Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


mgr Maciej Krzysztof PINDAKIEWICZ, doktorant

Otolity ryb i statolity głowonogówCURRICULUM VITAEDane osobowe


Maciej Krzysztof Pindakiewicz
urodzony w 1991, Puławy

Stopnie naukowe
 • 2013 Licencjat, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii (promotor: prof. Michał Ginter): Ewolucja i tryb życia ksenakantów
 • 2015 Magisterium, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii (promotor: prof. Michał Ginter): Ryby z pogranicza permu i triasu Wiaznik,  Środkowej Rosji
 • 2018 doktorant Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ, Warszawa; temat: Otolity ryb i statolity głowonogów mezozoicznych: ich znaczenie
  filogenetyczne i środowiskowe; opiekun naukowy: prof. Andrzej Kaim

Konferencje naukowe

 • 2015 – XIII Annual Meeting of European Association of Vertebrate Paleontologist; Opole; referat: „The latest Permian-earliest Triassic microvertebrate fauna from Vyazniki, Russia”.

Prace terenowe/wyprawy
 • 2012 Wykopaliska w Krasiejowie (Polska, późny trias), zorganizowane przez Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski i  Instytut Paleobiologii PAN
 • 2013 Wykopaliska w Krasiejowie, Woźnikach, i Lisowicach (Polska, późny trias), zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i  Instytut Paleobiologyii PAN
 • 2014 Wyprawa rekonesansowa w Dolnym Śląsku (Polska, późny karbon, wczesny perm, środkowy trias), projekt studencki
 • 2014 Wykopaliska w południowej Tunezji (środkowy trias), zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i  Instytut Paleobiologii PAN
 • 2015 Prace terenowe w Mielniku (Polska, późna kreda/wczesny paleocen), zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski
 • 2015 Wykopaliska w Miedarach i Zawierciu (Polska, środkowy trias), zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i  Instytut Paleobiologii PAN

Działalność popularyzatorska
 • 2019 udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie; obsługa stanowiska Muzeum Ewolucji IP PAN
 • 2015 udział w pikniku National Geographic; obsługa stoiska promującego Muzeum Ewolucji IP PAN
 • 2013 udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie; obsługa stanowiska Muzeum Ewolucji IP PAN

Inne
 • 2010-2015 Członek Koła Studenckiego Paleobiologów Terenowych Uniwersytetu Warszawskiego, rok jako skarbnik, współorganizator prac terenowych w Mielniku w 2015 r.
 • 2010-2015 Członek Koła Studenckiego Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, organizator wyprawy rekonesansowej w Dolnym Śląsku (Polska, późny karbon, wczesny perm, środkowy trias)PublikacjeArtykuły

Abstrakty pokonferencyjne


Pindakiewicz M. 2012. Gastornis – drapieżnik, czy roślinożerca? Czwarta Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Kraków, Polska.

Pindakiewicz M. 2013. Antarctica 190 mya. Piąta Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Warszawa, Polska.

Pindakiewicz M. 2014. Efekt Łazarza w zapisie kopalnym. Szósta Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Kraków, Polska.

Dróżdż D., Pindakiewicz M., Mermer J. 2014. Relacja z wyprawy rekonensansowej do Południowej Tunezji. Szósta Studencka Konferencja „Młodzi w Paleontologii – Potęga Skamieniałości”, Poznań, Polska.

Pindakiewicz M., Tałanda M., Sennikov A., Niedźwiedzki G., Sulej T. 2015. The latest Permian-earliest Triassic microvertebrate fauna from Vyazniki, Russia. 13 th European Association of Vertebrate Palaeontologists Meeting, Opole, Polska.

Pindakiewicz M., Tałanda M., Sennikov A., Niedźwiedzki G., Sulej T. 2015. Ryby z przełomu permu i triasu Wiaznik w Rosji. Siódma Studencka Konferencja „Młodzi w Paleontologii”, Owadów, Polska.

Pindakiewicz M. 2018. Plan budowy chimery i jego ewolucja. Dziewiąta Studencka Konferencja „Młodzi w Paleontologii”, Warszawa, Polska.KontaktMaciej Krzysztof Pindakiewicz
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: mpindakiewcz[at]twarda.pan.pl
tel.: (+48 22) 6978-853; pokój 147