Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


Kierownik Zakładu: dr hab. Andrzej KAIM, prof. nadzw. IP PAN


Wczesna ontogeneza i filogeneza ślimaków mezozoicznych, zapis kopalny i ewolucja ekosystemów chemosyntetycznych, odradzanie się faun po wielkim wymieraniu perm-trias, paleoekologia, trendy w ewolucji rozmiarów ciała

Researcher ID: G-6244-2010
ORCID ID: 0000-0001-6186-5356
CURRICULUM VITAEDane osobowe

Andrzej Kaim
urodzony w Warszawie, 1970 r.
żonaty, dwoje dzieci


Tytuły i członkostwa
 • 2015 członek korespondent Paläontologische Gesellschaft
 • 2013 habilitacja w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia
 • 2013 członek Unitas Malacologica (councilor od 2022)
 • 2011 członek korespondent Subcommission on Triassic Stratigraphy
 • 2005 członek Palaeontological Society of Japan
 • 2004 doktorat z biologii, Instytut Paleobiologii PAN
 • 1997 członek Polish Geological Society 
 • 1995 magisterium z geologii na Uniwersytecie Warszawskim


Nagrody

 • 2007 Nagroda za najlepszy poster zjazdu Japońskiego Towarzystwa Paleontologicznego.
 • 2005 Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych PAN za pracę pt.: „Ewolucja ontogenezy muszli mezozoicznych ślimaków otwartego morza”.
 • 2001 Stypendium im. Krzysztofa Beresa z Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
 • 2000 Stypendium dla młodych naukowców z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 • 1995 Summa cum laude z Uniwersytetu Warszawskiego

Stypendia
 • 2013-2014 Senior Advanced Research Award from the Fulbright Commission at the American Museum of Natural History, New York, USA.
 • 2012-2013 Humboldt return fellowship IP PAN
 • 2009 - 2011 Humboldt Postdoctoral Fellowship w Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, Monachium, Niemcy. Tytuł projektu: “Gastropod recovery after the Permian-Triassic extinction and their paleodiversity pattern”
 • 2008 Stypendium Synthesys Unii Europejskiej do Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Szwecja
 • 2005 - 2007 Postdoctoral Fellowship z Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) realizowane w University of Tokyo, Japonia
 • 2004 Stypendium Colparsyst Unii Europejskiej do Muséum National d’Histoire Naturelle, Paryż, Francja
 • 2003 Stypendium SysResource Unii Europejskiej do Natural History Museum, Londyn, Wielka Brytania
 • 2003 Stypendium HighLat Unii Europejskiej do Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Szwecja
 • 2001 - 2002 Stypendium Instytutu Szwedzkiego do Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Szwecja
 • 2001 Beres Scholarship of Polish Geological Society
 • 2000 Scholarship for Young Scholars from The Foundation for Polish Science

Granty
 • 2019 - 2022 Grant NCN 2018/31/B/ST10/03415 " Pochodzenie i nagła dywersyfikacja mięsożernych ślimaków z grupy neogastropodów: przemiany w faunach ślimakowych na przełomie kredy wczesnej i późnej".
 • 2013 - 2016 Grant badawczy z NCN, "Ewolucja mezozoicznych ekosystemów chemosyntetycznych".
 • 2008 - 2010: Grant badawczy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego no. N N307 116635, kierownik projektu. Tytuł: “Non-actualistic wood-fall associations from Middle Jurassic of Poland”.
 • 2006 - 2008 JSPS overseas research grant no. 18403013, współwykonawca (kierownik projektu: Kazushige Tanabe). Tytuł: “High-resolution chronostratigraphy and faunal changes for the marine Cretaceous deposits in the U.S. Pacific Coast”. Prace terenowe w Kaliforniii, na Alasce i Południowej Dakocie.
 • 2005 - 2007 Research grant for JSPS fellows no. 17.05324 (project number 050500000614), kierownik projektu. Tytuł: “Origin of chemosynthesis-based biological communities in the fossil record”. Prace terenowe na Hokkaido, Japonia.
 • 1998 - 2000 Grant badawczy z Komitetu Badań Naukowych no. 6PO4 011 15, kierownik grantu. Tytuł: “Analysis of zooplankton (gastropod larvae) as a method of investigation of Early Cretaceous climate and environment”.

Wyprawy naukowe
 • 2013-2016 Prace terenowe w USA (California, Oregon, South Dakota), Argentynie, Japonii (Hokkaido, Kyushu, Tsushima) i na Spitsbergenie.
 • 2010 Rejs badawczy na R/V Natsushima na zachodnim Pacyfiku, pobieranie próbek biologicznych i sedymentologicznych ze współczesnych źródeł węglowodorowych przy pomocy ROV Hyperdolphin. Współpraca z naukowcami z JAMSTEC, Yokosuka, Japonia.
 • 2005 – 2008 Fieldworks in USA (California, Alaska, South Dakota) and Hokkaido (Japan).
 • 2001 Ekspedycja Paleontologiczna do północnej Jakucji, Rosja. Kierownik: Jerzy Dzik.
 • 1998 Uczestnictwo w 21ej Polskiej Wyprawie Polarnej do Hornsundu (Szpicbergen). Badania paleontologiczne na Półwyspie Treskelen. Kierownik: Andrzej Gaździcki.
 • 1994 – 2000 Uczestnictwo w wykopaliskach paleontologicznych w Krasiejowie. Współprowadzenie obozu w roku 2000.

Praca redakcyjna
 • od 2011 członek rady redakcji Boletíno Del Instituto De Fisiografía y Geología, Rosario, Argentina
 • 2005 – 2014 redaktor tematyczny Acta Palaeontologica Polonica
 • od 2015 redaktor naczelny Acta Palaeontologica Polonica

Zainteresowania 
 • wczesna ontogeneza i filogeneza ślimaków mezozoicznych
 • zapis kopalny i ewolucja ekosystemów chemosyntetycznych
 • odradzanie się faun po wielkim wymieraniu perm-trias
 • paleoekologia, trendy w ewolucji rozmiarów ciała
PublikacjeArtykuły naukowe

Parent H., Kaim A., and Garrido A.C. 2023. Ammonite assemblage and age of the hydrocarbon seep La Elina, Neuquén Basin, Argentina. Annales Societatis Geologorum Poloniae 93(4): 353–361. [Text-journal site]

Pindakiewicz M.K., Hryniewicz K., and Kaim, A. 2023. Early Cretaceous radiation of teleosts recorded by the otolith-based ichthyofauna from the Valanginian of Wąwał, central Poland. Journal of Vertebrate Paleontology 42(6): e2232008. [Text-journal site]

Pindakiewicz M. K., Hryniewicz K., Janiszewska K., and Kaim A. 2022. First Cretaceous cephalopod statoliths fill the gap between Jurassic and Cenozoic forms. Comptes Rendus Palevol 21(36): 801-813. [Text-journal site]

Pisera A., Hryniewicz K., Bitner M. A. & Kaim, A. 2022. Extant and Fossil Sponges Associated with Hydrothermal Vent and Cold Seep Communities. In: A. Kaim, J. K. Cochran & N. H. Landman (eds), Ancient Hydrocarbon Seeps. Topics in Geobiology 53: 253–266. Springer, Cham.

Kaim, A. 2022. A review of gastropods at ancient hydrocarbon seeps. In: A. Kaim, J. K. Cochran & N. H. Landman (eds), Ancient Hydrocarbon Seeps. Topics in Geobiology 53: 323-374. Springer, Cham.

Kaim, A., Cochran J. K. & Landman, N. H. (eds). 2022. Ancient Hydrocarbon Seeps. Topics in Geobiology 53: 1-687. Springer, Cham. Springer Cham. [Text-journal site]

Jakubowicz M., Agirrezabala, L.M., Dopieralska, J., Siepak, M., Kaim, A., and Belka, Z. 2021. The role of magmatism in hydrocarbon generation in sedimented rifts: a Nd isotope perspective from mid-Cretaceous methane-seep deposits of the Basque-Cantabrian Basin, Spain. Geochimica et Cosmochimica Acta 303: 223-248. [Text-journal site]

Kaim, A., Little, C.T.S., Kennedy, W.J., Mears, E.M. and Anderson L.M. 2021. Late Cretaceous hydrothermal vent communities from the Troodos Ophiolite, Cyprus: Systematics and evolutionary significance. Papers in Palaeontology 7(4): 1927–1947. [Text-journal site]

Hryniewicz, K., Miyajima, Y., Amano, K., Georgieva, M.N., Jakubowicz, M., Jenkins, R.G., and Kaim, A. 2021. Formation, diagenesis and fauna of cold seep carbonates from the Miocene Taishu Group of Tsushima (Japan). Geological Magazine 158(6): 964 - 984. [Text-journal site]

Hryniewicz, K., Bakayeva, S., Heneralova, L., Hnylko, O., Jenkins, R.G., Kaim, A. 2020. Taphonomy and palaeoecology of deep-water chemosymbiotic bivalves from the Eocene of Outer Eastern Carpathians, Ukraine. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 553: 109782. [Text-journal site]

Mörs, T., Hagström, J., Kaim, A. and Hryniewicz, K. 2019. First shark record (Chondrichthyes, Elasmobranchii) from the Paleogene of Spitsbergen, Svalbard. Polish Polar Research 40(2): 121–127. [text-publisher site]

Hryniewicz, K., Amano, A., Bitner, M.A., Hagström, J., Kiel, S., Klompmaker, A.A., Mörs, T., Robins, C.M., & Kaim, A. 2019. A late Paleocene fauna from shallow-water chemosynthesis-based ecosystems in Spitsbergen, Svalbard. Acta Palaeontologica Polonica 64 (1), 101-141. [text-publisher site]

Jakubowicz, M., Dopieralska, J,.Kaim, A., Skupien, P., Kiel, S., and Belka, Z. 2019. Nd isotope composition of seep carbonates: Towards a new approach for constraining subseafloor fluid circulation at hydrocarbon seeps. Chemical Geology  503: 40–51. [Text-journal site]

Ferrari, M. and Kaim, A. 2019. Onshore-offshore trend in the evolution of calliotropid gastropods expressed in shell morphology. Journal of Systematic Palaeontology 17 (4): 269-286[Text-journal site]

Nützel, A, Kaim, A., and Grădinaru, E. 2018. Middle Triassic (Anisian, Bithynian) gastropods from north Dobrogea (Romania) and their meaning for gastropod recovery from the end-Permian mass extinction event. Papers in Palaeontology 4(4): 477–512.  [Text-journal site]

Jenkins R.G., Kaim A., Hikida Y., and Kiel S. 2018. Four new species of the Jurassic to Cretaceous seep-restricted bivalve Caspiconcha and implications for the history of chemosynthetic communities. Journal of Paleontology 92 (4): 596-610. [Text-journal site]

Jenkins, R. G., Kaim, A., Amano, K., Sakurai, K. and Matsubara, K. 2018. A new Miocene whale-fall community dominated by bathymodiolin mussel Adipicola from Hobetsu area, Hokkaido, Japan. Paleontological Research 22 (2): 105-111. [Text-journal site] [Text-pdf]

Kaim A., Hryniewicz K., Little C.T.S., and Nakrem H.A. 2017. Gastropods from the Late Jurassic–Early Cretaceous seep deposits in Spitsbergen, Svalbard. Zootaxa 4329 (4): 351–374. [Text-journal site]

Bouchet, P., Rocroi, J.-P., Hausdorf, B., Kaim, A., Kano, Y., Nützel, A., Parkhaev, P., Schrödl, M. & Strong, E.E. 2017. Revised classification, nomenclator and typification of gastropod and monoplacophoran families. Malacologia 61 (1–2): 1–526.

Jenkins, R.G., Kaim, A., Sato, K., Moriya, K., Hikida, Y., and Hirayama, R. 2017. Discovery of chemosynthesis-based association on the Cretaceous basal leatherback sea turtle from Japan. Acta Palaeontologica Polonica 62 (4): 683-690. [Text-pdf]

Hryniewicz, K., Jakubowicz, M., Belka, Z., Dopieralska, J., and Kaim, A. 2017. New bivalves from a Middle Devonian methane seep in Morocco: the oldest record of repetitive shell morphologies among some seep bivalve molluscs. Journal of Systematic Palaeontology 15: 19-41. [Text, journal site]

Ferrari, M., Binazadeh, T., and Kaim, A. 2016. A Bajocian (Middle Jurassic) marine gastropod assemblage from the Badamu Formation, Central Iran. Annales Societatis Geologorum Poloniae 86(3): 329–340. [Text, journal site]

Hryniewicz K., Bitner M.A., Durska E., Hagström J., Hjálmarsdóttir H.R., Jenkins R.G., Little C.T.S., Miyajima Y., Nakrem H.A., Kaim A. 2016. Paleocene methane seep and wood-fall marine environments from Spitsbergen, Svalbard. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 462: 41–56. [Text, journal site]

Klompmaker, A.A., Nützel, A. , and Kaim, A. 2016. Drill hole convergence and a quantitative analysis of drill holes in mollusks and brachiopods from the Triassic of Italy and Poland. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 457: 342–359. [Text, journal site]

Halamski, A.T., Bitner, M.A., Kaim, A., Kolar-Jurkovšek, T., and Jurkovšek, B. 2015. Unusual brachiopod fauna from the Middle Triassic algal meadows of Mt. Svilaja (Outer Dinarides, Croatia). Journal of Paleontology 89(4): 553–575. [Text, journal site]

Hryniewicz, K., Hagström, J., Hammer, Ø, Kaim, A., Little, C.T.S., and Nakrem, H. A. 2015. Late Jurassic–Early Cretaceous hydrocarbon seep boulders from Novaya Zemlya and their faunas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 436: 231–244.[Text, journal site]

Kulicki,C., Tanabe, K, Landman, N.H., and Kaim, A. 2015. Ammonoid shell microstructure. In: Klug, C., Korn, D., De Baets, K., Kruta, I., Mapes, R.H. (Eds.) Ammonoid Paleobiology: From anatomy to ecology. Topics in Geobiology 43 43: 321-357.[Text, journal site]

Hryniewicz K., Nakrem H.-A., Hammer Ø., Little C.T.S., Kaim A., Sandy M.R., and Hurum J.H. 2015. The palaeoecology of the latest Jurassic–earliest Cretaceous hydrocarbon seep carbonates from Spitsbergen, Svalbard. Lethaia 48: 353–374. [Text, journal site]

Kaim A., Jenkins R.G., Tanabe K., and Kiel S. 2014. Mollusks from late Mesozoic seep deposits, chiefly in California. Zootaxa 3861 (5): 401–440. [Text, journal site]

Ferrari, S.M., Kaim A., and Damborenea, S.E. 2014. The genera Calliotropis Seguenza and Ambercyclus n. gen. (Vetigastropoda, Eucyclidae) from the Early Jurassic of Argentina. Journal of Paleontology 88 (6): 1174-1188. [Text, journal site]

Nützel, A. and Kaim, A. 2014. Diversity, palaeoecology and systematics of a marine fossilassemblage from the Late Triassic Cassian Formation at Settsass Scharte, N Italy.Paläontologische Zeitschrift  88 (4): 405-431. [Text, journal site]

Kiel S., Glodny J., Birgel D., Bulot L.G., Campbell K.A., Gaillard C., Graziano R., Kaim A., Lazar I., Sandy M.R., Peckmann J. 2014. The paleoecology, habitats, and stratigraphic range of the enigmatic Cretaceous brachiopod Peregrinella. PLoS ONE 9(10): e109260. [Text, journal site]

Kaim A, Nützel, A., and Maekawa, T. 2014. Smithian gastropod assemblages of the Bac Thuy Formation. In: Y. Shigeta, T. Komatsu, T. Maekawa & H. T. Dang (eds.), Olenekian (Early Triassic) stratigraphy and fossil assemblages in northeastern Vietnam. National Museum of Nature and Science Monographs 45: 63-64.

Kaim A, Nützel, A., and Maekawa, T. 2014. Gastropods. In: Y. Shigeta, T. Komatsu, T. Maekawa & H. T. Dang (eds.), Olenekian (Early Triassic) stratigraphy and fossil assemblages in northeastern Vietnam. National Museum of Nature and Science Monographs 45: 167-184.

Kolar-Jurkovšek, T., Vuks, V.Y., Aljinović, D., Hautmann, M., Kaim, A., and Jurkovšek, B. 2013. Olenekian (Early Triassic) fossil assemblage of eastern Julian Alps (Slovenia). Annales Societatis Geologorum Poloniae 83 (3): 213-227. [Full_text - PDF]

Kaim, A., Skupien, P., and Jenkins, R.G. 2013. A new Lower Cretaceous hydrocarbon seep locality from the Czech Carpathians and its fauna. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 390, 42–51. [Text, journal site]

Kaim, A., Nützel, A., Hautmann, M., and Bucher, H. 2013. Early Triassic gastropods from Salt Range, Pakistan. Bulletin of Geosciences 88 (3), 505–516. [Text, journal site]

Jenkins, R., Kaim, A., Little, C.T.S., Iba, Y., Tanabe, K., and Campbell, K.A. 2013. Worldwide distribution of the modiomorphid bivalve genus Caspiconcha in late Mesozoic hydrocarbon seeps. Acta Palaeontologica Polonica 58 (2), 2013: 357-382. [Full_text - PDF]

Majewski, W., Olempska, E., Kaim, A., and Anderson, J.B. 2012. Rare calcareous microfossils from Middle Miocene strata, Weddell Sea off Antarctic Peninsula. Polish Polar Research 33 (3): 245–257.

Gedl, P. and Kaim, A. 2012. An introduction to the palaeoenvironmental reconstruction of the Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica, 62 (3), 67–280.

Kaim, A. 2012. Faunal dynamics of gastropods in the Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica, 62 (3), 367–380.

Kaim, A. and Sztajner, P. 2012. Faunal dynamics of bivalves and scaphopods in the Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica, 62 (3), 381–395.

Gedl, P., Kaim, A., Leonowicz, P., Boczarowski, A., Dudek, T., Kędzierski, M., Rees, J., Smoleń, J., Szczepanik, P., Sztajner, P., Witkowska, M. and Ziaja, J. 2012. Palaeoenvironmental reconstruction of Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica, 62 (3), 463–484.

Kaim, A. and Schneider, S. 2012. A conch with a collar: Early ontogeny of the enigmatic fossil bivalve Myoconcha. Journal of Paleontology 86, 4, 652–658.[Text, journal site]

Schneider, S., and Kaim, A. 2012. Early ontogeny of Middle Jurassic hiatellids from a wood fall association: implications for phylogeny and paleaoecology of Hiatellidae. Journal of Molluscan Studies 78 (1): 119-127. [Abstract]

Kaim, A, Tucholke, B.E., and Warén, A. 2012. A new Late Pliocene large provannid gastropod associated with hydrothermal venting at Kane Megamullion, Mid-Atlantic Ridge. Journal of Systematic Palaeontology 10, 423-433. [Full_text - PDF]

Kaim, A. and Nützel, A. 2011. Dead bellerophontids walking — The short Mesozoic history of the Bellerophontoidea (Gastropoda). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 308, 1-2, 190-199.[Text, journal site]

Gründel, J., Kaim, A., Nützel, A., and Little, C.T.S. 2011. Early Jurassic gastropods from England. Palaeontology 54, 3, 481-510.[Text, journal site]

Kaim, A. 2011. Non-actualistic wood-fall associations from Middle Jurassic of Poland. Lethaia 34, 1, 109-124. [Text, journal site]

Hautmann, M., Bucher, H., Brühwiler, T., Goudemand, N., Kaim, A., and Nützel, A. 2011. An unusually diverse mollusc fauna from the Earliest Triassic of South China and its implications for benthic recovery after the end-Permian biotic crisis. Geobios 44, 1, 71-85. [Text, journal site]

Brayard, A., Nützel, A., Kaim, A., Escarguel, G., Hautmann, M., Stephen, D.A., Bylund, K.G., Jenks, J., Bucher, H. 2011. Gastropod evidence against the Early Triassic Lilliput effect: REPLY. Geology 39, E233-E233.[Text, journal site]

Johnson, S.B., Warén, A., Lee, R.W., Kano, Y., Kaim, A., Davis, A., Strong, E.E., and Vrijenhoek, R.C. 2010. Rubyspira, new genus and two new species of bone-eating deep-sea snails with ancient habits. Biological Bulletin 219, 166-177.

Kaim, A. and Conti, M.A. 2010. A problematic zygopleuroid gastropod Acanthostrophia revisited. Zitteliana A50, 21-24.

Kaim, A., Nützel, A., Bucher, H., Brühwiler, T., and Goudemand, N. 2010. Early Triassic (Late Griesbachian) gastropods from South China (Shanggan, Guangxi). Swiss Journal of Geosciences 103, 121-128. [Text, journal site]

Kaim, A., Bitner, M.A., Jenkins, R.G., and Hikida, Y. 2010. Monospecific assemblage of terebratulide brachiopods in the Upper Cretaceous seep deposits of Omagari, Hokkaido, Japan. Acta Palaeontologica Polonica 55, 73-84. [Full_text-PDF]

Tanabe, K., Kulicki, C., Landman, N.H., and Kaim, A. 2010. Tuberculate micro-ornamentation on embryonic shells of Mesozoic ammonoids: Microstructure, taxonomic variation, and morphogenesis. In: Tanabe, K., Shigeta, Y., Sasaki, T. & Hirano, H. (eds.) Cephalopods Present and Past. pp. 105-121. Tokai University Press, Tokyo.

Kaim, A., Jenkins, R.G., and Hikida, Y. 2009. Gastropods from Late Cretaceous Omagari and Yasukawa hydrocarbon seep deposits in the Nakagawa area, Hokkaido, Japan. Acta Palaeontologica Polonica 54 (3) 463-490. [Full_text - PDF]

Kaim, A. 2009. Gastropods. In Y. Shigeta, Y. D. Zakharov, H. Maeda & A. M. Popov (eds.), The Lower Triassic System in the Abrek Bay area, South Primorye, Russia. National Museum of Nature and Science Monographs 38, 141-156

Kaim, A. & Kelly S.R.A. 2009. Mass occurrence of hokkaidoconchid gastropods in the Upper Jurassic methane seep carbonate from Alexander Island, Antarctica. Antarctic Science 21: 279-284 [Full_text - PDF]

Kaim, A., Jenkins, R. G., & Warén, A. 2008. Provannid and provannid-like gastropods from the Late Cretaceous cold seeps of Hokkaido (Japan) and the fossil record of the Provannidae (Gastropoda: Abyssochrysoidea). Zoological Journal of the Linnean Society 154, 3, 421-436. [Text, journal site]

Kaim, A. 2008. A review of gastropods from a Callovian (Middle Jurassic) glacial drift at Łuków, Eastern Poland. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen 247/2, 161-176. [Text, journal site]

Kaim, A., Kobayashi, Y., Echizenya, H., Jenkins, R. G., & Tanabe, K. 2008. Chemosynthesis-based associations on Cretaceous plesiosaurid carcasses. Acta Palaeontologica Polonica 53, 1, 97-104 [Full text - PDF].

Jenkins, R. G., Kaim, A. & Hikida, Y. 2007. Antiquity of the substrate choice among acmaeid limpets from Late Cretaceous chemosynthesis-based communities. Acta Palaeontologica Polonica 52, 2, 369-373 [Full text - PDF].

Jenkins, R. G., Kaim, A., Hikida, Y. & Tanabe, K. 2007. Methane flux dependent lateral faunal changes in a Late Cretaceous chemosymbiotic assemblage from the Nakagawa area of Hokkaido, Japan. Geobiology 5, 2, 127-139 [Full text - PDF].

Hikuroa, D. C. H. & Kaim, A. 2007. New gastropods from the Jurassic of Orville Coast, eastern Ellsworth Land, Antarctica. Antarctic Science 19, 1, 115-124 [PDF-web quality][[PDF-print quality]

Gründel, J & Kaim, A. 2006. Shallow-water gastropods from Late Oxfordian sands in Kłęby (Pomerania, Poland). Acta Geologica Polonica 56, 2, 121-157 [Full text - PDF].

Kaim, A., Jurkovšek, B., and Kolar-Jurkovšek, T. 2006. New associations of Carnian gastropods from Mežica region in the Karavanke Mountains of Slovenia. Facies 52, 3, 469-482. [Text, journal site] [Abstract]

Kaim, A. & Sztajner, P. 2005. The opercula of neritopsid gastropods and their phylogenetic importance. Journal of Molluscan Studies 71, 3, 211-219 [Abstract, journal site] [Full text - PDF, journal site]

Kaim, A. & Beisel, A.L. 2005. Mesozoic gastropods from Siberia and Timan (Russia). Part 2: Neogastropoda and Heterobranchia. Polish Polar Research 25, 1, 41-64.[Full text - PDF]

Kaim, A. , Beisel, A.L., Kurushin, N.I. 2004. Mesozoic gastropods from Siberia and Timan (Russia). Part 1: Vetigastropoda and Caenogastropoda (exclusive of Neogastropoda). Polish Polar Research 24, 3-4, 241-266. [Full text - PDF]

Kaim, A. 2004. The evolution of conch ontogeny in Mesozoic open sea gastropods. Palaeontologia Polonica 62, 1-183.[Abstract]

Bitner, M. A. & Kaim, A. 2004. The Miocene brachiopods from the silty facies of the intra-Carpathian Nowy Sącz Basin (Poland).Geological Quarterly, 48, 2, 193-198. [Full text - PDF, journal site]

Gedl, P., Kaim, A., Boczarowski, A., Kędzierski, M, Smoleń, J., Szczepanik, P., Witkowska, M. & Ziaja, J. 2003. A reconstruction of sedimentary environment of Middle Jurassic Ore-bearing clay from Gnaszyn (Częstochowa region) - preliminary results. Tomy Jurajskie 1, 19-27. [Abstract] [Full text - PDF]

Kaim, A. 2002. Gradual evolution of the Early Cretaceous marine gastropod Rissoina lineage in central Poland. Acta Palaeontologica Polonica 47, 4, 667-672. [Abstract] [Full text - PDF]

Kaim, A. 2001. Faunal dynamics of juvenile gastropods and associated organisms across the Valanginian transgression-regression cycle in central Poland. Cretaceous Research 22, 3, 333351. [Abstract] [Full text - PDF]

Dzik, J., Sulej, T., Kaim, A. & Niedźwiedzki, R. 2000. A late Triassic tetrapod graveyard in the Opole Silesia (SW Poland) Przegląd Geologiczny 48, 3, 226235. [Abstract] [Full text - PDF]

Trammer, J. & Kaim, A. 1999. Active trends, passive trends, Cope's rule and temporal scaling: new categorization of cladogenetic body size changes Historical Biology 13, 2-3, 113125. [Abstract] [Full text - PDF]

Kaim, A. & Niedzwiedzki, R. 1999. Middle Triassic ammonoids from Silesia, Poland Acta Palaeontologica Polonica 44, 1, 93-115. [Abstract] [Full text - PDF]

Kaim, A. 1997. Brachiopod bivalve assemblages of the Middle Triassic TerebratulaBeds, Upper Silesia, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 42, 2, 333-359. [Abstract] [Full text - PDF]

Trammer, J. & Kaim, A. 1997. Body size and diversity exemplified by three trilobite clades Acta Palaeontologica Polonica 42, 1, 112. [Abstract] [Full text - PDF]

Trammer, J., Kaim, A., & Małkowski, K. 1996. Disturbance rings and shell shape in the Triassic brachiopod Coenothyris vulgaris. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen 201, 1, 95-105. [Abstract] [Full text - PDF]

Kaim, A. 1995. Interpretacja rozwoju srodowiska sedymentacji wapienia muszlowego Strzelc Opolskich w oparciu o nastepstwo zespolów skamienialosci. Unpublished M.Sc. thesis. 85 pp. Department of Paleontology, Institute of Geology, University of Warsaw.


Abstrakty konferencyjne


Bakayeva S. and Kaim A. 2023. The first record of a turbinellid gastropod from the Barremian of Bulgaria and its importance for the evolution of Neogastropoda. In: 22nd Czech – Polish – Slovak Palaeontological Conference (October 17-19, 2023, Ostrava, Czechia). Skupien P. (Ed.). Abstracts: 15-16. ISBN 978-80-248-4692-7

Hryniewicz K., Miyajima Y., Skupien P., and Kaim A. 2023. Paleocene molluscan fauna from Carpathian deep-sea hydrocarbon seep deposit. In: 22nd Czech – Polish – Slovak Palaeontological Conference (October 17-19, 2023, Ostrava, Czechia). Skupien P. (Ed.). Abstracts: 43. ISBN 978-80-248-4692-7

Kaim A. 2023. Gastropods in ancient hydrocarbon seeps and hydrothermal vents—history of the adaptation to extreme environments. In: 22nd Czech – Polish – Slovak Palaeontological Conference (October 17-19, 2023, Ostrava, Czechia). Skupien P. (Ed.). Abstracts: 49. ISBN 978-80-248-4692-7

Pindakiewicz M., Hryniewicz K., and Kaim A. 2023. Early Cretaceous radiation of teleosts recorded by the otolith-based ichthyofauna from the Valanginian of Wąwał, central Poland. In: 22nd Czech – Polish – Slovak Palaeontological Conference (October 17-19, 2023, Ostrava, Czechia). Skupien P. (Ed.). Abstracts: 82. ISBN 978-80-248-4692-7

Bakayeva S. and Kaim A. 2023. Wilhelm Friedberg’s collections at the State Museum of Natural History in Lviv, Ukraine: for his 150th birth anniversary. In: Organic world of the Precambrian and Phanerozoic: theoretical and applied aspects of research: Мaterials of the International Scientific Сonference and XLI Session of the Ukrainian Paleontological Society of the NAS of Ukraine (Kyiv, October 11–12, 2023): 14-15, Кyiv. ISBN 978-617-7699-39-1. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.UPS2023

Bakayeva S. and Kaim A. 2023. The patterns of evolution in maturifusid gastropods expressed in juvenile shells: insights from ongoing research. In: Organic world of the Precambrian and Phanerozoic: theoretical and applied aspects of research: Мaterials of the International Scientific Сonference and XLI Session of the Ukrainian Paleontological Society of the NAS of Ukraine (Kyiv, October 11–12, 2023): 38-40, Кyiv. ISBN 978-617-7699-39-1. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.UPS2023

Bakayeva S., Kaim A., Kobylińska J., and Mamchur A. 2022. Paleontological collections as valuable part of natural history heritage. 6th International Palaeontological Congress, November 7–11, 2022, Khon Kaen, Thailand. Abstract Book p. 82.

Pindakiewicz M., Hryniewicz K., and Kaim A. 2022. Paleoecology, and diversification pattern of fishes and cephalopods in Mesozoic epicontinental seas based on otoliths and statoliths. 6th International Palaeontological Congress, November 7–11, 2022, Khon Kaen, Thailand. Abstract Book p. 280.

Hryniewicz K., Bonk A., Constantinescu M., Kiel S., Little C.T.S., and Kaim A. 2022. Deep sea chondrichtyan egg capsules in fossil record. 6th International Palaeontological Congress, November 7–11, 2022, Khon Kaen, Thailand. Abstract Book p. 282.

Pindakiewicz M., Hryniewicz K., and Kaim A. 2022. Otolith-based ichthyofauna from Cassian Formation (Carnian), Northern Italy. 6th International Palaeontological Congress, November 7–11, 2022, Khon Kaen, Thailand. Abstract Book p. 301.

Bakayeva S. and Kaim A. 2022. The elusive ancestors of Neogastropoda—where we stand? 6th International Palaeontological Congress, November 7–11, 2022, Khon Kaen, Thailand. Abstract Book p. 446.

Kaim A. 2022. Gastropods in ancient hydrocarbon seeps – a state of art. 6th International Palaeontological Congress, November 7–11, 2022, Khon Kaen, Thailand. Abstract Book p. 448.

Pindakiewicz M., Hryniewicz K., Janiszewska K., and Kaim A. 2022. First Cretaceous cephalopod statoliths and the evolution of decabranchians. In: Bergmeier F.S., Brenzinger B., and Neusser T. P. (eds). World Congress of Malacology 2022, 31st July – 5th August, Munich, Germany. Spixiana Supplement 30A: 86.

Bakayeva S., Kaim A., and Nützel A. 2022. Purpurinidae: new outlook towards the family composition. In: Bergmeier F.S., Brenzinger B., and Neusser T. P. (eds). World Congress of Malacology 2022, 31st July – 5th August, Munich, Germany. Spixiana Supplement 30A: 94.

Schneider S., Kaim A., and Malchus N. 2022. Early ontogeny of the Trigoniida. In: Bergmeier F.S., Brenzinger B., and Neusser T. P. (eds). World Congress of Malacology 2022, 31st July – 5th August, Munich, Germany. Spixiana Supplement 30A: 98.

Hryniewicz K., Miyajima Y., Skupien P, and Kaim A. 2022. Paleocene molluscan macrofauna from an Outer Carpathian deep-sea hydrocarbon seep deposit and the Paleogene history of seep faunas. In: Bergmeier F.S., Brenzinger B., and Neusser T. P. (eds). World Congress of Malacology 2022, 31st July – 5th August, Munich, Germany. Spixiana Supplement 30A: 199.

Kaim A., Little C.T.S., Kennedy W.J., Mears E.M., and Anderson L.M. 2022. Molluscs from the Late Cretaceous hydrothermal vent deposits from Cyprus: A glimpse into Mesozoic hydrothermal vent ecosystems. In: Bergmeier F.S., Brenzinger B., and Neusser T. P. (eds). World Congress of Malacology 2022, 31st July – 5th August, Munich, Germany. Spixiana Supplement 30A: 203.

Little C.T.S., Alsen P, Grasby S.E., Hryniewicz K., Kaim A., Kiel S., Kelly S.R.A., Nakrem H.A. and the BOMMS scientific team. 2022. Boreal Ocean Jurassic-Cretaceous methane seep molluscs In: Bergmeier F.S., Brenzinger B., and Neusser T. P. (eds). World Congress of Malacology 2022, 31st July – 5th August, Munich, Germany. Spixiana Supplement 30A: 208.

Bakayeva S. and Kaim A. 2022. Early Mesozoic possible ancestors of Neogastropoda. In: Fekete K. (ed.) 21st Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference, May 23–25, 2022, Bratislava, Slovakia. Field Trip Guide and Abstracts Book p. 99. State Geological Institute of Dionýz Štúr & Slovakian Mining Society, Bratislava.

Hryniewicz K., Bonk A., Constantinescu M., Kiel S., Little C.T.S., and Kaim A. 2022. The fossil record of deep-sea chondrichthyan egg capsules. In: Fekete K. (ed.) 21st Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference, May 23–25, 2022, Bratislava, Slovakia. Field Trip Guide and Abstracts Book p. 124. State Geological Institute of Dionýz Štúr & Slovakian Mining Society, Bratislava.

Kaim A., Little C.T.S., Kennedy W.J., Mears E.M., and Anderson L.M. 2022. Fossil associations from Turonian, Upper Cretaceous hydrothermal vent deposits from Cyprus, a glimpse into Mesozoic hydrothermal vent ecosystems. In: Fekete K. (ed.) 21st Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference, May 23–25, 2022, Bratislava, Slovakia. Field Trip Guide and Abstracts Book p. 142. State Geological Institute of Dionýz Štúr & Slovakian Mining Society, Bratislava.

Little, C.T.S., Amano, K., Beauchamp, B., Campbell, K.A., Grasby, S.E., Hryniewicz, K., Jenkins, R.G., Kaim, A., Kiel, S. 2021. One-hundred and ten million year record of elasmobranch egg capsules from methane seeps. The Palaeontological Association 65th Annual Meeting, 17-18 December 2021, University of Manchester, UK.

Bitner, M.A., Hryniewicz, K., Amano, K., Jenkins, R.G. & Kaim, A. 2019. New data on non-dimerelloid brachiopods from chemosynthesis-based communities. 20th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference, Chęciny, 20-23 October 2019. Abstracts, p. 13.

Kaim, A. & Bakayeva, S. 2019. Barremian gastropods from Veliko Tarnovo region, Bulgaria. 20th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference, Chęciny, 20-23 October 2019. Abstracts, p. 25.

Pisera, A., Hryniewicz, K., Bitner, M.A. & Kaim, A. 2019. Extant and fossil sponges associated with hydrothermal vent and cold seep communities. 20th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference, Chęciny, 20-23 October 2019. Abstracts, p. 42.

Nützel, A., Kollmann, H., Schulbert, C. and Kaim, A. 2019. A rare find: protoconch in Cretaceous nerineid “gastropod dinosaurs”. 90th Annual Meeting of the Paläontologische Gesellschaft, 15-18 September 2019, Munich, Germany, p. 102.

Pisera, A., Hryniewicz, K., Bitner, M. A. and Kaim, A. 2019. Extant and fossil sponges associated with hydrothermal vent and cold seep communities. 2nd International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. 13–15 June 2019, Sapporo, Japan. p. 12.

Hryniewicz, K. Bakayeva, S., Heneralova, L. and Kaim, A. 2019. Chemosymbiotic bivalves from Eocene deep-water deposits of Eastern Carpathians (Ukraine) and their taphonomy. 2nd International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. 13–15 June 2019, Sapporo, Japan. p. 19.

Kaim, A., Little, C.T.S., Mears, E., Kennedy, W. J. and Anderson, L. 2019. Fossil associations from Turonian, Upper Cretaceous hydrothermal vent deposits from Cyprus, a glimpse into Mesozoic hydrothermal vent ecosystems. 2nd International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. 13–15 June 2019, Sapporo, Japan. p. 21.

Hryniewicz, K., Amano, K., Bitner, M.A., Hagström, J., Kiel, S., Klompmaker, A.A., Mörs, A., Robins, C.M. and Kaim, A. 2019. A late Paleocene fauna from seep and associated sunken driftwood from Spitsbergen, Svalbard, and its evolutionary significance. 2nd International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. 13–15 June 2019, Sapporo, Japan. p. 23.

Bitner, M. A., Hryniewicz, K., Amano, K., Jenkins, R.G. and Kaim, A. 2019. New data on non-dimerelloid brachiopods from chemosynthesis-based communities. 2nd International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. 13–15 June 2019, Sapporo, Japan. p. 24.

Jakubowicz, M., Dopieralska, J., Kaim, A., Skupien, P, and Bełka, Z. 2018. Nd isotope composition of seep carbonates: a new approach to identifying fluid sources at ancient cold seeps. In: 20th International Sedimentological Congress, 13-17 August 2018, Québec City, Canada.

Kaim, A. and Bakayeva, S. 2018. The advent of Neogastropoda according to the fossil record. In: 5th International Palaeontological Congress, 9-13 July 2018, Paris, France.

Kaim, A. 2017. The ancient origin and long fossil record of neomphalid and provannid gastropods from chemosynthesis-based ecosystems. In: 8th European Congress of Malacological Societies, 10–14 September 2017, Kraków, Poland.

Bakayeva, S. and Kaim, A. 2017. The mysterious origin of Neogastropoda. In: 8th European Congress of Malacological Societies, 10–14 September 2017, Kraków, Poland.

Kaim, A., Jenkins, R.G., Hryniewicz, K., Parent, H., and Garrido, A. 2017. Early Mesozoic seeps and the advent of modern seep faunas. In: 6th International Symposium on Chemosynthesis-Based Ecosystems, 27.08-1.09.2017, Woods Hole, USA.

Jenkins, R.G. and Kaim, A. 2017. Chemosynthetic community on Cretaceous marine reptile falls. In: 6th International Symposium on Chemosynthesis-Based Ecosystems, 27.08-1.09.2017, Woods Hole, USA.

Kaim A. 2016. How long are they down there? The fossil record of neomphalid and provannid gastropods. In: World Congress of Malacology, 18-24.07.2016, Penang, Malaysia.

Bitner, M.A., Kaim, A., Jenkins, R.G., and Hryniewicz, K. 2016. Non-dimerelloid brachiopods in ancient hydrocarbon seeps. 1st International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. 13–17 June 2016, Warsaw, Poland. p. 6.

Hryniewicz, K., Bitner, M.A., Durska, E., Jenkins, R.G., Hagström, J., Hjálmarsdottir, H.R., Miyajima, Y., Little, C.T.S., Nakrem, H.A., and Kaim, A. 2016. Paleocene methane deep community from Spitsbergen, Svalbard. 1st International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. 13–17 June 2016, Warsaw, Poland. p. 13.

Jenkins, R.G., Kaim, A., Sato, T., Okamoto, J., Uchida, H., Moriya, K., Hirayama, R., Hikida, Y., Kano, Y., Sasaki, T., Ogiso, S., Taoka, A., Sekiguchi, T., and Suzuki, N. 2016. Chemosynthetic communities on reptile dead-falls in modern and Cretaceous seas. 1st International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. 13–17 June 2016, Warsaw, Poland. p. 19.

Kaim, A., Jenkins, R.G., Hryniewicz, K., Parent, H., and Garrido, A. 2016. Early Mesozoic seeps and the advent of modern seep faunas. 1st International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. 13–17 June 2016, Warsaw, Poland. p. 20.

Moriya, K., Jenkins, R.G., Kaim, A., Kobayashi, Y.,  and Echizenya, H. 2016. Distribution of microbial and invertebrate fossils on a plesiosaurid carcass. 1st International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. 13–17 June 2016, Warsaw, Poland. p. 30.

Kolar-Jurkovšek, T., Halamski, A.T., Bitner, M.A., Kaim, A., and Jurkovšek, B. 2015. Brachiopod fauna from the Middle Triassic of Mt. Svilaja (Outer Dinarides, Croatia). In: 5th Croatian Geological Congress, 23-25.09.2015, Osijek, Croatia.

Kaim, A., Jenkins R. G., Parent H., Garrido A., Hryniewicz, K., and Moriya K. 2015. Early Jurassic seep from Argentina displays faunal composition of modern aspect. In: Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, 14–16.09.2015, Schiffweiler-Reden, Germany.

Halamski A.T., Bitner M.A., Kaim A., Kolar-Jurkovšek T., and Jurkovšek B. 2015. A large-scale paedomorphic evolutionary lineage among terebratulides (Permian to Recent). In: The 7th International Brachiopod Congress: The Brachiopod World 23–25 May, 2015, Nanjing China. Permophiles 61: 39.

Kaim A.,  Jenkins R. G., Parent H., Garrido A., Moriya K. 2015. The earliest mollusc dominated seep fauna from the Early Jurassic of Argentina In: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-13280, 2015. European Geoscience Union General Assembly 2015, 12-17 April 2015, Vienna, Austria.

Hryniewicz, K., Little, C.T.S., Nakrem, H. A., Hammer, Ø., Kaim, A., Sandy, M. R., and Vinn, O. 2014. Shallow water seeps from Jurassic–Cretaceous boreal sea (Svalbard, Norwegian Barents Sea). In: GSA Annual Meeting in Vancouver, British Columbia (19–22 October 2014), Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 46, No. 6, p.619.

Kaim, A., Jenkins, R.G. 2014. Fossil record of the chemosynthesis-based communities –what we know after 30 years of research. In: 4th International Palaeontological Congress. September 28 to October 3, 2014, Mendoza, Argentina.

Jenkins, R.G., Kaim, A., Moriya, K., Hirayama, R., Hikida,Y. 2014. A Cretaceous sea turtle dead fall supported chemosynthesisbased ecosystem. In: 4th International Palaeontological Congress. September 28 to October 3, 2014, Mendoza, Argentina.

Moriya, K., Jenkins, R.G., Kaim, A., Kobayashi, Y., Echizenya, H. 2014. Chemosynthesis−based communities on cretaceous plesiosaurid bones: distribution patterns of associated molluscs and borings. In: 4th International Palaeontological Congress. September 28 to October 3, 2014, Mendoza, Argentina.

Nützel, A., Kaim, A., Bucher, H., Veit, R., Hautmann, M., Hagdorn, H. & Jattiot, R. 2014. Late Early Triassic benthic communities from Timor and their significance for the recovery from the end-Permian mass extinction event. In: GeoFrankfurt 2014, Frankfurt 21.-24. 9. 2014, Abtract: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 85: 29.

Moriya, K., Jenkins, R., Kaim, A., Kobayashi, Y., and Echizenya, H. 2014. A chemosynthetic community on plesiosaurid carcass: with focus on distributions of microbes and invertebrate fossils. In: Japan Geoscience Union Meeting, 28 April-2 May, 2014, Yokohama, Japan. Abstract Volume BPT24-05. Japan Geoscience Union, Tokyo.

Jenkins, R., Kaim, A., Moriya, K., Hirayama, R., and Hikida, Y. 2014. Chemosynthesis-based ecosystem discovered on a Cretaceous sea turtles from Japan. In: Japan Geoscience Union Meeting, 28 April-2 May, 2014, Yokohama, Japan. Abstract Volume BPT24-04. Japan Geoscience Union, Tokyo.

Kaim, A. 2014. Fidelity of the fossil record of the chemosynthesis-based communities—are we assessing a full image of their evolution after 30 years sincediscovery? In: 10th North American Paleontological Convention. Gainesville, Florida, USA. February 15-18, 2014. The Paleontological Society Special Publications 13: 12.

Kaim, A. 2014. The evolution of chemosynthesis-based communities and the importance of Japanese sites. In: Tenure Track Symposium, College of Science and Engineering, Kanazawa University, 10.01.2014, Kanazawa, Japan. [invited lecture]

Kaim, A., Skupien, P., and Jenkins, R.G. 2013. Fauna of the Lower Cretaceous hydrocarbon seep locality from Czech Carpathians. In:14th Czech - Slovak - Polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop, November 14-15, 2013, Kraków, Poland.

Kaim, A. 2013. The Mesozoic fossil record of chemosynthesis-based communities. In: 5th International Symposium on Chemosynthesis-Based Ecosystems, 18-23.08.2013, Victoria, Canada.

Kaim, A. Little, C. T. S., and Mears, E. 2013.Provannid gastropods from Upper Cretaceous (91 million year old) hydrothermal vent deposits from Cyprus. In: 5th International Symposium on Chemosynthesis-Based Ecosystems, 18-23.08.2013, Victoria, Canada.

Hryniewicz, K., Little, C.T.S., Nakrem, H.-A., Hammer, Ø., Sandy, M.R., and Kaim, A. 2013. Evolutionary significance of latest Jurassic-earliest Cretaceous hydrocarbon seep assemblages from Central Spitsbergen, Svalbard. In: 5th International Symposium on Chemosynthesis-Based Ecosystems, 18-23.08.2013, Victoria, Canada.

Nützel, A., Cook, A., Frýda, J., Gründel, J., and Kaim, A. 2013.A review of the heterobranch fossil record and its meaning for phylogeny. In: World Congress of Malacology, 21-28.07.2013, Ponta Delgada, Azores, Portugal.

Kaim, A. Little, C. T. S., and Mears, E. 2013. Gastropods from Upper Cretaceous (91 million year old) hydrothermal vent deposits from Cyprus. In: World Congress of Malacology, 21-28.07.2013, Ponta Delgada, Azores, Portugal.

Nützel A., Kaim, A., Hausmann, I., and Kustatscher, E. 2012. The Cassian biota – Ecology and geobiology of the Triassic diversity hotspot. In: Centenary Meeting of the Paläontologische Gesellschaft, 24–29.09.2012, Berlin, Germany.

Kaim, A., S. Kiel, 2012. Emergence and evolution of wood-fall communities. In: Centenary Meeting of the Paläontologische Gesellschaft, 24–29.09.2012, Berlin, Germany.

Borszcz, T., Nawrot, R., and Kaim, A. 2012. Czy tempestyty z mikroślimakami ze środkowego triasu polski kwestionują hipotezę „efektu lilipuciego” jako skutku masowego wymierania na granicy perm/trias? In: II Polski Kongres Geologiczny, 17-19.09.2012, Warszawa, Poland.

Jenkins, R.G., Kaim, A., Mochizuki, S., Hikida, Y., Kurihara, K. and Sakurai, K. 2012. Marine reptile carcasses suport chemosythesis-based community. In: Abstracts with Programs. The 2012 Annual Meeting The Palaeontological Society of Japan (June 29-July 1, 2012, Nagoya, Aichi Prefecture) p. 21. Palaeontological Society of Japan, Nagoya.

Kaim, A. and Nützel, A. 2011. Unusual low diversified fossil association from Settsass Scharte locality of Cassian Formation. In: Workshop on the Cassian beds (Upper Triassic), Bolzano, Italy (28-29 lipiec, 2011).

Jenkins, R.G., Nozaki, A., Utsunomiya, M., Sato, K., Nobuhara, T., Watanabe, H., Oguri, K., Seike, K., Kaim, A., Sato, M., Takahashi, M., Numata, S., Sanbonsuga, Y., Shinya, M., and Sakai, S. 2011. Cold-seep ecosystem including deep-sea subsurface infaunal world. Abstract volume, p.BPT023-03. Japan Geoscience Union Meeting 2011. Chiba, Japan.

Kaim, A. 2010. Chemosynthesis-based communities through time. In: Geophysical Research Abstracts Vol. 12, EGU2010-12679-1, 2010. European Geoscience Union General Assembly 2010, 2-7 May, 2010, Vienna, Austria, p.12679.

Jenkins, R.G. and Kaim, A. 2010. Caspiconchiid bivalves: Widespread occurrences in late Mesozoic cold seeps. In: Japan Geoscience Union Meeting, 23-28 May, 2010, Chiba, Japan. Japan Geoscience Union, Tokyo.

Jenkins, R.G. and Kaim, A. 2010. Evolutionary history of hydrothermal and seep chemosynthetic communities. In: 75th Anniversary of the Founding and the 2010 Annual Meeting of the Palaeontological Society of Japan, 11-14 June 2010, Tsukuba, Ibaraki, Japan.

Jenkins, R.G. and Kaim, A. 2010. Caspiconchiid bivalves: Widespread occurrences in late mesozoic cold seeps. In: Third International Palaeontological Congress, June 28 to July 3, 2010, London, U.K.

Kaim, A. and Nützel, A. 2010. Dead bellerophontids walking – the short mesozoic history of the Bellerophontoidea (Gastropoda). In: Third International Palaeontological Congress, June 28 to July 3, 2010, London, U.K.

Nützel, A. and Kaim, A. 2010. Larval ecology in the aftermath of the end-permian mass extinction: Possible selectivity and implication for a possible productivity crisis. In: Third International Palaeontological Congress, June 28 to July 3, 2010, London, U.K.

Kaim, A. and Nützel, A. 2010. Gastropod recovery after Permian-Triassic mass extinction. In: 80. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, October 5-8, 2010. Munich, Germany. Zitteliana B29: 55-56.

Hautmann, M., Bucher, H., Brühwiler, T., Goudemand, N., Kaim, A., and Nützel, A. 2010. An unusually well preserved mollusc fauna from the earliest Triassic of South China: A unique window into the early survival phase after the end-Permian mass extinction event. In: Baud, A. and Bernecker, M. (eds): IGCP 572: Recovery of ecosystems after the Permian-Triassic mass extinction. Field workshop at GUtech, Muscat, Oman February 20-26, 2010, abstract book.

Bitner, M.A. and Kaim, A. 2009. A new species of Eucalathis (Brachiopoda: Chlidonophoridae) from the Upper Cretaceous seep deposits of Omagari, Hokkaido, Japan. In: Pipík, R.K., Soták, J. and Staňová, S. (eds), 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists. Abstracts and Guide of Excursion. October 13-15, 2009, Banská Bystrica, Slovak Republic. p. 7.

Jenkins, R.G. and Kaim, A. 2009. Cretaceous methane-seep dependent chemosynthesis-based ecosystems in Hokkaido, Japan. 4th International Symposium on Chemosynthesis-based Ecosystems -Hydrothermal Vents, Seeps, and Other Reducing Habitats-, 29 June - 3 July 2009, Okinawa Pref. Japan. Abstract volume p. 21 (SV-01K).

Kaim, A. 2009. Belerophontid dominated associations of Lower Triassic gastropods from South Primorye, Russia. In: 9th North American Paleontological Convention. Cincinnati, Ohio, USA. June 21-26, 2009. Cincinnati Museum Center Scientific Contributions 3: 392.

Jenkins, R. G., Kaim, A., Iba. Y., and Tanabe, K. 2009. Caspiconchiid bivalves from methane-seep deposits in Hatonosu area, Hokkaido and California In: Abstracts with Programs. The 158th Regular Meeting The Palaeontological Society of Japan (January 30th-February 1st, Okinawa Pref.) p. 31. Palaeontological Society of Japan, Okinawa.

Kaim, A. and Jenkins, R.G. 2008. Cretaceous chemoautotrophy-based communities from Japan In: Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, 8-10 September 2008, Erlangen, Germany. Erlanger Geologische Abhandlungen, Sonderband 6: 36-37. (keynote)

Kaim, A. 2008. Non-actualistic associations of Middle Jurassic mollusks from sunken driftwood In: 5th Congress of the European Malacological Societies and 2nd Atlantic Islands Neogene International Congress, 2-6 September 2008, Ponta Delgada, Azores, Portugal, p.37. University of Azores, Ponta Delgada.

Kaim, A., Kobayashi, Y., Echizenya, H., Jenkins, R. G. and Tanabe, K. 2008. Chemosynthesis-based associations on Cretaceous plesiosaurid carcasses In: Japan Geoscience Union Meeting, 25th May - 30th May, 2008, Chiba, Japan, Abstract B201-P001. Japan Geoscience Union, Tokyo.

Hunter, A. W., Kaim, A., Darroch, S., and Oji, T. 2007. Mutation, adaptation or selective predation - assessing possible causes for unusual tetragonal symmetry of crinoids from two sunken wood associations in the Jurassic of Poland In: Budd, G. E., Streng, M., Daley, A. C., and Willman, S. (The Palaeontological Association 51st Annual Meeting, 16th-19th December 2007, Uppsala University, Sweden. Programme with Abstracts p. 29. The Palaeontological Association, Uppsala.

Jenkins, R. G., Kaim, A., Hikida, Y., and Tanabe, K. 2007. Antiquity of the substrate choice among limpets from the chemosynthesis-based communities In: Abstracts with Programs. The 156th Regular Meeting The Palaeontological Society of Japan (February 2-4, Tokushima, Tokushima Pref.) p. 48. Palaeontological Society of Japan, Tokushima. [Award for best poster].

Kaim, A., Jenkins, R. G., and Tanabe, K. 2007. Importance of Cretaceous methane-seep associations in Japan for deciphering the evolution of chemosynthesis-based communities In: Abstracts with Programs. The 2007 Annual Meeting The Palaeontological Society of Japan (June 29-July 01, Osaka , Osaka Pref.) p. 54. Palaeontological Society of Japan, Osaka.

Kaim, A., Jenkins, R. G., Hikida, Y., & Tanabe, K. 2007. Importance of Cretaceous methane-seep association for deciphering the evolution of chemosynthesis-based communities In: 16th World Congress of Malacology. Antwerp , Belgium . 15-20 July 2007. 109-110. Unitas Malacologica, Antwerp.

Jenkins, R. G., Hikida, Y., Kaim, A., and Tanabe, K. 2006. Development of the Late Cretaceous methane-seep and an associated chemosynthetic community in Hokkaido, Japan In: 17th International Sedimentological Congress, 27th August -1st September, 2006, Fukuoka, Japan, Programme Abstracts p. P-261. International Association of Sedimentologists, Fukuoka.

Kaim, A. 2006. The Jurassic sunken wood association from Poland—preliminary results In: Abstracts with Programs. The 155th Regular Meeting The Palaeontological Society of Japan (February 3-5, Sakyo-ku, Kyoto) p. 56. Palaeontological Society of Japan, Kyoto.

Kaim, A. 2006. The Middle Jurassic sunken wood association from Poland In: Yang, Q., Wang, Y., and Weldon, E. A. (eds), Ancient life and modern approaches.Abstracts of the Second International Palaeontological Congress 482-483. University of Science and Technology of China Press, Beijing.

Gedl, P., Kaim, A., Boczarowski, A., Kędzierski, M., Leonowicz, P., Smoleń, J., Szczepanik, P., and Witkowska, M. (2006). Stop B1.5 – Sowa’s and Gliński’s clay pits (uppermost Bajocian-lowermost Bathonian). Lithology, fossil assemblages and palaeoenvironment. 7th International Congress on the Jurassic System. September 6-18 2006, Kraków, Poland. 151-152. Polish Geological Institute, Warszawa.

Gedl, P., Boczarowski, A., Dudek, T., Kaim, A., Kędzierski, M., Leonowicz, P., Smoleń, J., Szczepanik, P., Witkowska, M., and Ziaja, J. (2006). Stop B1.7 – Gnaszyn clay pit (Middle Bathonian – lowermost Upper Bathonian). Lithology, fossil assemblages and paleoenvironment. 7th International Congress on the Jurassic System. September 6-18 2006, Kraków, Poland. 155-156. Polish Geological Institute, Warszawa.

Kaim, A. 2001. Pattern of juvenile gastropod turnover during mid-Valanginian transgression in central Poland. In: International conferebce on Paleobiogeography and Paleoecology, May 31-June 2 2001, Piacenza and Castell’Arquato p. 169. Cassa di Risparmio, Parma and Piacenza.


Inne

Cifelli, R.L., Hurum, J., Borsuk-Białynicka, M., Luo, Z.-X., and Kaim, A. 2015. Zofia Kielan-Jaworowska (1925–2015). Acta Palaeontologica Polonica 60 (2), 2015: 287-290.

Kaim, A. 2009. Ekosystemy chemosyntetyczne i ich zapis kopalny. Rocznik Muzeum Ewolucji 1: 32-44.
KontaktAndrzej Kaim
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: kaim@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 6978-881; pokój 636