Wykopaliska

Wyprawy badawcze na Podole (Ukraina)


W latach 2004 – 2006 odbyły sie dwie polsko-ukraińskie wyprawy geologiczne na Podole finansowane przez NATO. Wzięło w nich udział pięciu uczestników z Polski i trzech z Ukrainy. W latach 2008 - 2011 kolejne 3 wyprawy zostały sfinansowane przez grant MNiSW zatytułowany: Dynamika zmian faunistycznych i środowiskowych w sekwencji epikontynentalnych osadów syluru i dolnego dewonu basenu Dniestru, Ukraina. Wzięło w nich udział pięciu wykonawców polskich i dwóch ukraińskich.

Bogate w skamieniałości syluro-dewońskie odsłonięcia na Podolu (Ukraina) o miąższości ponad 900 m reprezentują jedne z najbardziej kompletnych ciągłych sekwencji morskich tego wieku na świecie. Przedstawiają one pełen zapis przejścia z otwartych morskich ekosystemów sylurskich do facji aluwialnych dewonu (zwanych Old Redem). 
W czasie tych pięciu  wypraw pod kierownictwem Huberta Szaniawskiego i przewodnictwem terenowym Daniela Dryganta zostały zebrane próby do analiz geochemicznych i paleontologicznych, zbadano także micro- i palinofacje warstw przejsciowych do osadów kontynentalnych Old Redu.

Głównym celem były szczegółowe badania biostratygraficzne oraz rozpoznanie reakcji lokalnych ekosystemów na zmiany w globalnych biogeochemicznych cyklach oceanicznych. Jednakże wyjątkowo dobry stan zachowania niektórych skamieniałości pozwolił na dokonanie nowych nieoczekiwanych obserwacji paleobiologicznych.


Wiele rezultatów tych badań zostało już opublikowanych (Szaniawski 2005, Voichyshyn 2006, Małkowski et al. 2009; Baliński 201, 2012; Olempska et al. 2011, Drygant and Szaniawski 2012, Filipiak et al. 2012, Olempska 2012, Racki et al. 2012, Voichyshyn and Szaniawski 2012). Połowa numeru tematycznego Acta Palaeontologica Polonica (57_4) została poświęcona tym badaniom, a część zebranych materiałów czeka jeszcze na  opracowanie.

Twierdza w Chocimiu                                           Twierdza w Kamieńcu Podolskim