroMal
 • 2011 – Nagroda Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów
 • 2008 – 2010 Stypendium Prezydenta Ukrainy, Kijów
 • 2006 – 2007 Stypendium Gubernatora Obwodu Lwowskiego
 • 2004 – 2005 Stypendium Gubernatora Obwodu Lwowskiego

 Uczestnictwo w spotkaniach naukowych

 • 2019. 20th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference (Chęciny, Poland, 20-23 October 2019)
 • 2018. The III International Scientific and Practical Conference (Lviv, Ukraine, April 26-28)
 • 2017. 8th European Congress of Malacological Societies EUROMAL (Krakow, September 10-14)
 • 2017. ХХХVIII Session of Ukrainian Palaeontological Society (Kaniv, Ukraine, May 23-26)
 • 2016. ХХХVII Session of Ukrainian Palaeontological Society (Kyiv, Ukraine, September 7-9)
 • 2015. Fundamental importance and applied role of the geological education and science (Lviv, Ukraine, October 7-9).
 • 2015. ХХХVI Session of Ukrainian Palaeontological Society (Lviv, Ukraine, September 24-26).
 • 2015. The current problems of Geology (Kharkiv, Ukraine, May 21-23)
 • 2014. 15th Czech-Polish-Slovak Paleontological Conference (Banska Bystrica, Slovak Republic. November 19-20)
 • 2014. Current problems of the lithology of sedimentary basins of Ukraine and adjacent territories. (Kyiv, October 6-11).
 • 2013. 14th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop. (Krakow, Poland, November 14-15)
 • 2010. Biostratigraphical, lithological and paleogeographic criteria for prognosis and searches of minerals (Lviv, Ukraine, October 7-10)
 • 2010. The status and perspectives of recent geological science and education. (Lviv, Ukraine, October 13-15)
 • 2009. Natural museology: Theory and Practice. (Lviv-Kamyanets-Podilsky, Ukraine, September, 17-18)


Publikacje


Artykuły naukowe


Hryniewicz, K., Bakayeva, S., Heneralova, L., Hnylko, O., Jenkins, R.G., Kaim, A. 2020. Taphonomy and palaeoecology of deep-water chemosymbiotic bivalves from the Eocene of Outer Eastern Carpathians, Ukraine. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 553: 109782.

Waśkowska A., Hnylko S., Ваkаyеvа S., Golonka J., Słomka T., Heneralova L. 2019. Rocky forms in the Yamna Sandstone (Skyba Nappe, Outer Carpathians, Ukraine). Geotourism, 1-2 (56‒57): 43-60.

Ваkаyеvа S.H. 2016. Distribution of some Gastropod Superfamilies in the Late Cretaceous within the North European province [Poshyrennya okremykh nadrodyn cherevonohykh molyuskiv u pizn’okrejdovu epokhu v mezhakh Pivnichnoyevropejs'koyi provinciyi]. Proc. of State Nat. Hist. Museum, 32: 195-206 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2011. The Late Cretaceous gastropods from Volyno-Podillya [Pizn'okrejdovi cherevonogi molyusky Volyno-Podillya]. Kyiv: “Naukova dumka”: 1-200 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2010. Development of Gastropods in the Cretaceous (Volyno-Podillya segment of Mezotethys) [Rozvytok cherevonogykh molyuskiv u krejdyanomu periodi (Volyno-Podil’s’kyj segment Mezotetisu)]. Geology & Geochemistry of Combustible Minerals, 3-4 (152-153): 45-56 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2009. Gastropod preservation in the Cretaceous sediments of the Volyno-Podillya [Zberezhenist’ cherevonogykh molyuskiv u krejdovykh vidkladax Volyno-Podillya]. In: Fossil fauna and flora of Ukraine: paleoecological and stratigraphic aspects: Coll. of Scien. Work of Inst. of Geol. Scien. of NASU: 139-142 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2008. Environment and ecology distribution of Gastropod in Santonian-Maastrichtian of Volyno-Podillya [Facial’no-ekologichnyj rozpodil cherevonogykh molyuskiv u santoni-maastrykhti Volyno-Podillya]. In: P.F. Gozhyk (Ed.). Biostratigraphical basis for constructing of Phanerozoic stratigraphic schemes of Ukraine: Coll. of Scien. Work of Inst. of Geol. Scien. of NASU: 121-124 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2007. About the study of the fauna of Cretaceous sediments of the Volyno-Podillya (Gastropoda) [Do vyvchennya fauny krejdovykh vidkladiv Volyno-Podillya (cherevonogi molyusky)]. Proc. of Shevchenko Scien. Soc. Geol. Comp., 19: 18-24 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2007. Gastropod assemblages from Cretaceous sediments of Volyn-Podillya [Kompleksy cherevonogykh molyuskiv u krejdovykh vidkladakh Volyno-Podillya]. In: P.F. Gozhyk (Ed.). Paleontological researches in Ukraine: history, current status and perspectives: Coll. of Scien. Work of Inst. of Geol. Scien. of NASU: 150-155 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2006. Some Gastropod species from Upper Cretaceous of the Lviv Trougth [Deyaki vydy cherevonogykh molyuskiv z verxn’okrejdovykh vidkladiv L’vivs’koyi mul’dy]. Paleon. jorn. 38: 32-38 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2006. Features of the taxonomical structure changes of Gastropod communities in the Cretaceous (Volyno-Podillya region) [Osoblyvosti zminy taksonomichnoyi struktury ugrupovan Gastropoda u krejdi Volyno-Podillya]. In: Ecological-functional and faunistic aspects of molluscs studies and their role as bioindicators of environmental, 2: 15-18 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2006. The researches history and condition of Cretaceous Gastropod investigation (Volyno-Podillya region, Ukraine) [Istoriya doslidzhen’ ta stan vyvchenosti cherevonogykh molyuskiv z krejdovykh vidkladiv Volyno-Podillya]. Proc. of State Nat. Hist. Museum, 22: 181-188. (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2006. Environmental-ecological features of the Gastropod assemblages distribution within the Early Maastrichtian basin (Volyno-Podillia region) [Facial’no-ekologichni osoblyvosti rozpodilu ugrupovan’ cherevonogykh molyuskiv u rann’omaastrykhts’komu basejni (Volyno-Podil’s’ka dilyanka)]. In: Problems of Paleobiology and biostratigraphy of Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine. Coll. of Scien. Work of Inst. of Geol. Scien. of NASU: 155-160 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2005. Campanian – Maastrichtian Cerithiidae (Gastropoda) from the Lviv Trougth [Predstavnyky rodyny Cerithiidae (Gastropoda) kampanu – maastrykhtu L’vivs’koyi mul’dy]. Paleon. jorn., 37: 30-36 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2004. Stratigraphical distribution of Gastropods in Cretaceous sediments, Volyno-Podillya region [Stratygrafichne poshyrennya cherevonogykh molyuskiv u krejdovykh vidkladax Volyno-Podillya]. Paleon. jorn., 36: 67-74 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2004. Gastropods from the Middle Albian deposits, Podillya region [Cherevonogi molyusky z vidkladiv seredn’ogo al’bu Podillya]. Geology & Geochemistry of Combustible Minerals, 4: 61-73 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2004. Distribution and existence conditions of Gastropods in the Maastrichtian of Volyno-Podillya [Poshyrennya ta umovy isnuvannya cherevonogykh u maastrykhts’kykh vidkladakh Volyno-Podillya]. In: Problems of Phanerozoic stratigraphy of Ukraine. Coll. of Scien. Work of Inst. of Geol. Scien. of NASU: 101-105 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2002. Gastropods of the Cenomanian deposits of the Volyno-Podillya region [Cherevonogi molyusky senomans’kykh vidkladiv Volyno-Podillya]. Proc. of State Nat. Hist. Museum, 17: 197-201 (in Ukrainian, English summary).

Konferencje, streszczenia i postery


Kaim A. & Ваkаyеvа S.H. 2019. Barremian gastropods from Veliko Tarnovo region, Bulgaria. 20th Czech–Polish–Slovak Palaeontological Conference (Chęciny 20-23 October 2019). Zylińska A. (Ed.). Abstracts. Warszawa: 25.

Hnylko S., Waśkowska A., Ваkаyеvа S.H. and Kaminski M.A. 2018. Józef Grzybowski’s Foraminiferal Collection in Lviv. 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & MIKRO 2018 workshop. Abstract book. Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis Geologica et Paleobiologica. Special Volume: 29
 
Tuzyak Ya.M., Ваkаyеvа S.H. 2018. The geo-tourism potential of geological boundaries [Geoturystychnyj potencial geologichnykh granyts]. In: Geotourism: Practice and Experience. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (Lviv, Ukraine, April 26-28): 36-39 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H. 2017. A brief essay of the history of geological and paleontological studies of Cretaceous deposits on the territory of the National Nature Park "Dniester Canyon" [Korotkyj narys istoriyi geologichnykh ta paleontologichnykh doslidzhen’ krejdovykh vidkladiv na terytoriyi Nacional’nogo pryrodnychogo parku «Dnistrovs’kyj kan’jon»] In: Scientific principles of conservation management of ecosystems in the Dniester canyon area. Proceedings of the Second International Scientific and Practical Conference dedicated to the 170th anniversary of publication of Rudolf Kner’s work, which marked the beginning of profound paleontological investigations in the Dniester canyon (Zalishchyky, Ukraine, September 14-15): 39-42 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H., Kaim A. 2017. The mysterious origin of Neogastropoda. 8th European Congress of Malacological Societies EUROMAL (Krakow, September 10-14): 132.

Ваkаyеvа S.H., Cheremnykh N.M. 2017. Starunia complex: from discovering until today [Staruns’kyj kompleks: vid vidkryttya do s’ogodennya]. In: 40 years for the Paleontological Society of Ukraine. Proc. ХХХVIII Sess. Ukr. Paleont. Soc. (Kaniv, Ukraine, May 23-26): 59-60 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S. & Ya. Tuzyak. 2016. Foraminiferal assemblage from the Cretaceous basal phosphorite layer of Podillya (Western Ukraine). In: Szydło A. et al. (Eds). 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference. Abstracts Volume (Krakow, October 20-21): 19.

Ваkаyеvа S.H., Tuzyak Ya.M. 2016. Biostratigraphic criteria for the reasoning of the stratigraphic position of the Cretaceous basal phosphorite layer of Podillya [Biostratygrafichni kryteriyi obgruntuvannya stratygrafichnogo polozhennya bazal'nogo fosforytonosnogo sharu krejdy Podillya]. In: Problems for the reasoning of regional strata of Phanerozoic of Ukraine: Proc. ХХХVII Sess. Ukr. Paleont. Soc. (Kyiv, Ukraine, September 7-9): 51-53 (in Ukrainian).

Tuzyak Ya.M., Ваkаyеvа S.H. 2015. Museum methods of preservation geological objects. [Muzejni zasoby zberezhennya geologichnykh ob’yektiv]. In: Natural History Museums and their role in education and science. Abstracts Book (Kyiv, Ukraine, October 27-30). P. 1: 123-124 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H., Tuzyak Ya. 2015. About paleontological characteristics of Upper Maastrichtian deposits of Lviv Trough [Do paleontologichnoyi kharakterystyky verkhn’omaastrykhts’kykh vidkladiv L’vivs’koyi mul’dy]. In: M. Pavlun (Ed.). Fundamental importance and applied role of the geological education and science. Abstract Book (Lviv, Ukraine, October 7-9): 8-9 (in Ukrainian).

Tuzyak Ya.M., Ваkаyеvа S.H. 2015. Lithological and sedymentological criteria of the Neogene (Miocene) limitotypes of Volyno-Podillya (Eastern Roztochya, Opillya): a new look at the stratigraphy [Litologo-sedymentologichni kryteriyi provedennya limitotypiv neogenu (miocenu) Volyno-Podillya (Skhidne Roztochchya, Opillya): novyj poglyad na stratygrafiyu]. In: Stratotype and basic sections of Phanerozoic deposits of Ukraine: current state of paleontological knowledge and perspectives of further researches. Proc. ХХХVI Sess. Ukr. Paleont. Soc. (Lviv, Ukraine, September 24-26): 68-70 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H., Tuzyak Ya. 2015. Fauna assemblages from the Lower Cenomanian phosphorite layer of Podillya (Western Ukraine). In: M. Bubik et al. (Eds). 16th Czech – Slovak – Polish Palaeontological Conference & 10th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstracts Book and Excursion Guide. Grzybowski Foundation Special Publication. 21. (Olomouc: Palacký University, Czech Republic, September 10-11): 19-20.
Ваkаyеvа S.H., Tuzyak Ya., 2015. The Serravallian-Tortonian boundary at Eastern Roztochya (Western Ukraine): criteria for definition. In: E. Gulli, W.E. Piller (Eds). STRATI 2015. Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. (Graz, Austria, July 19-23). Band 21: 26.

Tuzyak Ya.M., Ваkаyеvа S.H. 2015. Neogene sediments of Volyno-Podillya: current status and research directions [Neogenovi vidklady Volyno-Podillya: suchasnyj stan ta napryamy doslidzhen’]. In: Bakirov V.S. et al. (Eds). The current problems of Geology. Abstract book. (Kharkiv, Ukraine, May 21-23): 84-87 (in Ukrainian, English summary).

Ваkаyеvа S.H., Tuzyak Ya. 2014. Late Maastrichtian fauna assemblage from the Lviv Trough, Western Ukraine. In: Pipik R.K. et al. (Eds). 15th Czech – Polish – Slovak Paleontological Conference. Abstract book. (Banska Bystrica, Slovak Republic. November 19-20): 14.

Tuzyak Ya., Ваkаyеvа S.H. 2014. Middle Miocene deposits at careers near Mykolaiv (Lviv region, Ukraine): fauna and sedimentation features. In: Pipik R.K. et al. (Eds). 15th Czech – Polish – Slovak Paleontological Conference. Abstract book. (Banska Bystrica, Slovak Republic. November 19-20): 71.

Ваkаyеvа S.H., Tuzyak Ya. 2014. Lithologic and facies characteristic of the section of Mykolaiv beds in the quarry near Mykolaiv (Lviv region). In: Current problems of the lithology of sedimentary basins of Ukraine and adjacent territories. Abstract book. (Kyiv, October 6-11): 12.

Ваkаyеvа S.H. 2013. The Late Cretaceous gastropods from Volyno-Podillya (Western Ukraine) – diversity and distribution. In: Bąk M. et al. (Eds). 14th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop. Abstracts Volume (Krakow, November 14-15): 2.

Ваkаyеvа S.H. 2012. Gastropods representation in the Neogene of Volyno-Podillya [Predstavlenist’ cherevonogykh molyuskiv u neogeni Volyno-Podillya]. In: Paleontological researches in the improvement of stratigraphic schemes of Phanerozoic sediments. Proc. ХХХІV Sess. Ukr. Paleont. Soc. (Ukraine, Dnipropetrovsk): 107-108 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H. 2011. About stratigraphic position of the Cretaceous basal layer (phosphorous layer) from Podillya by the Gastropods fauna [Pro stratygrafichne polozhennya bazal’nogo sharu krejdy (fosforytonosna verstva) Podillya za faunoyu cherevonogykh molyuskiv]. In: Problems of stratigraphy and correlation of Phanerozoic sediments of Ukraine. Proc. ХХХІII Sess. Ukr. Paleont. Soc. (Ukraine, Kyiv): 54-55 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H. 2010. Evolution of Gastropods fossil complexes from Volyno-Podillya [Evolyuciya oryktokompleksiv cherevonogykh molyuskiv u krejdi na Volyno-Podilli]. In: The status and perspectives of recent geological science and education. Abstracts book. LNU (Ukraine, Lviv): 11-12 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H. 2010. Main stages of Gastropods development in the Cretaceous from Volyno-Podillya [Osnovni etapy rozvytku cherevonogykh molyuskiv u krejdi na Volyno-Podilli]. In: Biostratigraphical, lithological and paleogeographic criteria for prognosis and searches of minerals. Abstracts book. LNU (Ukraine, Lviv – Chinadievo): 2-3 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H. 2009. Collection of Cretaceous Gastropods in the collections of the State Natural History Museum NASU [Kolekciya krejdovykh cherevonogykh molyuskiv u fondax Derzhavnogo pryrodoznavchogo muzeyu NAN Ukrayiny]. In: Natural museology: Theory and Practice. Abstracts book. SNHM NASU (Ukraine, Lviv – Kamyanets-Podilsky): 99-101 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H., Tsyhel M.S. 2009. Fossil fauna in the collections of the State Natural History Museum NASU and its scientific study [Vykopna fauna u fondax Derzhavnogo pryrodoznavchogo muzeyu NAN Ukrayiny ta yiyi naukove opracyuvannya]. In: Natural museology: Theory and Practice. Abstracts book. SNHM NASU (Ukraine, Lviv – Kamyanets-Podilsky): 97-99 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H. 2007. Conditions of Gastropods existence in the Cenomanian of Volyno-Podillya [Usloviya sushchestvovaniya bryuhonogikh mollyuskov v senomane Volyno-Podol’ya]. In: Paleontology, paleobiogeography and paleoecology. Proc. LIII Sess. Paleont. Soc. (Russia, Sankt-Pitersberg): 14-15 (in Russian).

Ваkаyеvа S.H. 2003. Gastropod distribution in the Maastrichtian sediments of Volyno-Podillya [Poshyrennya cherevonogykh molyuskiv u maastrykhts’kykh vidkladax Volyno-Podillya]. Abstracts book. IGGCM NASU (Ukraine, Lviv): С. 4-5 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H. 2003. Cenomanian Gastropods from Volyno-Podillya [Cherevonogi molyusky senomans’kykh vidkladiv Volyno-Podillya]. In: Theoretical and applied aspects of modern Phanerozoic biostratigraphy of Ukraine. IGS NASU (Ukraine, Kyiv): С. 17-18 (in Ukrainian).


Artykuły popularne i przeglądowe

Ваkаyеvа S.H. 2012. Danylo Mykhaylovych Drygant: 50 years of creative work and discoveries (to the 70th anniversary since the birth) [Danylo Mykhajlovych Drygant: 50 rokiv tvorchosti i vidkryttiv (do 70-richchya vid dnya narodzhennya)]. Visnyk of the Lviv University. Series Geological. 26: 241-244 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H., Mamchur A.P. 2012. Plunging in the mystery of the Earth depths (to the 70th anniversary of the birth of Danylo Mykhaylovych Drygant) [Porynayuchy u tayemnytsi nadr zemnykh (do 70-richchya z dnya narodzhennya Danyla Mykhajlovycha Dryganta)]. Proc. of State Nat. Hist. Museum. 28: 145-156 (in Ukrainian).

Ваkаyеvа S.H. 2009. Importance of education in the forming of the modern ecological awareness [Znachennya osvity u formuvanni suchasnoyi ekologichnoyi svidomosti]. Proc. of Lviv University of Business and Law. 3: 242-249 (in Ukrainian, English summary).KontaktSоfіа H. Ваkаyеvа

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55,

00-818 Warszawa, Polska

e–mail: s.bakajewa@twarda.pan.pl

 phone: (+4822) 697 88 93 ; room 147