Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


prof. dr hab. Andrzej BALIŃSKI


dewońskie i karbońskie ramienionogi


CURRICULUM VITAEDane osobowe
Andrzej Baliński
urodzony w Warszawie, 1946 r.
żonaty, jedna córka


Tytuły
 • 2005 profesor paleontologii
 • 1995 habilitacja z geologii w Instytucie Paleobiologii PAN
 • 1979 doktorat z nauk biologicznych w Instytucie Paleobiologii PAN
 • 1970 magisterium z geologii na Uniwersytecie Warszawskim


Granty i ekspedycje naukowe
 • 2017-2022. Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki, temat: Ewolucja i palebiogeografia dewońskich faun ramienionogowych na szelfie południowopolskim przed i po globalnym zdarzeniu Taghanic.
 • 2013-2016 kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki, temat: Uwarunkowania tafonomiczne zapisu kopalnego wczesnej ewolucji zwierząt na kontynencie Jangcy a koncepcja Wielkiej Ordowickiej Radiacji
 • 2009-2012 kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, temat: Ordovician brachiopods and associated fauna from Hubei Province (China)
 • 2004-2007 kierownik grantu Komitetu Badań Naukowych, temat: Early Carboniferous silicified fauna of Muhua (South China)
 • 2004-2005 współautor grantu NATO (kierownik Hubert Szaniawski), temat: Environmental changes on the Silurian–Devonian boundary in the Dnestr Basin, Ukraine
 • 2004 badania paleontologiczne w trakcie ekspedycji do Podola (Ukraina)
 • 2002-2005 współautor (kierownik prof. Grzegorz Racki) grantu Komitetu Badań Naukowych, temat: Ecosystem aspects of the great isotope anomaly at the lower–middle Frasnian boundary (upper Devonian)
 • 2002 stypendium w Natural History Museum (London) ufundowane przez SYS RECOURSES
 • 1998-2000 współautor (kierownik prof. Grzegorz Racki) grantu Komitetu Badań Naukowych, temat: Ecosystem aspects of the Late Devonian biotic crisis
 • 1979 członek Polish Polar Expedition to Spitsbergen
 • 1974 członek Paleontological Expedition to Spitsbergen
 • 1971 członek Polish-Mongolian Paleontological Expedition to Gobi Desert (Mongolia)

Praca redakcyjna
 • od 1993 kierownik pracowni wydawniczej Instytutu Paleobiologii PAN, kierownik produkcji oraz half-tone image editor wydawnictw Palaeontologia Polonica i Acta Palaeotologica Polonica.
 • 2006 redaktor zeszytu tematycznego Acta Palaeotologica Polonica (Vol. 51 No. 4: Biotic aspects of the Early–Middle Frasnian eventful transition)
 • 2002 redaktor zeszytu tematycznego Acta Palaeotologica Polonica (Vol. 47 No. 2: Biotic responses to the Late Devonian global events)
 • 1998 redaktor zeszytu tematycznego Acta Palaeotologica Polonica (Vol. 43 No. 2: The brachiopods and the Frasnian–Famennian biotic crisis)

Zainteresowania
 • fauna wczesnokarbońskich ramienionogów z Chin
 • sukcesja dewońskich ramienionogów i kryzys biotyczny Fran-Famen
 • ewolucja muszli embrionalnej ramienionogów
 • wczesnoordowickie szkieletowe i bezszkieletowe fauny z południowych Chin


Publikacje


Halamski, A.T., Baliński, A. & Koppka, J. 2022. Middle Devonian brachiopods from northern Maïder (eastern Anti-Atlas, Morocco). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92 (1): 1–86. [Full TEXT - PDF]

Halamski, A.T., Baliński, A. & Jansen, U. 2020. Middle Devonian uncinuloids (Brachiopoda, Rhynchonellida) from North Africa and Central Europe. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 90 (1): 51–73. [Abstract] [Full TEXT - PDF]

Yuan, Z., Sun, Y., Shen, B., Xing, C., Liu, W., Yang, R., Qin, S. & Baliński, A. 2019. An in situ preserved Early Carboniferous (Serpukhovian) brachiopod community in Southern Guizhou, China. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 125 (3): 689–710. [Full TEXT - PDF]

Halamski, A.T. and Baliński, A. 2019. Thomasaria vs. Pyramidalia conundrum in Devonian brachiopod systematics solved: An argument to formalize epitypification under the ICZN. Acta Palaeontologica Polonica 64 (2): 399–408. [Full TEXT - PDF]

Skompski, S., Baliński, A., Szulczewski, M. and Zawadzka, I. 2018. Middle/Upper Devonian brachiopod shell concentrations from the intra-shelf basinal carbonates of the Holy Cross Mountains (central Poland). Acta Geologica Polonica, 68 (4): 607–633. [Full TEXT - PDF]

Halamski, A.T. & Baliński, A. 2018. Early Dalejan (Emsian) brachiopods from Hamar Laghdad (eastern Anti-Atlas, Morocco). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 290 (1–3): 127–152. [Full TEXT - PDF]

Halamski, A.T. & Baliński, A., 2018. Eressella, a new uncinuloid brachiopod genus from the Middle Devonian of Europe and Africa. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 88: 21–35. [Full TEXT - PDF]

Lin, J.-P., Ausich, W.I., Baliński, A., Bergström, S.M. and Sun, Y. 2018. The oldest iocrinid crinoids from the Early/Middle Ordovician of China: Possible paleogeographic implications. Journal of Asian Earth Sciences 151 (2018): 324–333. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2017.10.041 [Full TEXT - PDF]

Dzik, J., Baliński, A. and Sun, Y. 2017: The origin of tetraradial symmetry in cnidarians. Lethaia 50 (2): 306–321. [TEXT - journal site] [PDF]

Baliński, A. and Sun, Y. 2017. Early Ordovician black corals from China. Bulletin of Geosciences 92 (1): 1–12. [TEXT - journal site] [PDF]

Baliński, A. 2017. Nowe stanowisko unikatowej fauny z dolnego ordowiku Chin [New locality with unique Early Ordovician fauna from China]. – Przegląd Geologiczny 65 (7): 437– 442. [TEXT - journal site] [PDF]

Halamski, A.T. and Baliński, A. 2016. In memoriam: Gertruda Biernat (1923–2016). – Acta Palaeontologica Polonica 61 (2): 362. [TEXT - journal site] [PDF]

Baliński, A. and Sun, Y. 2016. Cyrtinoides Yudina and Rzhonsnitskaya, 1985, an aberrant Middle Devonian ambocoeliid brachiopod genus from China. – Palaeoworld 25 (4): 632–638. [TEXT - journal site] [PDF]

Baliński, A., Racki, G. and Halamski, A.T. 2016. Brachiopods and stratigraphy of the Upper Devonian (Frasnian) succession of the Radlin Syncline (Holy Cross Mountains, Poland). – Acta Geologica Polonica 66 (2): 107–156. [TEXT - journal site] [PDF]

Dzik, J., Baliński, A. and Sun, Y. 2016. An Early Ordovician clonal organism from China with a zig-zagged suture on branches. – Bulletin of Geosciences 91 (2): 319–329. [TEXT - journal site] [PDF]

Baliński, A. and Sun, Y. 2015. Fenxiang biota: a new Early Ordovician shallow-water fauna with soft-part preservation from China. – Science Bulletin 60 (8): 812–818. [TEXT - journal site] [PDF]

Guo, W., Sun, Y., and Baliński, A. 2015. Parallel evolution of jugal structures in Devonian athyridide brachiopods. – Palaeontology 58 (1): 171–182. [TEXT - journal site] [PDF]

Baliński, A., Sun, Y. and Dzik, J. 2014. Probable advanced hydroid from the Early Ordovician of China. – Paläontologische Zeitschrift 88 (1): 1–10. [TEXT - journal site] [PDF]

Halamski, A.T. and Baliński, A. 2013. Middle Devonian brachiopods from the southern Maïder (eastern Anti- Atlas, Morocco). – Annales Societatis Geologorum Poloniae 83: 243–307.

Baliński, A. and Błaszak C. 2013. Typ: ramienionogi – Brachiopoda. W: C. Błaszak (red.), Zoologia. Bezkręgowce. Tom 1, część 2. Wydanie 2 zmienione, 385–395. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1–702, A1–21, B1–8, C1–15, D1–9.

Baliński, A. 2013. 470 Ma old fossils from China with preserved soft tissues. Polish Academy of Sciences, Annual Report 2013: 53-55.

Baliński, A., Sun, Y. and Dzik, J. 2013. Traces of marine nematodes from 470 million years old Early Ordovician rocks in China. – Nematology 15 (5): 567–574. [TEXT - journal site]

Baliński, A. and Sun Y. 2013. Preservation of soft tissues in an Ordovician linguloid brachiopod from China. – Acta Palaeontologica Polonica 58 (1): 115–120. [TEXT - journal site]

Baliński, A., Sun, Y,. and Dzik, J. 2012. 470-Million-year-old black corals from China.                       – Naturwissenschaften 99 (8): 645–653. [TEXT - journal site]

Baliński, A. 2012. The brachiopod succession through the Silurian–Devonian boundary beds at Dnistrove, Podolia, Ukraine. – Acta Palaeontologica Polonica 57 (4): 897–924. [TEXT - journal site]

Racki, G., Baliński, A., Wrona, R., Małkowski, K., Drygant, D., and Szaniawski, H. 2012. Faunal dynamics across the Silurian–Devonian positive isotope excursions (δ13C, δ 18O) in Podolia, Ukraine: Comparative analysis of the Ireviken and Klonk events. – Acta Palaeontologica Polonica 57 (4): 795–832. [TEXT - journal site]

Li, X., Tan, L., Sun, Y., and Baliński, A. 2011. Discovery and significance of the rhynchonellid brachiopod Axiodeanea Clark from Guangxi, China. – Acta Palaeontologica Sinica 50 (1): 32–40.

Sun, Y. and Baliński, A. 2011. Silicified Mississippian brachiopods from Muhua, southern China: Rhynchonellides, athyridides, spiriferides, spiriferinides, and terebratulides. – Acta Palaeontologica Polonica 56 (4): 793–842. [Full TEXT - PDF]

Baliński, A. 2010. First colour-patterned strophomenide brachiopod from the earliest Devonian of Podolia, Ukraine. – Acta Palaeontologica Polonica 55 (4): 695–700. [Full TEXT - PDF]

Baliński, A. and Sun, Y. 2010. Tubular shell infestations in some Mississippian spirilophous brachiopods. – Acta Palaeontologica Polonica 55 (4): 689–694. [Full TEXT - PDF]

Baliński, A. and Sun, Y. 2010. New paeckelmannelloidean spiriferids (Brachiopoda) from the early Mississippian of southern China. In: F. Alvarez and G.B. Curry (eds.), Evolution and development of the Brachiopod Shell. – Special Papers in Palaeontology 84: 91–98.

Baliński, A. i Błaszak, C. 2009. Typ: ramienionogi – Brachiopoda. W: C. Błaszak (red.), Zoologia. Tom 1. Bezkręgowce, 385–395. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1–801.

Sun, Y. and Baliński, A. 2008. Silicified Mississippian brachiopods from Muhua, southern China: lingulids, craniids, strophomenids, productids, orthotetids, and orthids. – Acta Palaeontologica Polonica, 53, 3, 485–524.[Full TEXT - PDF]

Halamski, A.T. and Baliński, A. 2009. Latest Famennian brachiopods from Kowala, Holy Cross Mountains, Poland. – Acta Palaeontologica Polonica, 54 (2): 289–306. [Full TEXT - PDF]

Baliński, A. & Sun Y. 2008: Micromorphic brachiopods from the Lower Carboniferous of South China, and their life habits. In: S. Long, C. Nielsen & D.A.T. Harper (eds), Brachiopoda: Fossil and Recent Proceedings of the 5th International Brachiopod Congress (Copenhagen, 2005). – Fossils and Strata, 54, 105–115. [Full TEXT - PDF]

Fang, Z.-J., Sun, Y. & Baliński, A. 2006. A new aviculopectinid bivalve from the Early Carboniferous of Guizhou, China. – Acta Palaeontologica Polonica, 51 (3): 599–604. [Full TEXT - PDF]

Baliński, A., Olempska, E. & Racki, G. 2006. Preface: Early–Middle Frasnian transition: Biotic response to a major perturbation of the global carbon budget. – Acta Palaeontologica Polonica, 51 (4): 606–608. [Full TEXT - PDF]

Baliński, A. 2006. Brachiopods and their response to the Early–Middle Frasnian biogeochemical perturbations on the South Polish carbonate shelf. – Acta Palaeontologica Polonica, 51 (4): 647–678. [Full TEXT - PDF]

Baliński, A. & Sun, Y. 2005. New Early Carboniferous micro-productid brachiopod from South China. - Palaeontology, 48, 3, 447-454 + 3 Figs. London.

Gischler, A., Baliński, A., Fuchs, A. & Heidelberger, D. 2004. Famennian brachiopod and gastropod occurrences on top of Devonian seamounts, Elbingerode and Iberg Reefs, Harz Mts., Germany. - Senckenbergiana lethaea, 84, 1/2, 125-139 + 4 text-figs + 2 pls. Frankfurt am Main.

Sun, Y., Baliński, A., Ma, X., & Zhang, Y. 2004. New bizzare micro-spiriferid brachiopod from the Early Carboniferous of China. - Acta Palaeontologica Polonica, 49, 2, 267-274, 5 Figs. Warszawa.

Sun, Y., Ma, X., Baliński, A. & Zhang, Y. 2004. A new meristid brachiopod genus from the lower Carboniferous of Guizhou, China. - Journal of Paleontology, 78, 1, 204-244 + 3 Figs. Lawrence.

Baliński, A. & Biernat, G. 2003. New observations on rhynchonelloid brachiopod Dzieduszyckia from the Famennian of Morocco. - Acta Palaeontologica Polonica, 48, 3, 463-474 + 10 Figs. Warszawa.

Baliński, A., Olempska, E. & Racki, G. 2002. Biotic responses to the Late Devonian global events: Introductory remarks. - Acta Palaeontologica Polonica, 47, 2, 186-188 + 1 Fig. Warszawa.

Baliński, A. 2002. Frasnian–Famennian brachiopod extinction and recovery in southern Poland. – Acta Palaeontologica Polonica, 47, 2, 289-305 + 8 Figs.

Baliński, A. 2001. Chapter 10. Embryonic shells of Devonian linguloid brachiopods. In: C.H.C. Brunton, L.R.M. Cocks & S.L. Long, Brachiopods Past and Present. 93-101 + 4 Figs. Taylor & Francis. London and New York.

Baliński, A., Sun, Yuanlin & Boucot, A.J. 2000. Heterochrony in Stringocephalus. – Journal of Paleontology, 74, 6, 1181-1183 + 1 Fig. Lawrence.

Baliński, A. 2000. Embryonic shells of Devonian lingulide brachiopods, In: The Millenium Brachiopod Congress, 10–14th July 2000. Abstracts. The Natural History Museum, London.

Baliński A. & Racki G. 1999a. The impact factor of Acta Palaeontologica Polonica. - Acta Palaeontologica Polonica, 44, 4, 467-472. Warszawa.

Baliński, A. & Racki, G. 1999b. Wymieranie i odradzanie się faun ramienionogowych a kryzys na granicy fran–famen. – Przegląd Geologiczny, 47, 4, 373–378 + 3 Figs. Warszawa.

Baliński, A. & Holmer, L.E. 1999. The Late Devonian trematid lingulate brachiopod Schizobolus from Poland. – Acta Palaeontologica Polonica, 44, 3, 335–346 + 6 Figs. Warszawa.

Baliński, A. 1999. Brachiopods and conodonts from the Early Carboniferous of South China. – Acta Palaeontologica Polonica, 44, 4, 437–451 + 6 Figs. Warszawa. [Full TEXT - PDF]

Racki, G. & Baliński, A. 1998. Late Frasnian Atrypida (Brachiopoda) from Poland and the Frasnian-Famennian biotic crisis. – Acta Palaeontologica Polonica, 43, 2, 273–304 + 19 Figs. Warszawa.

Baliński, A. 1997a. A new atrypid genus (Brachiopoda) from the Frasnian of Poland. – Acta Palaeontologica Polonica, 42, 3, 427–435 + 4 Figs. Warszawa.

Baliński, A. 1997b. Evolution of the embryonic development in lingulid brachiopods. – Acta Palaeontologica Polonica, 42, 1, 45–56 + 6 Figs. Warszawa.

Baliński, A. 1996. Frasnian–Famennian brachiopod faunal extinction dynamics: an example from southern Poland. In: P. Copper & Jisuo Jin (eds), Brachiopods. Proceedings of the Third International Brachiopod Congress, Sudbury, Ontario, Canada, 2–5 September 1995. 319–324 + 4 Figs. A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield.

Baliński, A. 1995a. Devonian brachiopods with double spiralia. - Acta Palaeontologica Polonica, 40, 2, 129-148 + 11 Figs. Warszawa.

Baliński, A. 1995b. Brachiopods and conodont biostratigraphy of the Famennian from the Dębnik anticline, southern Poland. - Palaeontologica Polonica, 54, 2-88 + 1-22 Pls. Warszawa.

Baliński, A. 1993. A recovery from sublethal damage to the shell of a Devonian spiriferoid brachiopod. - Acta Palaeontologica Polonica, 38, 1/2, 111-118 + 1-2 Pls. Warszawa.

Hałas, S., Baliński, A., Gruszczyński, M., Hoffman, A., Małkowski, K. & Narkiewicz, M. 1992. Stable isotope record at the Frasnian/Famennian boundry in southern Poland. - N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 1992, H. 3, 129-138. Stuttgart.

Baliński, A. 1988. Shell morphology and structure in Lingulipora Girty. - Acta Palaeontologica Polonica, 33, 2, 123-133 + Pls 11-16. Warszawa. [Full TEXT - PDF]

Baliński, A. 1985. Shell color pattern in an Upper Devonian rhynchonellid brachiopod. - Acta Palaeontologica Polonica, 30, 3-4, 241-244 + Pls 21-22. Warszawa. [Full TEXT - PDF]

Baliński, A. 1982. A new cardiarinid brachiopod (Rhynchonellacea). - N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 3, 129-136 + Figs 1-3. Stuttgart.

Biernat, G. & Baliński, A. 1982. Shell structure of the Devonian retziid brachiopod Plectospira ferita. - Palaeontology, 25, 4, 857-867 + Pls 92–95. London.

Baliński A. & Racki G. 1981. Environmental interpretation of the atrypid shell beds from the Middle to Upper Devonian boundry of the Holly Cross Mts and Cracow Upland. - Acta Geol. Polonica, 31, 3-4, 177-211 + Pls 1-10. Warszawa.

Baliński, A. 1979a. Brachiopods and conodonts from the Frasnian of the Dębnik anticline, southern Poland. - Palaeontologica Polonica, 39, 1-95 + Pls 1–23. Warszawa–Kraków.

Baliński, A. 1979b. Biostratygrafia franu antykliny Dębnika. - Przegląd Geol., 9, 317, 493-500. Warszawa.

Baliński, A. 1977. Biernatella - a new Devonian double-spired brachiopod. - Acta Palaeontologica Polonica, 22, 2, 175–186 + Pls IX–X. Warszawa.

Baliński, A. 1975a. Secondary changes in micro-ornamentation of some Devonian ambocoeliid brachiopods. - Palaeontology, 18, 1, 179-189 + Pls 32–35. London.

Baliński, A. 1975b. Ramienionogi w dziejach Ziemi. - Wszechświat, 10, 260–262. Kraków.

Baliński, A. 1973. Morphology and paleoecology of Givetian brachiopods from Jurkowice-Budy (Holy Cross Mountains, Poland). - Acta Palaeontologica Polonica, 18, 3, 269–297 + Pls VII-XII. Warszawa. [Full TEXT - PDF]

Baliński, A. 1971. Stringocephalus burtini Defrance from the environs of Siewierz, Poland. - Acta Palaeontologica Polonica, 16, 4, 461-469 + Pls I-II. Warszawa. [Full TEXT - PDF]
KontaktAndrzej Baliński
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: balinski@twarda.pan.pl
tel.: (+48 22) 6978-895; pokój 121