Projekty badawcze


Statutowe tematy badawcze:

Zakład Paleobiologii Środowiskowej:Mikroskamieniałości jako narzędzie rekonstrukcji paleośrodowiskowych

dr hab. Wojciech Majewski
prof. Danuta Peryt

Geomikrobiologia zapisu kopalnego
dr hab. Barbara Kremer
dr Krzysztof Owocki

Krzemionka i organizmy krzemionkowe w zapisie kopalnym
prof. Andrzej Pisera
dr Magdalena Łukowiak

Biotyczne i abiotyczne czynniki regulujące procesy biomineralizacyjne
dr Katarzyna Frankowiak
dr Przemysław Gorzelak
dr Katarzyna Janiszewska
prof. Jarosław Stolarski

Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej:Ewolucja organizmów i ekosystemów lądowych
dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik
dr hab. Tomasz Sulej
doktoranci: Justyna Słowiak, Dawid Drożdż, Tomasz Szczygielski

Ewolucja organizmów i ekosystemów morskich bentosowych
dr hab. Aleksandra Bitner
dr Błażej Błażejowski
dr hab. Adam T. Halamski
dr Krzysztof Hryniewicz
dr hab. Andrzej Kaim
mgr Marco Romanin

Ewolucja organizmów planktonicznych i nektonicznych w ekosystemach morskich
prof. Jerzy Dzik
prof. Anna Kozłowska
dr hab. Marcin Machalski
doktoranci: Daniel Madzia, Oksana Malchyk


Projekty finansowane przez NCN:Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na ewolucję ekosystemów oceanicznych zależnych od chemosyntezy
kierownik: dr Krzysztof Hryniewicz                                                         okres realizacji 2015 – 2018

Otwornice bentosowe spod lodowca szelfowego jako klucz do odtworzenia zmian środowiskowych i ich chronologii po Maksimum Ostatniego Zlodowacenia, Morze Rossa, Antarktyka
kierownik: dr Wojciech Majewski                                                           okres realizacji 2016 – 2019

Geneza umięśnienia lokomotorycznego Silesauridae na tle ewolucji dinozaurów
kierownik: mgr Rafał Piechowski                                                           okres realizacji: 2014 – 2017

Archeocyatha: geochemiczny i mikrotafonomiczny test stanowiska systematycznego
i znaczenia paleośrodowiskowego

kierownik: prof. Józef Kaźmierczak                                                       okres realizacji: 2016 – 2018

Pojmowanie siekaczowców (Glires): początki gryzoni i zajęczaków a pochodzenie ssaków łożyskowych                
kierownik: dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik                                              okres realizacji: 2016 – 2021

Tryb i środowisko życia skafitów (amonity) jako klucz do zrozumienia ich ewolucji u schyłku kredy 
kierownik: dr hab. Marcin Machalski                                                     okres realizacji: 2016 – 2019

Zęby Mosasauridae z górnej kredy Europy jako morfologiczne, mikrostrukturalne i izotopowe nośniki informacji taksonomicznej oraz ekologicznej
kierownik: mgr Daniel Madzia                                                              okres realizacji: 2016 – 2019

Rola białek w biomineralizacji węglanowych receptorów grawitacyjnych kopalnych
i dzisiejszych ryb
 
kierownik: prof. Jarosław Stolarski                                 

Późnokredowa ekspansja roślin kwiatowych na tle transgresji morza środkowoeuropejskiego
kierownik: dr hab. Adam Halamski                                                      okres realizacji: 2017 – 2020

Pochodzenie i wczesne etapy rozwoju konodontów i szczecioszczękich
kierownik: prof. Hubert Szaniawski                                                      okres realizacji: 2017 – 2020

Strukturalne i izotopowe aspekty biokrzemionki: zapis informacji biologicznej
i środowiskowej w igłach gąbek

kierownik: prof. Andrzej Pisera                                                             okres realizacji: 2017 – 2020

Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni          
kierownik: Przemysław Gorzelak                                                        okres realizacji: 2017 – 2020

Ewolucja i paleobiogeografia dewońskich faun ramienionogowych na szelfie południowopolskim przed i po globalnym zderzeniu Taghanic                   
kierownik: prof. Andrzej Baliński                                                         okres realizacji: 2017 – 2020

Ewolucyjne korzenie skostnień skórnych w pancerzu pierwotnych późnotriasowych żółwi
kierownik: mgr Tomasz Szczygielski                                                  okres realizacji: 2017 – 2020Projekty międzynarodowe:

POLNOR – The Changing Ocean of the Polar North
koordynator IP PAN: Jarosław Stolarski                                                 okres realizacji: 2014 2017
organizator: Polish-Norwegian Research Programme

BASE LiNE-Earth (Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal mariNe Environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems)
uczestnik IP PAN: Maria Aleksandra Bitner                                           okres realizacji: 2015 2018
finansowanie: Program Ramowy Unii Europejskiej - Horyzont 2020

Evidence for Paleo Ice Stream Collapse in the Western Ross Sea since the Last Glacial Maximum
organizator: National Science Foundation, USA                                    okres realizacji: 2015 2017
uczestnik IP PAN: Wojciech Majewski

Timing and duration of LGM and post−LGM grounding events in the Whales Deep paleo ice streams, Eastern Ross Sea continental shelf
organizator: National Science Foundation, USA                                     okres realizacji: 2015 2017
uczestnik IP PAN: Wojciech MajewskiProjekty badawcze z lat ubiegłych:


zakończone w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 


 

 

  • WSPÓŁPRACA
Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych:

Konsorcjum założycielskie Narodowego Muzeum Przyrodniczego
Reaktywowanie działalności wystawienniczej i dokumentacyjnej Muzeum.

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Instytut Paleobiologii PAN ma podpisane umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją,
 Tunezją oraz Boliwią


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji