Zakład Paleobiologii Środowiskowej


prof. dr hab. Ewa OLEMPSKA-RONIEWICZ


Paleozoiczne małżoraczki, drążące mszywioły, otwornice i inne mikroskamieniałości - stratygrafia, paleoekologia i ewolucja


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Ewa Olempska-Roniewicz


Tytuły i członkostwa
 • 2010 profesor zwyczajny w Instytucie Paleobiologii PAN
 • 2009 tytuł profesora przyznany przez Prezydenta RP
 • 1995 docent w Instytucie paleobiologii PAN
 • 1995 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi uzyskany w Instytucie Paleobiologii PAN
 • 1979 stopień doktora w dziedzinie nauk przyrodniczych uzyskany w Instytucie Paleobiologii PAN
 • 1970 tytuł magistra geologii uzyskany na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • 2013 14th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop, Kraków, Poland
 • 2012 II Polski Kongres Geologiczny, Warsaw, Poland
 • 2011 7th European Ostracodologists’ Meeting, Graz, Austria
 • 2009 16th International Symposium on Ostracoda : Biostratigraphy and applied ecology, Brazylia
 • 2009 MIKRO-2009. 7th Micropalaeontological Workshop, Św. Katarzyna, Polska
 • 2008 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008
 • 2007 6th European Ostracodologists’ Meeting, Senckenberg Forschunginstitut und Museum, Frankfurt/Main, Niemcy
 • 2007 XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów, Św. Katarzyna, Polska
 • 2006 POKOS-2, II Polska Konferencja Sedymentologiczna, Zwierzyniec, Polska
 • 2005 15th International Symposium on Ostracoda. Freie Universität Berlin, Niemcy
 • 2003 V European Ostracodologists Meeting, Cuenca, Hiszpania
 • 2003 MIKRO-2003. IV Micropalaeontological Workshop, Kazimierz Dolny, Polska
 • 2001 14th International Symposium on Ostracoda, Japonia
 • 2000 II Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne, Kraków, Polska
 • 1999 IV European Ostracodologists Meeting 5-8 July 1999, Adana, Turcja
 • 1997 13th International Symposium on Ostracoda, University of Greenwich, Chatham, Wielka Brytania
 • 1996 3éme Congrés Européen des Ostracodologistes, Paris-Bierville, France, 8-12 juillet 1996, Francja
 • 1994 12th International Symposium on Ostracoda Prague, Republika Czeska
 • 1993 II European Ostracodologist Meeting, University of Glasgow, Scotland, Wielka Brytania
 • 1992 XV Konferencja Paleontologów, Bocheniec, Polska
 • 1989 CXXIII Sesja Naukowa PIG, Warszawa, Polska
 • 1989 I European Ostracodologists Meeting (EOM), Frankfurt am Main, Niemcy
 • 1988 10th International Symposium on Ostracoda, Ostacoda and global Events, Aberystwyth, Wielka Brytania
Granty
 • 2004-2007, grant Polskiego Komitetu Badań Naukowych: ‘Carboniferous silicified fauna of Muhua (South China)’, kierownik grantu: prof. Andrzej Baliński 
 • 2002-2005, grant Polskiego Komitetu Badań Naukowych: ‘Ecosystem aspects of the great isotope anomaly at the middle Frasnian boundary (upper Devonian)’, kierownik grantu: prof. Grzegorz Racki
 • 1998-2000, grant Polskiego Komitetu Badań Naukowych: ‘Ecosystem aspects of the Late Devonian biotic crisis’, kierownik grantu: prof. Grzegorz Racki

Praca redakcyjna

 • 2006 współredaktor zeszytu tematycznego Acta Palaeontologica Polonica (Vol. 51 No. 4: Biotic aspects of the Early-Middle Frasnian eventful transition)
 • 2002 wspołredaktor zeszytu tematycznego Acta Palaeontologica Polonica (Vol. 47 No.2: Biotic responses to the Late Devonian global events)
 • 1994 wspołredaktor zeszytu tematycznego Palaeontologia Polonica (Vol. 53: Ordovician carbonate platform ecosystem of the Holy Cross Mountains)

Doktoranci
 • B. Błażejowski „Otwornice późnego paleozoiku południowego Spitsbergenu”. Przewód doktorski B. Błażejowskiego zakończony został obroną rozprawy doktorskiej 22.września 2008.
 • Ł. Rakowicz „ Koralowce Rugosa i organizmy epizoiczne profilu Grzegorzowice –Skały (G. Świętokrzyskie)”.


Zainteresowania
 • Paleozoiczne małżoraczki (stratygrafia, paleoekologia i anatomia, ewolucja, pokrewieństwo z formami współczesnymi, systematyka, stratygrafia, paleogeografia)
 • Kambryjskie stawonogi z Polski
 • Paleozoiczne drążące mszywiołyPublikacjeArtykuły naukowe


Błażejowski, B., Pszczółkowski, A., Grabowski, J., Wierzbowski, H., Deconinck, J.-F., Olempska, E., Teodorski, A., Nawrocki, J. (in press). Integrated stratigraphy and clay mineralogy of the Owadów-Brzezinki section (Lower-Upper Tithonian transition, Central Poland): implications for correlations between the Boreal and the Tethyan domains and palaeoclimate. Journal of the Geological Society.

Olempska, E., Błażejowski, B. Waloszek, D., Maas, A. 2023. Phosphatic bromalites and microfossils from the Furongian (Cambrian) of northern Poland (Baltica) and palaeobiological implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 610 (2023) 111350.

Halamski, A.T., Baliński, A., Racki, G., Amler, M.R.W., Basse, M., Denayer, J., Dubicka, Z., Filipiak, P., Kondas, M., Krawczyński, W., Mieszkowski, R., Narkiewicz, K., Olempska, E., Wrzołek, T., Wyse Jackson, P.N.K., Zapalski, M., Zatoń, M., Kozłowski, W. 2022. The Pre-Taghanic (Givetian, Middle Devonian) ecosystems of Miłoszów (Holy Cross Mts, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae 92: 9-64.

Perrier, V., Olempska, E., Siveter, D.J., Williams, M., Legiot, N. 2019. Silurian myodocope ostracods from Poland. Acta Palaeontologica Polonica 64 (2): 379-397.

Olempska, E., Maas, A., Waloszek, D., Eriksson, M.E. 2019. Exceptionally well-preserved Orsten-type phosphatocopid crustaceans from the Cambrian of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 64 (1): 19-39.

Nazik, A., Groos-Uffenorde, H., Olempska, E., Yalçin, M.N., Wilde, V., Schindler, E., Königshof, P., Şeker Zor, E., Wehrmann, A. 2018. Late Silurian and Devonian ostracods of the Istanbul Zone (Western Pontidea) and the Taurides: palaeogeographical implications. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 98: 593-612.

Zatoń, M. and Olempska, E. 2017. A family-level classification of the Order Microconchida (Class Tentaculita) and the description of two new microconchid genera. Historical Biology 29 (7): 885-894.

Wierzbowski, H., Dubicka, Z., Rychliński, T., Durska, E., Olempska, E., Błażejowski, B. 2016. Depositional environment of the Owadów-Brzezinki conserwation Lagerstätte (uppermost Jurassic, central Poland): evidence from microfacies analysis microfossils and geochemical proxies. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen 282/1: 81-108.

Olempska, E. and Wacey, D. 2016. Ambient inclusions in Palaeozoic crustaceans (Phosphatocopina and Ostracoda). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 441: 949-958.

Olempska, E. 2016. Decay and mineralization of soft tissue in Early Devonian boring ctenostome bryozoans. Lethaia 49: 421-432.

Olempska, E., Nazik, A., Çapkinoğlu, Ş., Saydam-Demiray, D.G. 2015. Lower Devonian ostracods from the Istanbul area, Western Pontides (NW Turkey): Gondwanan and peri-Gondwanan affinities. Geological Magazine 152 (2): 298-315.

Olempska, E. and Rakowicz, Ł. 2014. Affinities of Palaeozoic encrusting ascodictyid ‘pseudobryozoans’. Journal of Systematic Palaeontology 12 (8): 983-999.

Jones, P.J. and Olempska, E. 2013. The ostracode suborder Eridostracina Adamczak, 1961. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen 267/3: 341-352.

Olempska, E. 2012. Exceptional soft-tissue preservation in boring ctenostome bryozoans and associated .”fungal” borings from the Early Devonian of Podolia, Ukraine. Acta Palaeontologica Polonica 57 (4):925-940.

Majewski, W., Olempska, E., Kaim, A. and Anderson, J.B. 2012. Rare calcareous microfossils from Middle Miocene strata, Weddel Sea off Antarctic Peninsula. Polish Polar Research 33 (3): 275-287.

Olempska, E. and Bełka, Z. 2010. Hydrothermal vent myodocopid ostracods from the Eifelian (Middle Devonian) of southern Morocco. Geobios 43: 519-529.

Casier, J.-G. and Olempska, E. 2008. Middle Frasnian (Devonian) ostracods from the Frasnes railway section (Dinant Synclinorium, Belgium); taxonomy, biostratigraphy, paleoecology. Bulletin de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Sciences de la Terre 78: 51-66.

Olempska, E. 2008. Soft-body related features of the carapace and the lifestyle of the Paleozoic beyrichioidean ostracodes. Journal of Paleontology 82 (4):717-736.

Casier, J.-G. and Olempska, E. 2008. Early Frasnian ostracods from the Arche quarry (Dinant Synclinorium, Belgium) and the Palmatolepis punctata Isotopic Event. Acta Palaeontologica Polonica 53 (4): 635-646.

Maas, A., Braun, A., Dong, X., Donoghue, P., Müller, K., Olempska, E., Repetski, J., Siveter, D., Stein, M. and Waloszek, D. 2006. The ‘Orsten’ —more than a Cambrian Konservat-Laterstätte yielding exceptional preservation. Palaeoworld 15: 266-282.

Casier, J.-G., Berra, I. Olempska, E., Sandberg, Ch. and Preat, A. 2006. Ostracods and facies of the Early and Middle Frasnian at Devils Gate in Nevada: relationship to the Alamo Event. Acta Palaeontologica Polonica 51 (4): 813-828.

Głuchowski, E., Casier, J.-G. and Olempska, E. 2006. Crinoid and ostracod succession within the Early-Middle Frasnian interval in the Wietrznia quarry, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 51 (4): 695-706.

Baliński, A., Olempska, E. and Racki, G. 2006. Early-Middle Frasnian transition: biotic response to a major perturbation of the global carbon budget. Preface. Acta Palaeontologica Polonica 51 (4): 605-608.

Olempska, E. 2005. Calcareous micro-concretions in Recent and fossil myodocopid shells. Berliner paläobiologische Abhandlungen 6, Abstract volume, 15th International Symposium on Ostracoda, 86-87.

Majewski, W. and Olempska, E. 2005. Recent ostracods from Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research 26 (1): 13-36.

Olempska, E. 2004. Late Triassic spinicaudatan crustaceans from southwestern Poland. Acta Palaeontologica Polonica 49 (3): 429-442.

Nehring-Lefeld, M., Olempska, E., Malec, J. and Żbikowska, B. 2003. Gromada Ostracoda Latreille, 1802. In: L. Malinowska (ed.) Budowa geologiczna Polski, tom III, Atlas Skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, część 1b , Dewon. Państwowy Instytut Geologiczny, pp.367-457.

Olempska, E. 2003. Zapis zmian w zespołach małżoraczkowych w osadach granicy fran-famen w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny 51 (11): 984-986.

Olempska, E. 2002. Ontogeny and sexual dimorphism in the Middle/Late Devonian rhomboentomozoid ostracod Franklinella. Journal of Micropalaeontology 21: 9-16.

Olempska, E. 2002. The Late Devonian Upper Kellwasser Event and entomozoacean ostracods in the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 47 (2): 247-266.

Baliński, A., Olempska, E. and Racki, G. 2002. Biotic responses to the Late Devonian global events: Introductory remarks. Acta Palaeontologica Polonica 47 (2): 186-188.

Baliński, A., Olempska, E. and Racki, G. (eds). 2002. Biotic responses to the Late Devonian global events. Acta Palaeontologica Polonica 47 (2).

Olempska, E. and Błaszyk, J. 2001. A boreal ostracod assemblage from the Callovian of Łuków area, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 46 (4): 553-582.

Olempska, E. 2001. A late Triassic freshwater ostracods from tetrapod graveyard in the Opole Silesia (SW Poland).- 14th International Symposium on Ostracoda, Programs and abstracts, p.75.

Olempska, E. 2001. Palaeozoic roots of the sigilliid ostracods. Marine Micropaleontology 41: 109-123.

Olempska, E. and Chauffe, K. 1999. Ostracodes of the Maple Mill Shale Formation (Upper Devonian) of southeastern Iowa, U.S.A. Micropaleontology 45 (3): 304-318.

Olempska, E. 1999. Silicified shallow-water ostracodes from the Early Carboniferous of South China. Acta Palaeontologica Polonica 44 (4): 383-436.

Olempska, E. 1998. On Editella dawubaensis Olempska gen. et sp. nov. Stereo Atlas of Ostracod Shells. British Micropalaeontological Society 25 (9): 39-42.

Olempska, E. 1998. On Muhuaella spinosa Olempska gen. et sp. nov. Stereo Atlas of Ostracod Shells. British Micropalaeontological Society, 25 (8): 35-38.

Olempska, E. 1997. Changes in benthic ostracod assemblages across the Devonian-Carboniferous boundary in the Holy Cross Mountains. Acta Palaeontologica Polonica 42 (2): 291-332.

Szczechura, J. & Olempska-Roniewicz, E. 1996. Małżoraczki a paleogeografia. Kosmos 45 (4): 715-726.

Olempska, E. and Błaszyk, J. 1996. Ostracods from Permian of Spitsbergen. Polish Polar Research 17, (1-2): 2-20.

Dzik, J., Olempska, E. and Pisera, A. (eds). 1994. Ordovician carbonate platform ecosystem of the Holy Cross Mountains, Poland. Palaeontologia Polonica 53, 317pp.

Olempska, E. 1994. Ostracods of the Mójcza Limestone. In: J. Dzik, E. Olempska and A. Pisera (eds.) Ordovician carbonate platform ecosystem of the Holy Cross Mountains, Poland. Palaeontologia Polonica 53: 129-212.

Olempska, E. 1993. An ostracod assemblage from the late Visean shales of the Cracow area. Acta Palaeontologica Polonica 38 (1/2): 93-107.

Olempska, E. 1992. 40 years of the Institute of Paleobiology of the Polish Academy of Sciences. Acta Palaeontologica Polonica 37 (1): 77-84.

Olempska, E. 1992. Budowa skorupek i styl życia górnodewońskich małżoraczków z rodziny Entomozoidae. Przegląd Geologiczny 10: 608

Olempska, E. 1992. Shell structure of the entomozoaceans: allegedly planktonic ostracodes of the Paleozoic. Acta Palaeontologica Polonica 36 (4): 373-398.

Olempska, E. 1989. Gradual evolutionary transformations of ontogeny in an Ordovician ostracod lineage. Lethaia 22: 159-168.

Olempska, E. 1988. Mojczella, a new genus of Ostracoda from the Ordovician of the Świętokrzyskie Mts, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 33 (2): 135-144.

Olempska, E. 1986. Endolithic microorganisms in Ordovician ostracod valves. Acta Palaeontologica Polonica 31 (3/4): 229-236.

Olempska, E. 1983. The Uppermost Devonian foraminifers of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mts, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 28 (3/4): 393-416.

Olempska, E. 1981. Lower Carboniferous ostracods of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 26 (1): 35-53.

Olempska, E. 1979. Middle to Upper Devonian Ostracoda from the southern Holy Cross Mountains, Poland. Palaeontologia Polonica 40: 57-162.

Olempska, E. 1974. Beyrichiacea from the Givetian of the Holy Cross Mts, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 19 (4): 519-529.

Olempska, E. 1973. Upper Eocene numulites from the Damasławek borehole (North western Poland). Acta Palaeontologica Polonica 18 (2): 211-220.

Olempska, E. 1973. The genus Discocyclina (Foraminifera) from the Eocene of the Tatra Mts, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 18 (1): 71-93.
KontaktEwa Olempska
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa , POLSKA
e-mail: olempska@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 6978-799; pokój 137