Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


dr hab.Tomasz SULEJ, prof. nadzw. IP PAN


Triasowe labiryntodonty: filgeneza, ewolucja i systematykaCURRICULUM VITAEDane osobowe

Tomasz Sulej
urodzony w Warszawie, 1974 r.
żonaty, pięcioro dzieci


Tytuły 
 • 2014 habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
 • 2006 doktorat w Instytucie Paleobiologii PAN, na podstawie pracy: Osteology, variability and evolution of Metoposaurus, temnospondyl from the Late Triassic of Poland, pod kierunkiem prof. Jerzego Dzika
 • 1998 magisterium z biologii na Uniwersytecie Warszawskim 

Najważniejsze osiągnięcia naukowe
 • Odkrycie i opisanie stanowiska z pierwszymi dicynodontami z Basenu Germańskiego w Woźnikach (Sulej et al. 2011).
 • Opisanie fauny z najstarszymi dicynodontami i największymi w Europie dinozaurami drapieżnymi z odsłonięcia w  Lisowicach (Dzik et al. 2008)
 • Odkrycie i opisanie stanowiska z najstarszymi żółwiami w Porębie (Sulej et al. 2012).
 • Opisanie nowego, jednego z największych czworonogów swego czasu, kapitozaura z Gór Świętokrzyskich (Sulej i Niedźwiedzki 2013)
 • Opisanie najstarszego aetozaura z Europy i przedstawienie przebiegu ewolucji całej grupy aetozaurów (Sulej 2010)

Dydaktyka

 • opieka nad studentami w czasie praktyk studenckich w Instytucie Paleobiologii PAN
 • opieka nad studentami w trakcie Studenckich Obozów Wykopaliskowych w Krasiejowie lub Lisowicach lub Woźnikach lub Porębie w latach 2000-2013
 • opieka nad studentami piszącym prace magisterskie jako współpromotor (2 razy), jako promotor (1), prace licencjackie (1)

Udział i organizacja wypraw naukowych

 • 2013 kierownik dużej ekspedycji badawczej do Rosji. Celem wyprawy było przeprowadzenie wykopalisk paleontologicznych w Wiaznikach położonych 300 km na wschód od Moskwy, w których odsłaniają się osady najwyższego permu. Pochodzi z nich najstarszy na świecie gad naczelny Archosaurus rossicus. W ekspedycji brało udział 13 studentów z Polski i 5 badaczy z Rosyjskiej Akademii Nauk. Cała wyprawa trwała ponad trzy tygodnie i obejmowała też badania porównawcze kręgowców w Instytucie Paleontologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.
 • 2013 kierownik wyprawy rekonesansowej do Tunezji. Brało w niej udział dwóch doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz trzy osoby z Uniwersytetu w Tunisie (profesor, doktor i doktorant). Przywieziono z niej liczne skamieniałości zwierząt lądowych i marginalno morskich z środkowego trasu, które są obecnie opracowywane.
 • 2010 kierownik dużej ekspedycji badawczej do Rosji. Celem wyprawy było przeprowadzenie wykopalisk paleontologicznych w Wiaznikach położonych 300 km na wschód od Moskwy. W ekspedycji brało udział 18 studentów z Polski i 9 badaczy z Rosyjskiej Akademii Nauk. Cała wyprawa trwała prawie trzy tygodnie i obejmowała też badania porównawcze kręgowców i bezkręgowców w Instytucie Paleontologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.
 • 2008 kierownik ekspedycji rekonesansowej do Rosji. Była to dwutygodniowa wyprawa przygotowawcza przed dużymi wykopaliskami. Brało w niej udział czterech badaczy z Polski i trzech z Rosji. Przeprowadzono rozpoznawcze wykopaliska w kilkunastu stanowiskach z fauną permską i triasową.
 • 2006 uczestnik ekspedycji na późną jurę Gór Karatau w Kazachstanie. Miesięczna ekspedycja zorganizowana przez prof. Jerzego Dzika zaowocowała opisaniem najstarszego pióra na świecie oraz wzbogaceniem kolekcji IP PAN o liczne skamieniałości ryb, owadów i roślin z późnej jury, obecnie wystawione na odrębnej ekspozycji w Muzeum Ewolucji


Wyjazdy zagraniczne 

 • 2013 Harvard Univeristy, Boston, USA badania porównawcze kolekcji późnotriasowych kręgowców lądowych
 • 2013 New Mexico Natural History Museum and Science, Albuquerque, USA badania porównawcze kolekcji późnotriasowych kręgowców lądowych
 • 2012 Univeristy Porto Alegre, Brazylia badania porównawcze kolekcji późnotriasowych kręgowców lądowych
 • 2012 Univeristy Berkeley, USA badania porównawcze kolekcji późnotriasowych kręgowców lądowych
 • 2008 Kalkuta: badania porównawcze kolekcji krêgowców z Muzeum geologicznego (kraj, instytucja)
 • 2007 Tubinga: badania porównawcze kolekcji dicynodontów (kraj, instytucja)
 • 2007 Sztutgart: badania porównawcze kolekcji pterozaurów (kraj instytucja)
 • 2007 Londyn: badania porównawcze kolekcji pterozaurów (kraj, instytucja)
 • 2002 Kalkuta: badania porównawcze kolekcji krêgowców z Muzeum geologicznego
 • 2000 Moskwa: badania porównawcze kolekcji labitryntodontów Instytutu Paleontologii Rosyjskiej Akademii Nauk.
 • 2000 Paryż: badania porównawcze kolekcji kręgowców z Maroka w Muzeum Historii Naturalnej.
 • 1999 Oslo: pomoc przy preparacji czaszki dinozaura z rodzaju Tarbosaurus z Mongolii (na zaproszenie Muzeum Paleontologicznego).
 • 1998 Stutgard: badania porównawcze kolekcji metopozaurów w Staatliches Museum Für Naturkunde.


Udział w konferencjach

 • 2012 Symposium on Turtle Evolution, Tubinga, Niemcy, Referat wspólnie z Tomaszem Szczygielskim
 • 2009 69th Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology, Bristol, Wielka Brytania, Referat
 • 2008 9th Paleontological Conference, Warszawa, Referat
 • 2008 International Conference On Geology Indian Scenario and Global Context Geological Studies Unit, Kalkuta, India, Referat
 • 2007 Meeting of Palaeoherpetologits (Palherp), Stuttgart, Niemcy, Referat
 • 2002 8th International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems Kapsztad. RPA, Referat
 • 2001 International Congress of Vertebrate Morphology. Jena, Niemcy, Poster


Działalność organizacyjna:
 • 2011- do dziś kierownik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN
 • 2008-2010 konsultacja naukowa wystawy paleontologicznej w Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach oraz w Juraparku w Krasiejowie
 • 2007-2008 uczestnictwo w tworzeniu nowego Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach
 • 2000-2004 uczestnictwo w realizacji nowej ekspozycji w Muzeum Ewolucji

Projekty badawcze
 • 2020-2023 Projekt badawczy NCN Rozwój osobniczy aetozaura Stagonolepis olenkae: klucz do zrozumienia wczesnej ewolucji linii krokodylowej. (kierownik)
 • 2013-2015 Projekt badawczy NCN Początki ssaków w zapisie kopalnym z nowych stanowisk paleontologicznych. (kierownik)
 • 2011-2013 Projekt badawczy MNiSW Początek ery gadów naczelnych w permsko-triasowym zapisie Polski, Rosji i Tunezji (kierownik)
 • 2008 Grant National Geographic na badania Triasu w Polsce (kierownik)
 • 2007-2009 Projekt badawczy MNiI Ewolucja roślinożerności u gadów naczelnych (kierownik)
 • 2000–2003 Projekt badawczy KBN nr 6 P04D 07219: Powstanie i najwcześniejsza ewolucja Archosauriformes na podstawie dokumentacji paleontologicznej z terenu Polski (M. Borsuk-Białynicka).
 • 2000–2002 Projekt finansowany przez Zakłady Cementowo-Wapiennicze „Górażdże”: Ratunkowe prace paleontologiczne na terenie Kopalni Iłów w Krasiejowie (J. Dzik)

Najważniejsze wyróżnienia
 • 2013 nominacja do nagrody Travelery 2012 „Odkrycie roku” (razem z  mgr Grzegorzem Niedźwiedzkim i mgr Robertem Bronowiczem)
 • 2008 nagroda Prezesa PAN, za działalność organizacyjną i naukową (razem z Prof. Jerzym Dzikiem i mgr Grzegorzem Niedźwiedzkim)
 • 2008 nagroda Travelery 2008 „Odkrycie roku” (razem z Prof. Jerzym Dzikiem i mgr Grzegorzem Niedźwiedzkim)
 • 2005 Roczne stypendium dla Młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2002 Stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Działalność popularno-naukowa
 • Organizacja stanowiska Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w ramach Pikników Naukowych  w Warszawie (5 razy)
 • organizacja i uczestnictwo w Festiwalu Nauki
 • organizacja i prowadzenie debat naukowych oraz Spotkań Entuzjastów Ewolucji w Muzeum Ewolucji
 • Prelekcje popularne na zaproszenie Uniwersytetu Dzieci i Wydawnictwa Nowa Era (w sumie ok. 10 miast)
 • Wydanie dwóch książek (tytuły poniżej)

Zainteresowania
 • ewolucja tekodontów i temnospondyli
 • paleontologia triasuPublikacjeArtykuły naukowe


Publikacje które ukazały się w czasopismach recenzowanych, wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR, lista A)
1.    Sulej, T. 2002. Species discrimination of the Late Triassic labyrinthodont Metoposaurus diagnosticus. Acta Palaeontologica Polonica 47, 535–546. [Full text - PDF]
2.    Sulej, T. and Majer, D. 2005. The temnospondyl amphibian Cyclotosaurus from the Late Triassic of Poland. Palaeontology 48, 157–170. [Full text - PDF]
3.    Sulej, T. 2005 A new rauisuchian reptile (Diapsida: Archosauria) from the Late Triassic of Poland. Journal of Vertebrate Paleontology, 25, 78–86. [Full text - PDF]
4.    Dzik, J., Sulej, T., and Niedźwiedzki, G. 2008 A dicynodont−theropod association in the latest Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 53: 733–738. [Full text - PDF]
5.    Brusatte, S.L., Butler, R.J., Sulej, T. and Niedźwiedzki, G. 2009. The taxonomy and anatomy of rauisuchian archosaurs from the Late Triassic of Germany and Poland. Acta Palaeontologica Polonica 54, 221–230. [Full text - PDF]
6.    Sulej, T. 2010. The skull of an early Late Triassic aetosaur and the evolution of the stagonolepidid archosaurian reptiles. Zoological Journal of the Linnean Society 158, 860–881. [Text - journal site]
7.    Dzik, J., Sulej, T., Niedźwiedzki, G. 2010. Possible link connecting reptilian scales with avian feathers from the early Late Jurassic of Kazakstan. Historical Biology 22, 394-402. [Text - journal site]
8.    Fostowicz-Frelik, Ł. and Sulej, T. 2010 Bone histology of Silesaurus opolensis Dzik, 2003 from the Late Triassic of Poland. Lethaia 43, 137–148. [Text - journal site]
9.    Niedźwiedzki, G., Gorzelak, P., and Sulej, T. 2011 Bite traces on dicynodont bones and the early evolution of large terrestrial predators. Lethaia 44, 87–92. [Text - journal site]
10.    Tałanda, M., Dzięcioł, S., Sulej, T., and Niedźwiedzki, G 2011 Vertebrate burrow system from the Upper Triassic of Poland. Palaios 26, 99–105. [Text - journal site]
11.    Sulej, T., Bronowicz, R., Tałanda, M. and Niedźwiedzki, G. 2011 A new dicynodont-archosaur assemblage from the Late Triassic (Carnian) of Poland. Earth & Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh 101, 261–269. [Text - journal site]
12.    Niedźwiedzki, G., Sulej, T., and Dzik, J., 2012 A large predatory archosaur from the Late Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 57, 267–276. [Text - journal site]
13.    Sulej, T., Niedźwiedzki, G., and Bronowicz, R. 2012 A new Late Triassic vertebrate fauna from Poland with turtles, aetosaurs, and coelophysoid dinosaurs. Journal of Vertebrate Paleontology 32, 1033-1041. [Text - journal site]
14.    Owocki, K., Niedźwiedzki , G.,  Sennikov, AG. Golubev, VK., Janiszewska, K., and Sulej, T. 2012 Upper Permian vertebrate coprolites from the Vyazniki and Gorokhovets, Vyatkian gorizont, Russian platform. Palaios 27, 867–877. [Text - journal site]
15.     Brusatte, S.L., Butler, R.J., Niedźwiedzki, G., Sulej, T.,  Bronowicz, R., Satkunas, J. 2013 First record of Mesozoic terrestrial vertebrates from Lithuania: phytosaurs (Diapsida: Archosauriformes) of probable Late Triassic age, with a review of phytosaur biogeography. Geological Magazine 150, 110–121. [Text - journal site]
16.    Sulej, T. and Niedźwiedzki, G. 2013 A new large capitosaur temnospondyl amphibian from the Early Triassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 58, 65–75. [Text - journal site]
17.    Desojo, J.B., Heckert, A.B., Martz, J.W., Parker, W.G., Schoch, R.R., Small, B.J., Sulej, T. 2013. Aetosauria: a clade of armoured pseudosuchians from the Late Triassic continental beds. In: S.J. Nesbitt, J.B. Desojo and R.B. Irmis (eds.) Anatomy, Phylogeny and Palaeobiology of Early Archosaurs and their Kin. Geological Society, London, Special Publications, 379.
18.     Świło, M., Niedźwiedzki, G., Sulej, T. 2014. Mammal-like tooth from the Upper Triassic of
Poland. Acta Palaeontologica Polonica 59, 815–820.  [Text - journal site]
19.     Sulej, T. , Wolniewicz, A., Bonde, N., Błażejowski, B., Niedźwiedzki, G., Tałanda, M.  2014 New perspectives on the Late Triassic vertebrates of East Greenland: preliminary results of a Polish−Danish palaeontological expedition.  Polish Polar Research 35, 541–552. [Text - journal site]
20.     Niedźwiedzki, G., Brusatte, S.L., Sulej, T., Butler, R.J. 2014 Basal dinosauriform and theropod dinosaurs from the middle-late Norian (Late Triassic) of Poland: implications for Triassic dinosaur evolution and distribution. Palaeontology. 57, 1121–1142. [Text - journal site]
21.     Bajtek, P., Qvarnstrom, M. , Owocki, K., Sulej, T., Sennikov, AG., Golubev, VK., Niedźwiedzki, G. (in press) Microbiota and food residues including possible evidence of pre-mammalian hair in Upper Permian coprolites from Russia Lethaia.
22.     Szczygielski, T. and Sulej, T. (in press) Revision of the Triassic European turtles Proterochersis and Murrhardtia (Reptilia, Testudinata, Proterochersidae), with the description of new taxa from Poland and Germany Zoological Journal of Lineal Society.
23.     Lebedev, OA. Sennikov, AG. Golubev, VK. Krupina, NI. Niedzwiedzki, G. and Sulej, T. 2015 The First Find of Permian Ceratodontids (Dipnoi, Osteichthyes) in Russia. Paleontological Journal, 49, 1112–1124. [Text - journal site]
22.     Szczygielski, T. and Sulej, T. 2016 Revision of the Triassic European turtles Proterochersis and Murrhardtia (Reptilia, Testudinata, Proterochersidae), with the description of new taxa from Poland and Germany Zoological Journal of Lineal Society. 177, 395-427
23.     Bajtek, P., Qvarnstrom, M. , Owocki, K., Sulej, T., Sennikov, AG., Golubev, VK., Niedźwiedzki, G. 2016 Microbiota and food residues including possible evidence of pre-mammalian hair in Upper Permian coprolites from Russia. Lethaia 49, 455–477.
24.     Dzik, J. and Sulej, T. 2016. An early Late Triassic long-necked reptile with a bony pectoral shield and gracile appendages. Acta Palaeontologica Polonica 61 (4): 805–823.
25.     Niedźwiedzki, G., Bajtek, P., Qvarnstrom, M., Sulej, T., Sennikov, AG., Golubev, VK., 2016 Reduction of vertebrate coprolite diversity associated with the end-Permian extinction event in Vyazniki region, European Russia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 450,  77–90. [Text - journal site]
26.     Soussi, M., Niedźwiedzki, G., Tałanda, M., Dróżdż, D., Sulej, T., Boukhalfa, K., Mermer, J., Błażejewski, B. 2017 Middle Triassic (Anisian-Ladinian) Tejra red beds and Late Triassic (Carnian) carbonate sedimentary records of southern Tunisia, Saharan Platform: Biostratigraphy, sedimentology and implication on regional stratigraphic correlations. Marine and Petroleum Geology 79, 222–256. [Text - journal site]
27.     Pacyna, G., Barbacka, M., Zdebska, D., Ziaja, J., Fijałkowska-Mader, A., Bóka, K., Sulej, T. 2017. A new conifer from the Upper Triassic of southern Poland linking the advanced voltzialean type of ovuliferous scale with Brachyphyllum-Pagiophyllum-like leaves. Review of Palaeobotany and Palynology, 245: 28–54. [Text - journal site]
28.  Tałanda, M; Bajdek, P; Niedźwiedzki, G; Sulej, T. 2017 Upper Triassic freshwater oncoids from Silesia (southern Poland) and their microfossil biota. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen Band 284 , 43–56. [Text - journal site]
29.  Sulej, T., Niedźwiedzki , G., Tałanda, M., Dróżdż, D., Hara, E. (2018) A new early Late Triassic non- mammaliaform eucynodont from Poland. Historical Biology. (on line)
30.  Szczygielski, T., Sulej, T. 2018 The early composition and evolution of the turtle shell (Reptilia, Testudinata) Palaeontology, (on line)
31.  Sulej, T., Niedźwiedzki, G., 2019. An elephant-sized Late Triassic synapsid with erect limbs. Science 04 Jan 2019: Vol. 363, Issue 6422, pp. 78-80. [Text - journal site]
32.  Szczygielski, T., Sulej, T. (2019) The early composition and evolution of the turtle shell (Reptilia, Testudinata). Palaeontology 62(3): 375-415
33.  Bajdek, P., Szczygielski, T., Kapuścińska, A. & Sulej, T., 2019. Bromalites from a turtle-dominated fossil assemblage from the Triassic of Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 520, 214-228
34.  Sulej, T., Krzesiński, G., Tałanda, M., Wolniewicz, A.S., Błażejowski, B., Bonde, N., Gutowski, P., Sienkiewicz, M., Niedźwiedzki, G. 2020. The earliest-known mammaliaform fossil from Greenland sheds light on origin of mammals. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). [Text - journal site]
35.  Czepiński, Ł., Dróżdż, D., Szczygielski, T., Tałanda, M., Pawlak, W., Lewczuk, A., Rytel, A., Sulej, T. 2021 An Upper Triassic Terrestrial Vertebrate Assemblage from the Forgotten Kocury Locality (Poland) with a New Aetosaur Taxon. Journal of Vertebrate Paleontology (on line)
36.  Sulej, T., Kowalski, J., Bodzioch, A., Hara, E. (in press) Eucynodont teeth from the Late Triassic of Krasiejów, Southern Poland. Historical Biology


Prace spoza listy JCR
1.    Dzik, J., Sulej, T., Kaim, A., and Niedźwiedzki, R. 2000. Późnotriasowe cmentarzysko lądowych czworonogów w Krasiejowie na Śląsku Opolskim (Late Triassic graveyard of large Triassic tetrapods in the Opole Silesia). Przegląd Geologiczny 48, 226–235.
2.    Sulej, T. 2007. Osteology, variability, and evolution of Metoposaurus, a temnospondyl from the Late Triassic of Poland. Palaeontologia Polonica 64, 29–139. (rozprawa doktorska) [Full text - PDF]
3.    Dzik, J. and Sulej, T. 2007. A review of the early Late Triassic Krasiejów biota from Silesia, Poland. Palaeontologia Polonica 64, 3–27. [Full text - PDF]
4.    Niedźwiedzki, G. i Sulej, T. 2008. Lipie Śląskie koło Lisowic – okno na późnotriasowy ekosystem lądowy. Przegląd Geologiczny 56, 821–822.
5.    Shishkin, M.A. and Sulej, T. 2009. Temnospondyl amphibians of the Czatkowice tetrapod assemblage. Palaeontologia Polonica 65, 31–77.
6.    Sulej, T. 2009. Modyfikacja rekonstrukcji czaszki triasowego płaza Tatrasuchus z Tatr na podstawie interpretacji jego pokrewieństw. Przegląd Geologiczny 57, 719–722.
7.    Sulej, T., Niedźwiedzki, G., Niedźwiedzki, R., Surmik, D., Stachacz, M. 2011. Nowy zespół kręgowców z marginalno-morskich i lądowych osadów dolnego kajpru (ladyn, środkowy trias) z Miedar na Śląsku. Przegląd Geologiczny 59, 426–430.

Abstrakty


1.    Sulej, T. 2001 Metoposaur dominated fossil assemblages of the late Triassic. Abstracts of the 6th International Congress of Vertebrate Morphology, 21B26, Jena.
2.    Sulej, T. 2002. New materials of the only known late Triassic rauisuchian archosaur from Europe. 8th International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems Cape Town. Conference Abstract Book. Cape Town, 19.
3.    Sulej, T. 2008 Evolution of the Triassic temnospondyl Gerrothorax. 9th Paleontological Conference 91 Warszawa
4.    Sulej, T. 2009 Early dinosaurs within the vertebrate assemblages of the Germanic basin, and the paleoecology of the Late Triassic ecosystems of Poland. Journal of Vertebrate Paleontology,  29, Supplement to Number 3, 187A
5.    Sulej, T., Niedźwiedzki, G. 2009 Kapitozaury i trematozaury (płazy tarczogłowe) z wczesnego triasu Wiór w Górach Świętokrzyskich.  Międzynarodowa Konferencja Paleontologiczna. Kręgowce kopalne Polski – morfologia, systematyka, ewolucja we Wrocławiu. Referat z Grzegorzem Niedźwiedzkim
6.    Sulej, T., Szczygielski, T. 2012 New turtles from Triassic of Poland  In Symposium on Turtle Evolution 2012. Tubinga.
7.    Niedźwiedzki G., Bonde N.,  Błażejowski B., Tałanda M.,  Wolniewicz A.,  Sulej T. 2014 Early sauropodomorph footprints in the Late Triassic, East Greenland. 4th International Paleontological Congress, Mendoga, Argentyna. 2014
8.    Szczygielski, T., Sulej, T, Niedźwiedzki, G. and Tałanda, M. 2014 A new Triassic (Ladinian) association with a large temnospondyl, sauropterygians, a gigantic prolacertiform, and an archosauriform in Miedary (Southern Poland). Journal of Vertebrate Paleontology, Program and Abstracts, Berlin 2014
9.    Świło, M., Niedźwiedzki, G., and Sulej, T. 2015 Mammal-like teeth from the Upper Triassic of Poland. 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015 – Abstracts 34
10.    Niedźwiedzki, G., Bonde, N., Tałanda, M., Wolniewicz, A., Błażejowski, B., and Sulej, T. 2015 Early sauropodomorph footprints in the Upper Triassic of East Greenland. 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015 – Abstracts 112
11.    Pindakiewicz, M., Tałanda, M., Sennikov, A., Niedźwiedzki, G. and Sulej, T. 2015 The latest Permian - earliest Triassic microvertebrate fauna from the Vyazniki, Russia Abstracts 68 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015 – Abstracts 112
12.    Niedźwiedzki, G., Kowalski, J., Świło, M., Owocki, K., Tałanda, M., and Sulej. T. 2015 A Late Triassic microvertebrate fauna from the Lipie Śląskie clay pit at Lisowice, Poland 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Opole, Poland, 8-12 July 2015 – Abstracts 105
13.    Sulej T., Szczygielski T., Tałanda M., Czepiński Ł. 2017. New data on the Middle Triassic vertebrate locality in Miedary (Southern Poland). 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Zitteliana 91: 86. 1 VIII 2017 r., Palaeontological Museum Munich, Monachium, Niemcy. Poster.
14.    Niedźwiedzki, G., Sulej T. 2017 A Norian coelophysoid theropod from Fleming Fjord Formation, East Greenland Conference: 77th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology, Calgary, 2017, Volume: Abstract book: 169
Recenzje publikowane

Sulej, T. 2002. Cornucopia. Acta Palaeontologica Polonica. 47 (2), 318.


Rozdziały w skryptach

1.    Sulej, T. 2000. Mechaniczna preparacji makroskamieiałości W: (red. J. Dzik). Kurs preparacji skamieniałości. 15-16 grudnia 2000 roku. 3–7 Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa.
2.    Sulej, T. 2001. Nomenklatoryczny i taksonomiczny status podgatunku w paleozoologii kręgowców. W: (red. J. Dzik) Nomenklatura i taksonomia w paleontologii. Kurs 24 listopada 2001. 11–15 Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa.
3.    Sulej, T. 2001. Metopozaury. W: (red. J. Dzik) Paleontologiczne opróbkowanie profilów geologicznych. Kurs terenowy 18–20 maja 2001 roku. 27–31 Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa.
4.    Sulej, T. 2001. Aetozaury. W: (red. J. Dzik) Paleontologiczne opróbkowanie profilów geologicznych. Kurs terenowy 18–20 maja 2001 roku. 34–37 Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa.
5.    Sulej, T. 2002. Próba odtworzenia ewolucji rauizuchów w związku z nowymi danymi o teratozaurze z Krasiejowa. W: (red. J. Dzik) Metody odtwarzania ewolucji w paleontologii. IV Kurs Paleobiologii Ewolucyjnej 11 maja 2002 roku. 25–28 Wrocław.


Książki popularno-naukowe

1.    Sulej, T. 2003. Krasiejów. Sensacyjne odkrycia triasowych pra-dinozaurów. 88pp. Przygoda Studio, Opole 2003.
2.    Dzik, J., Sulej, T. 2004. Pierwszy Polski dinozaur. 80 pp. Śląskie Wydawnictwo ADAN, Opole.
3.    Sulej, T. 2004. Krasiejów. Sensationelle Entdeckungen von triassischen Ur-Dinosauriern. 96 pp. Przygoda Studio, Opole 2004. tłum. Grzegorz Jureczko
4.    Sulej, T. 2004. Krasiejów. The ramarkable discovery of Triassic pre-dinosaurs. 96 pp. Przygoda Studio, Opole 2004 tłum. Michał Brodacki & Anna Kondarewicz
5.    Sulej, T., Piechowski, R. Tałanda, M. 2008 Smok ze Śląska National Geographic Kids
6.    Niedźwiedzki, G., Sulej, T.  2008 Lipie Ślaskie ko ło Lisowic - okno na późnotriasowy ekosystem lądowy.  Przegląd Geologiczny 56, 821-822
7.    Sulej, T. Niedźwiedzki, G. 2009. Świt ery dinozaurów. Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk. 2, 34 -35.
8.    Tałanda M., Niedźwiedzki G., Bronowicz R., Sulej T. 2010. Polsko-rosyjska ekspedycja do permsko-triasowych stanowisk paleontologicznych na platformie wschodnioeuropejskiej (artykuł informacyjny). Przegląd Geologiczny, 58, 127-129
9.    Sulej, T., Socha, R., Niedźwiedzki, G. 2011 Ekosystem jurajskiego jeziora Karatau i jego otoczenia. Ewolucja 4, 2-15
10.    Sulej, T., Niedźwiedzki, G. 2011 Jak powstało ptasie pióro? Ewolucja 4, 32-36
11.    Jachowska-Kazubska, E. and Sulej, T. 2015 Zwyczajny życiorys polskiej badaczki gobijskich dinozaurów. Ewolucja 5, 40-44.Artykuły popularyzatorskie

1.    Sulej, T. 2001. Nowe stanowisko późnotriasowych kręgowców na Śląsku Opolskim. Działalność Naukowa PAN, 11, 52–55.
2.    Sulej, T. 2004 Czy krokodyle zastąpiły fitozaury. Ewolucja 2, 43–46.
3.    Sulej, T. 2004. Krasiejów – okno na świat późnego triasu. Otoczak, 31, 2–22.
4.    Sulej, T. 2006. Two new predators from the Late Triassic of Krasiejów. Annual report 2006, Polish Academy of Sciences, 40–42.
5.    Dzik, J., Niedźwiedzki, G., Sulej, T. 2008 Zaskakujące uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. Ewolucja 3, 2–21.
6.    Sulej, T., Piechowski, R. Tałanda, M. 2008 Smok ze Śląska National Geographic Kids
7.    Niedźwiedzki, G., Sulej, T.  2008 Lipie Ślaskie ko ło Lisowic - okno na późnotriasowy ekosystem lądowy.  Przegląd Geologiczny 56, 821–822.
8.    Sulej, T. Niedźwiedzki, G. 2009. Świt ery dinozaurów. Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk. 2, 34 –35.
9.    Tałanda M., Niedźwiedzki G., Bronowicz R., Sulej, T. 2010. Polsko-rosyjska ekspedycja do permsko-triasowych stanowisk paleontologicznych na platformie wschodnioeuropejskiej (artykuł informacyjny). Przegląd Geologiczny 58, 127–129.
10.    Sulej, T., Socha, R., Niedźwiedzki, G. 2011 Ekosystem jurajskiego jeziora Karatau i jego otoczenia. Ewolucja 4, 2–15.
11.    Sulej, T., Niedźwiedzki, G. 2011 Jak powstało ptasie pióro? Ewolucja 4, 32–36.
12.    Jachowska-Kazubska, E. and Sulej, T. 2015 Zwyczajny życiorys polskiej badaczki gobijskich dinozaurów. Ewolucja 5, 40-44.


KontaktTomasz Sulej
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa , POLSKA
e-mail: sulej@twarda.pan.pl
tel.: (+48 22) 6978-869; pokój 107