Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


dr hab. Maria Aleksandra BITNER, prof. nadzw. IP PAN


kredowe i kenozoiczne ramienionogi


ORCID ID: 0000-0002-2864-2967


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Maria Aleksandra Bitner


Tytuły
 • 2010 habilitacja w Instytucie Paleobiologii PAN (współczesne ramienionogi z południowo-zachodniego Pacyfiku)
 • 1996 doktorat z geologii w Instytucie Paleobiologii PAN (eoceńskie ramienionogi)
 • 1974 magisterium z geologii na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Geologii (górnojurajskie amonity)

Stypendia i nagrody
 • 2009 stypendium Royal Society of Edinburgh
 • 2007 grant Unii Europejskiej w ramach VI Programu Ramowego SYNTHESYS, Wiedeń, Austria
 • 2007 grant Unii Europejskiej w ramach VI Programu Ramowego SYNTHESYS, Paryż, Francja
 • 2006 grant Unii Europejskiej w ramach VI Programu Ramowego SYNTHESYS, Paryż, Francja
 • 2006 stypendium Royal Society of Edinburgh, Wielka Brytania
 • 2005 stypendium Royal Society of Edinburgh, Wielka Brytania
 • 2002 stypendium Royal Society of London, Wielka Brytania
 • 2002 PalSIRP Sepkoski Grant (Paleontological Society, USA)
 • 2001 grant Unii Europejskiej w ramach V Programu Ramowego, SYS-RESOURCE, Londyn, Wielka Brytania
 • 1999 stypendium rządu Danii
 • 1990 stypendium rządu Francji (język i kultura Francji)
 • 1979 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnictwo w spotkaniach naukowych

 • 2022 21th Slovak-Czech-Polish Palaeontological Conference, 23-25 May 2022, Bratislava, Slovakia
 • 2022 Workshop: Deciphering Invertebrate Biomineralization in a Changing Planet: from the Past to the Future, 24 June 2022, Bergamo, Italy
 • 2022 Mediterranean Symposia on Marine Vegetation, Coralligenous, Dark Habitats & Non-Indigenous Species, 19-23 September 2022, Genoa, Italy
 • 2019 20th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference, 20-23 October 2019, Chęciny, Poland
 • 2019 2nd International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities, 13-15 June 2019, Sapporo, Japan
 • 2018 4th Workshop BASE-LiNE Earth, 9-10 September 2018, Mediolan, Italy
 • 2018 8th International Brachiopod Congress, 11-14 September 2018, Mediolan, Italy
 • 2017 3rd Workshop BASE-LiNE Earth "Turning back the past – New views from proxies for early earth history and evolution of life on Earth?", 2-7 October, 2017 Graz, Austria
 • 2016 2nd Workshop BASE-LiNE Earth "From the Phanerozoic Base Line to New Frontiers in Earth’s History?" 26 September-1 October, 2016, Prague, Czech Republic
 • 2016 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 20-21 October, 2016, Kraków, Polska
 • 2015 The 7th International Brachiopod Congress, 22-25 May, 2015, Nanjing, China (lecture and poster)
 • 2015  1st Workshop BASE-LiNE Earth "What do we know about the ocean water history?"
  12-18 October, 2015, Kiel, Germany
 • 2015 BASE-LiNE Earth Project Preparatory Meeting, January 8th – 9th, 2015, Prague, Czech Republic
 • 2014 4th International Palaeontological Congress, 28 September - 3 October 2014, Mendoza, Argentina (referat)
 • 2013 14th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 14-15 listopada 2013, Kraków, Polska (referat i 2 postery)
 • 2013 XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, 27-30 września 2013, Tyniec, Polska (referat i poster)
 • 2013 Workshop on deep-sea paleontology, 8-10 marca 2013, Göttingen, Niemcy (referat)
 • 2012 13th Czech-Sloval-Polish Paleontological Conference, October, 18-19, Brno, Czechy, (referat)
 • 2011 Konferencji terenowa Jurassica IX, Małogoszcz, 6-8 września 2011, Polska
 • 2011 12th Czech-Polish-Slovak Paleontological Conference, Bratysława, Słowacja, październik 2011 (poster)
 • 2010 6th International Brachiopod Congress, Melbourne, Australia, luty 2010 (2 referaty i poster)
 • 2009 10th Czech-Polish-Slovak Paleontological Conference, październik 2009, Banska Bystrica, Słowacja (referat)
 • 2008 XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, maj 2008, Wrocław, Polska (poster)
 • 2008 Konferencja terenowa Jurassica VII, wrzesień 2008, Żywiec/Štramberk, Polska, Czechy
 • 2008 9. Czesko-Polsko-Słowacka Konferencja Paleontologiczna, październik 2008,Warszawa, Polska
 • 2007 8. Paleontologická Konferencia, jún 2007, Bratislava, Słowacja (referat)
 • 2007 10th Joint Meeting of RCNNS/RCNPS, 3-7 września 2007, Kraków, Polska
 • 2007 10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2007. Maj 24-26. Budapeszt, Węgry (referat)
 • 2005 Fifth International Brachiopod Congress: Copenhagen, lipiec 2005, Dania (3 postery)
 • 2000 The Fourth, Millennium, International Brachiopod Congress, lipiec 2005, Londyn, Wielka Brytania (poster)
 • 1997 2nd Meeting of the IGCP 393 - Neritic Events at the Middle-Upper Eocene Boundary, Vic, Hiszpania
 • 1995 Third International Brachiopod Congress, Sudbury, Kanada (referat)
 • 1995 Second International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries, Brussels, Belgia
 • 1993 Geological Society of America, Annual Meeting, Boston, USA
 • 1992 IGCP Project 308 - Paleocene/Eocene Boundary Events. International Meeting and Field Conference in Zaragoza, Hiszpania
 • 1991 VIth International Symposium on Fossil Cnidaria, including Archaeocyatha and Porifera, Münster, Niemcy (poster)

Granty i projekty międzynarodowe
 • 2015-2018 participant in the EU Project within the Programme HORIZON 2020: BASE LiNE-Earth (Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal mariNe Environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems)
  https://www.baseline-earth.eu/home
 • 2013-2015 kierownik grantu „Zróżnicowanie taksonomiczne oraz biogeografia współczesnych ramienionogów z prowincji indo-pacyficznej” finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki
 • 2009-2011 Fauna późnooligoceńskich ramienionogów z południowo-zachodniej Francji: taksonomia oraz znaczenie paleoekologiczne i paleobiogeograficzne – projekt badawczy własny (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 2008-2010 Paleogene and Neogene brachiopods and molluscs from the Paratethyan and Mediterranean provinces Dr Alfred Dulai (Budapeszt, Węgry) – wspólny projekt badawczy w ramach współpracy polsko-węgierskiej (jako kierownik)
 • 2005-2007 Paleogene and Neogene brachiopods and bivalves from the intra- and fore-Carpathian basins Dr Alfred Dulai (Budapeszt, Węgry) – wspólny projekt badawczy w ramach współpracy polsko-węgierskiej jako kierownik)
 • 2003-2004 Dynamique populationnelle entre espèces de Brachiopoda actuelles et fossiles Dr Christian C. Emig (Marsylia, Francja) – w ramach współpracy z CNRS-em (jako kierownik)
 • 2002-2004 Miocene Paratethyan brachiopod and molluscan fauna: environmental and climatic implications Dr Alfred Dulai (Budapeszt, Węgry) – wspólny projekt badawczy w ramach współpracy polsko-węgierskiej (jako wykonawca, kierownik dr B. Studencka)
 • 1999-2001 Late Cretaceous brachiopods from Bulgaria and Poland: taxonomy and significance of microstructure Dr Neda Motchurova-Dekova (Sofia, Bułgaria) – wspólny projekt badawczy w ramach współpracy polsko-bułgarskiej (jako kierownik)

Nauczanie
 • 1976-1986 ćwiczenia „Wprowadzenie do paleontologii”; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii 

Praca redakcyjna
 • 2014 – obecnie  redaktor tematyczny ZooKeys
 • 2011 – 2015  współredaktor WoRMS (World Register of Marine Species – Brachiopoda)


Zainteresowania
 • Kredowe i kenozoiczne ramienionogi: taksonomia, paleoekologia i paleobiogeografia
 • Systematyka i biogeografia współczesnych ramienionogów
 • Makroskamianiełości z facji kredy piszącejPublikacjeArtykuły naukowe


Bitner, M.A. & Pisera, A. 1979. Brachiopods from the Upper Cretaceous chalk of Mielnik (Eastern Poland). Acta Geologica Polonica, 29 (1), 67-88.

Bitner, M.A. & Pisera, A. 1984. Brachiopods from "Pecten Conglomerate" (Polonez Cove Formation, Pliocene) of King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Studia Geologica Polonica, 79, 121-124.

Bitner, M.A. 1990. Middle Miocene (Badenian) brachiopods from the Roztocze Hills, south-eastern Poland. Acta Geologica Polonica, 40 (3/4), 129-157.

Bitner, M.A. 1991. A supposedly new brachiopod from the Paleogene of Seymour Island, West Antarctica. Polish Polar Research, 12 (2), 243-246.

Bitner, M.A. 1993. Middle Miocene (Badenian) brachiopods from coral reefs of north-western Bulgaria. Acta Geologica Polonica, 43 (1-2), 147-155.

Bitner, M.A. 1996a. Paleobiogeographic - paleoenvironmental significance of the Eocene brachiopod fauna, Seymour Island, Antarctica. In: P. Copper & J. Jin (eds), Brachiopods. A.A. Balkema, pp. 41-45.

Bitner, M.A. 1996b. Brachiopods from the Eocene La Meseta Formation of Seymour Island, Antarctic Peninsula. In: A. Gaździcki (ed.), Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part II. Palaeontologia Polonica, 55, 65-100.

Bitner, M.A. 1996c. Encrusters and borers of brachiopods from the La Meseta Formation (Eocene) of Seymour Island, Antarctica. Polish Polar Research, 17, 21-28.

Bitner, M.A. 1997. Cenozoic brachiopod fauna of Antarctica. In: P. Głowacki (ed.) Polish Polar Studies. 24th Polar Symposium, Warszawa, 1997. Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences, 21-29.

MacKinnon, D.I., Simon, E. & Bitner, M.A. 1998. A reappraisal of the problematic European, Late Cretaceous brachiopod Leptothyrellopsis polonicus Bitner & Pisera, 1979. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, Sciences de la Terre, 68, 175-180.

Bitner, M.A. 1998. Ramienionogi kenozoiku Antarktyki. Kosmos, 47(4), 425-430.

Bitner, M.A. & Thomson, M.R.A. 1999. Rhynchonellid brachiopods from the Oligocene of King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research, 20(2), 83-88.

Bitner, M.A. & Pisera, A. 2000. Brachiopod fauna from the Middle Miocene deposits of Niechobrz, south-eastern Poland. Tertiary Research, 20(1-4), 7-15.

Bitner, M.A. 2000. Lower Eocene (Middle Ilerdian) brachiopods from the Campo region, Central Pyrenees, north-eastern Spain. Revista Española de Paleontología, 15(2), 117-128.

Bitner, M.A. & Martinell, J. 2001. Pliocene brachiopods from the Estepona area (Málaga, south Spain). Revista Española de Paleontología, 16(2), 177-185.

Bitner, M.A. 2002. Size-frequency distributions of Miocene micromorphic brachiopods: interpretation tool for population dynamics. P.S.Z.N.: Marine Ecology, 23 (1), 19-30. [tekst]

Bitner, M.A. & Crame, J.A. 2002. Brachiopods from the Lower Miocene of King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research, 23 (1), 75-84.

Bitner, M.A. & Moissette, P. 2003. Pliocene brachiopods from the north-western Africa. Geodiversitas, 25 (3), 463-479.

Bitner, M.A. & Cahuzac, B. 2004. The genus Cryptopora (Brachiopoda) from the Miocene of France and its history and biogeography. Geobios, 37 (1), 1-12. [tekst]

Bitner, M.A. & Kaim, A. 2004. The Miocene brachiopods from the silty facies of the intra-Carpathian Nowy Sącz Basin (Poland). Geological Quarterly, 48 (2), 193-198.

Baumiller, T.K. & Bitner, M.A. 2004. A case of intense predatory drilling of brachiopods from the Middle Miocene of southeastern Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 214 (1-2), 85-95.

Bitner, M.A. & Dulai, A. 2004. Revision of Miocene brachiopods of the Hungarian Natural History Museum, with special regard to the Meznerics collection. Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 22, 69-82.

Emig, C.C. & Bitner, M.A. 2005a. The brachiopod Lingula in the Middle Miocene of the Central Paratethys. Acta Palaeontologica Polonica, 50 (1), 181-184. [tekst]

Emig, C.C. & Bitner, M.A. 2005b. Glottidia (Brachiopoda: Lingulidae) from the Eocene La Meseta Formation, Seymour Island, Antarctica. Palaeontology, 48 (2), 423-431.  [tekst]

Bitner, M.A. & Dieni, I. 2005. Late Eocene brachiopods from the Euganean Hills (NE Italy). Eclogae Geologicae Helvetiae, 98 (1), 103-111. [tekst]

Bitner, M.A. & Motchurova-Dekova, N. 2005. Brachiopods from the Sanadinovo Formation (Lower Cenomanian) in northern Bulgaria. Cretaceous Research, 26 (4), 525-539. [tekst]

Bitner, M.A. 2006a. First record of brachiopods from the Marquesas Islands, French Polynesia, South-Central Pacific. Pacific Science, 60 (3), 417-424. [tekst]

Bitner, M.A. 2006b. Recent Brachiopoda from the Fiji and Wallis and Futuna Islands, Southwest Pacific. In: J.L. Justine & B. Richer de Forges (eds), Tropical Deep Sea Benthos. Volume 24. Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle, 193, 15-32.

Bitner, M.A. 2006c. Shallow water brachiopod species of New Caledonia. In: Payri, C. & Richer de Forges, B. (eds), Compendium of marine species of New Caledonia. Documents Scientifiques et Techniques, 117, Volume special, IRD: Nouméa, p. 171.

Baumiller, T.K., Bitner, M.A. & Emig, C.C. 2006. High frequency of drill holes in brachiopods from the Pliocene of Algeria and its ecological implications. Lethaia, 39, 313-320. [tekst]

Emig, C.C., Bitner, M.A. & Cahuzac, B. 2007. First record of Lingula (Brachiopoda) from the Miocene of France, with diagnosis of L. dregeri. C.R. Palevol, 6, 261-267. [tekst]

Bitner, M.A. 2007. Recent brachiopods from the Austral Islands, French Polynesia, South-Central Pacific. Zoosystema, 29 (3), 491-502.

Bitner, M.A. & Dieni, I. 2007. Emended diagnosis of the Eocene craniid brachiopod Venetocrania euganea Bitner & Dieni, 2005, and proposal of a neotype. Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 46 (1), 93.

Pisera, A. & Bitner, M.A. 2007. The sponge genus Brachiaster (Pachastrellidae, Demospongiae) and its first fossil representative from the late Eocene of SW Australia. Alcheringa, 31, 365-373. [tekst]

Dulai, A., Bitner, M.A. & Müller, P. 2008. A monospecific assemblage of a new rhynchonellide brachiopod from the Paleocene of Austria. In: Harper, D.A.T., Long, S.L. & Nielsen, C. (eds), Brachiopoda: Fossil and Recent. Proceedings of the 5th International Brachiopod Congress, Copenhagen 2005. Fossil and Strata, 54, 193-201.

Bitner, M.A. & Dulai, A. 2008. Eocene micromorphic brachiopods from north-western Hungary. Geologica Carpathica, 59 (1), 31-43.

Bitner, M.A., Logan, A. & Gischler, E. 2008. Recent brachiopods from the Persian Gulf and their biogeographical significance. Scientia Marina, 72(2), 279-285.

Bitner, M.A. 2008. New data on the Recent brachiopods from the Fiji and Wallis and Futuna islands, South-West Pacific. Zoosystema, 30 (2), 419-461.

Taddei Ruggiero, E. & Bitner, M.A. 2008. Bioerosion on brachiopod shells – a Cenozoic perspective. In: Cusack, M. & Harper, D.A.T. (eds). Brachiopod Research into the Third Millenium. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 98 (3/4), 369-378.

Bitner, M.A., Cohen, B., Long, S.L., Richer de Forges, B. & Saito, M. 2008. Gyrothyris williamsi sp. nov. and inter-relationships of some taxa from waters around New Zealand and the southern oceans (Rhynchonelliformea: Terebratelloidea). In: Cusack, M. & Harper, D.A.T. (eds). Brachiopod Research into the Third Millenium. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 98 (3/4), 425-435.

Kroh, A., Bitner, M.A. & Ávila, S.P. 2008. Novocrania turbinata (Brachiopoda) from the Early Pliocene of the Azores (Portugal). Acta Geologica Polonica 58 (4), 473-478.

Bitner, M.A. 2009. Recent Brachiopoda from the Norfolk Ridge, New Caledonia, with description of four new species. Zootaxa, 2235, 1-39.

Bitner, M.A., Gaździcki, A. & Błażejowski, B. 2009. Brachiopods from the Chlamys Ledge Member (Polonez Cove Formation, Oligocene) of King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research, 30, 277-290. [tekst]

Schneider, S., Berning, B., Bitner, M.A. Carriol, R.-P., Jäger, M., Kriwet, J., Kroh, A. & Werner, W. 2009. A parautochthonous shallow marine fauna from the Late Burdigalian (early Ottnangian) of Gurlarn (Lower Bavaria, SE Germany): Macrofaunal inventory and paleoecology. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 254, 63-103. [tekst]

Bitner, M.A. & Schneider, S. 2009. The Upper Burdigalian (Ottnangian) brachiopod fauna from the northern coast of the Upper Marine Molasse Sea in Bavaria, Southern Germany. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 254, 117-133. [tekst]

Bitner, M. A. & Boukhary, M. 2009. First record of brachiopods from the Eocene of Egypt. Natura Croatica, 18 (2), 393-400.

Kaim, A., Bitner, M.A., Jenkins, R.G., and Hikida, Y. 2010. A monospecific assemblage of terebratulide brachiopods in the Upper Cretaceous seep deposits of Omagari, Hokkaido, Japan. Acta Palaeontologica Polonica, 55, 73-84. [tekst]

Bitner, M.A., Jurkovšek, B. & Kolar-Jurkovšek, T. 2010. New record of the inarticulate brachiopod genus Discinisca from the Upper Triassic (Carnian) of the Julian Alps, NW Slovenia. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 257, 367-372. [tekst]

Bitner, M.A. 2010. Biodiversity of shallow-water brachiopods from New Caledonia, SW Pacific, with description of a new species. Scientia Marina, 73 (4), 643-657. [tekst]

Bitner, M.A., Dulai, A. & Galácz, A. 2011. Middle Eocene brachiopods from the Szőc Limestone Formation (Bakony Mountains, Hungary), with description of a new genus. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 259 (1), 113-128. [tekst]

Azmy, K., Brand, U., Sylvester, P., Gleeson, S. Logan, A. & Bitner, M.A. 2011. Biogenic and abiogenic low-Mg calcite (bLMC and aLMC): evaluation of seawater-REE composition, water masses and carbonate diagenesis. Chemical Geology, 280 (1-2), 180-190. [tekst]

Cohen, B. L., Bitner, M. A., Harper, E. M., Lee, D. E., Mutschke, E., & Sellanes, J. 2011. Vicariance and convergence in Magellanic and New Zealand long-looped brachiopod clades (Pan-Brachiopoda: Terebratelloidea). Zoological Journal of the Linnean Society, 162 (3), 631-645. [tekst]

Brand, U., Logan, A., Bitner, M.A., Griesshaber, E., Azmy, K. & Buhl, D. 2011. What is the ideal proxy of Paleozoic seawater chemistry? Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 41, 9-24.

Bitner, M.A. & Kroh, A. 2011. First record of the genus Bronnothyris (Brachiopoda: Megathyrididae) from the Oligocene of the Mainz Basin, Germany. Geologica Carpathica,62 (3), 203-209. [tekst]

Bitner, M.A. 2011. Xenobrochus norfolkensis (Brachiopoda: Dyscoliidae), a new species from the Norfolk Ridge, New Caledonia, South-West Pacific. Carnets de Geologie / Notebooks on Geology, Article 2011/5 (CG2011_A05), 203-211.

Błażejowski, B. Binkowski, M., Bitner, M.A. & Gieszcz, P. 2011. X−ray microtomography (XMT) of fossil brachiopod shell interiors for taxonomy. Acta Palaeontologica Polonica, 56 (2), 439-440. [tekst]

Bitner, M.A., Dulai, A., Kocsis, L. & Müller, P.M. 2012. Lingula dregeri (Brachiopoda) from the Middle Miocene of Hungary. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 39-43.

Kocsis, L., Dulai, A., Bitner, M.A., Vennemann, T. & Cooper, M. 2012. Geochemical compositions of Neogene phosphatic brachiopods: implications for ancient environmental and marine conditions. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 326-328, 66-77. [tekst]

Emig C.C., Alvarez F., Bitner M.A. (ed.) 2012. World Brachiopoda database. Access through: World Register of Marine Species.

Zágoršek, K., Nehyba, S., Tomanová-Petrová, P., Hladilová, Š., Bitner, M.A., Doláková, N., Hrabovský, J. & Jašková, V. 2012. Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the mid-Miocene. Geological Quarterly, 56, 269-284. [tekst]

Bitner, M.A. & Boukhary, M. 2012. First record of Eocene brachiopods from the United Arab Emirates, Arabian Gulf and their paleogeographical significance. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 265 (3), 275-279. [tekst]

Bitner, M.A. & Cahuzac, B. 2013. New record of Discradisca (Brachiopoda: Discinidae) from the Early Miocene of the Aquitaine Basin, south-western France. Comptes Rendus Palevol, 12, 23-29.  [tekst]

Bitner, M.A., Melnik, V.P. & Zezina, O.N. 2013. New paedomorphic brachiopods from the abysal zone of the north-eastern Pacific Ocean. Zootaxa, 3613, 281-288. 

Cohen, B.L. & Bitner, M.A. 2013. Molecular phylogeny of rhynchonellide articulate brachiopods (Brachiopoda: Rhynchonellida). Journal of Paleontology, 87(2), 211-216.

Bitner, M.A., Lozouet, P. & Cahuzac, B. 2013. Upper Oligocene (Chattian) brachiopod fauna from the Aquitaine Basin, southwestern France and its paleoenvironmental implications. Geodiversitas, 35 (3), 579-606. [tekst]

Bitner, M.A., Zágoršek, K. & Hladilová, Š. 2013. Deep-water brachiopod assemblage from the Middle Miocene of Kralice nad Oslavou, Moravia, south-eastern Czech Republic. Comptes Rendus Palevol, 12, 81-89.

Bitner, M.A. & Cohen, B.L. 2013. Brachiopoda. In: eLS 2013, John Wiley & Sons Ltd: Chichester http://www.els.net/ [tekst]

Schreiber, H., Bitner, M.A. & Carlson, S.J. 2013. Morphological analysis of phylogenetic relationships among extant rhynchonellide brachiopods. Journal of Paleontology, 87 (4), 550-569. 

Konieczynski, K., Pisera, A., Bitner, M.A., &  Galacz, A. 2013. Bathonian (Middle Jurassic) crinoids of the Hidas Valley (Mecsek Mountains, S Hungary) and their biogeographic significance. Swiss J Geosci 106: 109–118. [tekst]

Emig, C.C., Bitner, M.A. & Alvarez, F. 2013. Phylum Brachiopoda. In: Zhang, Z-Q. (Ed.), Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013). Zootaxa, 3703, 75-78.[tekst]

Brand, U., Azmy, K., Bitner, M.A., Logan, A., Zuschin, R., Came, R. & Ruggiero, E. 2013. Oxygen isotopes and MgCO3 in brachiopod calcite and a new paleotemperature equation. Chemical Geology, 359, 23-31. [tekst]

Logan, A. & Bitner, M.A. 2013. New records of Recent Brachiopoda from the Red Sea with a description of a new species. Zootaxa, 3746, 161-174.[tekst]

Pavézková, J., Hladilová, Š. & Bitner, M.A. 2013. Miocene brachiopods from the Židlochovice locality, Czech Republic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 56-59. 

Bitner, M.A. 2014. Living brachiopods from French Polynesia, Central Pacific, with descriptions of two new species. Pacific Science, 68, 245-265. [tekst]

Bitner, M.A., Zágoršek, K., Halásová, E., Hudáčková, N. & Jamrich, M. 2014. Brachiopods and bryozoans from the Sandberg section (Vienna Basin, Central Paratethys) and their significance for environmental interpretation of the Early Sarmatian (= Middle Miocene) Sea. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, 273 (2), 207-219. [tekst]

Hladilová, S., Nehyba, S., Zágoršek, K., Tomanová-Petrová, P., Bitner, M.A. & Demeny, A. 2014. Early Badenian transgression on the outer flank of Western Carpathian Foredeep, Hluchov area, Czech Republic. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84, 259-278.

Bitner, M.A. & Cohen, B.L. 2015. Congruence and conflict: case studies of morphotaxonomy versus rDNA gene tree phylogeny among articulate brachiopods (Brachiopoda: Rhynchonelliformea), with description of a new genus. Zoological Journal of the Linnean Society, 173, 486-504. 

Brand,U., Azmy, K., Griesshaber, E., Bitner, M.A., Logan, A., Zuschin, M., Ruggiero, E. & Colin P. L. 2015. Carbon isotope composition in modern brachiopod calcite: a case of equilibrium with seawater? Chemical Geology, 411, 81-96. [tekst]

Emig, C.C., Bitner, M.A. & Alvarez, F. 2015. Scientific death-knell of databases? Errors induced by database manipulations and its consequences. Carnets Geol. 15 (16), 321-328.[tekst]

Bitner, M.A. 2015. Checklist of recent brachiopod species collected during the Terrasses and Exbodi cruises in the New Caledonian region, SW Pacific. ZooKeys 537, 33-50.[tekst]

Bitner, M.A. & Arnold Müller, A. 2015. Brachiopods from the Silberberg Formation (Late Eocene to Early Oligocene) of Atzendorf, Central Germany. Paläontologische Zeischrift, 89, 673-688. [tekst]

Halamski, A.T., Bitner, M.A., Kaim, A., Kolar-Jurkovšek, T., and Jurkovšek, B. 2015. Unusual brachiopod fauna from the Middle Triassic algal meadows of Mt. Svilaja (Outer Dinarides, Croatia). Journal of Paleontology 89(4): 553–575.[tekst]

Bitner, M.A. & Motchurova-Dekova. 2016. Middle Miocene (Badenian) brachiopods from Yasen, northwestern Bulgaria: taxonomic composition and biogeographical significance. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 279 (1), 7-22.

Bitner M.A. & Logan A. 2016. Recent Brachiopoda from the Mozambique-Madagascar area, western Indian Ocean. Zoosystema, 38 (1), 5-41. [text-publisher site]

Astibia, H., Payros, A., Ortiz, S., Elorza, J., Álvarez-Pérez, G., Badiola, A., Bardet, N., Berretea, A., Bitner, M.A., Calzada, S., Corral, J.C., Díaz-Martínez, I., Merle, D., Pacaud, X. Pereda-Suberbiola, J.-M., Pisera, A., Rodríguez-Tovar, F.J. & Tosquella, J. 2016. Fossil associations from the middle and upper Eocene strata of the Pamplona Basin and surrounding areas (Navarre, western Pyrenees). Journal of Iberian Geology, 42(1), 7-28. [text-publisher site]

Hryniewicz, K., Bitner, M.A., Durska, E., Hagström, J., Hjálmarsdóttir, H.R., Jenkins, R.G., Little, C.T.S., Miyajima, Y., Nakrem, H.A. & Kaim, A. 2016.  Paleocene methane seep and wood-fall marine environments from Spitsbergen, Svalbard. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 462, 41-56. [text-publisher site]

Bitner, M.A., Astibia, H. & Payros, A. 2016.  Middle Eocene (Bartonian) brachiopods from the Pamplona Basin, Navarre, South-Western Pyrenees. Batalleria, 23, 1-7.

Bitner, M.A. & Emig, C.C. 2016. On the type species of Lingularia, and description of Eolingularia n. gen. Carnets Geol., Madrid, 16, 543-555.

Bitner, M.A. & Müller, A. 2017. Late Eocene (Priabonian) brachiopod fauna from Dnipropetrovsk, eastern Ukraine. Bulletin of Geosciences, 92(2), 211-231. [text-publisher site]

Ullmann, C.V., Korte, K., Bitner, M.A., Azmy, K. & Brand, U. 2017. Geochemistry of the brachiopod Hemithiris psittacea from the Canadian Arctic: Implications for high latitude palaeoclimate studies. Chemical Geology, 466, 187-198. [text-publisher site]

Bitner, M.A. & Romanin, M. 2017. Recent brachiopods from the South China Sea, NW Pacific. Zootaxa, 4306 (2), 287-290.[text-publisher site

Bitner, M.A. & Molodtsova, T.N. 2018. Redescription of Nanacalathis atlantica Zezina, 1991 (Brachiopoda: Chlidonophoridae) from the North Atlantic. Marine Biodiversity, 48, 995-999. [text-publisher site]

Kopecká, J., Holcová, K., Nehyba, S., Hladilová, Š., Brzobohatý, R., Bitner, M.A., 2018. The earliest Badenian Planostegina bloom deposit: reflection of an unusual environment in the westernmost Carpathian Foredeep (Czech Republic). Geological Quarterly, 62 (1), 18-37. [text-publisher site]

Araya, J.F. & Bitner, M.A. 2018. Rediscovery of Terebratulina austroamericana Zezina, 1981 (Brachiopoda: Cancellothyrididae) from off northern Chile. Zootaxa, 4407 (3), 443-446. [text-publisher site]

Romanin, M., Crippa, G., Ye, F., Brand, U., Bitner, M.A., Gaspard, D., Häussermann, V. & Laudien, J. 2018. A sampling strategy for recent and fossil brachiopods: selecting the optimal shell segment for geochemical analyses. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 124(2), 369-359.

Bitner, M.A. & Romanin, M. 2018. Recent brachiopods collected during the ZhongSha 2015 expedition to the South China Sea, West Pacific Marine Biology Research, 14(6), 551-564. [text-publisher site]

Hryniewicz, K., Amano, A., Bitner, M.A., Hagström, J., Kiel, S., Klompmaker, A.A., Mörs, T., Robins, C.M., & Kaim, A. 2019. A late Paleocene fauna from shallow-water chemosynthesis-based ecosystems in Spitsbergen, Svalbard. Acta Palaeontologica Polonica 64 (1), 101-141. [text-publisher site]

Zaky, A.H., Brand, U., Buhl, D., Blamey, N., Bitner, M.A., Logan, A., Gaspard, D. & Popov, A. 2019. Strontium isotope geochemistry of modern and ancient archives: tracer of secular change in ocean chemistry. Canadian Journal of Earth Sciences 56, 245-264. [text-publisher site]

Bitner, M.A. 2019. Recent brachiopods from the Tonga Islands, SW Pacific: taxonomy and biogeography. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 125 (3), 587-608.

Brand, U., Bitner, M.A., Logan, A., Azmy, K., Crippa, G., Angiolini, L., Colin, P., Griesshaber, E., Harper, E.M. & Häussermann, V. 2019. Brachiopod-based oxygen-isotope thermometer: update and review. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 125 (3), 775-787. [text-publisher site]

Pedramara, A., Zágoršek, K., Bitner, M.A., Yazdi, M., Bahrami, A. & Maleki, Z. 2019. Bryozoans and brachiopods from the lower Miocene deposits of the Qom Formation in north-east Isfahan (central Iran). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 294/2: 229-250.

Hoffmann, R., Bitner, M.A., Pisera, A., Jager, M., Schneider, S. 2020. Late Miocene biota from the Abad Member of the Carboneras-Nijar Basin (Spain, Andalusia): A bathyal fossil assemblage pre-dating the Messinian salinity crisis. Geobios 59: 1-28.

Bitner, M.A. & Molodtsova, T. 2020. New record of Recent brachiopods (Terebratulida) from the Mid-Atlantic Ridge. Marine Biology Research, 16 (6–7): 514–520.

Bitner, M.A., Uchman, A. & Rattazzi, B. 2020. Brachiopods from the Palaeogene clastic deposits of north-western Italy. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 298 (2): 165–176.

Bitner, M.A. & Gerovasileiou, V. 2021. Taxonomic composition and assemblage structure of brachiopods from two submarine caves in the Aegean Sea, Eastern Mediterranean. The European Zoological Journal, 88(1), 316–327. [text-publisher site]

Simonet Roda, M., Griesshaber, E., Angiolini, L., Harper, D.A.T., Jansen, U., Bitner, M.A., Henkel, D., Manzanero, E., Müller, T., Tomašových, A., Eisenhauer, A., Ziegler, A., & Schmahl, W. W. 2021. The evolution of thecideide microstructures and textures: traced from Triassic to Holocene. Lethaia, 558–577. [text-publisher site]

Skóra, K., Natuniewicz-Sekuła, M., Mączyński, P. & Bitner, M.A. 2021. Fossil brachiopod from a Roman period grave at Weklice, site 7 (woj. warmińsko-mazurskie / PL). On past uses of fossils. Archäologisches Korrespondenzblatt, 51(3), 405-418.

Ye, F., Shi, G.R. & Bitner, M.A. 2021. Global biogeography of living brachiopods: Bioregionalization patterns and possible controls. PLoS ONE 16(11): e0259004. [text-publisher site]

Skóra, K., Natuniewicz-Sekuła, M. & Bitner, M.A. 2021. Brzoskwinie i ramienionogi, czyli na tropie obcych gatunków flory i fauny w kulturze wielbarskiej. Przykład Weklic. In: Michałowski, A., Brzostowicz, M., Kaczmarek, M. & Strobin, A. (eds), Ze Świata Dawnych Barbarzyńców. Studia pradziejowe i wczesnodziejowe. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Archeologia, 60, 373-391.

Simonet Roda, M., Griesshaber, E., Angiolini, L., Rollion-Bard, C., Harper, E., Bitner, M.A., Milner, S., Ye, F., Henkel, D., Häussermann, V., Eisenhauer, A., Gnägi, H., Brand, U., Logan, A. & Schmahl, W.W. 2022. The architecture of Recent brachiopod shells - diversity of biocrystal and biopolymer assemblages in rhynchonellide, terebratulide, thecideide and craniide shells. Marine Biology, 169, 4. [tekst]

Bitner, M.A. & Müller, A., 2022. Early Oligocene brachiopods from the rocky shore deposists at Mammendorf, central Germany. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92, 87-107. [tekst]

Bitner, M.A., Digenis, M., Katsanevakis, S. & Gerovasileiou, V. 2022. New records of brachiopods from marine caves of the Aegean Sea, Eastern Mediterranean. Proceedings of the 3rd Mediterranean Symposium on the Conservation of the Dark Habitats, 21-22 September 2022, Genoa, Italy, pp. 91-92.

Pisera, A., Hryniewicz, K., Bitner, M.A., Kaim, A. 2022. Extant and Fossil Sponges Associated with Hydrothermal Vent and Cold Seep Communities. In: Kaim, A., Cochran, J.K., and Landman, N.H. (eds). Ancient Hydrocarbon Seeps. Topics in Geobiology, vol. 50, pp. 253-266. Springer, Cham, Switzerland. [tekst]

Baliński, A., Bitner, M.A. & Jakubowicz, M. 2022. Brachiopods at Hydrocarbon Seeps. In: Kaim, A., Cochran, J.K., and Landman, N.H. (eds). Ancient Hydrocarbon Seeps. Topics in Geobiology, vol. 53, pp. 223-251. Springer, Cham, Switzerland. [tekst]


Abstrakty i inne

Bitner, M.A. 1991. Octocorals from the Upper Cretaceous chalk of eastern Poland: Taxonomy and Microstructure. VI. International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera. Abstracts, p. 5.

Bitner, M.A. 1995a. Paleobiogeographical and paleoenvironmental significance of the brachiopod fauna of the Eocene La Meseta Formation, Seymour Island, Antarctic Peninsula. Third International Brachiopod Congress, Sudbury, 2-5 September 1995. Abstracts, p. 10.

Bitner, M.A. 1995b. Brachiopods from the lowermost units of the La Meseta Formation of Seymour Island, Antarctic Peninsula. VII International Symposium on Antarctic Earth Sciences, Siena, 10-15 September 1995. Abstracts, p. 45

Bitner, M.A. 1996. Cretaceous disciniscan brachiopods. Paper review. Acta Palaeontologica Polonica, 41, 368.

Bitner, M.A. 1997. Ramienionogi kenozoiku Antarktyki. XXIV Sympozjum Polarne, 26-27 września 1997, Warszawa. Abstracts, p. 16.

Bitner, M.A. 2000. Size-frequency distributions of the Miocene micromorphic brachiopods - an attempt of interpretation. The Fourth, Millennium, International Brachiopod Congress, 10th-14th July 2000, The Natural History Museum, London. Abstracts.

Dulai, A. & Bitner, M.A. 2005. Magyarországi miocén brachiopodák revíziója. Program, Elöadáskivonatok, Kirándulásvezetö, 8. Magyar Öslénytani Vándorgyülés, 2005 május 18-21. Abstracts, pp. 8-9.

Bitner, M.A. 2005. Recent brachiopods from the Fiji and Marquesas Islands, Southern Pacific, collected during the French cruises MUSORSTOM 9, 10 and BORDAU 1. Fifth International Brachiopod Congress: Copenhagen 2005. Abstracts, pp. 35-36.

Bitner, M.A. & Dulai, A. 2005. Revision of Middle Miocene brachiopods in the Meznerics collection (Hungary). Fifth International Brachiopod Congress: Copenhagen 2005. Abstracts, p. 36.

Dulai, A., Bitner, M.A. & Müller, P. 2005. Palaeocene monospecific rhynchonellid (Brachiopoda) assemblage from Kambühel (Austria). Fifth International Brachiopod Congress: Copenhagen 2005. Abstracts, p. 38.

Bitner, M.A. 2005. Drilling gastropod predation on the Miocene brachiopods. Annual Report 2005, Polish Academy of Sciences, 39-40.

Dulai, A. & Bitner, M.A. 2006. Paleogén brachiopodák vizsgálata ausztriában és magyarországon. 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2006. Május 18-20. Ajka. Abstracts, pp.11-12.

Bitner, M.A., Dulai, A. & Galacz, A. 2007. Eocene brachiopods from the Bakony Mts. – a preliminary report. 10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2007. Május 24-26. Budapest. Abstracts, p.10.

Bitner, M.A. & Dulai, A. 2007. Eoceńskie ramienionogi mikromorficzne z północno-zachodnich Węgier. In: Zlinská A. (ed.), 8. Paleontologická Konferencia, Bratislava, jún 2007. Zborník Abstraktov, p. 21.

Schneider, S., Berning, B., Bitner, M.A., Carriol, R-P., Jäger, M., Kriwet, J., Kroh, A. & Werner, W. 2007. A unique Late Burdigalian paleocommunity from the Upper Marine Molasse (Gurlarn near Passau) - Macrobenthic invertebrate and fish fauna. “Fossile Ökosysteme” – 77. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, Freiburg, 17-19.9.2007. Abstracts. Wissenschaftliche Mitteilungen des Institutes für Geologie der TU Bergakademie Freiberg, 36, 125.

Bitner, M.A., Gaździcki, A. & Błażejewski, B. 2008. Ramienionogi z oligoceńskiej formacji Polonez Cove Wyspy Króla Jerzego, Szetlandy Południowe. In: Kowalska, A. (red.), 2008, IV Międzynarodowy Rok Polarny, skrypt XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Wrocław, p. 14.

Schneider, S., Berning, B., Bitner, M. A., Carriol, R.-P., Jäger, M., Kriwet, J., Kroh, A. & Werner, W. 2008. The macrofaunal assemblage at Gurlarn (Passau area, Lower Bavaria) - An example for a typical near-shore habitat of the early Ottnangian Molasse Sea. In: Rasser, M. W., Nebelsick, J. H. & Bieg, U. (eds), Molasse Meeting 2008, May 16th-17th, Stuttgart. Programme, abstracts & field guide. 25-26; Stuttgart (State Museum for Natural History Stuttgart).

Bitner, M.A. 2008. Brachiopods from the Upper Cretaceous white chalk of Chełm, south-eastern Poland. In: Pisera, A., Bitner, M.A. & Halamski, A. (eds), 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008. Abstracts. pp. 9-11.

Motchurova-Dekova, N., Radulović, V. & Bitner, M.A. 2008. Orientations of the valves when presenting serial sections of post-Palaeozoic brachiopods: tradition and utility versus the revised Treatise. Lethaia, 41 (4), 493-495.

Berning, B., Schneider, S., Bitner, M.A., Carriol R.-P., Jäger, M., Kriwet, J., Kroh, A. & Werner, W. 2008. Eine küstennahe Vergesellschaftung des frühen Ottnangiums im Molasse Meer (Landkreis Passau, Niederbayern): Flora und Fauna im Vorgarten der Paratethys. In: PANGEO 2008, 22-24 September, Vienna. Journal of Alpine Geology, 49, 11.

Bitner, M.A. & Kaim, A. 2009. A new species of Eucalathis (Brachiopoda: Chlidonophoridae) from the Upper Cretaceous seep deposits of Omagari, Hokkaido, Japan. In: Pipík, R.K., Soták, J. & Staňová, S. (eds), 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists. Abstracts and Guide of Excursion. October 13-15, 2009, Banská Bystrica, Slovak Republic. p. 7.

Bitner, M.A. 2010. Cave brachiopods from the Upper Oligocene of south-western France – a missing element in European Tertiary faunal history. In: Program & Abstracts, 6th International Brachiopod Congress, 1-5 February 2010, Melbourne, Australia; Geological Society of Australia Abstracts 95, p. 19.

Brand, U., Logan, A., Bitner, M.A., Griesshaber, E., Azmy, K. & Buhl, D. 2010. Brachiopods: proxies or imposters of seawater chemistry. In: Program & Abstracts, 6th International Brachiopod Congress, 1-5 February 2010, Melbourne, Australia; Geological Society of Australia Abstracts 95, p. 20.

Azmy, K., Brand, U., Sylvester, P., Logan, A., Bitner, M.A. & Gleeson, S. 2010. Articulated brachiopods: a new proxy of seawater REE-chemistry and natural processes. In: Program & Abstracts, 6th International Brachiopod Congress, 1-5 February 2010, Melbourne, Australia; Geological Society of Australia Abstracts 95, p. 10.

Kocsis, L., Dulai, A., Bitner, M.A., Vennemann, T. & Cooper, M. 2011. Neogén foszfátvázú brachiopodák (Lingulida) geokémiai vizsgálata: egykori klimatikus viszonyok és tengeri környezetek rekonstrukciója. In: 14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2011, június 2–4, Szeged. Abstracts, p. 22.

Zágoršek, K., Nehyba, S., Tomanová Petrová, P., Hladilová, Š., Bitner, M.A., Doláková, N. & Hrabovský, J. 2011. Paleonvironmental reconstruction of the north-western margin of Carpathian Foredeep in Early Miocene: local catastrophe near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic). In: Boorová D. (ed.), 12. Česko-Slovensko-Pol’ská Paleontologická Konferencia, Zborník Príspevkov, 20-21 októbra 2011, Bratislava, Slovakia, pp. 79-80.

Bitner, M.A. 2011. Upper Oligocene (Chattian) brachiopods from the Aquitaine Basin, southwestern France. In: Boorová D. (ed.), 12. Česko-Slovensko-Pol’ská Paleontologická Konferencia, Zborník Príspevkov, 20-21 októbra 2011, Bratislava, Slovakia, p. 86.

Brand, U., Azmy, K., Logan, A., Bitner, M.A., Durzu, B., Durzi, T. & Zuschin, M. 2012. Oxygen isotopes & Mg content in brachiopod calcite: equilibrium fractionation and a revised paleotemperature equation. The 22nd V.M.Goldschmidt Conference. 24-29 June 2012, Montreal, Canada. Abstracts.

Bitner, M.A., Zágoršek, K & Hladilová, Š. 2012. Middle Miocene brachiopods from Kralice nad Oslavou, Moravia, south-eastern Czech Republic. In: Hladilová, Š., Doláková, N. & Dostál O. (eds), Book of contributions. 13th Czech-Sloval-Polish Paleontological Conference, October, 18-19, 2012, Brno, pp. 13-14.

Braga, G., Bitner, M.A., Giusberti, L. 2013. Bryozoans and micromorphic brachiopods (Lophophorata) from the Barthonian-Priabonian of the Alano di Piave section (NE Italy). In: Rosso, A. & Sanfilippo, R. (eds.), Abstract Volume, 16th International Bryozoology Association International Conference, Catania, June 10th-16th 2013, p. 94.

Bitner, M.A. 2013. Kenozoiczne ramienionogi Europy: zróżnicowanie i biogeografia. In: Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii. Materiały konferencyjne. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Tyniec, 27-30 września 2013, p. 8.

Bitner, M.A. 2013. Mikrostruktura muszli Terebratulida (Brachiopoda). In: Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii. Materiały konferencyjne. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Tyniec, 27-30 września 2013, p. 9. 

Bitner, M.A. & Müller, A. 2013. New brachiopod fauna from the Silberberg Formation (Late Eocene to Early Oligocene) of Atzendorf, Central Germany. 14th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 14-15 November, 2013. Abstracts Volume, p. 3.

Bitner, M.A., Zágoršek, K., Halásová, E. & Jamrich, M. 2013. First Early Sarmatian brachiopods and accompanying fauna from the Central Paratethys. 14th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 14-15 November, 2013. Abstracts Volume, p. 4.

Bitner, M.A., Zágoršek, K. & Hladilová, Š. 2013. Middle Miocene (Badenian) brachiopods from the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) – rediscovered. 14th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 14-15 November, 2013. Abstracts Volume, pp. 5-6. 

Brand, U. Azmy, K., Bitner, M.A., Logan, A. Zuschin, M. Ruggiero, E.T. & Colin, P.L. 2014. Carbon isotopes in brachiopod calcite: a case of equilibrium! Goldschmidt Conference, 8-13 June 2014, Sacramento, Califorania USA. Abstracts, p. 265.

Bitner, M.A. & Motchurova-Dekova, N. 2014. Middle Miocene brachiopods of Bulgaria: significance for their Recent biogeograpgy. 4th International Palaeontological Congress, Mendoza, Argentina, 28 September – 3 October 2014. Abstracts, p. 494.

Krobicki, M. & Bitner, M.A. 2014. Jurassic brachiopods of the family Thecideidae of the extra-Carpathians Poland – preliminary palaeoecological investigations. In: Feldman-Olszewska, A. & Wierzbowski, A. (eds), Jurajskie utwory synkliny tomaszowskiej. Jurassica XI. Przewodnik wycieczek terenowych, abstrakty i artykuły. Spała, 9-11.10.2014, pp. 53-54.

Hladilová, Š., Nehyba, S., Tomanová Petrová, P., Zágoršek, K., Bitner, M.A., & Demeny, A. 2014. The Early Badenian transgression – Hluchov case study (Carpathian Foredeep, Czech Republic). In: Pipík, R.K., Soták, J. & Šurka, J. (eds), Abstract book. 15th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 19-20 November, 2014, Banská Bystrica, Slovak Republic, pp. 29-30.

Bitner, M.A. & Logan, A. 2015. Recent Brachiopoda from the Mozambique- Madagascar area, western Indian Ocean. In: Huang, B. & Shen, S. (eds), The brachiopod World. Abstracts for IBC 7. The 7th International Brachiopod Congress, 22-25 May, 2015, Nanjing, China, p. 5-6.

Bitner, M.A. & Motchurova-Dekova, N. 2015. Badenian (Middle Miocene) brachiopod assemblage from Yasen, northwestern Bulgaria (Central Paratethys): composition and biogeographic significance. In: Huang, B. & Shen, S. (eds), The brachiopod World. Abstracts for IBC 7. The 7th International Brachiopod Congress, 22-25 May, 2015, Nanjing, China, p. 6-7.

Halamski, A.T., Bitner, M.A., Kaim, A., Kolar-Jurkovsek, T. & Jurkovsek, B. 2015. A large-scale paedomorphic evolutionary lineage among terebratulides (Permian to recent). In: Huang, B. & Shen, S. (eds), The brachiopod World. Abstracts for IBC 7. The 7th International Brachiopod Congress, 22-25 May, 2015, Nanjing, China, p. 39.

Kolar-Jurkovsek, T., Halamski, A.T., Bitner, M.A., Kaim, A. & Jurkovsek, B. 2015. Brachiopod fauna from the Middle Triassic of Mt. Svilaja (Outer Dinarides, Croatia). In: Horvat, M. & Wacha, L. (eds), Abstract Book, 5th Croatian Geological Congress with international participation, Osijek 23-25.09.2015, p. 129.

Bitner, M.A., Kaim, A., Jenkins, R. & Hryniewicz, K. 2016. Non-dimerelloid brachiopods in ancient hydrocarbon seeps. In: Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. Abstracts for the 1st International Workshop, 13-17June 2016, Warsaw, Poland, p. 6.

Hryniewicz, K., Bitner, M.A., Durska, E., Jenkins, R.G., Hagström, J., Hjálmarsdottir, H.R., Miyajima, Y., Little, C.T.S., Nakrem, H.A. & Kaim, A. 2016. Paleocene methane seep community from Spitsbergen, Svalbard. In: Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities. Abstracts for the 1st International Workshop, 13-17June 2016, Warsaw, Poland, p. 13.

Bitner, M.A. & Müller, A. 2016. Late Eocene (Priabonian) brachiopod fauna from Dnepropetrovsk, eastern Ukraine. 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference Kraków, 20-21 October, 2016. Abstracts, p. 25.

Kopecká, J.,  Holcová, K., Nehyba, S., Hladilová, Š., Brzobohatý, R. & Bitner, M.A. 2016. Palaeoenvironment of mixed siliciclastic – carbonate deposition in borehole Brus-1 (Carpathian Foredeep, Czech Republic). 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference Kraków, 20-21 October, 2016. Abstracts, p. 57.

Romanin, M., Bitner, M.A. & Brand, U. 2017. Microstructural growth increments in the brachiopods Liothyrella uva and L. neozelanica: preliminary study of growth analysis and proxy calibration. EGU General Assembly, 23-28 April 2017.

Romanin, M., Zaky, A.H., Davis, A., Shaver, K., Wang, L., Bitner, M.A., Capraro, L., Preto, N. & Brand, U. 2017. Decadal climate variation recorded in modern global carbonate archives (brachiopods, molluscs). EGU General Assembly, 23-28 April 2017.

Romanin, M., Bitner, M.A., Angiolini, L., Gatta, D., & Brand, U. 2018. Are fossil brachiopod geochemical analyses biased by cement-filled puncta? Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-15066, EGU General Assembly, 9-13 April 2018.

Simonet-Roda, M., Milner, S.,  Griesshaber, E., Jurikova, H., Rollion-Bard, C., Angiolini, L., Ye, F., Ziegler, A., Bitner, M.A., Henkel, D., Eisenhauer, A. &. Schmahl, W.W. 2018. The evolution of theicideid brachiopod shell microstructure. 3rd International Meeting of Early-Staged Researchers in Palaeontology, Krasiejów, 18-21 May 2018, p. 63.

Romanin, M., Crippa, G., Ye, F., Brand, U., Bitner, M.A., Gaspard, D., Häussermann, V. & Laudien, J. 2018. Which is the optimal shell-part to sample for geochemical analyses? Trace element and stable isotope compositions of five recent brachiopod species. 5th International Paleontological Congress, 9-13 July, Paris, France, p. 164.

Bitner, M.A. 2018. The first recent record of the genus Neobouchardia (Brachiopoda: Bouchardiidae) from the Coral Sea, SW Pacific. In: Abstract Volume, 8th International Brachiopod Congress, 11-14 September 2018, Milan, Italy, p. 27-28.

Bitner, M.A. 2018. Recent brachiopods from the Tonga Islands, SW Pacific: taxonomy and biogeography. In: Abstract Volume, 8th International Brachiopod Congress, 11-14 September 2018, Milan, Italy, p. 28.

Bitner, M.A. & Romanin, M. 2018. Recent brachiopods from the South China Sea, NW Pacific. In: Abstract Volume, 8th International Brachiopod Congress, 11-14 September 2018, Milan, Italy, p. 28-29.

Romanin, M., Bitner, M.A., Angiolini, L., Gatta, D.G. & Brand, U. Cement-filled fossil brachiopod punctae and potential analytical bias in paleoenvironmental reconstructions. In: Abstract Volume, 8th International Brachiopod Congress, 11-14 September 2018, Milan, Italy, p. 93.

Romanin, M., Crippa, G., Ye, F., Bitner, M.A., Gaspard, D., Häussermann, V., Laudien, J. & Brand, U. 2018. Trace elements, stable isotope composition and shell microstructure, defining the optimal sampling shell segment for geochemical analyses in five modern brachiopod species. In: Abstract Volume, 8th International Brachiopod Congress, 11-14 September 2018, Milan, Italy, p. 94.

Simonet-Roda, M., Milner Garcia, S., Müller, T., Griesshaber, E., Jurikova, H., Rollion-Bard, C., Angiolini, L., Ye, F., Bitner, M.A., Henkel, D., Tomasovych, A., Eisenhauer, A., Harper, D.A.T., Jansen, U. & Schmahl, W.W. 2018. The evolution of thecideide brachiopod shell microstructure from Triassic to modern times. In: Abstract Volume, 8th International Brachiopod Congress, 11-14 September 2018, Milan, Italy, p. 101.

Kopecká, J., Holcová, K., Nehyba, S., Hladilová, Š., Brzobohatý, R., Bitner, M.A. 2018. Impacts of climatic changes during the Middle Miocene in the westernmost part of the Carpathian Foredeep. 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & 11th Micropalaeontological Workshop MIKRO 2018, Prague, 18–20 October, 2018. Folia, Special Volume, p. 45.

Pisera, A., Hryniewicz, K., Bitner, M.A. & Kaim, A. 2019. Extant and fossil sponges associated with hydrothermal vent and cold seep communities. 2nd International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities, 13-15 June 2019, Sapporo, Japan, p. 12.

Hryniewicz, K., Amano, K., Bitner, M.A., Hagström, J., Kiel, S., Klompmaker, A.A., Mörs, T., Robins, C.M. & Kaim, A. 2019. A Late Paleocene fauna from seep and associated sunken driftwood from Spitsbergen, Svalbard, and its evolutionary signifance. . 2nd International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities, 13-15 June 2019, Sapporo, Japan, p. 23.

Bitner, M.A., Hryniewicz, K., Amano, K., Jenkins, R.G. & Kaim, A. 2019. New data on non-dimerelloid brachiopods from chemosynthesis-based communities. 2nd International Workshop on Ancient Hydrocarbon Seep and Cognate Communities, 13-15 June 2019, Sapporo, Japan, p. 24.

Simonet Roda, M., Milner, S., Griesshaber, E., Jurikova, H., Rollion-Bard, C., Angiolini, L., Ye, F., Ziegler, A., Bitner, M.A., Henkel, D., Einsenhauer, A. & Schmahl, W.W. 2019. The evolution of thecideid brachiopods shell microstructure. 15th International Symposium on Biomineralization, 09-13 September 2019, Munich, Germany. Abstracts, poster 99.

Bitner, M.A., Hryniewicz, K., Amano, K., Jenkins, R.G. & Kaim, A. 2019. New data on non-dimerelloid brachiopods from chemosynthesis-based communities. 20th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference, Chęciny, 20-23 October 2019. Abstracts, p. 13.

Pisera, A., Hryniewicz, K., Bitner, M.A. & Kaim, A. 2019. Extant and fossil sponges associated with hydrothermal vent and cold seep communities. 20th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference, Chęciny, 20-23 October 2019. Abstracts, p. 42.

Zágoršek, K., Bitner, M.A., Pedramara, A., Yazdi, M., Bahrami, A. & Maleki, Z. 2019. Bryozoans and brachiopods from the lower Miocene deposits of the Qom Formation in north-east Isfahan, central Iran. 20th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference, Chęciny, 20-23 October 2019. Abstracts, p. 53.

Bitner, M.A. & Müller, A. 2022. Early Oligocene brachiopod fauna from the rocky shore deposits at Mammendorf, Central Germany. 21th Slovak-Czech-Polish Palaeontological Conference, 23-25 May 2022, Bratislava, Slovakia. Abstracts, pp. 105-106.


KontaktMaria Aleksandra Bitner
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: bitner@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 697-88-70; pokój 120