Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


dr hab. Łucja FOSTOWICZ-FRELIK, prof. nadzw. IP PAN

Zajęczaki: filogeneza, morfologia i paleoekologia
CURRICULUM VITAEDane osobowe

Łucja Fostowicz-Frelik


Tytuły
 • 2014 habilitacja z dziedziny nauk biologicznych, dyscyplina biologia, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
 • 2006 doktorat z dziedziny Nauk o Ziemi, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa
 • 1998 magisterium z geologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Nagrody i stypendia

 • 2010–2013 Theodore Roosevelt Fellowship, American Museum of Natural History, New York, USA, Morphology and phylogeny of basal lagomorphs, with focus on the North American Palaeolagus
 • 2007 Postdoctoral Fellowship (Program KOLUMB), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, w Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh
 • 2004 Grant dla młodych naukowców (Program START), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Prace terenowe/ekspedycje
 • 2008 Wyoming, Montana (USA); paleogen
 • 2000 Bełchatów, Polska; miocen
 • 1998 Wyżyna Krakowska, Polska; neogen
 • 1995 Enspel, Niemcy; oligocen (finansowane przez Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz, Germany)

Granty i projekty
 • 2010 grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2004–2007 grant Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • 2016–2023 projekt Narodowego Centrum Nauki, SONATA BIS 2015 [strona projektu]

Praca redakcyjna
 • 2003–2004 redaktor wspomagający Acta Palaeontologica Polonica

Nauczanie
 • 2007 Paleobiologia i ewolucja kręgowców, Wydział Geologii, Uniwersytet JagiellońskiPublikacjeArtykuły naukowe

Fostowicz-Frelik Ł., Li, Q., Saha, A.. 2020. A gliriform tooth from the Eocene of the Erlian Basin (Nei Mongol, China) and the premolar morphology of anagalidan mammals at a crossroads. Diversity 12, 420.

Słowiak J., Szczygielski T.,Ginter M., & Fostowicz‐Frelik Ł. (2020). Uninterrupted growth in a non‐polar hadrosaur explains the gigantism among duck‐billed dinosaurs. Palaeontology.

Fostowicz-Frelik, Ł., Li, C.K., Li, Q., Meng, J. & Wang, Y. 2015. Strenulagus (Mammalia: Lagomorpha) from the Middle Eocene Irdin Manha Formation of the Erlian Basin, Nei Mongol, China. Acta Geologica Sinica (English Edition) 89: 12–26. [Text - journal site]

Fostowicz-Frelik, Ł.
, Li, C.K., Mao, F., Meng, J. & Wang, Y. 2015. A large mimotonid from the Middle Eocene of China sheds light on evolution of lagomorphs and their kin. Scientific Reports 5: 9394. [Text - journal site]

Fostowicz-Frelik Ł.
and Meng J. 2013. Comparative morphology of premolar foramen in lagomorphs (Mammalia: Glires) and its functional and phylogenetic implications. PLoS ONE 8(11): e79794.[Text - journal site]

Fostowicz-Frelik Ł. 2013. Reassessment of Chadrolagus and Litolagus (Mammalia: Lagomorpha) and a New Genus of North American Eocene Lagomorph from Wyoming. American Museum Novitates 3773: 76 pp.

Fostowicz-Frelik Ł., Li C. K., Meng J., and Wang Y. 2012. New Gobiolagus (Mammalia: Lagomorpha) material from the Middle Eocene of Erden Obo (Nei Mongol, China). Vertebrata PalAsiatica 50: 219–236.[Text - journal site]

Fostowicz-Frelik Ł., Nadachowski A., and Kowalewska-Groszkowska M. 2012. New data on the Miocene stem lagomorph Eurolagus fontannesi, and its northernmost record. Acta Palaeontologica Polonica 57: 1–20. [Full text]

Fostowicz-Frelik Ł. and Frelik G. 2010. Earliest record of dental pathogen discovered in a North American Eocene rabbit. PALAIOS 25: 818–822. [Text - journal site]

Fostowicz-Frelik Ł., Frelik G., and Gasparik M. 2010. Morphological phylogeny of pikas (Lagomorpha: Ochotona), with a description of a new species from the late Pliocene of Hungary. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 159: 97–118. [Text - journal site]

Fostowicz-Frelik Ł. and Sulej T. 2010. Bone histology of Silesaurus opolensis Dzik, 2003, from the Late Triassic of Poland. Lethaia 43: 137–148. [Text - journal site]

Fostowicz-Frelik Ł. 2010. New Species of Pliocene Prolagus (Lagomorpha: Ochotonidae) from Poland is the Northernmost Record of the Genus. Journal of Vertebrate Paleontology 30: 609–612. [Text - journal site]

Fostowicz-Frelik Ł. and Frelik G. 2010. The earliest occurrence of the steppe pika (Ochotona pusilla) in Europe near the Pliocene/Pleistocene boundary. Naturwissenschaften 97: 325–329. [Text - journal site]

Fostowicz-Frelik Ł. and Tabrum A. R. 2009. Leporids (Mammalia, Lagomorpha) from the Diamond O Ranch local fauna, latest Middle Eocene of southwestern Montana. Annals of Carnegie Museum 78: 253–271. [Text - journal site]

Fostowicz-Frelik Ł. 2008. First record of Trogontherium cuvieri (Mammalia: Rodentia) from Poland and review of the species. Geodiversitas 30: 765–778.

Fostowicz-Frelik Ł. 2008. Review of the earliest Central European Ochotona (Mammalia: Lagomorpha), with a description of a new species from Poland. Mammalia 72: 71–81. [Text - journal site]

Fostowicz-Frelik Ł. 2007. The hind limb skeleton and cursorial adaptations of the Plio-Pleistocene rabbit Hypolagus beremendensis. Acta Palaeontologica Polonica 52: 447–476.

Fostowicz-Frelik Ł. 2007. Revision of Hypolagus (Mammalia: Lagomorpha) from the Plio-Pleistocene of Poland: qualitative and quantitative study. Annales Zoologici 57: 541–590 (cover article).

Fostowicz-Frelik Ł. and Gasparik M. 2006. The taxonomic status of leporid remains from Ördöglyuk Cave, Solymár (Hungary). Acta zoologica cracoviensia 49A (1-2): 151–161.


KontaktŁucja Fostowicz-Frelik
- urlop
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: lfost@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 6978-892; pokój 635