Wykopaliska

Polsko-rosyjska ekspedycja do stanowisk na platformie wschodnioeuropejskiej

W roku 2008 odbyła się polsko-rosyjska ekspedycja rekonesansowa do stanowisk paleontologicznych w europejskiej części Rosji, które znane są ze spektakularnego zapisu osadów i skamieniałości, reprezentujących słabo poznane zmiany w ekosystemach z przełomu permu i triasu. Był to jednocześnie rekonesans przed planowanymi regularnymi pracami wykopaliskowymi na terenie Rosji, które odbyły się w 2010 r.

W osadach pochodzenia lądowego z rejonu Wiaznik i Rybińska udało się odnaleźć szczątki płazów tarczogłowych, kości gadów, liczne muszloraczki (konchostraki) i małże słodkowodne.

Szczególnie interesujące wydaje się określenie wieku zespołu faunistycznego z Wiaznik, gdzie występują szczątki najstarszych gadów naczelnych w asocjacji ze skamieniałościami typowo permskich czworonogów.

Oprócz prac terenowych przeprowadziliśmy badania porównawcze bogatych zbiorów Muzeum Paleontologicznego w Moskwie.

We wrześniu 2013 roku odbyła się kolejna, trwająca dwa tygodnie ekspedycja, w czasie której kontynuowaliśmy poszukiwania Archosaurus rossicus w znanym już z poprzednich wykopalisk stanowisku i kilku nowych miejscach w okolicy. W wyprawie uczestniczyło 16 osób z Polski              i 5 z Rosji. Była ona finansowana z grantu Ministerstwa Nauki.

Więcej na temat pierwszej ekspedycji do Wiaznik można przeczytać Przeglądzie Geologicznym,    vol. 58, nr 2, 2010 [tekst-pdf].