Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


dr hab. Błażej BŁAŻEJOWSKI


mikroskamieniałości, ewolucja morskich stawonogów, zmiany paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe na obszarach Arktyki i Antarktyki


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Błażej Błażejowski
urodzony w Sanoku, 1978 r.


Tytuły, wykształcenie i członkostwa
 • 2019 – 2022 Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Muzeum Ziemi PAN
 • 2018 – habilitacja z dziedziny Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia nadana uchwałą Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN
 • 2018 – delegat Instytutu Paleobiologii PAN do Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego
 • 2015 – członek i konsultant Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature) od spraw ochrony skrzypłoczy
 • 2011 – 2014 członek Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN
 • 2008 – doktorat z nauk o Ziemi w zakresie geologii w  Instytucie Paleobiologii PAN (pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Olempskiej-Roniewicz), temat pracy: Otwornice późnego paleozoiku południowego Spitsbergenu
 • od 2005 członek Polish Polar Club w Polskim Towarzystwie Geograficznym
 • 2003 2008 studia doktoranckie, Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych przy MiIZ PAN w Warszawie
 • 2003 magisterium z geologii w Zakładzie Paleontologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (promotor dr hab. Michał Ginter), praca dyplomowa: Mikroskamieniałości ryb z najniższego triasu południowego Spitsbergenu
 • 2002 – 2003 członek Samorządu Studenciego Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2002 – współzałożyciel i prezes Geoscience Friends Association ‘Phacops’

Nagrody
 • 2009 Laureat Nagrody im. Artura Rojszczaka, przyznawanej przez Klub Stypendystów Zagranicznych FNP
 • 1997 Laureat XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej, na temat geologii Sudetów, Kielce


Staże badawcze, konferencje oraz warsztaty naukowe
 • 2012 uczestnik "Ghost-rock karst symposium: The nature and origin of the ghost-rocks at Bullslaughter Bay, South Wales", 7-11 October, 2012, Belgium (referat)
 • 2010 uczestnik Annual Fieldworkshop at GUtech, Muscat, Oman; 20-26 February, temat: Carbon and oxygen stable isotope composition of fish teeth from Lower Triassic of Spitsbergen as an environmental proxy
 • 2008 współorganizator i prelegent 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 Oct 2008
 • 2008 uczestnik warsztatów: Nature of response of Arctic glacier to climate warming, Warszawa, 27 – 30 November.
 • 2007 współpraca naukowa z dr H.A. Nakremem (Universitetet Oslo) oraz prof. A. Gaździckim (Instytut Paleobiologii PAN), badania nad kolekcją permskich mszywiołów z południowego Spitsbergenu
 • 2006 współpraca naukowa z prof. Danielem Vachardem (Université des Sciences et Technologies de Lille, Francja), temat wspólnego projektu badawczego: Otwornice bentosowe późnego paleozoiku i triasu Arktyki
 • 2006 udział w Międzynarodowych Warsztatach Paleontologicznych w Ljubljanie, temat warsztatów: Ewolucyjne zmiany otwornic bentosowych w późnym paleozoiku Spitsbergenu
 • 2006 konsultacje naukowe z prof. Bernardem Mametem (Université Libre de Bruxelles), temat konsultacji: Otwornice i glony późnego paleozoiku i wczesnego triasu Spitsbergenu


Wybrane ekspedycje i prace badawcze
 • 2013 udział koncepcyjny w budowie geoparku oraz organizacja wystawy okresowej dla gminy Sławno w powiecie opoczyńskim dotyczącej rezultatów wykopalisk w kamieniołomie Owadów-Brzezinki.
 • 2013-2016 kierownik grantu NCN: Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu: nowoodkryte okno tafonomiczne typu Solnhofen w Sławnie (Polska środkowa)
 • 2010 udział w Norweskiej Ekspedycji Polarnej
 • 2006/2007 udział w Polskiej Ekspedycji Arktyczno-Antarktycznej, prace terenowe w Antarktyce Zachodniej (Wyspa Króla Jerzego), badania prowadzone wspólnie z prof. A. Gaździckim (Instytut Paleobiologii PAN) w zakresie paleontologii i sedymentologii.
 •   2005 udział w Polskiej Ekspedycji Arktyczno-Antarktycznej, praca terenowa na Spitsbergenie, badania prowadzone wspólnie z prof. A. Gaździckim (Instytut Paleobiologii PAN) w zakresie paleontologii i sedymentologii
 • 2004 udział w programie FMARS, (jako jedyny Polak w siedmioosobowej, międzynarodowej grupie naukowców), prowadzonym przez Mars Society i NASA na wyspie Devon (Arktyka kanadyjska). Program był elementem międzynarodowych przygotowań do pierwszej załogowej misji na Marsa. Realizowałem tam również własny projekt badawczy: Analiza osadów jeziornych krateru Haughtona na wyspie Devon w Arktyce kanadyjskiej
 • 2002 współorganizator i uczestnik wyprawy Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych Uniwersytetu Warszawskiego do Irlandii Północnej, Szkocji oraz Hebrydów Zachodnich:         Z młotkiem na Wyspy
 • 2002 współorganizator i uczestnik ekspedycji na Spitsbergen: Powrót do domu pod biegunem
 • 2000 współorganizator i uczestnik studenckiej wyprawy na pustynię Gobi: Śladami polsko - mongolskich Wypraw Paleontologicznych do Mongolii

Zainteresowania
 • permski kryzys bioróżnorodnosci w morzu
 • zapis biotyczny i izotopowy pogranicza paleozoiku i mezozoiku
 • stratygrafia póznego paleozoiku; otwornice bentosowe, konodonty
 • zmiany paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe na obszarach Arktyki i Antarktyki


PublikacjeArtykuły naukowe

WERYŃSKI Ł., BŁAŻEJOWSKI B., Kędzierski M. 2023. A comparison of teeth in Tithonian, Late Jurassic, predatory actinopterygian fishes from Owadów-Brzezinki Lägerstatte and its palaeoecological implications. Acta Palaeontologica Polonica 68 (3), 493–512. [tekst]

WERYŃSKI Ł., BŁAŻEJOWSKI B. 2023. Late Jurassic teeth of plesiosauroid origin from the Owadów-Brzezinki Lägerstatte, Central Poland. PeerJ 11:e15628. [tekst]

WIERZBOWSKI H., BŁAŻEJOWSKI B.* 2023. Chaetognath grasping spines from the Devonian of Poland: their structure and geochemistry. Acta Palaeontological Polonica, 68(1), 103–116. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., PSZCZÓŁKOWSKI A., GRABOWSKI J., WIERZBOWSKI W., DECONINCK J-F., OLEMPSKA E., TEODORSKI A., NAWROCKI J. 2023. Integrated stratigraphy and clay mineralogy of the Owadów-Brzezinki section (Lower-Upper Tithonian transition, Central Poland): implications for correlations between the Boreal and the Tethyan domains and palaeoclimate. Journal of the Geological Society, 180, jgs2022-073. [tekst]

OLEMPSKA E., BŁAŻEJOWSKI B.*, WALOSZEK D., MAAS A. 2023. Phosphatic bromalites and microfossils from the Furongian (Cambrian) of northern Poland (Baltica) and palaeobiological implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 610, 111350. [tekst]

BAJDEK P., BŁAŻEJEWSKI B., WADYL S. 2022. Wyniki badań koprolitów, W: Wadyl S. (red.). Miejsce, które rodziło władzę. Gród z początków wczesnego średniowiecza w Pasymiu na Pojezierzu Mazurskim, Wydział Archeologii UW, s. 241-244.

BICKNELL R.D.C., BŁAŻEJOWSKI B., HITIJ T. WINGS O., BOTTON M.L. 2021. Critical re-evaluation of Limulidae uncovers limited Limulus diversity. Papers in Palaeontology, 1–32. [tekst]

WIERZBOWSKI H., SZANIAWSKI H., BŁAŻEJOWSKI B. 2021. Structural, chemical and isotope evidence for secondary phosphate mineralization of Early Palaeozoic grasping spines. Lethaia 54(2), 245–259. Manuskrypt ID 0941-LET-OA-04-20. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., WIERZBOWSKI A. 2020. The Owadów-Brzezinki geoeducation area at Sławno. Geotourism vol. 17, 1‒2 (60‒61) 2020. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., WIERZBOWSKI H., FELDMANN R.M. 2020. Reply to the comment on “No evidence for fungal infection of Upper Jurassic horseshoe crabs: A comment on Błażejowski et al. (2019)” by Zatoń 2020. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Available online 7 May 2020, 109733. [tekst]

VAŠÍČEK Z., BŁAŻEJOWSKI B.*, GAŹDZICKI A., LEFELD J., SKUPIEN P., WIERZBOWSKI A. 2020. Early Cretaceous ammonites and dinoflagellates from the Western Tatra Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 65(4), 799–810. [tekst]

SULEJ T., KRZESIŃSKI G., TAŁANDA M., WOLNIEWICZ A.S., BŁAŻEJOWSKI B., BONDE N., GUTOWSKI P., SIENKIEWICZ M., NIEDŹWIEDZKI G. 2020. The earliest-known mammaliaform fossil from Greenland sheds light on origin of mammals. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P., SIUDA R., TYBOROWSKI D., WIERZBOWSKI A. 2020. Geopark Owadów-Brzezinki – niezwykłe stanowisko paleontologiczne udostępnione geoturystycznie. Przegląd Geologiczny 68(1), 45–49. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P., SHINN A.P., FELDMANN R.M., DURSKA E. 2019. Environment deterioration and related fungal infection of Upper Jurassic horseshoe crabs with remarks on their exceptional preservation. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 516, 336–341. [tekst]

WIERZBOWSKI H., BŁAŻEJOWSKI B., TYBOROWSKI D. 2019. Oxygen isotope profiles of uppermost Jurassic vertebrate teeth and oyster shells: a record of paleoenvironmental changes and animal habitats. Palaios 34, 585–599. [tekst]

TYBOROWSKI D., BŁAŻEJOWSKI B. 2019. New marine reptile fossils from the Late Jurassic of Poland with implications for vertebrate faunas palaeobiogeography. Proceedings of the Geologists' Association 130(6), 741–751. [tekst]

TYBOROWSKI D., BŁAŻEJOWSKI B. 2019. Zespół kręgowców morskich z górnej jury Krzyżanowic k. Iłży – z żółwiami, krokodylomorfami i wielkimi pliozaurami. Przegląd Geologiczny 67(12), 996–1001. [tekst]

SZCZYGIELSKI T., TYBOROWSKI D., BŁAŻEJOWSKI B. 2018. A new pancryptodiran turtle from the Late Jurassic of Poland and palaeobiology of early marine turtles. Geological Journal. 53(3): 1215–1226. (IF2016 = 2.978) [tekst]

POROS M., BŁAŻEJOWSKI B. 2018. Znaczenie górnictwa surowców skalnych dla edukacji i popularyzacji nauk o Ziemi na przykładzie kopalni Owadów-Brzezinki firmy Nordkalk w gminie Sławno. Surowce i Maszyny Budowlane. 6, 62–64.

UCHMAN A., GAŹDZICKI A., BŁAŻEJOWSKI B. 2018. Arthropod trace fossils from Eocene cold climate continental strata of King George Island, West Antarctica. Acta Palaeontologica Polonica 63(2), 383-396. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B.
, NIEDŹWIEDZKI G., KAMEL BOUKHALFA K., SOUSSI M. 2017. A new species of crown limulid (Chelicerata, Xiphosura) from the Middle Triassic of southern Tunisia (Saharan Platform) brings us closer to solving the origins of modern horseshoe crabs. Journal of Paleontology 2017; 1-9. [tekst]

SOUSSI M., NIEDŹWIEDZKI G., TAŁANDA M., DRÓŻDŻ D., SULEJ T., BOUKHALFA K., MERMER J., BŁAŻEJOWSKI B. 2017. Middle Triassic (Anisian-Ladinian) Tejra red beds and Late Triassic (Carnian) carbonate sedimentary records of southern Tunisia, Saharan Platform: Biostratigraphy, sedimentology and implication on regional stratigraphic correlations. Marine and Petroleum Geology, 79, 222–256. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., BRETT C.E., KIN A., RADWAŃSKI A., GRUSZCZYŃSKI M. 2016. Ancient animal migration: a case study of eyeless, dimorphic Devonian trilobites from Poland. Palaeontology, 59(5), 743-751. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P., TYBOROWSKI D. 2016. New finds of well-preserved Tithonian (Late Jurassic) fossils from the Owadów-Brzezinki Quarry, Central Poland: a review and perspectives. Volumina Jurassica, 14, 123-132. [tekst]

TYBOROWSKI D., BŁAŻEJOWSKI B., KRYSTEK M., 2016. Szczątki gadów z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa). Przegląd Geologiczny, 64(8), 564-569. [tekst]

WIERZBOWSKI H., DUBICKA Z., RYCHLIŃSKI T., DURSKA E., OLEMPSKA-RONIEWICZ E., BŁAŻEJOWSKI B. 2016 - Depositional environment of Sławno limestones (uppermost Jurassic, central Poland): evidence from microfacies analysis, microfossils and geochemical proxies. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 282(1): 81-108. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., LAMBERS P., GIESZCZ P., TYBOROWSKI D., BINKOWSKI M. 2015. Late Jurassic jaw bones of Halecomorph fish (Actinopterygii: Halecomorphi) studied with X-ray microcomputed tomography. Palaeontologia Electronica 18.3.53A: 1-10. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P., BRETT C.E., BINKOWSKI M. 2015. A moment from before 365 Ma frozen in time and space. Scientific Reports 5, 14191. [tekst]
A sample visualization of the Trimerocephalus chopini is shown in SOM available at
http://www.paleo.pan.pl/people/Blazejowski/SOM_T_chopini_TIME_SPACE.mpg

BŁAŻEJOWSKI B. 2015. The oldest species of the genus Limulus from the Late Jurassic of Poland. In: Carmichael, RH., Botton, ML., Shin, PKS. and Cheung, SG. (ed.), Changing global perspectives on biology, conservation, and management of horseshoe crabs, 2015. Springer, New York. [tekst]

FELDMANN R.M., SCHWEITZER C.E., BŁAŻEJOWSKI B. 2015. A new species of lobster (Glypheoidea: Mecochiridae) from the Late Jurassic (late Tithonian) Lagerstätte from central Poland. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen 275: 107–114. [tekst]

KIN A. & BŁAŻEJOWSKI B. 2014. The Horseshoe Crab of the genus Limulus: living fossil or stabiliomorph? PLoS ONE 9(10): e108036. [tekst]

SULEJ T., WOLNIEWICZ A., BONDE N., BŁAŻEJOWSKI B., NIEDŹWIEDZKI G., TAŁANDA M. 2014. New perspectives on the Late Triassic of East Greenland: preliminary results of a Polish-Danish palaeontological expedition. Polish Polar Research 35(4): 541–552. [tekst]

ROWBERRY M.D., BATTIAU-QUENEY Y., WALSH P., BŁAŻEJOWSKI B., BOUT-ROUMAZEILLES V., TRENTESAUX A., KŘÍŽOVÁ L. and GRIFFITHS H. 2014. The weathered Carboniferous limestone at Bullslaughter Bay, South Wales: the first example of ghost-rock recorded in the British Isles. Geologica Belgica 17(1), 33–42. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A., WIERZBOWSKI H. 2014. A new exceptionally preserved Late Jurassic ecosystem (Owadów-Brzezinki, Central Poland) and its geological background. In: Jurajskie utwory synkliny tomaszowskiej. Jurassica XI. Przewodnik wycieczek terenowych, abstrakty i artykuły. Spała, 9-11.10.2014 r. (red. A. Feldman-Olszewska, A. Wierzbowski): 21–26. Państw. Inst. Geol. – PIB, Warszawa. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B., JAKUBOWSKI G., GIESZCZ P., KOWALSKI R., HOŁDA-MICHALSKA A. 2014. Stanowisko mamuta – Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799)  w górnym plejstocenie kopalni węgla brunatnego Belchatów. Przegląd Geologiczny 62(11): 755–760, 776. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B. & GIESZCZ P. 2013. Zmiany środowiskowe i biotyczne na pograniczu paleozoiku i mezozoiku południowego Spitsbergenu. Kosmos 62(3): 455-462. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B.
, DUFFIN C., GIESZCZ P., MAŁKOWSKI K., BINKOWSKI M., WALCZAK M., MCDONALD S.A. & WITHERS P. 2013. Lower Triassic Saurichthys (Pisces, Actinopterygii) teeth from Spitsbergen, with comments on their stable isotope composition (δ13C and δ18O) and X-ray microtomography. Polish Polar Research, 34(1), 23–38. [tekst]

KIN A., GRUSZCZYŃSKI M., MARTILL D., MARSHALL J. & BŁAŻEJOWSKI B. 2013. Palaeoenvironment and taphonomy of a Late Jurassic (Late Tithonian) Lagerstätte from central Poland. Lethaia, 46, 71–81. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B.
, RACKI G., GIESZCZ P., KIN A., MAŁKOWSKI K. & KRZYWIECKA K. 2013. Comparative isotopic records of Miocene and recent lacustrine unionid bivalves from Poland. Geological Quarterly, 57 (1), 113–122. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B.
& WALSH P. 2013. A Viséan (Brigantian) conodont assemblage preserved in the dissolution residue component of a breccia matrix at Bullslaughter Bay, Pembrokeshire, South Wales. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 267, 239–254.[tekst]

KIN A. & BŁAŻEJOWSKI B. 2013. A new species of blind phacopid trilobite from the Late Devonian (early Fammenian) of Poland. Zootaxa 3626 (3), 345–355.[tekst]

GORZELAK P., BŁAŻEJOWSKI B., UCHMAN A. & HANKEN N-M. 2013. First record of catacrinid crinoid (Catacrinidae, Crinoidea) from the Lower Permian of Spitsbergen. Polish Polar Research 34 (2), 139–150. [tekst]

NIELSEN J. K., BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P. & NIELSEN JAN K. 2013. Carbon and oxygen isotope records of Late Permian brachiopods from low and high palaeolatitudes: seasonality and cyclothemic evaporation. In: Gąsiewicz, A. & Słowakiewicz, M. (eds). Palaeozoic Climate Cycles: Their Evolutionary and Sedimentological Impact. Geological Society, London, Special Publications, 376, First published online November 26, 2012. [tekst]

KIN A., GRUSZCZYŃSKI M., MARTILL D., MARSHALL J. & BŁAŻEJOWSKI B. 2012. Palaeoenvironment and taphonomy of a Late Jurassic (Late Tithonian) Lagerstätte from central Poland. Lethaia, 45(3). [tekst]

KIN A. & BŁAŻEJOWSKI B. 2012. „Polskie Solnhofen”. Przegląd Geologiczny 60 (7): 375–379. [tekst]

KIN A., BŁAŻEJOWSKI B., BINKOWSKI M. 2012. ‘Polish Solnhofen’: a long-awaited alternative?!. Geology Today, 28(3): 92–95. [tekst]

KIN A., BŁAŻEJOWSKI B. & REMIN Z. 2012. Współpraca geologów i górników – na przykładzie Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi Phacops oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Przegląd Geologiczny, 60(2): 72, 123.

BŁAŻEJOWSKI B.
, BINKOWSKI M., BITNER M.A. and GIESZCZ P. 2011. X-ray microtomography (XMT) of fossil brachiopod shell interior for taxonomy. Acta Palaeontologica Polonica 56 (2): 427–428. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B.
, GAŹDZICKI A. and MAŁKOWSKI K. 2010b. Stable isotope composition of fish teeth from the Eocene La Meseta Formation of Seymour Island: paleoclimate and environmental proxies. XXXI SCAR and Open Science Conference. 30 July - 11 August 2010, Buenos Aires, Argentina; abstract book.

BŁAŻEJOWSKI B.
, GAŹDZICKI A. and MAŁKOWSKI K. 2010a. Carbon and oxygen stable isotope composition of fish teeth from Lower Triassic of Spitsbergen as an environmental proxy. Annual Fieldworkshop at GUtech, Muscat, Oman; 20-26 February, 2010; abstract book.

NAKREM H.A., BŁAŻEJOWSKI B. and GAŹDZICKI A. 2009. Lower Permian bryozoans from Spitsbergen, Svalbard. Acta Palaeontologica Polonica 54 (4): 677–698. [tekst]

BITNER M.A., GAŹDZICKI A. and BŁAŻEJOWSKI B. 2009. Brachiopods from the Chlamys Ledge Member (Polonez Cove Formation, Oligocene) of King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research 30 (3): 277–290. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B.
2009. Foraminifers from Treskelodden Formation (late Carboniferous-early Permian) of south Spitsbergen. Polish Polar Research 30 (3): 193–230. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B.
2008b. Late Carboniferous to Early Permian foraminifers from south Spitsbergen. Polar Research-Arctic and Antarctic Perspective in the International Polar Year. SCAR/IASC IPY. Open Science Conference. St. Petersburg, Russia July 8th – 11th.

BŁAŻEJOWSKI B.
2008a. Otwornice późnego paleozoiku południowego Spitsbergenu. Unpublished Ph.D. dissertation. Institute of Paleobiology PAS, Warszawa, Poland: 345 pp.

VACHARD D., GAILLOT J., PILLE L. and BŁAŻEJOWSKI B. 2006. Problems on Biseriamminoidea, Mississippian-Permian biserially coiled Foraminifera: A reappraisal with proposals. Revista Española de Micropaleontología 38 (2-3): 453-492. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B.
, HOŁDA–MICHALSKA A. and MICHALSKI K. 2006. Schellwienia arctica (Fusulinidae), from the Carboniferous-?Permian strata of the Treskelodden Formation in south Spitsbergen. Polish Polar Research 27 (1): 91-103. [tekst]

BŁAŻEJOWSKI B.
2004. Shark teeth from the Lower Triassic of Spitsbergen and
their histology. Polish Polar Research 25 (2): 153-167. [tekst]

Abstrakty konferencyjne


BŁAŻEJOWSKI B., GAŹDZICKI A., HOŁDA-MICHALSKA A., KRÓL M., LEFELD J., SKUPIEN P., VAŠÍČEK Z., WIERZBOWSKI A. 2020. Ammonites and dinocysts from the Kościeliska Marl Formation (Lower Cretaceous, Tatra Mountains) and their biostratighraphical importance. VI Konferencja Przyroda Tatrzańska Parku Narodowego a Człowiek. Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne. Zakopane 8–10 października 2020: 53–54.
BŁAŻEJOWSKI B.,TYBOROWSKI D. 2018. Koncepcja utworzenia Geoparku Owadów-Brzezinki – szansą rozwoju turystycznego w Gminie Sławno.  LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa geologicznego. Łuków, 2-5 września 2018 r.: 37.
BŁAŻEJOWSKI B. 2017. Pathogen infestation as a cause for mortality event of Late Jurassic horseshoe crabs and their exceptional preservation. W: Grabowski J. (ed.), Jurassica XIII Conference in Kościelisko/Zakopane 2017, 11.
SZCZYGIELSKI T., TYBOROWSKI D., BŁAŻEJOWSKI B. 2017. A new pancryptodiran turtle from the Late Jurassic of Poland and the evolution of durophagy in turtles. 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists (EAVP). 1st – 3rd August 2017, Palaeontological Museum Munich, Germany, 87–88 (ID 158).
BŁAŻEJOWSKI B., TYBOROWSKI D. 2016. Remarkably well-preserved Upper Jurassic fossils of marine and terrestrial biota from the Owadów-Brzezinki Quarry, Central Poland. 1st international workshop on Ancient Hydrocarbon seep and cognate communities; 13-17 June 2016, Warsaw, Poland, p. 1-8 [Excursion guidebook]  [workshop web site]
TYBOROWSKI D., BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P., KRYSTEK M. 2016. Marine and terrestrial reptiles from the Upper Jurassic limestones of Owadów-Brzezinki. In: Michalik J., Fekete K. (Eds.), Jurassica XII Conference in Smolenice, Slovakia 2016, 57-58.
WIERZBOWSKI H., DUBICKA Z., RYCHLIŃSKI T., DURSKA E., BŁAŻEJOWSKI B., 2016 - Depositional environment of Sławno limestones (uppermost Jurassic, central Poland): evidence from microfacies analysis, microfossils and geochemical proxies. In: Michalik J., Fekete K. (Eds.), Jurassica XII Conference in Smolenice, Slovakia 2016, 74-75.
BŁAŻEJOWSKI B. 2015. Remarkable preservation of a new species of Limulus horseshoe crab from the Late Jurassic Lagerstätte of Poland. The 3rd International Workshop on the Science and Conservation of Horseshoe Crabs. 15-19 June 2015, Sasebo City, Japan. Abstract Vol. P-2.
BŁAŻEJOWSKI B., MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A., WIERZBOWSKI H. 2014. Life in a Late Jurassic Subboreal Sea and on its coast: new taphonomic window of exceptionally preserved fauna at Owadów-Brzezinki (central Poland). The 9th International Congress on The Jurassic System, 6th to 9th January 2014 in Jaipur (India).
BŁAŻEJOWSKI B.
2014. The oldest species of the genus Limulus from Late Jurassic of Poland. In: Jurajskie utwory synkliny tomaszowskiej. Jurassica XI. Przewodnik wycieczek terenowych, abstrakty i artykuły. Spała, 9-11.10.2014 r. (red. A. Feldman-Olszewska, A. Wierzbowski): 35-36. Państw. Inst. Geol. - PIB, Warszawa.
BŁAŻEJOWSKI B.
, GIESZCZ P. 2014. A new exceptionally preserved Late Jurassic ecosystem (Owadów-Brzezinki, Central Poland). In: The history of life: A view from the Southern Hemisphere. The 4th International Palaeontological Congress Mendoza, Argentina. September 28-October 3, 2014, Mendoza. Abstract Vol. p. 653.
BŁAŻEJOWSKI B.
2014. Life in a Late Jurassic Boreal Sea and on its Coast: New Taphonomic Window of Exceptionally Preserved Fauna at Owadów-Brzezinki (Central Poland). In: Living and Fossil Horseshoe Crabs: An International Perspective. Fordham University - Lincoln Center Campus, The Department of Natural Sciences and Environmental Science. May 27, 2014.
NIEDŹWIEDZKI G., BONDE N., BŁAŻEJOWSKI B., TAŁANDA M., WOLNIEWICZ A., SULEJ T. 2014. Early sauropodomorph footprints in the Late Triassic of East Greenland. In: The history of life: A view from the Southern Hemisphere. The 4th International Palaeontological Congress Mendoza, Argentina. September 28-October 3, 2014, Mendoza. Abstract Vol. p. 242.
TASHMAN J.N., FELDMANN R.M., BŁAŻEJOWSKI B. 2014. A taxonomic and taphonomic analysis of Late Jurassic horseshoe crabs from a lagerstätte in Central Poland. In: The history of life: A view from the Southern Hemisphere. The 4th International Palaeontological Congress Mendoza, Argentina. September 28-October 3, 2014, Mendoza. Abstract Vol. p. 817.
WIERZBOWSKI H., BŁAŻEJOWSKI B. 2014. Oxygen and carbon isotope records of bulk carbonates and fish teeth from Owadów-Brzezinki quarry (Sławno, Central Poland) - preliminary data.  In: Jurajskie utwory synkliny tomaszowskiej. Jurassica XI. Przewodnik wycieczek terenowych, abstrakty i artykuły. Spała, 9-11.10.2014 r. (red. A. Feldman-Olszewska, A. Wierzbowski): 65-66. Państw. Inst. Geol. - PIB, Warszawa.
BŁAŻEJOWSKI B.
2013 Life in a Late Jurassic Boreal Sea and on its coast: new taphonomic window of Solnhofen-type fauna at Sławno (central Poland). 5th Symposium on Mesozoic and Cenozoic Decapod Crustaceans. 25–27 June 2013, Kraków.
BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P., NIELSEN K. JESPER & NIELSEN K. JAN 2013. Seasonality of Permian brachiopods from Spitsbergen contradicts with low palaeolatitude brachiopods recording cyclothemic evaporation. The Arctic Science Summit Week 2013. 13–19 April 2013.
BŁAŻEJOWSKI B., GIESZCZ P., NIELSEN JESPER. & NIELSEN JAN. 2012. Zapis stosunków izotopowych w skorupkach późnopermskich ramienionogów z wysokich i niskich szerokości geograficznych jako wskaźnik paleośrodowiska. 34th Polar Symposium. 14-16 June, 2012.
ROWBERRY, M.D., BATTIAU-QUENEY, Y., BŁAŻEJOWSKI, B. & WALSH, P.T. 2012. The nature and origin of the ghost-rocks at Bullslaughter Bay, South Wales. Ghost-rock karst symposium. 7-11 October, 2012, Belgium.
BINKOWSKI M. & BŁAŻEJOWSKI B. 2010. Comparison between two microtomography systems. High Resolution X-ray CT Symposium. 31 August – 02 September 2010, Dresden.
BŁAŻEJOWSKI B., GAŹDZICKI A. & MAŁKOWSKI K. 2010. Carbon and oxygen stable isotope composition of fish teeth from Lower Triassic of Spitsbergen as an environmental proxy. Annual Fieldworkshop at GUtech, Muscat, Oman; 20-26 February, 2010; abstract book.
BŁAŻEJOWSKI B., GAŹDZICKI A. & MAŁKOWSKI K. 2010. Stable isotope composition of fish teeth from the Eocene La Meseta Formation of Seymour Island: paleoclimate and environmental proxies. XXXI SCAR and Open Science Conference. 30 July - 11 August 2010, Buenos Aires, Argentina; abstract book.
BŁAŻEJOWSKI B 2009. Foraminifera, biostratigraphy and paleoecology of the Treskelodden Formation (Carboniferous – Permian) of Spitsbergen (Svalbard) Seventh Micropalaeontological Workshop. MIKRO 2009. Św. Katarzyna, 28–30 September 2009: 18.
BŁAŻEJOWSKI B.
2008. Late Carboniferous to Early Permian foraminifers from south Spitsbergen. Polar Research-Arctic and Antarctic Perspective in the International Polar Year. SCAR/IASC IPY. Open Science Conference. St. Petersburg, Russia July 8th – 11th: 242-243.
BŁAŻEJOWSKI B. 2008. Stratygrafia i geneza późnopaleozoicznej formacji Treskelodden południowego Spitsbergenu. XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Wrocław, 23 – 24 maja 2008: 16-18.
BŁAŻEJOWSKI B. 2008. Foraminifers from the Treskelodden Formation (Late Carboniferous-Early Permian) of south Spitsbergen. 9th Paleontological Conference. Warszawa, 10-11 October 2008. Abstracts: 11-12.
KIN A. & BŁAŻEJOWSKI B. 2008. Zintegrowana strategia popularyzacji nauk o Ziemi – nauka, edukacja i dialektyka. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny. Kraków 26-28 czerwca 2008: 52-53.
KIN A. & BŁAŻEJOWSKI B. 2008. Phenotypic plasticity of Asphinctites-Polysphinctites polymorphic group from Faustianka clay pit (upper lower Bathonian), south-central Poland. 9th Paleontological Conference. Warszawa, 10-11 October 2008: 43-44.
UCHMAN A., GAŹDZICKI A. & BŁAŻEJOWSKI B. 2008. Caddisfly (Trichoptera) cases and associated trace fossils from the Oligocene lacustrine strata of King George Island, West Antarctica. 9th Paleontological Conference. Warszawa, 10-11 October 2008: 95-96.
BITNER M.A., GAŹDZICKI A. & BŁAŻEJOWSKI B. 2008. Ramienionogi z oligoceńskiej formacji Polonez Cove Wyspy Króla Jerzego, Szetlandy Południowe. XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Wrocław, 23 – 24 maja 2008: 14-15.
UCHMAN A., GAŹDZICKI A. & BŁAŻEJOWSKI B. 2008. Caddisfly (Trichoptera) from the Oligocene lacustrine strata of King George Island, West Antarctica. Polar Research-Arctic and Antarctic Perspective in the International Polar Year. SCAR/IASC IPY. Open Science Conference. St. Petersburg, Russia July 8th – 11th.
BŁAŻEJOWSKI B. & GAŹDZICKI 2007. Zespoły biotyczne z pogranicza paleozoiku i mezozoiku południowego Spitsbergenu. In: A. Gaździcki, W. Majewski, P. Głowacki (eds.): Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce - materiały sesji sprawozdawczej grantu PBZ-KBN-108/P04/2004. Wyd. Inst. Geofizyki PAN, 36-39.
BŁAŻEJOWSKI B. 2005. Fuzuliny (Foraminiferida) z późnego karbonu Spitsbergenu. XXXI Sympozjum Polarne. Kielce, 12-14 wrzesnia 2005: 21–22.
BŁAŻEJOWSKI B. 2005. Late Carboniferous fusulinids from South Spitsbergen. 5th Micropalaeontological Workshop, Szymbark, Poland, June 8-10, 2005. Abstract Book: 16-17.
BŁAŻEJOWSKI B. 2004. Rekiny z wczesnego triasu Spitsbergenu. XXX Miedzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 wrzesnia 2004: 21.KontaktBłażej Błażejowski
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: bblazej@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 6978-793; pokój 146