Zakład Paleobiologii Środowiskowej


prof. dr hab. Wojciech MAJEWSKI


otwornice Antarktyki, holoceńskie rekonstrukcje paleośrodowiskowe, środkowo-mioceńskie zmiany klimatyczne; uprzednio: środkowo-jurajskie amonity


Researcher ID: D-9255-2017
ORCID ID: 0000-0002-5407-1782
CURRICULUM VITAEDane osobowe

Wojciech Majewski
urodzony w Warszawie, 1973 r.
żonaty, 2 dzieci


Tytuły i członkostwa
 • 1997 magisterium z geologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Ryszarda Marcinowskiego, temat pracy: Amonity z iłów rudonośnych okolic Częstochowy
 • 2001 doktorat na Uniwersytecie Stanowym Ohio, Wydział Nauk Geologicznych, pod kierunkiem prof. Peter Noel Webb, nostryfikowany w Instytucie Paleobiologii PAN, temat pracy: Middle Miocene warming event and planktonic foraminifera from the Kerguelen Plateau, southern Indian Ocean
 • od 2003 członek Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN
 • 2010 habilitacja w Instytucie Paleobiologii PAN na podstawie pracy: Holoceńskie otwornice Antarktyki Zachodniej: implikacje taksonomiczne, ekologiczne i paleoklimatyczne
 • od 2016  przedstawiciel strony polskiej w SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)
 • 2020 tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych

Nagrody
 • 1997 Diploma Honorificum Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1998 Cushman Foundation Student Research Grant-in-aid
 • 2001 Antarctica Service Medal of the United States of America
 • 2001 Spieker Book Award, Department of Geological Sciences, Ohio State University, USA,
 • 2001 Stypendium konferencyjne, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Doświadczenie zawodowe
 • czerwiec 1997, asystent na kursie terenowym z geologii dynamicznej, Bocheniec, Góry Świętokrzyskie
 • wrzesień 1997 – czerwiec 1999, Teaching Assistant, geologia ogólna, geologia dynamiczna, paleontologia bezkręgowców, sedymentologia, oceanografia, mikropaleontologia, Department of Geological Sciences, the Ohio State University, USA
 • czerwiec 1999 – maj 2001, Research Assistant, Byrd Polar Research Center, the Ohio State University, USA
 • październik – listopad 1999, Cape Roberts Project, McMurdo, Antarktyka (NSF)
 • czerwiec 2001 – grudzień 2001, asystent, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa
 • styczeń 2002 – marzec 2012, adiunkt, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa
 • wrzesień 2002 – grudzień 2003, kierownik naukowy 27 Wyprawy Antarktycznej PAN, Stacja im. Henryka Arctowskiego, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka
 • lipiec – sierpień 2004, r/v Oceania, Kongsfjorden and Isfjorden, Svalbard (University of Geneva i PAN)
 • marzec – kwiecień 2007, Zatoka Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka (grant zamawiany KBN)
 • listopad – grudzień 2008, Department of Zoology and Animal Biology, University of Geneva (grant habilitacyjny MNiSzW)
 • luty – marzec 2010, IB Oden, Pine Island Bay, Amundsen Sea, Antarktyka (NSF)
 • styczeń 2012 – czerwiec 2020, Zastępca Dyrektora Instytutu Paleobiologii PAN ds. naukowych
 • kwiecień 2012 – obecnie, profesor nadzwyczajny, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa
 • styczeń – marzec 2013, badania terenowe w Kanale Beagle, Chile (NCN)
 • styczeń – marzec 2015, IB Nathaniel B. Palmer, Morze Rossa, Antarktyka (NSF)
 • listopad – grudzień 2019, badania terenowe na Falklandach i Georgii Południowej (NCN)

Praca redakcyjna
 • od 2003 – 2016 zastępca redaktora Polish Polar Research
 • od 2006 sekretarz naukowy Palaeontologia Polonica
 • 2013 współredaktor zeszytu polarnego Kosmos 62(3)
 • od 2016 redaktor (nauki o Ziemi) Polish Polar Research


Projekty badawcze
 • 2004 – 2007 Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce (grant zamawiany PBZ-KBN-108/P04/2004)
 • 2006 – 2008 Produktywność morza a zmiany położenia oceanicznego frontu polarnego. Paleoceanograficzny zapis warunków środowiska morskiego południowego Spitsbergenu (2PO4F 006 30; kierownik Marek Zajączkowski)
 • 2008 – 2010 Holoceńskie otwornice z Półwyspu Antarktycznego: implikacje molekularne i paleoklimatyczne (grant habilitacyjny N N307 115135; kierownik)
 • 2009 – 2012 Historia deglacjacji Zatoki Pine Island, Antarktyka (NSF ANT-0837985, kierownik John B. Anderson)
 • 2012 – 2014 Kenozoiczna ewolucja otwornic bentosowych po obu stronach Cieśniny Drake’a (NCN-2011/01/B/ST10/06956; kierownik)
 • 2015 – 2017 Evidence for Paleo Ice Stream Collapse in the Western Ross Sea since the Last Glacial Maximum (NSF ANT-1246353, kierownik John B. Anderson)
 • 2015 – 2017 Timing and duration of LGM and post−LGM grounding events in the Whales Deep paleo ice streams, Eastern Ross Sea continental shelf (NSF ANT-1246357,kierownik Phil Bart)
 • 2016 – 2018 Otwornice bentosowe spod lodowca szelfowego jako klucz do odtworzenia zmianśrodowiskowych i ich chronologii po Maksimum Ostatniego Zlodowacenia, MorzeRossa, Antarktyka (NCN-2015/17/B/ST10/03346; kierownik)
 • 2019 – 2022 Reakcja za zmiany środowiska i post-industrialna odbudowa populacji otwornic z fiordów Georgii Południowej, sub-Antarktyka (NCN-2018/31/B/ST10/02886; kierownik)

Doktoranci
 • Marlena Świło
 • Aneta Majda
 • Ewa Demianiuk

PublikacjeArtykuły naukowe

1. Majewski W. 2000. Middle Jurassic concretions from Częstochowa (Poland) as indicators of sedimentation rates. Acta Geologica Polonica 50: 431-439.

2. Majewski W. & Cape Roberts Project Science Team. 2000. Cape Roberts Project: investigating the Cenozoic history of Antarctica. Polish Polar Research 21: 89-97.

3. Aghib F., Alberti, M., Anderson J., Askin R., Atkins C., Bannister S., Barrett P.J., Bohaty S., Bryce S., Bücker C., Bush S., Claps M., Curren M., Fielding C., Florindo F., Galeotti S., Hannah M., Harris A., Harwood D.H., Henrys S., Jackson N., Janecek T., Jarrard R., Judge S., Kopsch C., Krissek L., Laird M., Lavelle M., Majewski W., Naish T., Neumann M., Niessen F., Paterson M., Paulsen T., Pompilio M., Powell R., Pyne A., Rafat G., Raine I., Roberts A., Sagnotti L., Sandroni S., Sarti M., Simes J., Smellie J.L., Smith B., Sorice A., Strong P., Talarico F., Taviani M., Thorn V., Verosub K., Watkins D., Webb P.N., Wilson G., Wilson T., Wise S., Woolfe K. & Wrenn J. 2000. Studies from Cape Roberts Project, Ross Sea, Antarctica, initial report on CRP-3. Terra Antarctica 7: 1-209.

4. Majewski W. 2002. The Miocene oceanographic history of the southern Kerguelen Plateau: planktic foraminiferal data, ODP Site 744; Antarctica at the close of a millennium. Royal Society of New Zealand Bulletin 35: 281-286. 

5. Majewski W. 2002. Mid-Miocene invasion of ecological niches by planktonic foraminifera of the Kerguelen Plateau, Antarctica. Marine Micropaleontology 46: 59-81.[Text - journal site]

6. Majewski W. 2003. Water-depth distribution of Miocene planktonic foraminifera from ODP Site 744, Southern Indian Ocean. Journal of Foraminiferal Research 33: 144-154.

7. Gaździcki A. & Majewski W. 2003. Recent foraminifera from Goulden Cove of King George Island, Antarctica. Polish Polar Research 24: 3-12. [Full_text - PDF]

8. Majewski W. 2005. Benthic foraminiferal communities: distribution and ecology in Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research 26: 159-214.[Full_text - PDF]

9. Majewski W. & Olemska E. 2005. Recent ostracods from Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research 26: 13-36. [Full_text - PDF]

10. Majewski W., Pawlowski J. & M. Zajączkowski M. 2005. Monothalamous foraminifera from West Spitsbergen fjords, Svalbard: a brief overview. Polish Polar Research 26: 269-285. [Full_text - PDF]

11. Majewski W. & Zajączkowski M. 2007. Benthic foraminifera in Adventfjorden, Svalbard: Last 50 years of local hydrographic changes. Journal of Foraminiferal Research 37: 107-124. [Text - journal site]

12. Majewski W., Lecroq B., Sinniger F. & Pawlowski J. 2007. Monothalamous foraminifera from Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research 28: 187-210. [Full_text - PDF]

13. Sinniger F., Lecroq B., Majewski W. & Pawłowski J. 2008. Bowseria arctowskii gen. and sp. nov., new monothalamous foraminiferan from the Southern Ocean. Polish Polar Research 29: 5-15. [Full_text - PDF]

14. Pawlowski J., Majewski W., Longet D., Guiard J., Cedhagen T., Gooday A.J., Korsun S., Habura A.A. & Bowser S.S. 2008. Genetic differentiation between Arctic and Antarctic monothalamous foraminifera. Polar Biology 31: 1205-1216. [Text - journal site]

15. Majewski W., Szczuciński W. & Zajączkowski M. 2009. Interactions of Arctic and Atlantic water-masses and associated environmental changes during the last millennium, Hornsund (SW Svalbard). Boreas 38: 529-544. [Text - journal site]

16. Majewski W. & Tatur A. 2009. A new Antarctic foraminiferal species for detecting climate change in sub-Recent glacier-proximal sediments. Antarctic Science 5: 439-448. [Text - journal site]

17. Majewski W. & Anderson J.B. 2009. Holocene foraminiferal assemblages from Firth of Tay, Antarctic Peninsula: Paleoclimate implications. Marine Micropaleontology 73: 135-147. [Text - journal site]

18. Michalchuk B.R., Anderson J.B., Wellner J.S., Manley P.L., Majewski W. & Bohaty S. 2009. Holocene climate and glacial history of the northeastern Antarctic Peninsula: the marine sedimentary record from a long SHALDRIL core. Quaternary Science Review 28: 3049-3065. [Text - journal site]

19. Majewski W. & Bohaty S. 2010. Surface-water cooling and salinity decrease during the Middle Miocene Climate Transition at Southern Ocean ODP Site 747 (Kerguelen Plateau). Marine Micropaleontology 74: 1-14. [Text - journal site]

20. Majewski W. 2010. Benthic foraminifera from West Antarctic fiord environments: An overview. Polish Polar Research 31: 61-82. [Full_text - PDF]

21. Majewski W. & Pawlowski J. 2010. Morphologic and molecular diversity of the foraminiferal genus Globocassidulina in Admiralty Bay, West Antarctica. Antarctic Science 22: 271-281. [Text - journal site]

22. Majewski W. 2010. Planktonic foraminiferal response to Middle Miocene cooling in the Southern Ocean (ODP Site 747, Kerguelen Plateau). Acta Palaeontologica Polonica 55: 541-560. [Full_text - PDF]

23. Pawlowski J. & Majewski W. 2011. Magnetite bearing foraminifera from Admiralty Bay, West Antarctica, with description of Psammophaga magnetica, sp. nov. Journal of Foraminiferal Research 41: 1-11.[Text - journal site]

24. Anderson J.B., Warny S., Askin R.A., Wellner J.S., Bohaty S.M., Kirshner A.E., Livsey D.N., Simms A.R., Smith T.R., Ehrmann W., Lawver L.A., Barbeau D., Wise S.W., Kulhanek D.K., Weaver F.M. & Majewski W. 2011. Progressive Cenozoic cooling and the demise of Antarctica’s last refugium. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108, 28: 11356-11360. [Text - journal site]

25. Jakobsson M., Anderson J.B., Nitsche F., Dowdeswell J.A., Gyllencreutz R., Kirchner N., Mohammad R., O’Regan M, Alley R.B., Anandakrishnan S., Eriksson B., Kirshner A., Fernandez R., Stolldorf T., Minzoni R. & Majewski W. 2011. Geological record of ice shelf break-up and grounding line retreat, Pine Island Bay, West Antarctica. Geology 39: 691-694. [Text - journal site]

26. Yawsangratt S., Szczuciński W., Chaimanee N., Chatprasert S., Majewski W. & Lorenc S. 2012. Evidence of probable paleotsunami deposits on Kho Khao Island, Phang Nga Province, Thailand. Natural Hazards 63: 151-163. [Text - journal site]

27. Kirshner A.E., Anderson J.B., Jakobsson M., O’Regan M., Majewski W. & Nitsche F.O. 2012. Post-LGM deglaciation in Pine Island Bay, West Antarctica. Quaternary Science Reviews 38: 11-26. [Text - journal site]

28. Gaździcki A. & Majewski W. 2012. Foraminifera from the Eocene La Meseta Formation of Isla Marambio (Seymour Island), Antarctic Peninsula. Antarctic Science 24: 408-416.[Text - journal site]

29. Majewski W., Olempska E., Kaim A & Anderson J.A. 2012. Rare calcareous microfossils from Middle Miocene strata, Weddell Sea off Antarctic Peninsula. Polish Polar Research 33: 245-257.

30. Majewski W., Wellner J.S., Szczuciński W. & Anderson J.B. 2012. Holocene oceanographic and glacial changes recorded in Maxwell Bay, West Antarctica. Marine Geology 326-328: 67-79.

31. Lejzerowicz F., Esling P., Majewski W., Szczuciński W., Decelle J., Obadia C., Arbizu P.M. & Pawlowski J. 2013. Ancient DNA complements microfossil record in deep-sea subsurface sediments. Biology Letters 9: 20130283.

32. Majewski W. 2013. Benthic foraminifera from Pine Island and Ferrero bays, Amundsen Sea. Polish Polar Research 34 (2): 169-200. [Text - journal site]

33. Majewski W. 2013. Otwornice bentosowe dzisiejszej Antarktyki Zachodniej. Kosmos 62(3): 287-296.

34. Majewski W. & Gaździcki A. 2014. Shallow water benthic foraminifera from the Polonez Cove Formation (lower Oligocene) of King George Island, West Antarctica. Marine Micropaleontology 111: 1-14. [Text - journal site]

Majewski W., Bowser S.S. & Pawlowski J. 2015. Widespread intra-specific genetic homogeneity of coastal Antarctic benthic foraminifera. Polar Biology 38: 2047-2058. [Text - journal site]<

36. Majewski W., Wellner J.S. & Anderson J.B. 2016. Environmental connotations of benthic foraminiferal assemblages fromcoastal West Antarctica. Marine Micropaleontology 124: 1-15. [Text - journal site]

37. Świło M., Majewski W., Anderson J.B. & Minzoni R. 2016. Diatom assemblages from coastal settings of West Antarctica. Marine Micopaleontology 125: 95–109. [Text - journal site]

38. Bart P.J., Coquereau L., Warny S. & Majewski W. 2016. In situ foraminifera in grounding zone diamict: a working hypothesis. Antarctic Science 28 (04): 313-321. [Text - journal site]

39. Gschwend F., Majda A., Majewski W., & Pawlowski J. 2016. Psammophaga fuegia sp. nov., a new monothalamid foraminifer from the Beagle Channel, South America. Acta Protozoologica 55: 101-110.

40. Szczuciński W., Pawłowska J., Lejzerowicz F., Nishimurad Y., Kokociński M., Majewski W., Nakamura Y. & Pawlowski J. 2016. Ancient sedimentary DNA reveals past tsunami deposits. Marine Geology 381: 29-33. [Text - journal site]

41. Majewski W., Tatur A., Witkowski J. & Gaździcki A. 2017. Rich shallow-water benthic ecosystem in Late Miocene East Antarctica (Fisher Bench Fm, Prince Charles Mountains). Marine Micropaleontology 133: 40-49. [Text - journal site]

42. Minzoni R.T., Majewski W., Anderson J.B., Yokoyama Y., Fernandez R. & Jakobsson M. 2017. Oceanographic influences on the stability of the Cosgrove Ice Shelf, Antarctica. The Holocene 27: 1645-1658. [Text - journal site]

43. Majda A., Majewski W., Mamos T., Grabowski M., Godoi M.A. & Pawłowski J. 2018. Variable dispersal histories across the Drake Passage: The case of coastal benthic Foraminifera. Marine Micropaleontology 140: 81-94. [Text - journal site]

44. Prothro L.O., Simkins L.M., Majewski W. & Anderson J.B. 2018. Glacial retreat patterns and processes determined from integrated sedimentology and geomorphology records. Marine Geology 395: 104-119. [Text - journal site]

45. Majewski W., Bart P.J. & McGlannan A.J. 2018. Foraminiferal assemblages from ice-proximal paleo-settings in the Whales Deep Basin, eastern Ross Sea, Antarctica. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 493: 64-81. [Text - journal site]

46. Bart P.J., DeCesare M., Rosenheim B.E., Majewski W. & McGlannan A. 2018. A centuries-long delay between a paleo-ice-shelf collapse and grounding-line retreat in the Whales Deep Basin, eastern Ross Sea, Antarctica. Scientific Reports 8: 12392. [Text - journal site]

47. Demianiuk E.J. & Majewski W. 2018. Zastosowanie analiz kopalnego DNA w badaniach osadów czwartorzędowych. Przegląd Geologiczny 66: 680-691 .[Text - journal site]

48. Majewski W., Stolarski J. & Bart P.J. 2019. Two rare pustulose/sponose morphotypes of benthic foraminifera from eastern Ross Sea. Journal of Foraminiferal Research 49: 405-422. [Text - journal site]

49. Prothro L., Majewski W., Yokoyama Y., Simkins L., Anderson J., Yamane M., Miyairi Y. & Naohiko Ohkouchi N. 2020. Timing and pathways of East Antarctic Ice Sheet retreat. Quaternary Science Reviews 230: 106166. [Text - journal site]

50. Majewski W., Prothro L.O., Simkins L.M., Demianiuk E.J. & Anderson J.B. 2020. Foraminiferal patterns in deglacial sediment in the western Ross Sea, Antarctica: Life near grounding lines. Paleoceanography and Paleoclimatology 35: e2019PA003716. [Text - journal site]

51. Majewski W., Holzmann M., Gooday A.J., Majda A., Mamos T. & Pawlowski J. 2021. Cenozoic climatic changes drive evolution and dispersal of coastal benthic foraminifera in the Southern Ocean. Scientific Reports 11: 19869. [Text - journal site]

52. Gooday A.J., Holzmann M., Majewski W. & Pawlowski J. 2022. New species of Gromia (Protista, Rhizaria) from South Georgia and the Falkland Islands. Polar Biology 45: 647–666. [Text - journal site]

53. Holzmann M., Gooday A.J., Majewski W. & Pawlowski J. 2022. Molecular and morphological diversity of monothalamous foraminifera from South Georgia and the Falkland Islands: Description of four new species. European Journal of Protistology 85: 125909. [Text - journal site]
KontaktWojciech Majewski
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55,
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: wmaj@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 697-8853, pokój 156