HR Excellence in Research


Instytut Paleobiologii PAN rozpoczął starania o przyznanie przez Komisję Europejską znaku jakości "HR Excellence in Research", potwierdzającego, że Instytut w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych.


Dokumenty:

Human Resources Strategy of the Institute of Paleobiology Polish Academy of Sciences