Zakład Paleobiologii Środowiskowej


dr Magdalena ŁUKOWIAK


Biomineralizacja i taksonomia gąbek, mezozoiczne liliowce, żachwy kopalne i ich tafonomia

ORCID ID: 0000-0002-5282-5341

CURRICULUM VITAEDane osobowe

Magdalena Łukowiak
Urodzona w Piekarach Śląskich, 1984 r.


Tytuły i członkostwa
 • 2023 Członek The Micropaleontological Society
 • 2013 stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia
 • 2008-2013 doktorant GEOBIOS, Instytut Paleobiologii PAN; opiekun naukowy: dr hab. A. Pisera, prof. nadzw. IP PAN; temat: Eoceńskie gąbki z południowo-zachodniej Australii
 • 2008 magister geologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, temat: Późnojurajskie liliowce łodygowe Małogoszcza
 • 2006 licencjat geologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, temat: Wolnożyjące liliowce sukcesji mezokenozoicznej Polski

Granty, stypendia i kursy
 • 2019 Kurs rysunku naturalistycznego i naukowego (Transmitting Science) prowadzący Oscar Sanisidro
 • 2017 Uczestnictwo (wykonawca) w Grancie badawczym w ramach programu OPUS 11 (nr 2016/21/B/ST10/02332) na realizację projektu Structural and isotopic aspects of biosilica: record of biological and environmental information in sponge spicules. (kierownik A. Pisera)
 • 2017 Laureatka konkursu na współprace polsko-austriacką w ramach programu na projekt pt. The sponge history of the Levantine Sea in a light of Lessepsian migration
 • 2016 Warsztaty z zakresu Historical Ecology and Conservation Paleobiology, Wiedeń, Austria (prowadzący Susan Kidwell, Paolo G. Albano, Martin Zuschin, Karl Flessa)
 • 2015 Warsztaty Paleobiologii Analitycznej, Warszawa, Polska (prowadzący Michał Kowalewski)
 • 2014 Grant przyznany przez organizatorów 4th International Palaeontological Congress (Argentyna) pokrywający udział w kongresie
 • 2013 Grant badawczy w ramach programu SONATA (nr 2013/09/D/ST10/04050) na realizację projektu Calibration of the sponge spicular analysis method on Quaternary and extant Caribbean shallow water communities przyznany przez Narodowe Centrum Nauki
 • 2013 Wyróżnienie pracy doktorskiej Reconstruction of ”Soft” Demosponge Fauna from the Eocene of Southern Australia/Rekonstrukcja fauny miękkociałych demospongii z eocenu południowej Australii przyznane przez Radę Naukową Instytutu Paleobiologii, PAN
 • 2012 Travel grant przyznany przez organizatorów International Workshop On Taxonomy Of Atlanto-Mediterranean Deep-Sea Sponges, Ponta Delgada, Portugalia
 • 2011 2-miesięczne stypendium w Bocas del Toro w Panamie przyznane przez Smithsonian Institution – autorski projekt badawczy Historical changes in Caribbean sponge communities: Calibrating the Caribbean sponge spicule record
 • 2011 Stypendium PalSIRP-Sepkoski Grant, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • 2010 Uczestnik-stypendysta Smithsonian Tropical Research Institute Short Course in Taxonomy, Systematic and Ecology of Sponges
 • 2009 Grant badawczy w ramach 10tej Czesko-Polsko-Słowackiej Konferencji Paleontologicznej w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • 2007/2008 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Konferencje naukowe
 • 2022 Łukowiak, M., Corbí, H., Meiro, G., Peña, N. 2022. Living on the edge’: a rare record of Neogene sponges from Atlanto-Mediterranean seaway. 11 Międzynarodowa Konferencja Gąbkowa, Leida, Holandia 10–14 październik 2022, p.85.
 • 2018 Borawska, Z., Łukowiak, M., Albano, P. 2018. Migracja lessepska – wpływ otwarcia Kanału Sueskiego na gąbki wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego. IX Ogólnopolska Konferencja Młodzi w Paleontologii, Warszawa, Polska, 21–22 kwiecień 2018.
 • 2018 Borawska, Z., Łukowiak, M. 2018. Reconstructing the past of the sponge assemblages of the Israeli shelf: insights from the spicules. Międzynarodowe warsztaty dla naukowców biorących udział w projekcie "Historical ecology of Lessepsian migration”, Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, Austria, 23–24 styczeń 2018.
 • 2017 X Międzynarodowa Konferencja Gąbkowa NUI Galway, Irlandia (4 postery)
 • 2017 Konferencja IBIS-2017 "Silicon, Silica and their Isotopes: Biology, Biogeochemistry and Biotechnology", Blanes, Hispania (poster i prezentacja)
 • 2017 VIII Międzynarodowe Spotkanie Taphonomy and Fossilization, Taphos2017, Wiedeń, Austria (poster)
 • 2016 XIII Międzynarodowe Symposium Koralowcowe, Honolulu, USA (prezentacje)
 • 2015 XIII Międzynarodowa Konferencja European Association of Vertebrate Palaeontologists, Opole, Poland (poster)
 • 2014 IV Międzynarodowy Kongres Paleontologiczny, Mendoza, Argentyna (prezentacja)
 • 2012 Warsztaty „International Workshop On Taxonomy Of Atlanto-Mediterranean Deep-Sea Sponges”, Ponta Delgada, Portugalia (poster)
 • 2011 XI Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Paleontologiczna, Bratysława, Słowacja (poster współautorstwo)
 • 2011 III Ogólnopolska Konferencja Młodzi w Paleontologii, Kraków (poster)
 • 2010 VIII Word Sponge Conference, Girona, Hiszpania (prezentacja i poster)
 • 2010 II Ogólnopolska Konferencja Młodzi w Paleontologii, Warszawa (prezentacja)
 • 2009 I Ogólnopolska Konferencja Młodzi w Paleontologii, Sosnowiec (prezentacja)
 • 2009 X Czesko-Polsko-Słowacka Konferencja Paleontologiczna, Bańska Bystrzyca, Słowacja (prezentacja)
 • 2008 IX Czesko-Polsko-Słowacka Konferencja Paleontologiczna, Warszawa, Polska


Prace terenowe/wyprawy

 • 2014 Prace terenowe w ramach grantu NCN w Bocas del Toro (STRI), Panama
 • 2011 Prace terenowe w ramach projektu badawczego STRI w Bocas del Toro (STRI), Panama
 • 2010 Dwudniowe praktyki z paleontologii kręgowców na wykopaliskach w okolicach Zawiercia organizowane przez Uniwersytet Śląski
 • 2007, 2008, 2009, 2010 Dwutygodniowe praktyki z paleontologii kręgowców na wykopaliskach w okolicach Lublińca (Lipie Śląskie) organizowane przez Polską Akademię Nauk
 • 2005, 2006 Dwutygodniowe praktyki z zakresu paleontologii na wykopaliskach w Krasiejowie k. Opola, organizowane przez Polską Akademię Nauk

Zainteresowania
 • Szkielety gąbek krzemionkowych, biomineralizacja szkieletu, analiza spikularna
 • mezozoiczne liliowce
 • żachwy kopalne i ich tafonomia

Przewód doktorski
 • temat: Rekonstrukcja fauny gąbek Demospongiae o luźnych igłach z eocenu południowo-zachodniej Australii/ Reconstruction of „soft” demosponge from the Eocene of south–western Australia
 • promotor: dr hab. Andrzej Pisera, prof. nadzw. IP PAN
 • otwarcie: 5 marca 2012
 • streszczenie: [PDF]
 • recenzje: recenzja 1 [PDF], recenzja 2 [PDF]
 • obrona: 10 kwietnia 2013 [info-PDF]
 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN z dnia  23 kwietnia 2013 r.


PublikacjeArtykuły naukowe

Łukowiak, M., Meiro, G., Peña, B., Villanueva Guimerans, P., Corbí, H. 2023. Miocene sponge assemblages in the face of the Messinian Salinity Crisis—new data from the Atlanto-Mediterranean seaway. PeerJ,11, e16277.

Łukowiak, M., Van Soest, R., Klautau, M., Pérez, T., Pisera, A., Tabachnick, K. 2022. The terminology of sponge spicules. Journal of Morphology 283 (12): 1517-1545.

Łukowiak, M., Dieni, I., Dumitrica, P., Massari, F. 2022. Late Valanginian sponge spicules from north-eastern Sardinia (Italy). Cretaceous Research 135: 105205.

Ausich, W.I., Salamon, M.A., Płachno, B.J., Brachaniec, T., Krawczyński, W., Boczarowski, A., Paszcza, K., Łukowiak, M., Gorzelak, P. 2022. Unraveling the hidden paleobiodiversity of the Middle Devonian (Emsian) crinoids (Crinoidea, Echinodermata) from Poland. PeerJ 10: e12842.

Łukowiak, M., Pisera, A., Stefanska, T., Stefanskyi, V. 2022. High diversity of siliceous sponges in western Tethyan areas during the Eocene: palaeobiogeographical, ecological and taxonomic significance. Papers in Palaeontology 8(1): e1416.

Pisera, A., Łukowiak, M., Masse, S., Tabachnick, K., Fromont, J., Ehrlich, H., Bertolino, M. 2021. Insights into the structure and morphogenesis of the giant basal spicule of the glass sponge Monorhaphis chuni. Frontiers in Zoology (2021) 18:58.

Łukowiak, M. 2020. Utilizing sponge spicules in taxonomic, ecological and environmental reconstructions: a review. PeerJ, 8: e10601.

Gorzelak, P., Kołbuk, D., Salamon, M., Łukowiak, M., Ausich, W., Baumiller, T. 2020. Bringing planktonic crinoids back to the bottom: Reassessment of the functional role of scyphocrinoid loboliths. Paleobiology, 46(1): 104–122.

Łukowiak, M., Pisera, A., Stefanska, T. 2019. Uncovering the hidden diversity of Paleogene sponge fauna of the East European Platform through reassessment of the record of isolated spicules. Acta Palaeontologica Polonica 64 (4): 871-895.

Łukowiak, M., Cramer, K.L., Madzia, D., Hynes, M.G., Norris, R.D., O'Dea, A. 2018. Historical change in a Caribbean reef sponge community and long-term loss of sponge predators. Marine Ecology Progress Series 601: 127-137.

Pisera, A., Łukowiak, M., Fromont, J., Schuster, A. 2017. First record of the genus Vetulina Schmidt, 1879 (Porifera: Demospongiae: Sphaerocladina) from the Indian Ocean with the description of two new species: biogeographic and evolutionary significance. Marine Biodiversity 48 (3): 1529-1539. [text - journal site]

Gorzelak, P., Głuchowski, E., Brachaniec, T., Łukowiak, M., Salamon, M. 2017. Skeletal microstructure of uintacrinoid crinoids and inferences about their mode of life. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 468: 200-207. [text - journal site]

Łukowiak, M., Pisera, A. 2017. Bodily preserved Eocene non-lithistid demosponge fauna from southern Australia: taxonomy and affinities. Journal of Systematic Palaeontology 15 (6): 473-497.  [text - journal site]

Łukowiak, M. 2016. Fossil and modern sponge fauna of southern Australia and adjacent regions compared: interpretation, evolutionary and biogeographic significance of the late Eocene 'soft' sponges. Contributions to Zoology 85 (1): 13-35.

Łukowiak, M., Dumitriu, S., Ionesi, V. 2016. First fossil record of early Sarmatian didemnid ascidian spicules (Tunicata) from Moldova. Geobios 49 (3): 201-209. [text - journal site]

Łukowiak, M. 2016. Spicular analysis of surficial sediments as a supplementary tool for studies of modern sponge communities. Helgoland Marine Research 70: 5. [text - journal site]

Mazurek, D., Dec, M., Łukowiak, M. 2015. A new echinocaridid phyllocaridan from the Lower Devonian of central-eastern Poland. Journal of Crustacean Biology 35 (6): 785-788. [text - journal site]

Łukowiak, M. 2015. Late Eocene siliceous sponge fauna of southern Australia: reconstruction based on loose spicules record. Zootaxa 3917 (1): 1-65. [text - journal site]

Łukowiak, M., Pisera, A., Schlögl, J. 2014. Bathyal sponges from the late Early Miocene of the Vienna Basin (central Paratethys, Slovakia). Paläontologische Zeitschrift 88: 263-277. [text - journal site]

Łukowiak M., Pisera A., O’Dea A. 2013. Do spicules in sediments reflect the living sponge community? A test in a Caribbean shallow-water lagoon. Palaios 28: 373-385. [text - journal site]

Łukowiak, M. 2012. First Record of Late Eocene Ascidians (Ascidiacea, Tunicata) from Southeastern Australia: Journal of Paleontology 86 (3): 521-526. [text - journal site

Borszcz, T., Gorzelak, P., Konieczyński, K., Łukowiak, M., Salamon, M.A. 2009. Upper Jurassic (Kimmeridgian) crinoids from the southern Poland. Paläontologie, Stratigraphie, Fazies (17), Freiberger Forschungshefte C 532: 83-93; Freiberg. 

Salamon, M.A., Gajerski, A., Gorzelak, P., Łukowiak, M. 2007. A new plicatocrinid crinoid, Tetracrinus jagti, from the Cenomanian (Upper Cretaceous) of southern Poland. Neues Jahrbuch für Paläontologie, Abhandlungen 245 (2): 179-183.

Gorzelak, P., Łukowiak, M., Salamon, M.A. 2007. Nowe dane na temat skamieniałości cyrtokrynidów (Crinoidea, Cyrtocrinida) w osadach mezozoiku Polski pozakarpackiej. Przegląd Geologiczny 55: 222-223.

Łukowiak, M., Gorzelak, P. 2006. Marsupites (Crinoidea, Uintacrinida) jako narzędzie datowania skał górnosantońskich w krach glacjalnych wschodniej Polski. Przegląd Geologiczny 54: 784-786.


Abstrakty


Pisera, A., Łukowiak, M., Konstantin Tabachnick, 2019. New data on the structure of the giant basal spicule of Monorhaphis sponge Abstracts, BIOMIN XV: 15th International Symposium on Biomineralization, Monachium, Niemcy, 9-13 wrzesień 2019.

Borawska, Z., Łukowiak, M., Albano, P.G. 2018. "Migracja lessepska – wpływ otwarcia Kanału Sueskiego na gąbki wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego". IX Ogólnopolska konferencja Młodzi w Paleontologii, Warszawa, Polska, 21-22 kwiecień 2018.

Borawska, Z., Łukowiak, M. 2018. Reconstructing the past of the sponge assemblages of the Israeli shelf: insights from the spicules. Międzynarodowy workshop projektu "Historical ecology of Lessepsian migration" Uniwersytet Wiedeński, Austria, 23-24 styczeń 2018.

Łukowiak, M. 2017. Spicular analysis for reconstructions of sponge communities in modern coral reefs, 10ta Międzynarodowa Konferencja Gąbkowa NUI Galway, Irlandia, 25-30 czerwiec 2017, p.157.

Łukowiak, M., Pisera, A., Stefanska, T. 2017. Siliceous sponges from the Upper Eocene of Eastern Central Ukraine. 10ta Międzynarodowa Konferencja Gąbkowa NUI Galway, Irlandia, 25-30 czerwiec 2017, p.157.

Pisera, A., Łukowiak, M., Guzhov, A. 2017. New Minchinellid sponge (Calcarea, Lithonida, Minchinellidae) from the Oxfordian (Late Jurassic) of Russia. 10ta Międzynarodowa Konferencja Gąbkowa NUI Galway, Irlandia, 25-30 czerwiec 2017, p. 170.

Pisera, A., Łukowiak, M., Tabachnick, K., Ehrlich, H. 2017. The giant basal spicule of Monorhaphis sponge revisited. 10ta Międzynarodowa Konferencja Gąbkowa NUI Galway, Irlandia, 25-30 czerwiec 2017, p.196.

Pisera, A., Łukowiak, M., Tabachnick, K., Ehrlich, H. 2017. The giant basal spicule of Monorhaphis sponge revisited. Konferencja IBIS-2017 "Silicon, Silica and their Isotopes: Biology, Biogeochemistry and Biotechnology", Blanes, Hispania, 13-15 czerwiec 2017, p.33.

Malchyk, O., Łukowiak, M., Machalski, M. 2017. Sponge borings on the Late Cretaceous nautilids from Poland and western Ukraine: taphonomic implications. VIII Międzynarodowe spotkanie Taphonomy and Fossilization (Taphos2017), Wiedeń, Austria, 14-17 wrzesień 2017, p.75.

Łukowiak, M. 2016. To be, or not to be noticed: the importance of spicular analysis for reconstructions of sponge communities in modern coral reefs, 13th International Coral Reef Symposium, Honolulu, Hawaii, USA,19-24 June 2016, Book of abstracts p. 207.

Hynes, M., O’Dea, A., Łukowiak, M., Norris, R., Cramer, K. 2016. Millennial-scale ecological change in Caribbean sponge communities, 13th International Coral Reef Symposium, Honolulu, Hawaii, USA, 19-24 June 2016, Book of abstracts p. 153.

Madzia, D., Ivanov, M., Łukowiak, M. 2015. A juvenile ctenochasmatid pterosaur from the Solnhofen Limestone. XIII Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Opole, Poland, 8-12 July 2015, p. 138.

Łukowiak, M. 2014. Late Eocene “Soft” Sponge Assemblage from Southern Australia: Reconstruction and Significance as Revealed by Spicular Analysis. IV Międzynarodowy Kongres Paleontologiczny, Mendoza, Argentyna, 28 wrzesień-3 październik, 2014.

Łukowiak, M., Pisera, A. Schlogl, J. 2011. Siliceous sponges from the Karpatian (late Early Miocene) deposits of the Cerova-Lieskove section (Slovakian part of the Vienna Basin, Central Paratethys). 12-sta Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Paleontologiczna, Bratysława, Słowacja, 19-21 październik, 2011.

Łukowiak, M. 2011. Nowe dane na temat zespołów eoceńskich gąbek Demospongiae z południowej Australii. 3-cia Ogólnopolska Konferencja Młodzi w Paleontologii, Kraków, 13-14 maj, 2011, p. 28.
Łukowiak, M. 2010. The first occurrence of the Ascidians in Late Eocene of south-eastern Australia. 2ga Ogólnopolska Konferencja Młodzi w Paleontologii, Warszawa, Polska, 13 Marzec, 2010.

Łukowiak, M. 2010. Sponge fauna from the Late Eocene of southern Australia - reconstruction based on loose spicules record. VIII Światowa konferencja gąbkowa, Girona, Hiszpania, p. 83.

Pisera, A., Łukowiak, M. 2010. Eocene representatives of Stoeba-like demosponges (Astrophorida, Pachastrellidae) from SW Australia and their evolutionary significance. VIII Światowa konferencja gąbkowa Girona, Hiszpania, wrzesień 2010, p. 295.

Łukowiak, M. 2009. Morphology of sponge spicules and taxonomy of the Eocene sponges from SW Australia. 1sza Ogólnopolska Konferencja Młodzi w Paleontologii, Sosnowiec, Polska, 16 Marzec, 2009, p. 23.

Łukowiak, M. 2009. Eocene record of soft demosponges from southern Australia: preliminary report. 10ta Czesko-Polsko-Słowacki Kongres, Bańska Bystrzyca, Słowacja, 13-15 Październik, 2009, p. 31.


Artykuły popularno-naukowe


Łukowiak, M. 2016. Czego możemy się nauczyć od gąbek? Focus 2: 2-6.

Łukowiak, M.
2016. Leki z podwodnej apteki. Focus Medycyna, 2: 15-17.

Łukowiak, M. 2013. Od igły do gąbki. Rocznik Muzeum Ewolucji, Instytutu Paleobiologii, PAN 5: 35-41.

Gorzelak, P., Łukowiak, M. 2007. Cmentarzysko triasowych kręgowców sprzed 240 mln lat. Przyroda Górnego Śląska 48: 4.


KontaktMagdalena Łukowiak
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: mlukowiak@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 6978-800; pokój 133