Zakład Paleobiologii Środowiskowej


prof. dr hab. Ewa OLEMPSKA-RONIEWICZ


Paleozoiczne małżoraczki, drążące mszywioły, otwornice i inne mikroskamieniałości - stratygrafia, paleoekologia i ewolucja


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Ewa Olempska-Roniewicz


Tytuły i członkostwa
 • 2010 profesor zwyczajny w Instytucie Paleobiologii PAN
 • 2009 tytuł profesora przyznany przez Prezydenta RP
 • 1995 docent w Instytucie paleobiologii PAN
 • 1995 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi uzyskany w Instytucie Paleobiologii PAN
 • 1979 stopień doktora w dziedzinie nauk przyrodniczych uzyskany w Instytucie Paleobiologii PAN
 • 1970 tytuł magistra geologii uzyskany na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • 2013 14th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop, Kraków, Poland
 • 2012 II Polski Kongres Geologiczny, Warsaw, Poland
 • 2011 7th European Ostracodologists’ Meeting, Graz, Austria
 • 2009 16th International Symposium on Ostracoda : Biostratigraphy and applied ecology, Brazylia
 • 2009 MIKRO-2009. 7th Micropalaeontological Workshop, Św. Katarzyna, Polska
 • 2008 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008
 • 2007 6th European Ostracodologists’ Meeting, Senckenberg Forschunginstitut und Museum, Frankfurt/Main, Niemcy
 • 2007 XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów, Św. Katarzyna, Polska
 • 2006 POKOS-2, II Polska Konferencja Sedymentologiczna, Zwierzyniec, Polska
 • 2005 15th International Symposium on Ostracoda. Freie Universität Berlin, Niemcy
 • 2003 V European Ostracodologists Meeting, Cuenca, Hiszpania
 • 2003 MIKRO-2003. IV Micropalaeontological Workshop, Kazimierz Dolny, Polska
 • 2001 14th International Symposium on Ostracoda, Japonia
 • 2000 II Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne, Kraków, Polska
 • 1999 IV European Ostracodologists Meeting 5-8 July 1999, Adana, Turcja
 • 1997 13th International Symposium on Ostracoda, University of Greenwich, Chatham, Wielka Brytania
 • 1996 3éme Congrés Européen des Ostracodologistes, Paris-Bierville, France, 8-12 juillet 1996, Francja
 • 1994 12th International Symposium on Ostracoda Prague, Republika Czeska
 • 1993 II European Ostracodologist Meeting, University of Glasgow, Scotland, Wielka Brytania
 • 1992 XV Konferencja Paleontologów, Bocheniec, Polska
 • 1989 CXXIII Sesja Naukowa PIG, Warszawa, Polska
 • 1989 I European Ostracodologists Meeting (EOM), Frankfurt am Main, Niemcy
 • 1988 10th International Symposium on Ostracoda, Ostacoda and global Events, Aberystwyth, Wielka Brytania
Granty
 • 2004-2007, grant Polskiego Komitetu Badań Naukowych: ‘Carboniferous silicified fauna of Muhua (South China)’, kierownik grantu: prof. Andrzej Baliński 
 • 2002-2005, grant Polskiego Komitetu Badań Naukowych: ‘Ecosystem aspects of the great isotope anomaly at the middle Frasnian boundary (upper Devonian)’, kierownik grantu: prof. Grzegorz Racki
 • 1998-2000, grant Polskiego Komitetu Badań Naukowych: ‘Ecosystem aspects of the Late Devonian biotic crisis’, kierownik grantu: prof. Grzegorz Racki

Praca redakcyjna

 • 2006 współredaktor zeszytu tematycznego Acta Palaeontologica Polonica (Vol. 51 No. 4: Biotic aspects of the Early-Middle Frasnian eventful transition)
 • 2002 wspołredaktor zeszytu tematycznego Acta Palaeontologica Polonica (Vol. 47 No.2: Biotic responses to the Late Devonian global events)
 • 1994 wspołredaktor zeszytu tematycznego Palaeontologia Polonica (Vol. 53: Ordovician carbonate platform ecosystem of the Holy Cross Mountains)

Doktoranci
 • B. Błażejowski „Otwornice późnego paleozoiku południowego Spitsbergenu”. Przewód doktorski B. Błażejowskiego zakończony został obroną rozprawy doktorskiej 22.września 2008.
 • Ł. Rakowicz „ Koralowce Rugosa i organizmy epizoiczne profilu Grzegorzowice –Skały (G. Świętokrzyskie)”.


Zainteresowania
 • Paleozoiczne małżoraczki (stratygrafia, paleoekologia i anatomia, ewolucja, pokrewieństwo z formami współczesnymi, systematyka, stratygrafia, paleogeografia)
 • Kambryjskie stawonogi z Polski
 • Paleozoiczne drążące mszywiołyPublikacjeArtykuły naukowe


Olempska, E., Nazik, A., Çapkinoğlu, S. & Gülnur Saydam-Demiray, D. 2015. Lower Devonian ostracods from the Istanbul area, Western Pontides (NW Turkey): Gondwanan and peri-Gondwanan affinities. Geological Magazine 152 (2), 298-315. [text]

Olempska, E. 2013. Planktonic myodocope ostracod fauna fram the Silurian of the Holy Cross Mountains, Poland. Il Naturalista Siciliano 37(1): 259-260. [tekst]

Jones P. and Olempska, E. 2013. The ostracode suborder Eridostracina Adamczak, 1961. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 267(3): 341-352. [tekst]

Olempska, E. 2012. Zespół planktonowych małżoraczków Myodocopida z łupków syluru Gór Świętokrzyskich. II Polski Kongres Geologiczny, Abstrakty, Państwowy Instytut Geologiczny: 65.

Majewski, W., Olempska, E., Kaim, A. and Anderson, J.B. 2012. Rare calcareous microfossils from Middle Miocene strata, Weddell Sea off Antarctic Peninsula. Polish Polar Research 33: 245-257.

Olempska, E. 2012. Exceptional soft-tissue preservation in boring ctenostome bryozoans and associated “fungal” borings from the Early Devonian of Podolia, Ukraine.- Acta Palaeontologica Polonica 57(4): 925-940. [tekst]

Olempska, E. 2012. Morphology and affinities of Eridostracina: Palaeozoic ostracods with moult retention. - Hydrobiologia 688: 139-165. [tekst]

Olempska, E. Horne, D.J. and Szaniawski, H. 2012. First record of preserved soft parts in a Palaeozoic podocopid (Metacopina) ostracod, Cytherellina submagna: phylogenetic implications. - Proceedings of the Royal Society B 279: 564-570.

Olempska, E. 2011. Fresh-water ostracods from the Late Triassic of Poland. - Joannea Geologie und Paläontologie 11: 154-155.

Olempska, E. and Belka, Z. 2010. Hydrothermal vent myodocopid ostracods from the Eifelian (Middle Devonian) of southern Morocco. - Geobios 43: 519-529. [tekst]

Olempska, E. 2008. Soft body-related features of the carapace and lifestyle of Paleozoic beyrichioidean ostracodes. - Journal of Paleontology 82(4): 717-736. [tekst]

Casier, J.-G. and Olempska, E. 2008. Early Frasnian ostracods from the Arche quarry (Dinant Synclinorium, Belgium) and the Palmatolepis punctata Isotopic Event. - Acta Palaeontologica Polonica 53 (4): 635-646. [tekst]

Casier, J.-G.and Olempska, E. 2008.Middle Frasnian (Devonian) ostracods from the Frasnes railway section (Dinant Synclinorium, Belgium); taxonomy, biostratigraphy, paleoecology. - Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 78: 51-66.

Olempska, E. 2008. Soft-body related features of the carapace and the lifestyle of the Paleozoic beyrichioidean ostracodes.- Journal of Paleontology 82 (4):717-736. [tekst]

Maas, A., Braun, A., Dong, X., Donoghue, P., Müller, K., Olempska, E., Repetski, J., Siveter, D., Stein, M. and Waloszek, D. 2006. The ‘Orsten’ —more than a Cambrian Konservat-Laterstätte yielding exceptional preservation.- Palaeoworld 15: 266-282. [tekst]

Casier, J.-G., Berra, I. Olempska, E., Sandberg, Ch. and Preat, A. 2006. Ostracods and facies of the Early and Middle Frasnian at Devils Gate in Nevada: relationship to the Alamo Event.- Acta Palaeontologica Polonica 51 (4): 813-828.

Głuchowski, E., Casier, J.-G. and Olempska, E. 2006. Crinoid and ostracod succession within the Early-Middle Frasnian interval in the Wietrznia quarry, Holy Cross Mountains, Poland.- Acta Palaeontologica Polonica 51 (4): 695-706.

Baliński, A., Olempska, E. and Racki, G. 2006. Early-Middle Frasnian transition: biotic response to a major perturbation of the global carbon budget. Preface.- Acta Palaeontologica Polonica 51 (4): 605-608.

Olempska, E. and Bełka, Z. 2005. Myodocopid ostracods from the Eifelian (Middle Devonian) hydrothermal vent of southern Morocco.- Berliner paläobiologische Abhandlungen 6, Abstract volume, 15th International Symposium on Ostracoda, 87-88.

Olempska, E. 2005. Calcareous micro-concretions in Recent and fossil myodocopid shells.- Berliner paläobiologische Abhandlungen 6, Abstract volume, 15th International Symposium on Ostracoda, 86-87.

Majewski, W. and Olempska, E. 2005. Recent ostracods from Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica.- Polish Polar Research 26 (1): 13-36.

Olempska, E. 2004. Late Triassic spinicaudatan crustaceans from southwestern Poland.- Acta Palaeontologica Polonica 49 (3): 429-442.

Nehring-Lefeld, M., Olempska, E., Malec, J. and Żbikowska, B. 2003. Gromada Ostracoda Latreille, 1802. In: L. Malinowska (ed.) Budowa geologiczna Polski, tom III, Atlas Skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, część 1b , Dewon.- Państwowy Instytut Geologiczny, pp.367-457.

Olempska, E. 2003. Zapis zmian w zespołach małżoraczkowych w osadach granicy fran-famen w Górach Świętokrzyskich.- Przegląd Geologiczny 51 (11): 984-986.

Olempska, E. 2003.The Late Cambrian phosphatocopid arthropods from Poland. In: J. Rodriguez-Lázaro and A. Baltanás (eds)- Fifth European Ostracodologists Meeting, Building Bridges with Ostracods. Universidad del Pais Vasco, p.40.

Olempska, E. 2002. Ontogeny and sexual dimorphism in the Middle/Late Devonian rhomboentomozoid ostracod Franklinella.- Journal of Micropalaeontology 21: 9-16. [tekst]

Olempska, E. 2002. The Late Devonian Upper Kellwasser Event and entomozoacean ostracods in the Holy Cross Mountains, Poland.- Acta Palaeontologica Polonica 47 (2): 247-266.

Baliński, A., Olempska, E. and Racki, G. 2002. Biotic responses to the Late Devonian global events: Introductory remarks.- Acta Palaeontologica Polonica 47 (2): 186-188.

Baliński, A., Olempska, E. and Racki, G. (eds).2002. Biotic responses to the Late Devonian global events.- Acta Palaeontologica Polonica 47 (2).

Olempska, E. and Błaszyk, J. 2001. A boreal ostracod assemblage from the Callovian of Łuków area, Poland.- Acta Palaeontologica Polonica 46 (4): 553-582.

Olempska, E. 2001. A late Triassic freshwater ostracods from tetrapod graveyard in the Opole Silesia (SW Poland).- 14th International Symposium on Ostracoda, Programs and abstracts, p.75.

Olempska, E. 2001. Palaeozoic roots of the sigilliid ostracods.- Marine Micropaleontology 41: 109-123. [tekst]

Olempska, E. and Chauffe, K. 1999. Ostracodes of the Maple Mill Shale Formation (Upper Devonian) of southeastern Iowa, U.S.A.- Micropaleontology 45 (3): 304-318.

Olempska, E. 1999. Silicified shallow-water ostracodes from the Early Carboniferous of South China.- Acta Palaeontologica Polonica 44 (4): 383-436.

Olempska, E. 1998. On Editella dawubaensis Olempska gen. et sp. nov. - Stereo Atlas of Ostracod Shells. British Micropalaeontological Society 25 (9): 39-42.

Olempska, E. 1998. On Muhuaella spinosa Olempska gen. et sp. nov. - Stereo Atlas of Ostracod Shells. British Micropalaeontological Society, 25 (8): 35-38.

Olempska, E. 1997. Changes in benthic ostracod assemblages across the Devonian-Carboniferous boundary in the Holy Cross Mountains.- Acta Palaeontologica Polonica 42 (2): 291-332.

Szczechura, J. & Olempska-Roniewicz, E. 1996. Małżoraczki a paleogeografia.- Kosmos 45 (4): 715-726.

Olempska, E. and Błaszyk, J. 1996. Ostracods from Permian of Spitsbergen- Polish Polar Research 17, (1-2): 2-20.

Dzik, J., Olempska, E. and Pisera, A. (eds). 1994. Ordovician carbonate platform ecosystem of the Holy Cross Mountains, Poland.- Palaeontologia Polonica 53, 317pp.

Olempska, E. 1994. Ostracods of the Mójcza Limestone.- In: J. Dzik, E. Olempska and A. Pisera (eds.) Ordovician carbonate platform ecosystem of the Holy Cross Mountains, Poland.- Palaeontologia Polonica 53: 129-212.

Olempska, E. 1993. An ostracod assemblage from the late Visean shales of the Cracow area.- Acta Palaeontologica Polonica 38 (1/2): 93-107.

Olempska, E. 1992. 40 years of the Institute of Paleobiology of the Polish Academy of Sciences.- Acta Palaeontologica Polonica 37 (1): 77-84.

Olempska, E. 1992. Budowa skorupek i styl życia górnodewońskich małżoraczków z rodziny Entomozoidae.- Przegląd Geologiczny 10: 608

Olempska, E. 1992. Shell structure of the entomozoaceans: allegedly planktonic ostracodes of the Paleozoic.- Acta Palaeontologica Polonica 36 (4): 373-398.

Olempska, E. 1989. Gradual evolutionary transformations of ontogeny in an Ordovician ostracod lineage.- Lethaia 22: 159-168. [tekst]

Olempska, E. 1988. Mojczella, a new genus of Ostracoda from the Ordovician of the Świętokrzyskie Mts, Poland.- Acta Palaeontologica Polonica 33 (2): 135-144.

Olempska, E. 1986. Endolithic microorganisms in Ordovician ostracod valves.- Acta Palaeontologica Polonica 31 (3/4): 229-236.

Olempska, E. 1983. The Uppermost Devonian foraminifers of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mts, Poland.- Acta Palaeontologica Polonica 28 (3/4): 393-416.

Olempska, E. 1981. Lower Carboniferous ostracods of the Holy Cross Mountains, Poland.- Acta Palaeontologica Polonica 26 (1): 35-53.

Olempska, E. 1979. Middle to Upper Devonian Ostracoda from the southern Holy Cross Mountains, Poland.- Palaeontogia Polonica 40: 57-162.

Olempska, E. 1974. Beyrichiacea from the Givetian of the Holy Cross Mts, Poland.- Acta Palaeontologica Polonica 19 (4): 519-529.

Olempska, E. 1973. Górnoeoceńskie numulity z wiercenia Damasławek w północno zachodniej Polsce.- Acta Palaeontologica Polonica 18 (2): 211-220.

Olempska, E. 1973. The genus Discocyclina (Foraminifera) from the Eocene of the Tatra Mts, Poland.- Acta Palaeontologica Polonica 18 (1): 71-93.
KontaktEwa Olempska
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa , POLSKA
e-mail: olempska@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 6978-799; pokój 137