Projekty badawcze


Statutowe tematy badawcze:

Zakład Paleobiologii Środowiskowej:Mikroskamieniałości jako narzędzie rekonstrukcji paleośrodowiskowych

dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzwyczajny IP PAN
prof. Danuta Peryt

Geomikrobiologia zapisu kopalnego
dr hab. Barbara Kremer, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr Krzysztof Owocki

Krzemionka i organizmy krzemionkowe w zapisie kopalnym
prof. Andrzej Pisera
dr Magdalena Łukowiak

Biotyczne i abiotyczne czynniki regulujące procesy biomineralizacyjne
dr Katarzyna Frankowiak
dr Przemysław Gorzelak
dr Katarzyna Janiszewska
prof. Jarosław Stolarski

Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej:Ewolucja organizmów i ekosystemów lądowych
dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr hab. Tomasz Sulej, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr Daniel Madzia
dr Tomasz Szczygielski
doktoranci: Justyna Słowiak, Dawid Drożdż

Ewolucja organizmów i ekosystemów morskich bentosowych
dr hab. Aleksandra Bitner, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr Błażej Błażejowski
dr hab. Adam T. Halamski
dr Krzysztof Hryniewicz
dr hab. Andrzej Kaim, prof. nadzwyczajny IP PAN

Ewolucja organizmów planktonicznych i nektonicznych w ekosystemach morskich
prof. Jerzy Dzik
prof. Anna Kozłowska
dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzwyczajny IP PAN
doktoranci:  Oksana Malchyk


Projekty finansowane przez NCN:Rozwój osobniczy aetozaura Stagonolepis olenkae: klucz do zrozumienia wczesnej ewolucji linii krokodylowej 
kierownik: dr hab. Tomasz Jarosław Sulej, prof. nadzwyczajny IP PAN     okres realizacji: 2020 – 2023


Pochodzenie i nagła dywersyfikacja mięsożernych ślimaków z grupy neogastropodów: przemiany w faunach ślimakowych na przełomie kredy wczesnej i późnej 
kierownik: dr hab. Andrzej Kaim, prof. nadzwyczajny IP PAN                  okres realizacji: 2019 – 2022


Reakcja za zmiany środowiska i post-industrialna odbudowa populacji otwornic z fiordów Georgii Południowej, sub-Antarktyka
kierownik: dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzwyczajny IP PAN           okres realizacji 2019 – 2022

Wysokorozdzielczy mikropaleontologiczny i geochemiczny zapis zmian środowiskowych przy granicy baden-sarmat (miocen środkowy) w Polsce SE: implikacje dla interpretacji zjawiska największej wymiany faunistycznej w Paratetydzie 
kierownik: prof. Danuta Peryt                                                                okres realizacji: 2018 – 2021


Otwornice bentosowe spod lodowca szelfowego jako klucz do odtworzenia zmian środowiskowych i ich chronologii po Maksimum Ostatniego Zlodowacenia, Morze Rossa, Antarktyka
kierownik: dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzwyczajny IP PAN          okres realizacji 2016 – 2019


Pojmowanie siekaczowców (Glires): początki gryzoni i zajęczaków a pochodzenie ssaków łożyskowych                
kierownik: dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof. nadzwyczajny IP PAN     okres realizacji: 2016 – 2021


Tryb i środowisko życia skafitów (amonity) jako klucz do zrozumienia ich ewolucji u schyłku kredy 
kierownik: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzwyczajny IP PAN           okres realizacji: 2016 – 2019


Zęby Mosasauridae z górnej kredy Europy jako morfologiczne, mikrostrukturalne i izotopowe nośniki informacji taksonomicznej oraz ekologicznej
kierownik: dr Daniel Madzia                                                              okres realizacji: 2016 – 2020


Rola białek w biomineralizacji węglanowych receptorów grawitacyjnych kopalnych
i dzisiejszych ryb
 
kierownik: prof. Jarosław Stolarski                                                       okres realizacji: 2016 – 2020


Przemiany fazowe biogenicznego węglanu wapnia w naturalnych i eksperymentalnych systemach diagenetycznych: znaczenie dla rekonstrukcji (paleo)środowiskowych oraz paleobiologii
kierownik: prof. Jarosław Stolarski                                                       okres realizacji: 2018 – 2021

Późnokredowa ekspansja roślin kwiatowych na tle transgresji morza środkowoeuropejskiego
kierownik: dr hab. Adam Halamski                                                      okres realizacji: 2017 – 2020


Pochodzenie i wczesne etapy rozwoju konodontów i szczecioszczękich
kierownik: prof. Hubert Szaniawski                                                      okres realizacji: 2017 – 2020


Strukturalne i izotopowe aspekty biokrzemionki: zapis informacji biologicznej
i środowiskowej w igłach gąbek

kierownik: prof. Andrzej Pisera                                                             okres realizacji: 2017 – 2020


Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni          
kierownik: dr Przemysław Gorzelak                                                     okres realizacji: 2017 – 2020


Ewolucja i paleobiogeografia dewońskich faun ramienionogowych na szelfie południowopolskim przed i po globalnym zderzeniu Taghanic                   
kierownik: prof. Andrzej Baliński                                                         okres realizacji: 2017 – 2020


Ewolucyjne korzenie skostnień skórnych w pancerzu pierwotnych późnotriasowych żółwi
kierownik: dr Tomasz Szczygielski                                                      okres realizacji: 2017 – 2020


Zmierzch ery gadów ssakokształtnych w Europie
kierownik: dr hab. Tomasz Sulej                                                          okres realizacji: 2018 – 2021Projekty międzynarodowe:

Characteristics of the Paleocene wood-fall communities and their evolutionary significance
uczestnik IP PAN: dr Krzysztof Hryniewicz                                          okres realizacji: 2017 – 2019
finansowanie: Japan Society for Promotion of Science

Origin and early evolution of sunken-wood ecosystems in the Jurassic of Southern Hemisphere: Reconstructing the decay processes of terrestrial organic matter in the deep-sea
uczestnik IP PAN: dr hab. Andrzej Kaim                                             okres realizacji: 2016 – 2020
finansowanie: Japan Society for the Promotion of Science

Resurrecting a lost world in Skåne: new light on the end-Triassic mass extinction and the origin of the dinosaur dominated ecosystem
uczestnik IP PAN: dr Krzysztof Owocki                                               okres realizacji: 2018 – 2021
finansowanie: Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala University (Sweden)
Projekty badawcze z lat ubiegłych:


zakończone w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 


 

 

  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie

Konsorcjum założycielskie Narodowego Muzeum Przyrodniczego
Reaktywowanie działalności wystawienniczej i dokumentacyjnej Muzeum

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Instytut Paleobiologii PAN ma podpisane umowy międzynarodowe z
Mongolią i Chinami


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji