Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


dr Krzysztof HRYNIEWICZ


systematyka, filogeneza i morfologia funkcjonalna małżów
zapis kopalny i ewolucja ekosystemów chemosyntetyzujących
fauny polarne w mezo- i kenozoiku
paleontologia paleogenu


CURRICULUM VITAEDane osobowe
Krzysztof Hryniewicz
urodzony w Poznaniu, 1985 r.
żonaty


Tytuły
naukowe / doświadczenie zawodowe
 • 2009 – magisterium na Wydziale Geologii UW pod kierunkiem dr Piotra Łuczyńskiego, temat: Trias Stołów p. Ciemniakiem, Dolina Tomanowa, Tatry Zachodnie
 • 2014 – doktorat w Muzeum Historii Naturalnej, Uniwersytet w Oslo, temat: Palaeontology of latest Jurassic-earliest Cretacecous hydrocarbon seep carbonates from central Spitsbergen, Svalbard
 • 07–09.2014 – pracownik naukowy w Muzeum Historii Naturalnej, Uniwersytet w Oslo

Granty
 • Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki: The influence of Paleocene/Eocene Thermal Maximum on oceanic chemosynthesis-based ecosystems
 • 11-22.04.2016 – grant SYNTHESYS pt. Thyasirid bivalves from ancient methane seeps, z pobytem badawczym w Natuhistoriska Riksmuseet, Sztokholm, Szwecja; we współpracy z dr Steffenem Kielem (NRM, Sztokholm)

Uczestnictwo w spotkaniach naukowych

 • 2010 Konferencja Towarzystwa Paleontologicznego, Londyn.
 • 2011 Spotkanie naukowe Londyńskiego Towarzystwa Malakologicznego: Chemosymbiotic molluscs and their environments: from intertidal to hydrothermal vents, Muzeum Historii Naturalnej, Londyn, 7-8 kwietnia.
 • 2013 Konferencja zimowa Norweskiego Towarzystwa Geologicznego. Oslo, 8-20 styczeń.
 • 2013 Piąte Międzynarodowe Sympozjum nt. ekosystemów chemosyntetyzujących, 18-23 sierpnia, Victoria, Kanada.
 • 2016 - Udział w międzynarodowych 1-szych Międzynarodowych Warsztatach „Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities” 13-17.06. w Warszawie (członek komitetu organizacyjnego)

Prace terenowe/wyprawy
 • 2010, 2011, 2012 Ekspedycja paleontologiczna Muzeum Historii Naturalnej przy Uniwersytecie w Oslo na Spitsbergen – gady morskie i źródła węglowodorowe jury i kredy Spitsbergenu
 • 2012 Ekspedycja paleontologiczna Muzeum Historii Naturalnej przy Uniwersytecie w Oslo do Maroka  
 • 2012 kurs terenowy Svalex 23.08–4.09
 • 2013 Wykopaliska w kamieniołomie Owadów-Brzezinki
 • 2015 luty: Patagonia, Argentyna, Ameryka Płd
 • 2015 sierpień: Spitsbergen, Svalbard
 • 2016 Prace terenowe w USA (Oregon) i Japonii (Kyushu, Tsushima)

Praca redakcyjna
 • Od 2016: członek zespołu redakcyjnego Polish Polar Research

Studenci

 • 2012–2013 współpromotorstwo Julie Guttormsen, temat: Sedimentology, paleontology and diagenesis of the Ordovician (Darriwilian) Svartodden Member (Huk Formaton), Slemmestad.Publikacje


Artykuły naukowe
Hammer, Ø., Nakrem, H.A., Little, C.T.S., Hryniewicz, K., Sandy, M.R., Hurum, J.H., Druckenmiller, P., Knutsen, E.M., Høyberget, M. 2011. Hydrocarbon seeps from close to the Jurassic–Cretaceous boundary, Svalbard. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 306, 15–26. [text-journal site]

Wierzbowski, A., Hryniewicz, K., Hammer, Ø., Nakrem, H.A., Little, C.T.S. 2011. Ammonites from hydrocarbon seep carbonates from uppermost Jurassic–lowermost Cretaceous of Spitsbergen  and their biostratigraphical importance. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 262, 267–288. [text-journal site]

Hurum, J. H., Nakrem, H.A., Hammer, Ø., Knutsen, E. M., Druckenmiller, P.A., Hryniewicz, K., Novis, L.K. 2012. An Arctic Lägerstatte—the Slottsmøya Member of the Agardhfjellet Formation (Upper Jurassic–Lower Cretaceous) of Spitsbergen. Norsk Geologisk Tidsskrift 92, 55–64.

Hryniewicz, K., Hammer, Ø., Nakrem, H.A., Little, C.T.S. 2012. Microfacies from the Volgian–Ryazanian (Jurassic–Cretaceous) hydrocarbon seep carbonates from Sassenfjorden, central Spitsbergen, Svalbard. Norwegian Journal of Geology 92, 113–131.

Hammer, Ø., Hryniewicz, K., Hurum, J.H., Høyberget, M., Knutsen, E.M., Nakrem, H.A. 2013. Large onychites (cephalopod hooks) from the Upper Jurassic of the Boreal Realm. Acta Palaeontologica Polonica 58, 827–835.

Hryniewicz, K., Little, C.T.S., Nakrem, H.A. 2014. Bivalves from the latest Jurassic–earliest Cretaceous hydrocarbon seep carbonates from central Spitsbergen, Svalbard. Zootaxa 3859, 1–66. [text-journal site]

O’Reilly, S.S., Hryniewicz, K., Little, C.T.S., Monteys, X., Szpak, M.T., Murphy, B.T., Jordan, S.F., Allen, C.C.R., Kelleher, B.P. 2014. Shallow water methane-derived authigenic carbonate mounds at the Codling Fault Zone, western Irish Sea. Marine Geology 357, 139–150. [text-journal site]

Jaglarz, P., Hryniewicz, K. 2014. Skały węglanowe triasu dolnego. In: Jach, R., Rychliński, T., Uchman, A. (Eds.), Skaly osadowe Tatr, 42-48, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Jaglarz, P., Hryniewicz, K. 2014. Skały węglanowe triasu środkowego. In: Jach, R., Rychliński, T., Uchman, A. (Eds.), Skały osadowe Tatr, 49-57, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Sandy, M.R., Hryniewicz, K., Hammer, Ø., Nakrem, H.A., Little, C.T.S. 2014. Brachiopods from Late Jurassic–Early Cretaceous hydrocarbon seep deposits, central Spitsbergen, Svalbard. Zootaxa 2884, 501-532. [text-journal site]

Vinn, O., Hryniewicz, K., Little, C.T.S., Nakrem, H.A. 2014. A Boreal serpulid fauna from Volgian–Ryazanian (latest Jurassic–earliest Cretaceous) shelf sediments and hydrocarbon seeps from Svalbard. Geodiversitas 36, 526-540. [text-journal site]

Hryniewicz, K., Nakrem, H.A., Hammer, Ø., Little, C.T.S., Kaim, A., Sandy, M.R., Hurum, J.H. 2015. Palaeoecology of the latest Jurassic–earliest Cretaceous hydrocarbon seep carbonates from Spitsbergen, Svalbard. Lethaia 38, 353-374. [text-journal site]

Hryniewicz, K.
, Hagström, J., Hammer Ø., Kaim, A., Little C.T.S., Nakrem, H.A. 2015. Late Jurassic-Early Cretaceous hydrocarbon seep boulders from Novaya Zemlya and their faunas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 436, 231-244. [text-journal site]

Hryniewicz, K., Bitner, M.A., Durska, E., Hagström, J., Hjálmarsdóttir, H.R., Jenkins, R.G., Little, C.T.S., Miyajima, Y., Nakrem, H.A., Kaim, A. 2016. Paleocene methane seep and wood-fall marine environements from Spitsbergen, Svalbard. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 462, 41-56. [text-journal site]

Hryniewicz, K., Gaździcki, A. 2016. A new sediment-dwelling pholadid bivalve from Oligocene glaciomarine sediments of King George Island, West Antarctica. Acta Palaeontologica Polonica 61, 885-896. [text-journal site]

Hryniewicz, K.
, Jakubowicz, M., Belka, Z., Dopieralska, J., Kaim, A. 2017. New bivalves from the Middle Devonian methane seep in Morocco: the oldest record of repetitive shell morphologies among some seep bivalve molluscs. Journal of Systematic Palaeontology 15, 19-41.  [text-journal site]


Konferencje, streszczenia i postery


Hryniewicz, K., Little, C.T.S., Nakrem, Hans Arne & Hammer, Øyvind (2011). Chemosymbiotic bivalves from the Jurassic-Cretaceous hydrocarbon seeps of Svalbard. The Malacological Society of London Meeting Chemosymbiotic molluscs and their environments: from intertidal to hydrothermal vents. The Malacological Society of London Meeting, 7-8. April 2011 (poster).

Guttormsen, J.; Nakrem, H.A., Hammer, Ø. & Hryniewicz, K. (2013). Sedimentology, paleontology and diagenesis of the Ordovician (Darriwilian) Svartodden Member (Huk Formaton), Slemmestad, Oslo Region., In Hans Arne Nakrem & gunn haukdal (ed.),  NGF Vinterkonferansen 2013. Oslo, 8-20. January, 2013. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway 1 (2013).  Norsk Geologisk Forening.  ISBN 978-82-92-39478-6.  Sammendrag.  s 47.

Hammer, Ø.; Hryniewicz, K.; Hurum, J.H. & Nakrem, H.A. (2013). The Giant Claw of the North: Cephalopod arm hooks from the Boreal Upper Jurassic (Poster)., In Hans Arne Nakrem & gunn haukdal (ed.),  NGF Vinterkonferansen 2013. Oslo, 8-20. January, 2013. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway 1 (2013).  Norsk Geologisk Forening.  ISBN 978-82-92-39478-6. Sammendrag.  s 49-50.

Hryniewicz, K., Hammer, Ø., Nakrem, H.A. & Little, C.T.S. (2013). Microfacies of the Volgian-Ryazanian (Jurassic-Cretaceous) hydrocarbon seep carbonates from Sassenfjorden, central Spitsbergen, Svalbard, In Hans Arne Nakrem & gunn haukdal (ed.),  NGF Vinterkonferansen 2013. Oslo, 8-20. January, 2013. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway 1 (2013). Norsk Geologisk Forening.  ISBN 978-82-92-39478-6.  Sammendrag.  s 59.

Nakrem, H.A., Hammer, Ø.; Hryniewicz, K., Rousseau, J., Nagy, J., Hjálmarsdóttir, H.R., Little, C.T.S., Kiessling, W. & Holmer, L.E. (2013). Micro and macro-fauna in the Jurassic-Cretaceous Slottsmøya Mbr. (Agardhfjellet Fm.), Central Spitsbergen, In Hans Arne Nakrem & Gunn Haukdal (ed.),  NGF Vinterkonferansen 2013. Oslo, 8-20. January, 2013. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway 1 (2013). Norsk Geologisk Forening.  ISBN 978-82-92-39478-6.  Sammendrag.  s 93-94.

Hryniewicz, K., Little, C.T.S., Nakrem, H.-A., Hammer, Ø., Sandy, M.R., and Kaim, A. 2013. Evolutionary significance of latest Jurassic-earliest Cretaceous hydrocarbon seep assemblages from Central Spitsbergen, Svalbard. In: 5th International Symposium on Chemosynthesis-Based Ecosystems, 18-23 August 2013, Victoria, Canada.

Little, C.T.S.; Hryniewicz, K.; Nakrem, H. A.; Hammer, Ø.; Kaim, A.; Sandy, M.R.; Vinn, O.: Shallow water seeps from Jurassic-Cretaceous Boreal Sea (Svalbard, Norwegian Barents Sea). GSA Meeting, 19-22. October 2014
KontaktKrzysztof Hryniewicz

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55,

00-818 Warszawa, Polska
e–mail: krzyszth@twarda.pan.pl

tel. (+4822) 6978-794; pokój 136


te.