Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


dr Justyna SŁOWIAK

Paleobiologia dinozaurów

Histologia kości gadów

Reserachgate: Justyna Słowiak
ORCID ID: 0000-0002-4166-6963CURRICULUM VITAEDane osobowe

Justyna Słowiak
urodzona w Opolu, 1991 r.

Stopnie i tytuły

 • 2021 – doktor nauk biologicznych: Dental evolution in duplicidentate Glires (Mammalia) [Ewolucja uzębienia u siekaczowców (Glires) z grupy Duplicidentata (Mammalia)]; Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych przy MiIZ, Warszawa. Doktorat został wyróżniony.
 • 2016–2021 – doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MiIZ, Warszawa; Opiekun naukowy: dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof. nadzw. IP PAN.
 • 2016 – doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ, Warszawa; Opiekun naukowy: dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik
 • 2016 – magisterium z geologii: Nowe okazy dinozaura kaczodziobego Saurolophus angustirostris z formacji Nemegt w Mongolii: morfologia i histologia; Wydział Geologii w ramach Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • 2015 – magisterium z biologii: Budowa obręczy miedniczej i kończyn tylnych Protoceratops andrewsi; Wydział Biologii w ramach Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • 2014 – licencjat z geologii: Ewolucja i tryb życia Maniraptora; Wydział Geologii w ramach Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • 2013 – licencjat z biologii: Ewolucja szkieletu bezszczękowców; Wydział Biologii w ramach Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Nagrody i stypendia
 • 2019 – Stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 • 2016 – najlepszy referat VIII Konferencji Młodzi w Paleontologii, Opole
 • 2010 – II nagroda w Międzynarodowym XXII Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, Lizbona, Portugalia; Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego ekosystemu morskiego Śląska (SW Polska)
 • 2010 – Nominacja do udziału w międzynarodowych finałach XXII Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, Warszawa; Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego ekosystemu morskiego Śląska (SW Polska) 
 • 2010 – I nagroda w Polskich Eliminacjach do XXII Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, Warszawa; Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego ekosystemu morskiego Śląska (SW Polska) 
 • 2010 – Stypendystka Opolskich Orłów – nagrody przyznawanej przez Urząd Miasta Opola, Opole
 • 2009/2010 – Stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Warszawa
 • 2009 – Stypendystka programu odkrywania talentów: Poławiacze Pereł, Wszechnica UJ, Kraków

 Uczestnictwo w spotkaniach naukowych

 • 2017 – 77th Annual Meeting of Society of Vertebrate Paleontology, Kalgary, Kanada
 • 2017 – XV Annual Meeting of European Association of Vertebrate Palaentologists, Monachium, Niemcy
 • 2015 – XIII Annual Meeting of European Association of Vertebrate Palaentologists, Opole, Polska
 • 2015 – Konferencja Progressive Paleontology, Bristol, Anglia

Prace terenowe/wyprawy

 • 2020 – Staż badawczy w Jurassica Museum, Porrentruy, Szwajcaria
 • 2019 – Udział w wykopaliskach prowadzonych na terenie północnej Rosji
 • 2018 – Badania porównawcze kolekcji zajęczaków w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, Niemcy
 • 2018 – Badania porównawcze kolekcji dinozaurów w Moskiewskim Muzeum Paleontologicznym, Rosja
 • 2016, 2015 – Udział w wykopaliskach w Miedarach, Polska
 • 2016 – Badania porównawcze kolekcji ceratopsów w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, Austria
 • 2015 – Udział w kursie: Geology and Palaeontology of the Molasse, the Eisenstadt Basin and the Northern Calcareous Alps in Austria
 • 2014 – Udział w wykopaliskach w Woźnikach, Polska
 • 2013 – Udział w ekspedycji naukowej do Wiaznik, Rosja
 • 2013 – Udział w wykopaliskach w Porębie, Polska
 • 2012, 2009 – Udział w wykopaliskach w Krasiejowie, Polska
 • 2010 – Staż badawczy w ramach programu International Wildlife Research Week, Valchawa, Szwajcaria

Granty
 • 2016 – Kierownik projektu studenckiego: Zmienność ontogenetyczna w budowie szkieletu kończyn dinozaura rogatego Protoceratops andrewsi z formacji Dżadochta (Mongolia); Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej, Nowy Jork, USA. Sygn. I/5/2016 (Finansowane przez: Rada Konsultacyjna UW, II Filar Samorządu Studentów UW, Fundacja Universitatis Varsoviensis)

Nauczanie
 • 2016 – Prowadząca dwutygodniowy staż badawczy stypendysty Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji Wydziału Biologii UW, Warszawa
 • 2016 – Współprowadzenie wyjazdu terenowego (kamieniołom Bukowa Góra oraz Iłża) w ramach zajęć Dzieje Życia dla studentów Wydziału Biologii UW, Warszawa
 • 2016 – Wykład dla uczestników Ogólnorozwojowego Obozu Naukowego Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym organizowanego przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Serock
 • 2015 – Gość w panelu Młodzi Zdolni: potrzeby a ich realizacja w praktyce szkolnej, w ramach konferencji Uczeń zdolny – szansa i wyzwanie organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
 • 2014 – Przeprowadzenie wykładu dotyczącego dinozaurów dla III roku studentów Wydziału Geologii UW w ramach wykładu Geologia Historyczna, Warszawa
Inne
 • 2018 – współorganizatorka krajowej IX konferencji Młodzi w Paleontologii
 • 2015 – Konsultacja naukowa gier dla dzieci i młodzieży: Moje Dinozaury oraz Dino konta Dino wydawnictwa Granna
 • 2011-2016 – Członek Koła Naukowego Biologii Ewolucyjnej  (2014/2015 – sekretarz Koła)
 • 2010-2016 – Członek Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych (2013/2014 – wiceprezes Koła; 2014-2016 – prezes Koła)Publikacje


Artykuły naukowe


Słowiak J, Brusatte S.L., Szczygielski T. (2024) Reassessment of the enigmatic Late Cretaceous theropod dinosaur, Bagaraatan ostromi, Zoological Journal of the Linnean Society: zlad169. [text-journal site]

Surmik D., Słowiak-Morkovina J., Szczygielski T., Wojtyniak M., Środek D., Dulski M., Balin K., Krzykawski T., Pawlicki R. (2023) The first record of fossilized soft parts in ossified tendons and implications for the understanding of tendon mineralization, Zoological Journal of the Linnean Society: zlad001. [text-journal site]

Szczygielski T., Klein N., Słowiak-Morkovina J., Scheyer T. M. 2023. Limb histology of the Triassic stem turtles Proterochersis porebensis Szczygielski & Sulej, 2016 and Proganochelys quenstedtii Baur, 1887 with insights into growth patterns of early turtles. [text-journal site]

Lee S., Słowiak-Morkovina J. (2023) The Resting Breathing Rate of the Dinosaur Plateosaurus trossingensis via Conservation of Energy. The Physics Teacher 61, 166-169. [text-journal site]

Surmik, D., Szczygielski, T., Słowiak-Morkovina, J., Sander, M., Rothschild, B., Duda, P., & Klein, N. (2023). Bone abnormalities in the middle Anisian marine sauropsids from Winterswijk. Journal of Morphology, 284, e21550.[text-journal site]

Surmik D., Słowiak-Morkovina J., Szczygielski T., Kamaszewski M., Kalita S., Teschner E. M., Dróżdż D., Duda P., Rothschild B. M., Konietzko-Meier D. 2022. An insight into cancer palaeobiology: does the Mesozoic neoplasm support tissue organization field theory of tumorigenesis? BMC Ecology & Evolution 22: 143. [text-journal site]

Szczygielski T., Słowiak J. 2022. Shell histology of the Triassic turtle, Proterochersis porebensis Szczygielski & Sulej, 2016, provides novel insights about shell ankylosis. Comptes Rendus Palevol 21 (29): 619-679. [text-journal site]

Kraatz B., Belabbas R., Fostowicz-Frelik Ł., Ge D., Kuznetsov A. N., Lang M., López-Torres S., Mohammadi Z., Racicot R. A., Ravosa M. J., Sharp A. C., Sherratt E., Silcox M. T., Słowiak J., Winkler A. J., Ruf I. 2021. Lagomorpha as a model morphological system. Frontiers Ecology and Evolution – Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics 9(636402): 1-26. [text-journal site]

Słowiak J., Szczygielski T., Rothschild B. M., & Surmik D. 2021. Dinosaur senescence: a hadrosauroid with age‑related diseases brings a new perspective of “old” dinosaurs. Scientific Reports 11: 11947. [text-journal site]

Słowiak J., Szczygielski T., Ginter M., & Fostowicz‐Frelik Ł. (2020). Uninterrupted growth in a non‐polar hadrosaur explains the gigantism among duck‐billed dinosaurs. Palaeontology 63(4): 579-599. [text-journal site ]

Słowiak J., Tereshchenko V.S., Fostowicz-Frelik Ł. 2019. Appendicular skeleton of Protoceratops andrewsi (Dinosauria, Ornithischia): comparative morphology, ontogenetic changes, and the implications for non-ceratopsid ceratopsian locomotion. PeerJ 7:e7324. [text-journal site]

Szczygielski T., Słowiak J., Dróżdż D. 2018. Shell variability in the stem turtles Proterochersis spp. PeerJ 6: e6134. [text-journal site]

Fostowicz-Frelik Ł., Słowiak J. 2018. Bone histology of Protoceratops andrewsi from the Late Cretaceous of Mongolia and its biological implications. Acta Palaeontologica Polonica 63(3): 503-517. [text-journal site]Konferencje, streszczenia i postery

J. Slowiak, T. Szczygielski, B.M. Rothschild, D. Surmik. 2021. A hadrosauroid with agerelated diseases brings a new perspective on dinosaur senescence. The Society of Vertebrate Paleontology virtual meeting conference program: 237. 1-5.11.2021.

J. Slowiak, T. Szczygielski. 2021. Shell histology of the triassic turtle, Proterochersis porebensis, provides novel insights about shell ankylosis. Poster. The Society of Vertebrate Paleontology virtual meeting conference program: 237. 1-5.11.2021.

D. Surmik, J. Slowiak, T. Szczygielski, D. Srodek, M. Wojtyniak, R. Pawlicki. 2021. Multi-scale study of ossified tendons of late cretaceous ornithischians. The Society of Vertebrate Paleontology virtual meeting conference program: 246. 1-5.11.2021.

B. Morkovin , J. Slowiak, A. Podlesnov, I. Morkovin. New localities of the Early Triassic terrestrial vertebrates of the upper part of Luza River (Komi Republic, Russia). Kazan Golovkinsky Stratigraphic Meeting 2021, celebrating the 180th anniversary of the establishment of the Permian system “Sedimentary Earth Systems: Stratigraphy, Paleoclimate, Geochronology, Petroleum Resources” Sixth All-Russian Conference “Upper Paleozoic of Russia” 18-22.10.2021, Kazan, Russia.

Słowiak J., Szczygielski T., Rothschild B. M., Surmik D. 2021. How to identify a senile dinosaur? The importance of age-related diseases for the age determination in non-avian dinosaurs. Progressive Palaeontology 2021 Abstrakt Book: 41. 17-19.06.2021.

Szczygielski T., Słowiak J., Surmik D. 2021. Work in progess: shell pathology in Jurassic marine turtles. Poster. 9th International Meeting on the Secondary Adaptation of Tetrapods to Life in Water. Virtual Meeting 19-21 IV 2021, Chile.

Szczygielski T., Słowiak J., Sulej T. 2018. New data on the shell structure of the basalmost true turtles, Proterochersis spp. Poster. 78th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology, Meeting Program and Abstracts: 225. 19 IX 2018 r., Albuquerque Convention Center, Albuquerque, USA.

Świś P., Słowiak J., Fostowicz-Frelik Ł. (2018) Bone microstructure of Osmolskina czatkowicensis, an Early Triassic archosauriform from Poland. Poster. XVI Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Abstract Book: 182. 26.06-1.07.2018 r., Lizobona, Portugalia.

Słowiak J. (2018) Growth dynamics of the Late Cretaceous ceratopsian dinosaur Protoceratops andrewsi. Referat. Conference of Young Evolutionary Biologists, Abstract book: 25. 25-27.05.2018 r., Kraków.

Szczygielski T., Słowiak J. (2018) Shell variability and sexual dimorphism in the earliest turtles. Referat. 6th Turtle Evolution Symposium, Program & Abstracts: 6-8. 26.05.2018 r., Tokio, Japonia.

Słowiak J. (2018) Dynamika wzrostu Saurolophus angustirostris (Dinosauria: Hadrosauridae). Referat. Książka abstraktów: 30. XI Konferencja Młodzi w Paleontologii. 21-22.04. 2018r., Warszawa.

Surowski M., Słowiak J., Owocki K. (2018) Mikrostruktura kości Tarbosaurus bataar na tle innych przedstawicieli Tyrannosauridae. Poster. Książka abstraktów: 40. XI Konferencja Młodzi w Paleontologii. 21-22.04. 2018r., Warszawa.

Szczygielski T., Słowiak J. (2018) Zmienność pancerza i dymorfizm płciowy u najwcześniejszych żółwi (Testudinata: Proterochersidae). Referat. Książka abstraktów: 26. XI Konferencja Młodzi w Paleontologii. 21-22.04. 2018 r., Warszawa.

Fostowicz-Frelik Ł., Słowiak J., Meng, J. (2017) Enamel Microstructure in Lagomorpha (Mammalia: Glires): in the search of functional and phylogenetic implications. Poster. Society of Vertebrate Paleontology 77th Annual Meeting, Program & Abstracts: 113. 23-26.08.2017 r., Kalgary, Kanada.

Słowiak J., Fostowicz-Frelik Ł., Ginter, M. (2017) Ontogenetic changes in bone tissue of Saurolophus angustirostris (Dinosauria: Ornithischia) from the Late Cretaceous of Mongolia. Poster. Society of Vertebrate Paleontology 77th Annual Meeting, Program & Abstracts: 195. 23-26.08.2017 r., Kalgary, Kanada.

Fostowicz-Frelik Ł., Słowiak J. (2017) An overview of the postcranial skeleton in basal Glires (Mammalia). Referat. XV Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Zitteliana 91: 36. 1-3.08.2017r., Monachium, Niemcy.

Słowiak J. (2017) Heterochronic changes in the cranial geometry of Saurolophini (Dinosauria: Hadrosauridae). Poster. XV Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists. Zitteliana 91:83. 1-3.08.2017 r., Monachium, Niemcy.

Słowiak J. (2016) Zmiany ontogenetyczne w szkielecie kończyn Protoceratops andrewsi oraz ich implikacje lokomotoryczne. Prezentacja. VIII Konferencja Młodzi w Paleontologii, Opole.

Słowiak J. (2015). Ontogenetic modifications of the pelvic girdle and hindlimb revealed by an subadult specimen of Protoceratops andrewsi. XIII Annual Meeting of European Association of Vertebrate Palaentologists, Opole.

Słowiak J. (2015). Ontogenetic modifications of the pelvic girdle and hindlimb revealed by an subadult specimen of Protoceratops andrewsi. Konferencja Progressive Paleontology, Bristol, Anglia.


Artykuły popularne i przeglądowe

Słowiak J. (2015). Wczesna ewolucja szkieletu kręgowców. Ewolucja 5: 28-33

Słowiak J. (2013). Park Jurajski i inne mity o dinozaurach. UW 1 (61): 34-35

Mazurek, D., Słowiak, J. (2009). Silezaur dinozaurem? Przegląd Geologiczny 57 (7): 569-571KontaktJustyna Słowiak

Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55,

00-818 Warszawa, Polska
e–mail: justyna.slowiak@twarda.pan.pl

tel: (+4822) 697 8854; pokój 632
te.