Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


mgr Maciej Krzysztof PINDAKIEWICZ, doktorant


Otolity ryb i statolity głowonogówCURRICULUM VITAEDane osobowe


Maciej Krzysztof Pindakiewicz
urodzony w 1991, Puławy

Stopnie i tytuły
 • Od 2018 doktorant Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ, Warszawa; temat: Otolity ryb i statolity głowonogów mezozoicznych: ich znaczenie filogenetyczne i środowiskowe; opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Kaim prof. IPal PAN
 • 2015 Magisterium, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii (promotor: prof. Michał Ginter): Ryby z pogranicza permu i triasu Wiaznik, Środkowej Rosji
 • 2013 Licencjat, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii (promotor: prof. Michał Ginter): Ewolucja i tryb życia ksenakantów
Granty
 • NCN 2019/35/N/ST10/04160 „Paleoekologia, paleogeografia, rozprzestrzenieniu batymetryczne i dywersyfikacja ryb i głowonogów w mezozoicznych morzach epikontynentalnych w oparciu o zespoły otolitów i statolitów”.

Konferencje naukowe

 • 2023 – 22nd Slovak-Czech-Polish Palaeontological Conference; Ostrava, Czechy; referat: “ Early Cretaceous radiation of teleosts recorded by the otolith-based ichthyofauna from the Valanginian of Wąwał, central Poland” i poster: “Otolith-based ichthyofauna from Cassian Formarion (Carnian), Northern Italy”.
 • 2023 – 7th International Otolith Symposium; Vina del Mar, Chile; referat: “ Paleoecology, and diversification pattern of fishes and cephalopods in Mesozoic epicontinental seas based on otoliths and statoliths” i poster: “Otolith-based ichthyofauna from Cassian Formarion (Carnian), Northern Italy”.
 • 2022 – 6th International Palaeontological Congress; Khon Kaen, Tajlandia; referat: “Paleoecology, and diversification pattern of fishes and cephalopods in Mesozoic epicontinental seas based on otoliths and statoliths” i poster: “Otolith-based ichthyofauna from Cassian Formarion (Carnian), Northern Italy”.
 • 2022 – World Congress of Malacology 2022; Munich; referat: “First Cretaceous cephalopod statoliths and the evolution of decabranchians”.
 • 2022 – 21st Slovak-Czech-Polish Palaeontological Conference; Bratyslawa, Słowacja; poster: “The otolith assemblage from the Valanginian, Early Cretacous of Wąwał, Poland”.
 • 2015 – XIII Annual Meeting of European Association of Vertebrate Paleontologist; Opole; referat: „The latest Permian-earliest Triassic microvertebrate fauna from Vyazniki, Russia”.

Prace terenowe / wyprawy
 • 2023 Prace terenowe na wybrzeżu Kent (wczesna kreda, Wielka Brytania) i Dorset (wczesna-późna jura, Wielka Brytania) organizowane przez prof. Andrzeja Kaima
 • 2023 Prace terenowe w Papile (środkowa jura, Litwa) i w mioceńskich, oraz paleoceńskich stanowiskach w Polsce, organizowane przez prof. Andrzeja Kaima
 • 2022 Prace terenowe w stanach Missisipi i Tennessee (późna kreda, Stany Zjednoczone) organizowane przez prof. Andrzeja Kaima
 • 2021 Prace terenowe na wybrzeżach Yorkshire, Kent (wczesna kreda, Wielka Brytania) i Dorset (wczesna, środkowa i późna jura, Dorset) organizowane przez prof. Andrzeja Kaima
 • 2021 Wykopaliska w Miedarach (Polska, środkowy trias), zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Paleobiologii PAN
 • 2020 Prace terenowe w Dolomitach (Włochy, późny trias), zorganizowane przez prof. Andrzeja Kaima.
 • 2015 Wykopaliska w Miedarach i Zawierciu (Polska, środkowy trias), zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Paleobiologii PAN
 • 2015 Prace terenowe w Mielniku (Polska, późna kreda/wczesny paleocen), zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski
 • 2014 Wykopaliska w południowej Tunezji (środkowy trias), zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Paleobiologii PAN
 • 2014 Wyprawa rekonesansowa na Dolnym Śląsku (Polska, późny karbon, wczesny perm, środkowy trias), projekt studencki
 • 2013 Wykopaliska w Krasiejowie, Woźnikach, i Lisowicach (Polska, późny trias), zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Paleobiologyii PAN
 • 2012 Wykopaliska w Krasiejowie (Polska, późny trias), zorganizowane przez Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski i Instytut Paleobiologii PAN

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska
 • 2021-2023 współprowadzenie ćwiczeń z Ewolucjonizmu dla studentów SGGW
 • 2021 udział w audycji radiowej w RDC o różnicach miedzy archeologią, a paleontologią i jak rozwijać tę pasję u dzieci
 • 2019 udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie; obsługa stanowiska Muzeum Ewolucji IP PAN
 • 2015 udział w pikniku National Geographic; obsługa stoiska promującego Muzeum Ewolucji IP PAN
 • 2013 udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie; obsługa stanowiska Muzeum Ewolucji IP PAN

Inne
 • 2010-2015 Członek Koła Studenckiego Paleobiologów Terenowych Uniwersytetu Warszawskiego, rok jako skarbnik, współorganizator prac terenowych w Mielniku w 2015 r.
 • 2010-2015 Członek Koła Studenckiego Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, organizator wyprawy rekonesansowej w Dolnym Śląsku (Polska, późny karbon, wczesny perm, środkowy trias)PublikacjeArtykuły

Pindakiewicz, M. K., Hryniewicz, K., & Kaim, A. (2023). Early Cretaceous radiation of teleosts recorded by the otolith-based ichthyofauna from the Valanginian of Wąwał, central Poland. Journal of Vertebrate Paleontology, 42(6), e2232008.

Pindakiewicz, M. K., Hryniewicz, K., Janiszewska, K., & Kaim, A. (2022). First Cretaceous cephalopod statoliths fill the gap between Jurassic and Cenozoic forms. Comptes Rendus Palevol, 21(36), 801-813.

Pindakiewicz, M.K., Tałanda, M., Sulej, T., Niedźwiedzki, G., Sennikov, A. G., Bakaev, A. S., Bulanov, V.V. Golubev, V.K. & Minikh, A. (2020). Feeding convergence among ray-finned fishes: Teeth of the herbivorous actinopterygians from the latest Permian of East European Platform, Russia. Acta Palaeontologica Polonica, 65(1), 71-79.


Abstrakty konferencyjne

Pindakiewicz M. 2018. Plan budowy chimery i jego ewolucja. 9th Student Conference „Młodzi w Paleontologii”, Warszawa, Poland.

Pindakiewicz M., Tałanda M., Sennikov A., Niedźwiedzki G., Sulej T. 2015. The latest Permian-earliest Triassic microvertebrate fauna from Vyazniki, Russia. 13th European Association of Vertebrate Palaeontologists Meeting, Opole, Poland.

Pindakiewicz M., Tałanda M., Sennikov A., Niedźwiedzki G., Sulej T. 2015. Ryby z przełomu permu i triasu Wiaznik w Rosji. 7th Student Conference „Młodzi w Paleontologii”, Owadów, Poland.

Pindakiewicz M. 2014. Efekt Łazarza w zapisie kopalnym. Student Conference of Evolutionary Biology, Kraków, Poland.

Dróżdż D., Pindakiewicz M., Mermer J. 2014. Relacja z wyprawy rekonensansowej do Południowej Tunezji. 6th Student Conference „Młodzi w Paleontologii – Potęga Skamieniałości”, Poznań, Poland.

Pindakiewicz M. 2013. Antarctica 190 mya. 5th Student Conference of Evolutionary Biology, Warszawa, Poland.

Pindakiewicz M. 2012. Gastornis – drapieżnik, czy roślinożerca? 4th Student Conference of Evolutionary Biology, Kraków, Poland.

KontaktMaciej Krzysztof Pindakiewicz
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: mpindakiewcz[at]twarda.pan.pl
tel.: (+48 22) 6978-893; pokój 147