Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


prof. dr hab. Anna KOZŁOWSKA


Sylurskie retiolity (Graptolithina): ewolucja, filogeneza, systematyka, paleogeografia

ORCID ID: 0000-0003-1013-2624


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Anna Kozłowska


Tytuły i członkostwa
 • 2015 tytuł profesora Nauk o Ziemi
 • od 2012 członek tytularny International Subcomission of Silurian Stratigraphy
 • 2006 habilitacja z nauk o Ziemi w Instytucie Paleobiologii PAN na podstawie pracy: Ewolucja sylurskich graptolitów z obszarów Bałtyckich, Polski i Kanady
 • 1993 doktorat z nauk o Ziemi w Instytucie Paleobiologii PAN na podstawie pracy: Sylurskie retiolity z Platformy Wschodnio-Europejskiej
 • od 1998 członek korespondencyjny International Subcomission of Silurian Stratigraphy
 • 1987-98 sekretarz Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • 1982 magisterium z geologii na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy: Sylurskie monograptidy (Graptolithina) z głazów narzutowych Polski

Zatrudnienie
 • 1982-1984 starszy technik w Muzeum Ewolucji Ogrodu Botanicznego PAN
 • 1984-1987 dyrektor Muzeum Ewolucji Ogrodu Botanicznego PAN
 • 1987 do dzisiaj paleontolog w Instytucie Paleobiologii PAN
 • 1999-2000 paleontolog na Univesity of Western Ontario w Kanadzie w ramach projektu Natural Sciences and Engineering Research Council (Canada), kierownik A. Lenz.

Granty badawcze
 • 2009-2013 kierownik grantu międzynarodowego niewspółfinansowanego (NCN 2422) „Sylurskie biofacje graptolitowe arktycznej Kanady i Polski: porównawcze badania taksonomiczne, biostratygraficzne, paleośrodowiskowe i ewolucyjne”, w ramach projektu Natural Sciences and Engineering Research Council (Canada).
 • od 2012 udział w projekcie IGSP 591 “The Early to Middle Palaeozoic Revolution”
 • 2009-2012 współwykonawca projektu badawczego Natural Sciences and Engineering Research Council (Canada) Silurian graptolite biofacies in Arctic Canada: taxonomy, biostratigraphy, biogeography, paleoenvironments and evolution. Kierownik grantu A. Lenz.
 • 2009-2012 udział w grancie „Okno tafonomiczne w ordowiku Hubei (Chiny): ramienionogi i fauna towarzysząca z zachowanymi tkankami miękkimi”, kierownik A. Baliński.
 • 2002-2006 udział w grancie Komitetu Badań Naukowych (KBN 3 P04C 03522) „Morfologia, ultrastruktura i rewizja systematyczna wybranych grup kopalnych półstrunowców” trzeciej edycji Treatise of Invertebrate Paleontology V (Graptolithina), kierownik grantu A. Urbanek.
 • 1999–2001 kierownik grantu Komitetu Badań Naukowych (KBN 6 PO4D 006 16) „Wpływ wydarzenia lundgreni (sylur) na ewolucję graptolitów z rodziny Retiolitidae”.
Ekspedycje naukowe
 • 1997, 1998, 2001, 2002 udział w ekspedycjach na wyspę Cornwallisa w Archipelagu Arktycznym w Kanadzie w ramach projektów Natural Sciences and Engineering Research Council (Canada).

Nauczanie
 • od 2006 do 2012 wykłady i ćwiczenia z biologii ewolucyjnej na Wydziale Biologii i Rolnictwa Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego.
 • od 2000 do 2012 ćwiczenia z biologii ewolucyjnej na Wydziale Biologii i Rolnictwa Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego.

Doktoranci

 • Chmielarz Dagmara
 • Dobrowolska Kinga

Zainteresowania

 • Sylurskie retiolity (Graptolithina): ewolucja, filogeneza, systematyka, paleogeografia
 • stratygrafia i ultrastruktury retiolitowych tubariów


PublikacjeArtykuły naukowe

Skompski S., Kozłowska A., Kozłowski W. & Łuczyński P. 2023. — Coexistence of algae and a graptolite-like problematicum: a case study from the late Silurian of Podolia (Ukraine). Acta Geologica Polonica 73: 115–133. DOI: 0.24425/agp.2022.143599, ISSN 2300-1887. [tekst]

Bates D. E. B., Beli E., Brussa E. D., Cameron C. B., Cooper R. A., Gonzalez P., Kozłowska A., Lenz A. C., Loydell D. K., Rigby S., Riva J. F., Steiner M., Toro B. A., VandenBerg A. H. M., Zalasiewicz & Zhang Y. D. 2023. Treatise on Invertebrate Paleontology, Part V (Second Revision): Hemichordata (Graptolithina). xxx + 178: 1–310.

Bates D. E. B., Kirk† N. H. & Kozłowska A. 2023. — Morphology and reconstruction of the retiolitines: Silurian grapto¬lites of the Paraplectograptus lineage (Graptolithina). Comptes Rendus Palevol 22 (4): 45-57. [tekst]

Kozłowska A., & Bates D. 2021. — Papiliograptus retimarginatus n. sp., a new retiolitid (Graptolithina) from the praedeubeli/deubeli Biozone (upper Homerian, Wenlock, Silurian), the recovery phase after the lundgreni Extinction Event. Comptes Rendus Palevol 20 (12): 199-206. [tekst]

Kozłowska A. 2021. — Hoffmanigraptus n. gen., a new retiolitine (Graptolithina), an early member of the Plectograptus lineage from the Silurian of Baltica, Poland. Comptes Rendus Palevol 20 (45): 931-939. [tekst]

Kozłowska A., Bates D.E.B., Zalasiewicz J. & Radzevičius S. 2019. Evolutionary significance of the retiolitine Gothograptus (Graptolithina) with four new species from the Silurian of the East European Platform (Baltica), Poland and Lithuania. Zootaxa 4568: 435-469. [tekst]

Lenz A., Bates D., Kozłowska A. and Maletz J. 2018. Part V, Chapter 26. Family Retiolitidae: Introduction, morphology, and systematic descriptions. Treatise Online 114: 1–37. [tekst-PDF]

Kozłowska A. 2018. Atlas of Graptolite Type Specimens, Folio 3.68: 9, 18-19, 43-44, 50, 60, 69, 74, 79, 85, 90-91, 98, 100. [tekst-PDF]

Maletz J., Bates D.E.B., Kozłowska A. and Lenz A. 2017. The Retiolitid Graptolites. In: J. Maletz (ed.) Graptolite Paleobiology, Wiley-Blackwell, pp. 207-221.

Kaczmarek Ł., Kozłowska A., Maksimczuk M., Wejrzanowski T. 2017. The use of high-resolution X-ray computed microtomography for graptolite detection in rock based on the core internal structure visualization. Acta Geologogica Polonica 67: 299-306.[tekst]

Melchin M.J., Lenz A.C and Kozłowska A. 2017. Retiolitine graptolites from the Aeronian and lower Telychian (Llandovery, Silurian) of Arctic Canada. Journal of Paleontology, 91(1): 116–145.[tekst]

Kozłowska A. 2016. A new generic name, Semigothograptus, for Gothograptus? meganassa Rickards & Palmer, 2002, from the Silurian post-lundgreni Biozone recovery phase, and comparative morphology of retiolitids from the lowermost upper Homerian (upper Wenlock). Zootaxa 4208 (6): 534–546.[tekst]

Kozłowska A. 2015. A new Wenlock retiolitid (Graptolithina) Virgellograptus from the East European Platform, Poland. Bulletin of Geosciences 90: 453–459.[tekst]

Kozłowska A. 2015. Evolutionary history of the Gothograptus lineage of the Retiolitidae (Graptolithina). Estonian Journal of Earth Sciences 64: 56-61. [tekst]

Kozłowska, A. and Denis Bates, D. 2014. The simplest retiolitid (Graptolithina) species Plectodinemagraptus gracilis from the Ludlow of Poland. GFF 136: 147-152. [tekst]

Chmielarz, D. and Kozłowska, A. 2014. A first report of Prolinograptus packhami Rickards and Wright, 1997 from Baltica, Poland. Comptes Rendus Palevol 13: 139–146. [tekst]

Maletz J. and Kozłowska A. 2013. Dendroid graptolites from the Lower Ordovician (Tremadocian) of the Yichang area, Hubei, China. Palaontologische Zeitschrift 87: 445-454.[tekst]

Kozłowska A. and Radzevicius S. 2013. Upper Homerian and Gorstian (Silurian) Retiolitidae (Graptolithina) from Lithuania and Latvia. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists 44: 11-23.

Kozłowska, A. and Urbanek A. 2013. Bohemograptus papilio sp. nov. three-dimensionally preserved monograptid (Graptolithina) with adaptation to retard sinking, from Upper Silurian, Poland. Comptes Rendus Palevol, 12, 13-21.[tekst]

Kozłowska, A., Dobrowolska K., and Bates D.E.B. 2013. A new type of colony in Silurian (upper Wenlock) retiolitid graptolite Spinograptus from Poland. Acta Palaeontologica Polonica 58 (1): 85-92. [tekst]

Bates, D. and Kozłowska, A. 2012. The strangest of graptolites. Deposit 32: 8-13.

Noble, P.J., Lenz, A.C., Holmden, C., Masiak, M., Zimmerman, M.K., Poulson, S.R., and Kozłowska, A. 2012. Isotope geochemistry and plankton response to the Ireviken (Earliest Wenlock) and Cyrtograptus lundgreni extinction events, Cape Phillips Formation, Arctic Canada. In: J.A. Talent (ed.), Global Biodiversity, Extinction Intervals, and Biogeographic Perturbations Through Time, Earth and Life, International Year of Planet Earth Series, Springer: 631-652.

Lenz A., Senior S., Kozłowska, A. & Melchin M. 2012. Graptolites from the Mid Wenlock (Silurian), Upper Sheinwoodian, Arctic Canada. Plaeontographica Canadiana 32: 1-93.

Urbanek, A., Radzevičius, S., Kozłowska, A., and Teller, L. 2012. Phyletic evolution and iterative speciation in the persistent Pristiograptus dubius lineage. Acta Palaeontologica Polonica 57 [text]

Bates D.E.B., Kozłowska A., Chmielarz, and A. Lenz. 2011. Excessive thickening of the cortical layer in graptolites Proceedings of the Yorkshire Geological Society 58, 211-222.

Lenz, A.C. and Kozłowska, A. 2010. Sagenograptoides, a new name for the retiolitid graptolite Sagenograptus Lenz and Kozłowska-Dawidziuk, 2001. Journal of Paleontology, 84, 156.
[text - journal site]

Kozłowska A., Bates D.E.B. and Piras. S. 2010. A new Silurian graptolite, Reticuloplectograptus, and its bearing on retiolitid evolution. Paleontology 53, 1411–1417. [text - journal site]

Kozłowska A., Lenz, A.C. and Melchin, M. 2009. Evolution of the retiolitid Neogothograptus (Graptolithina) and its new species from the upper Wenlock of Poland, Baltica. Acta Palaeontologica Polonica 54 (3), 423–434. [text - journal site]

Bates, D.E.B., Kozłowska, A., Loydell D., Urbanek, A. and Wade, S. 2009. Ultrastructural observations on some dendroid and graptoloid graptolites and on Mastigograptus. Bulletin of Geosciences 84, 21–26. [text - journal site]

Kozłowska, A. and Bates, D.E.B. 2008. Kirkigraptus, a new retiolitid graptolite from Poland. Acta Palaeontologica Polonica 53: 105-112. [text - journal site]

Lenz, A.C. and Kozłowska, A. 2007. Retiolitid diversification and Silurian sea level changes. Acta Palaeontologica Sinica 46 (Suppl.): 269-277.

Lenz, A.C. and Kozłowska, A. 2007. New and unusual upper Llandovery graptolites from Arctic Canada. Acta Palaeontologica Polonica 52: 489-502.

Lenz, A.C., Noble P.J., Masiak, M., Poulson S.R., and Kozłowska A. 2006. The lundgreni Extinction Event: integration of paleontological and geochemical data from Arctic Canada. GFF 128, 153-158. [text - journal site]

Calner, M., Kozłowska A., Masiak, M., and Schmitz B., 2006. A shoreline to deep basin correlation chart for the middle Silurian coupled extinction-stable isotopic event. GFF 128, 79-84. [text - journal site]

Denis, E.B. Bates, Anna Kozłowska , Jörg Maletz, Nancy H. Kirk, and Alfred Lenz, 2006. The Silurian retiolitid graptolite Plectograptus: New observations and new species. Acta Palaeontologica Polonica 51 (3), 525-540.

Lenz, A.C. and Kozłowska, A. 2006. Graptolites from the lundgreni Biozone (Lower Homerian, Silurian), Arctic Islands, Canada: new species and supplementary material. Journal of Paleontology 80, 4, 616-637. [text - journal site]

Bates, D.E.B., Kozłowska, A. and Lenz, A.C. 2005. Silurian retiolitid graptolites: morphology and evolution. Acta Palaeontologica Polonica 50 (4), 705-720.

Porębska, E., Kozłowska-Dawidziuk, A. and Masiak, M. 2004. The lundgreni event in the Silurian of the East European Platform, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 213, 271-294.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 2004. Evolution of retiolitid graptolites - a synopsis. Acta Palaeontologica Polonica 49, 505-518.

Lenz, A. C. and Kozłowska-Dawidziuk, A. 2004. Ludlow and Pridoli (Upper Silurian) Graptolites from the Arctic Islands, Canada. NRC Research Press, Ottawa, Ontario, Canada. 1-141.

Lenz, A. and Kozłowska-Dawidziuk, A. 2003. Ludlow-Pridoli graptolites from Arctic Canada. In Ortega G. and Acenolaza G.F. (eds.) Proceedings 7th IGC-FMSSS, INSUGEO, Serie Correlación Geológica 18, Tucumán, 145-146.

Kozłowska-Dawidziuk, A. Lenz A. and Bates, B.E.B. 2003. A new classification of ancorate diplograptids. In Ortega G. and Acenolaza G.F. (eds.) Proceedings 7th IGC-FMSSS, INSUGEO, Serie Correlación Geológica 18, Tucumán, 49-53.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 2002. Agastograptus, a synonym of Plectograptus (Retiolitidae, Graptolithina). Acta Palaeontologica Polonica 47, 459-467.

Lenz, A.C. and Kozłowska-Dawidziuk, A. 2002. Late Wenlock and early Ludlow graptolite extinction, evolution and diversification. Special Papers in Paleontology, C.H. Holland commemorative volume. 67, 171-183.

Lenz, A.C. and Kozłowska-Dawidziuk, A. 2002. Upper Homerian (Upper Wenlock, Silurian) graptolites from Arctic Canada. Journal of Paleontology 76, 2, 319-344. [text - journal site]

Kozłowska-Dawidziuk, A. and Lenz, A.C. 2001. Evolutionary development in the Silurian Retiolitidae (Graptolites). Journal of the Czech Geological Society 46, 3-4, 227-238.

Lenz, A.C. and Kozłowska-Dawidziuk, A. 2001. Upper Wenlock (Silurian) graptolites of Arctic Canada: pre-extinction, lundgreni Biozone fauna. Palaeontographica Canadiana 20, 1-61.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 2001. Phylogenetic relationships within the Retiolitidae (Graptolithina) and a new genus, Cometograptus. Lethaia 34, 84-96. [text - journal site]

Kozłowska-Dawidziuk, A., Lenz A., Štorch P. 2001.Upper Wenlock and Lower Ludlow (Silurian), post-extinction graptolites, Všeradice section, Barrandian Area, Czech Republic. Journal of Palaeontology 75, 147-164. [text - journal site]

Kozłowska-Dawidziuk, A. 1999. Wydarzenie lundgreni a rozwój retiolitów (Graptolithina) na platformie wschodnioeuropejskiej. Przegląd Geologiczny 47, 354-358.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 1998. XVI Konferencja Paleontologów – Wiktorowo, 02-04.09 1998, Przegląd Geologiczny, 12, 1203.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 1997. Retiolitid graptolite Spinograptus from Poland and its membrane structures. Acta Palaeontologica Polonica 42, 391-412.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 1996. Retiolity - Tajemnicze planktoniczne zwierzęta sylurskich oceanów. Kosmos, 727-735.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 1995. Silurian retiolitids of the East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica 40, 261-326.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 1993. XV Konferencja Paleontologów 1-3 października 1992. Przegląd Geologiczny, 3, 206-207.

Kozłowska-Dawidziuk, A 1991. Agastograptus from the Mulde Beds of Gotland. Acta Palaeontologica Polonica, 36:143-149.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 1990. The genus Gothograptus (Graptolithina) from the Wenlock of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 35:191-209.

Abstrakty


Kozłowska A. 2017. The best record of the Silurian graptolite Gothograptus nassa from Poland, Baltica. 10th Baltic Stratigraphic Conference, Chęciny 12-14 September 2017, Abstracts and Guide Book, Warszawa, p. 46.

Kozłowska A. 2016. Odrodzenie się fauny retiolitowej po wydarzeniu  lundgreni w górnym homerze (sylur). Recovery of retiolitids (Graptolithina) fauna after lundgreni event, upper Homerian, Silurian. Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Abstrakty, p. 65.

Kozłowska A. 2014. Evolutionary history of the Gothograptus lineage, retiolitids (Graptolithina). In: Bauert H., Hints O., Meidla T. and Männik P. (eds). 4th Annual Meeting if IGSP 591, Estonia, 10-19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University in Tartu, p. 51.

Kozłowska A. 2013. Bogata fauna retiolitowa (Graptolithina) z Polski. Paleo 2013. Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii, XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Tyniec, 27-30 września 2013: 29.

Kozłowska A. 2013. The mystery of the simplest retiolitid (Graptolithina) species Plectodinemagraptus gracilis from the Ludlow of Poland. 3rd Annual Meeting of IGCP 591 in Lund, Sweden: 165-166.

Kozłowska A. 2012. Bogata fauna retiolitowa (Graptolithina) z Polski. II Polski Kongres Geologiczny, Abstrakty, Państwowy Instytut Geologiczny, s. 44.

Kozłowska A., Bates D. and Dobrowolska K. 2011. Rhabdosome variations in the genus Spinograptus. Materiały konferencyjne ”Siluria Revisited” - International Subcommission on Silurian Stratigraphy, Great Britan, Ludlow, 11-15.07.2011 r.

Kozłowska A. New morphological characters in the Ludlow graptolite Bohemograptus based on material from Poland. 2011. Materiały konferencyjne ”Siluria Revisited” - International Subcommission on Silurian Stratigraphy, Great Britan, Ludlow, 11-15.07.2011 r.

Melchin, M.J., Lenz, A.C., Senior, S. and Kozłowska, A. 2010. A refined graptolite biostratigraphy for the lower to mid-Wenlock (Silurian) of Arctic Canada. In Nova Scotia 2010, Joint Meeting of AASP-The Palynological Society (43rd Annual Meeting), Geological Association of Canada Paleontology Division (20th Canadian Paleontology Conference) and Canadian Association of Palynologists. Program and Abstracts, 52-53.

Lenz A., Melchin M. and Kozłowska A. 2009. Aeronian and lower Telychian retiolitid graptolites, Arctic Canada. In Corriga M.G. & Piras S. (Eds.) Time and Life in the Silurian: a multidisciplinary approach. Abstracts. Rendiconti dalla Societa Paleontologica Italiana, 3 (3): 309.

Kozłowska A., Paškevičius J. and Radzevičius S. 2009. Preliminary report on isolated Ludlow retiolitids from West Lithuania. Absolutely final meeting of IGSP 503: Ordovician Palaeogeography and palaeoclimate - Copenhagen 2009: 28.

Noble P.J., Lenz A.C., Holmden C., Masiak M., Poulson S.R., Zimmerman M.K., and Kozłowska A., 2006. “Integrated paleontologic, sedimentologic, and stable isotopic data across the Ireviken and lundgreni Extinction Events in the Cape Phillips Formation, Nunavut, Canada”. 2006 GSA, Philadelphia Annual Meeting, paper No. 230-12.

Calner, M., Kozłowska, A., Masiak, M., Eriksson, M. E., Schmitz, B., Fröberg U. 2005. Relative timing of anomalies in carbonate production, biodiversity, and stable carbon isotopes in the middle Silurian of the Baltic Shield and the East European platform. The Dynamic Silurian Earth, Subcommission on Silurian Stratigraphy, Field Guide and Abstracts, page 62.

Lenz, A., Kozłowska, A. 2005. The late Wenlock lundgreni extinction Event, and post extinction evolutionary strategies in graptolites. North American Paleontology Convention (NAPC 2005), Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia Canada, June 19-25. Programme and Abstracts, p. 74.

Lenz A., Kozłowska A., Masiak M., Noble, P., Poulson, S. 2005. The lundgreni extinction event: paleontological and geochemical data from Arctic Canada. The Dynamic Silurian Earth, Subcomission on Silurian Stratigraphy, Field Guide and Abstracts, pages 76-77.

Kozłowska, A. 2005. Retiolitid evolution and the lundgreni Extinction Event. The Dynamic Silurian Eart, Subcommission on Silurian Stratigraphy, Field Guide and Abstracts, pages 75-76.

Calner M., Kozłowska-Dawidziuk A., Masiak M. 2004. Correlation of the middle Silurian graptolite crisis and coeval laminated sediments across the Baltic Shield and East European Platform. First International Symposium on Early Palaeozoic. Palaeogeography and Palaeoclimate. IGCP 503, Erlangen Geologische Abchandlungen, Sonderband 5, 25-26.

Lenz, A.C. and Kozłowska-Dawidziuk, A. 2000. The lundgreni Biozone graptolite fauna from Arctic Canada. Canadian Paleontology Conference, Program and Abstracts No. 10, p. 10.

Kozłowska-Dawidziuk, A., Porębska E. and Masiak, M. 2000. Influence of the lundgreni Event on graptolite evolution; some isotopes, geochemistry and acritarchs from the East European Platform. Canadian Paleontology Conference, Program and Abstracts No. 10, p. 8-9.

Lenz, A.C. and Kozłowska-Dawidziuk, A. 2000. The Upper Wenlock graptolite extinction (lundgreni Extinction Event): perspectives from Arctic Canada. Palaeontology Down Under 2000, Geological Society of Australia, Abstracts 61, p. 55.

Kozłowska-Dawidziuk, A., Porębska E. and Masiak, M. 2000. Geochemistry, acritarchs, and graptolites of the East European Platform. Palaeontology Down Under 2000, Geological Society of Australia, Abstracts 61, p. 49.

Masiak, M. and Kozłowska-Dawidziuk, A. 2000. The record of the Cyrtograptus lundgreni Event within acritarch and graptolite assemblages in the Polish part of the East European Platform. 10th International Palynological Congress, Abstracts, Nanjing, p. 110.

Lenz, A.C. and Kozłowska-Dawidziuk, A. 1998. Sicular annuli and thickened interthecal septa in Silurian graptolites: new information. Proceedings 6th International Graptolite Conference (GWG-IPA) and 1998 Field Meeting, IUGS Subcommission on Silurian Stratigraphy Temas Geológico-Mineros ITGE, Madrid, 212-215.

Kozłowska-Dawidziuk, A., A.C. Lenz, and P. Štorch. 1998. Late Homerian-early Ludlow post-extinction graptolites, Všeradice, Czech Republic. p. 97- 100. In . J.C. Gutiérrez-Marco and I. Rábano (eds.). Proceedings 6th International Graptolite Conference (GWG-IPA) and 1998 Field Meeting, IUGS Subcommission on Silurian Stratigraphy Temas Geológico-Mineros ITGE, Madrid, 97-101.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 1998. Diversity of sicula length in retiolitids. Proceedings 6th International Graptolite Conference (GWG-IPA) and 1998 Field Meeting, IUGS Subcommission on Silurian Stratigraphy Temas Geológico-Mineros ITGE, Madrid, p. 205-208.

Kozłowska-Dawidziuk, A., 1996. Monograptid and retiolitid graptolites of the Wenlock/Ludlow (Silurian) transition in the East European Platform: biostratigraphic and evolutionary implications. The James Hall Symposium: Second International Symposium on the Silurian System. Program and Abstracts. University of Rochester, N.Y., p. 67.

Kozłowska-Dawidziuk, A. 1994. Silurian Retiolitids from Poland. IUSG Subcommision on Silurian Stratigraphy – Field Meeting Eastern + Southern Alps, Austria 1994 in mem. H. Jaeger. Berichte Geol. B.-A. 30/1994; Wien, p. 137KontaktAnna Kozłowska
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: akd@twarda.pan.pl
tel: (+4822) 6978 872; pokój 634